ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας: Επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα «Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά»Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) του ΤΕΙ της  Δυτικής Μακεδονίας,  επιθυμώντας να στηρίξει την τοπική οικονομία, τον κλάδο της γούνας, τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους εξαγωγείς συνεχίζει για 3η χρονιά (σε συνέχεια από το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου) την  διοργάνωση του επιμορφωτικού σεμιναρίου «Εμπορικές και e-συναλλαγές στα Ρωσικά» στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΔΜ με δύο τάξεις στην Καστοριά και στην Κοζάνη.

             Σκοπός του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι η  κατάρτιση στα ρωσικά και ειδικότερα σε αυτά που αφορούν τις συναλλαγές που σχετίζονται με τις εμπορικές, τουριστικές και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Στοχεύει επίσης  στην κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες για την αξιοποίησή τους στην προβολή και τις πωλήσεις.

   Σε  ποιους απευθύνεται
            Απευθύνεται σε πτυχιούχους  οικονομικών σχολών Πανεπιστημίων, σε  πτυχιούχους σχολών ΣΔΟ των ΤΕΙ, σε φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης σε πτυχιούχους άλλων  επιστημονικών ειδικοτήτων, σε εξαγωγείς, σε γουνοποιούς, σε τουριστικούς πράκτορες, σε ασφαλιστές, σε εκτελωνιστές, σε μεταφορείς, σε ξεναγούς, σε διευθυντές, προϊσταμένους,  και υπευθύνους πωλήσεων, σε υπαλλήλους εκθεσιακών κέντρων  γούνας, τουριστικών επιχειρήσεων, ξενοδοχείων, εξαγωγικών και επενδυτικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στη   παρευξείνια αγορά.
                      Οι στόχοι του επιμορφωτικού σεμιναρίου
            Το σεμινάριο στοχεύει στην απόκτηση από τους καταρτιζόμενους: της εμπορικής, τουριστικής και επιχειρησιακής ορολογίας στα ρωσικά  σε συνδυασμό με τις δεξιότητες  των αυτοματοποιημένων εφαρμογών,  του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και της προβολής  προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, με αγορά στόχο τη Ρωσική, την Ουκρανική και τις υπόλοιπες χώρες της ΚΑΚ,  προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας.  Συγκεκριμένα σε πάνω από 3000 γουνοποιητικές, τουριστικές, ξενοδοχειακές και εξαγωγικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται  στην Καστοριά, στη Σιάτιστα και γενικότερα  στη Δυτική Μακεδονία. Θα δοθεί επίσης στους καταρτιζόμενους η δυνατότητα να  γνωρίσουν  την κουλτούρα, τις διαδικασίες του εμπορίου και της προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών της  αγοράς της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των υπολοίπων χωρών της  ΚΑΚ.  
         Προκειμένου να αποβεί αποτελεσματικότερη η κατάρτιση  θα χρησιμοποιηθούν  στη διδασκαλία  και στην αξιολόγηση οι νέες  τεχνολογίες.
                     Επιμορφωτική περίοδος
            Το σεμινάριο  θα  λειτουργήσει  με  νέα και παλιά τμήματα την περίοδο από την  1 Οκτωβρίου 2014 έως στις 26 Ιουνίου 2015, κατά τις απογευματινές ώρες, στις   εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά και στην Κοζάνη.  Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι συμμετέχοντες των σεμιναρίων  θα υποβληθούν σε αξιολόγηση μία μόνο φορά με την μέθοδο των πολλαπλών επιλογών (Multiple Choice) με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων και θα  τους απονεμηθούν  πιστοποιητικά παρακολούθησης. Η κλίμακα βαθμολόγησης κυμαίνεται από 0-10. Δικαίωμα στην τελική εξέταση/αξιολόγηση έχουν όλοι όσοι έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των μαθημάτων. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες θα λάβουν ανάλογη βεβαίωση.  

          Ημέρες και Ώρες Υλοποίησης – Τόπος Διεξαγωγής προγράμματος
           Το επιμορφωτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί τις καθημερινές απογευματινές ώρες  από 17.00 έως 21.00 στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η ώρα της διάλεξης καθορίζεται σε 45 λεπτά ενώ το διάλειμμα σε 15 λεπτά. Σε περίπτωση αλλαγής του ωρολογίου προγράμματος οι συμμετέχοντες θα ενημερώνεται εγκαίρως από την ιστοσελίδα του επιμορφωτικού προγράμματος http://kastoria.teikoz.gr/flexshare/www-ru/ .    
       
Όροι παρακολούθησης του επιμορφωτικού σεμιναρίου
 Η συμμετοχή στις διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις που αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι υποχρεωτική
   Οι ώρες των διαλέξεων τηρούνται με ακρίβεια και οι παρουσίες των εκπαιδευόμενων  λαμβάνονται στο πρώτο τέταρτο της ώρας. Σε περίπτωση που καθυστερήσει ο εκπαιδευόμενος οφείλει να υπογράψει στο παρουσιολόγιο με σχετική σημείωση.  
    Οι απουσίες των εκπαιδευόμενων  πρέπει να είναι λιγότερες από το 25%  των συνολικών ωρών διδασκαλίας του επιμορφωτικού προγράμματος. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών ο εκπαιδευόμενος δεν έχει το δικαίωμα στην εξέταση/αξιολόγηση.  

Κόστος  Επιμορφωτικού Σεμιναρίου
      Στο κόστος του επιμορφωτικού σεμιναρίου ανέρχεται συνολικά για τα δίδακτρα των  9 μηνών:  για τις  εμπορικές συναλλαγές στα ρωσικά σε  360 ευρώ και όσοι επιλέξουν και την προσφορά των ηλεκτρονικών συναλλαγών σε επιπλέον 90 ευρώ. Τα  μηνιαία δίδακτρα διαμορφώνονται ανάλογα, σε 40 ή 50 ευρώ. Στην τιμή του επιμορφωτικού σεμιναρίου περιλαμβάνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί.
Τρόπος καταβολής διδάκτρων:
Α.  Κατάθεση σε αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης :
α) προκαταβολή  40   ευρώ  κατά  την εγγραφή για τα Τμήματα Α1-4, Α2-4, Β1-4. Καταβολή για την 1η δόση τον 2ο μήνα του ποσού των 80 ευρώ και  για την 2η και 3η δόση τον 5ο και  8ο μήνα του ποσού των 120 ευρώ, για  αυτούς που θα επιλέξουν μόνο τις «Εμπορικές συναλλαγές στα Ρωσικά» .  
β) προκαταβολή 50 ευρώ κατά  την εγγραφή για τα Τμήματα Α1-4, Α2-4, Β1-4. Καταβολή για την  1η δόση τον 2ο μήνα του ποσού των 100 ευρώ και  για την 2η και 3η δόση τον 5ο και  8ο μήνα το ποσό των 150 ευρώ, για αυτούς που θα επιλέξουν το συνολικό πακέτο,  τις «Εμπορικές συναλλαγές στα Ρωσικά» μαζί με τις «Ε-συναλλαγές».
γ) προκαταβολή 100 ευρώ κατά  την εγγραφή για το Τμήμα Γ1-4. Καταβολή για την  1η δόση τον 2ο μήνα του ποσού των 200 ευρώ και  για την 2η και 3η δόση τον 5ο και  8ο μήνα το ποσό των 300 ευρώ, για αυτούς που θα επιλέξουν το συνολικό πακέτο,  τις «Εμπορικές συναλλαγές στα Ρωσικά» μαζί με τις «Ε-συναλλαγές».

 Κατάθεση σε αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης  
Επωνυμία:  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
        Εθνική Τράπεζα: IBAN GR 49011037700000-37754079079  
                                    Αριθμός Λογαριασμού   377-54079079
       Υποχρεωτικά αναγράψτε το επώνυμο και όνομα  σας στην τραπεζική εντολή πληρωμής

Ακύρωση Συμμετοχής
         Ακύρωση  συμμετοχής  από τον εγγραφόμενο στο επιμορφωτικό σεμινάριο μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως  με αίτηση του και συνεπάγεται τα ακόλουθα:
Επιστροφή του 50% της προκαταβολής  αν η διακοπή πραγματοποιηθεί τις πρώτες 20 ημέρες του προγράμματος. Το μη επιστρεφόμενο 50% της προκαταβολής αφορά τα διαδικαστικά έξοδα διαχείρισης.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό των μηνών που δεν θα παρακολουθήσει ο εγγεγραμμένος, υπολογιζόμενους από τον επόμενο μήνα που κατατίθεται η αίτηση διακοπής.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
Α. Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης  συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://kastoria.teikoz.gr/flexshare/www-ru/ .    
Β. Υποβολή δικαιολογητικών
1. Υπογεγραμμένη  έντυπη αίτηση  συμμετοχής
2. Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου ή  Βεβαίωση σπουδών των φοιτητών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
3.  Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
4.  Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία
5. Τραπεζικό αντίγραφο κατάθεσης της ανάλογης προκαταβολής.   

                  Οργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου

              Το Επιμορφωτικό σεμινάριο  «Εμπορικές και Ε-συναλλαγές στα Ρωσικά» θα λειτουργήσει με δύο τάξεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:
1. Α΄ τάξη στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.
2. Β ΄τάξη στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.
          
Αναλυτική θεματολογία ανά τμήμα
1. Εμπορικές και Ε-συναλλαγές στα Ρωσικά για αρχαρίους  (1ο Επίπεδο) Τμήμα Α1-4.
 
 20  άτομα ανά τμήμα
  4 ώρες τη βδομάδα:
2 ώρες την εβδομάδα ρωσική γλώσσα. Σύνολο διδακτικών ωρών 70  για 9 μήνες,  με 40 ευρώ το μήνα. Περιλαμβάνει εκμάθηση, χρήση κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, εισαγωγή στη βασική εμπορική και επιχειρησιακή ορολογία, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι  να  μπορούν να γράφουν απλά κείμενα και επιστολές και να μπορούν να επικοινωνούν άνετα σε όλες τις περιπτώσεις.
και κατ’ επιλογή 2 ώρες την εβδομάδα.  Μόνο με 10 ευρώ επιπλέον το μήνα (σύνολο διδακτικών ωρών 70  για 9 μήνες), σας παρέχετε η δυνατότητα παρακολούθησης άλλων τόσων ωρών διδασκαλίας εργαστηριακών μαθημάτων στις αυτοματοποιημένες εφαρμογές (e-συναλλαγές).
α) εφαρμογές γραφείου: βασικές γνώσεις Η/Υ, επεξεργαστής κειμένου, λογιστικά φύλλα, e-mail. Εκμάθηση  βασικών μεθόδων διοίκησης εξαγωγικών επιχειρήσεων και εξαγωγικού μάρκετινγκ
β) ψηφιακές επικοινωνίες: φυλλομετρητές, internet, e-mail,  νέες τεχνολογίες προβολής και ηλεκτρονικού εμπορίου, κατασκευή ιστοσελίδων προβολής προϊόντων και  υπηρεσιών
Τα εργαστηριακά αυτά μαθήματα θα πραγματοποιούνται στα υπερσύγχρονα εργαστήρια του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.
         Συνολικά Δίδακτρα 9 μηνών για διδακτικές  140  ώρες: € 360+90 =450,00, μηνιαία δίδακτρα 40+10 =50 ευρώ.

2. Εμπορικές και Ε-συναλλαγές στα Ρωσικά για  αρχαρίους (2Ο Επίπεδο)  Τμήμα Α2-4.
 20  άτομα ανά τμήμα.
 
  4 ώρες τη βδομάδα:
2 ώρες την εβδομάδα ρωσική γλώσσα. Σύνολο διδακτικών ωρών 70  για 9 μήνες,  με 40 ευρώ το μήνα. Περιλαμβάνει εκμάθηση, χρήση κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, εισαγωγή στη βασική εμπορική και επιχειρησιακή ορολογία, έτσι ώστε οι καταρτιζόμενοι  να  μπορούν να γράφουν απλά κείμενα και επιστολές και να μπορούν να επικοινωνούν άνετα σε όλες τις περιπτώσεις.
και κατ’ επιλογή 2 ώρες την εβδομάδα.  Μόνο με 10 ευρώ επιπλέον το μήνα (σύνολο διδακτικών ωρών 70  για 9 μήνες),  
α) εφαρμογές γραφείου: βασικές γνώσεις Η/Υ, επεξεργαστής κειμένου, λογιστικά φύλλα, e-mail. Εκμάθηση  βασικών μεθόδων διοίκησης εξαγωγικών επιχειρήσεων και εξαγωγικού μάρκετινγκ
β) ψηφιακές επικοινωνίες: φυλλομετρητές, internet, e-mail,  νέες τεχνολογίες προβολής και ηλεκτρονικού εμπορίου, κατασκευή ιστοσελίδων προβολής προϊόντων και  υπηρεσιών.
Τα εργαστηριακά αυτά μαθήματα θα πραγματοποιούνται στα υπερσύγχρονα εργαστήρια του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.
Συνολικά Δίδακτρα 9 μηνών: € 360+90 =450,00, μηνιαία δίδακτρα 40+10 =50ευρώ.

3. Εμπορικές και Ε-συναλλαγές στα Ρωσικά για μεσαίο επίπεδο (Τμήμα Β1-4)
20 άτομα ανά Τμήμα
  4 ώρες τη βδομάδα:
2 ώρες την εβδομάδα ρωσική γλώσσα. Σύνολο διδακτικών ωρών 70  για 9 μήνες,  με 40 ευρώ το μήνα. Περιλαμβάνει εκμάθηση και χρήση  της  εμπορικής και της  επιχειρησιακής ρωσικής ορολογίας Η εκμάθηση της γλώσσας εστιάζεται σε  θέματα  των διεθνών εμπορικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, της  επιχειρησιακής εθιμοτυπίας και της εξειδικευμένης οικονομικής ορολογίας. Στους καταρτιζόμενους  προσφέρεται η πρακτική προσέγγιση εξέτασης  και επίλυσης θεμάτων που μιμούνται τις πραγματικές καταστάσεις, που αντιμετωπίζουν  τα στελέχη των επιχειρήσεων στην καθημερινή τρέχουσα διεθνή δραστηριότητα.  Βασικές ενότητες του μαθήματος: Σύνταξη επιχειρησιακών επιστολών Διεξαγωγή τηλεφωνικών διαπραγματεύσεων, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, Fax, Καταγγελίες.  Επιχειρησιακή εθιμοτυπία και επαγγελματική ηθική, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά των πολιτισμών. Βασικοί   τύποι  των επίσημων και άτυπων μεθόδων ευγένειας, Προετοιμασία εμπορικών παρουσιάσεων: προϊόν, υπηρεσία, οργάνωση, προγραμματισμός, χρηματοδοτήσεις.  Διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, κανόνες συμπεριφοράς, επιχειρησιακή ηθική. Προετοιμασία,  διεξαγωγή   και  ολοκλήρωση της συναλλαγής.   Σύνταξη εμπορικής συμφωνίας. Σύνταξη εκθέσεων και αναφορών, επεξεργασία, πρακτικών, περιλήψεων και υπομνημάτων.  Διαφημιστική δραστηριότητα και εμπορικά σήματα δημοσιότητας. Μάρκετινγκ, πωλήσεις, επεξεργασία εμπορικών προτάσεων και εκπλήρωση εμπορικών παραγγελιών. Προγραμματισμός και ανάλυση της δραστηριότητας της επιχείρησης.  Ανάπτυξη  επιχειρησιακών σχεδίων. Σύνταξη επιστολής ευχαριστίας για φιλοξενία.  Επιχειρησιακές συνεδριάσεις και επίλυση επίμαχων θεμάτων.  Οι καταρτιζόμενοι  εξασκούνται σε αυθεντικά κείμενα εμπορικού περιεχομένου.
και κατ’ επιλογή 2 ώρες την εβδομάδα.  Μόνο με 10 ευρώ επιπλέον το μήνα (σύνολο διδακτικών ωρών 70  για 9 μήνες),  
α) εφαρμογές γραφείου: βασικές γνώσεις Η/Υ, επεξεργαστής κειμένου, λογιστικά φύλλα, e-mail. Εκμάθηση  βασικών μεθόδων διοίκησης εξαγωγικών επιχειρήσεων και εξαγωγικού μάρκετινγκ.
β) ψηφιακές επικοινωνίες: φυλλομετρητές, internet, e-mail,  νέες τεχνολογίες προβολής και ηλεκτρονικού εμπορίου, κατασκευή ιστοσελίδων προβολής προϊόντων και  υπηρεσιών.
Τα εργαστηριακά αυτά μαθήματα θα πραγματοποιούνται στα υπερσύγχρονα εργαστήρια του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.
Συνολικά Δίδακτρα 9 μηνών: € 360+90 =450,00, μηνιαία δίδακτρα 40+10 =50ευρώ.
4. Εμπορικές και Ε-συναλλαγές στα Ρωσικά για προχωρημένους  (Τμήμα Γ1-4)
20 άτομα ανά Τμήμα
  4 ώρες τη βδομάδα:
2 ώρες την εβδομάδα ρωσική γλώσσα. Σύνολο διδακτικών ωρών 70  για 9 μήνες,  με 80 ευρώ το μήνα. Περιλαμβάνει εκμάθηση και χρήση  της εμπορικής και επιχειρησιακής ρωσικής ορολογίας. Η εκμάθηση γλώσσας εστιάζεται  στην  εξειδικευμένη ορολογία των εμπορικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα των διεθνών συμβολαίων αγοράς –πώλησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Βασικές ενότητες του μαθήματος: Διεθνή συμβόλαια εξαγωγής και εισαγωγής πρώτων υλών, τροφίμων, βιομηχανικών και χημικών προϊόντων και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, συμβόλαια  εισαγωγής και εξαγωγής υπηρεσιών και υποστηρικτικών υπηρεσιών στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές (ασφάλιση, μεταφορές, τραπεζικές εργασίες κ.α), συμφωνίες τεχνικής και επιστημονικής, βιομηχανικής συνεργασίας, συμφωνίες μεσιτείας και διεθνείς διαγωνισμοί. Εξετάζονται τα βασικά τμήματα  των συμβολαίων: συμβαλλόμενα μέρη, αντικείμενο του συμβολαίου, περιγραφή του εμπορεύματος, ποσότητα και ποιότητα, προθεσμία και ημερομηνία παράδοσης.  Διεθνείς εμπορικοί όροι . Τιμή και συνολική τιμή του συμβολαίου. Πληρωμή. Τρόποι πληρωμής. Συσκευασία, μαρκάρισμα. Κανονισμός και προθεσμίες απαιτήσεων. Ασφάλιση. Καταστάσεις ανωτέρας βίας Force majeure). Διαιτησία. Εισαγωγικές και Εξαγωγικές διαδικασίες. Μεταφορικά έγγραφα. Τιμολόγιο, Packing List.  Εξαγωγική άδεια. Εισαγωγική άδεια Πιστοποιητικό καταγωγής.  Στους καταρτιζόμενους  προσφέρεται η πρακτική προσέγγιση εξέτασης και επίλυσης θεμάτων με πραγματικές εφαρμογές, με τις οποίες ασχολούνται τα στελέχη των επιχειρήσεων για την σύναψη διεθνών συμβολαίων και την επεξεργασία και κατανόηση εμπορικών, μεταφορικών, τελωνειακών εγγράφων και άλλων εγγράφων.  Στο μάθημα εφαρμόζεται η διδασκαλία με τη χρήση Η/Υ με  πρωτότυπα κείμενα και έγγραφα από τη χώρα της διδασκόμενης γλώσσας για την εκπλήρωση διεθνών εμπορικών και επιχειρησιακών συναλλαγών.
και κατ’ επιλογή 2 ώρες την εβδομάδα.  Μόνο με 20 ευρώ επιπλέον το μήνα (σύνολο διδακτικών ωρών 70  για 9 μήνες),  
α) εφαρμογές γραφείου: βασικές γνώσεις Η/Υ, επεξεργαστής κειμένου, λογιστικά φύλλα, e-mail. Εκμάθηση  βασικών μεθόδων διοίκησης εξαγωγικών επιχειρήσεων και εξαγωγικού μάρκετινγκ.
β) ψηφιακές επικοινωνίες: φυλλομετρητές, internet, e-mail,  νέες τεχνολογίες προβολής και ηλεκτρονικού εμπορίου, κατασκευή ιστοσελίδων προβολής προϊόντων και  υπηρεσιών
Τα εργαστηριακά αυτά μαθήματα θα πραγματοποιούνται στα υπερσύγχρονα εργαστήρια του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.
Συνολικά Δίδακτρα 9 μηνών: € 100 =900,00, μηνιαία δίδακτρα 80+20 =100ευρώ.

      Μέθοδοι Υλοποίησης του σεμιναρίου
            Εκτός από τις εισηγήσεις κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, θα πραγματοποιείται εξάσκηση σε πραγματικό εμπορικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, που θα δημιουργείται με τη χρήση πολυμέσων  και του κατάλληλου οπτικοακουστικού και έντυπου υλικού.
          Εισηγητές: Καθηγητές των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων,  Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Επισκέπτες καθηγητές του Κρατικού Πανεπιστημίου του Ορλόφ (Ρωσία) του Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Τερνόπολ και του  Ινστιτούτου των  Διεθνών Σχέσεων του Εθνικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Κίεβου (Ουκρανία).   
           Υπεύθυνος του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου: D.Sc. Σίσκος Ευάγγελος, Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του  Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη).
           Τις ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφιότητας μπορείτε να τις αναζητήσετε στην ηλεκτρονική σελίδα http://kastoria.teikoz.gr/flexshare/www-ru/. Τις αιτήσεις σας όμως πρέπει να τις οριστικοποιήσετε με την υπογραφή σας και την πρωτοκόλλησή τους. Οι έντυπες υπογεγραμμένες αιτήσεις, πρέπει να κατατεθούν  στην Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  (Κοζάνης) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη (Κτίριο Διοίκησης), από την 1-07-2014 έως 26-09-2014 καθημερινά, τις ώρες 9.00 έως 15.00. Πληροφορίες: κα Παπαθανασίου Φωτεινής, τηλ.: 2461068221.  (fpapatha@teiwm.gr ή sec-dioik@teikoz.gr ).  Επίσης  οι έντυπες υπογεγραμμένες αιτήσεις, μπορούν να κατατεθούν  στην Γραμματεία του Γραφείου Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης του νέου κτιριακού συγκροτήματος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά (Κτίριο Α), από την 1-07-2014 έως 26-09-2014 καθημερινά, τις ώρες 9.00 έως 12.00. Πληροφορίες: κα Δαρβίδου Κωνσταντίνα, τηλ.: 2467087181, 2467087195 (darvidou@kastoria.teikoz.gr)  .
                  Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την αίτηση τους μέσω ταχυδρομείου ή courier στην ακόλουθη διεύθυνση:
1. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας , Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Κοίλα Κοζάνη, 50200 Υπόψη κας Παπαθανασίου Φωτεινής  τηλ 24610 68221.
2. ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στη Καστοριά, 52100 Καστορια Περιοχή Φούρκα (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης) υπόψη κας Δαρβίδου Κωνσταντία. Τηλ. 2467087191
              Μπορείτε δε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας την αίτησή σας στο e-mail: darvidou@kastoria.teikoz.gr ή στο φαξ 2467087063, την οποία όμως πρέπει να οριστικοποιήσετε με την υπογραφή σας και την πρωτοκόλλησή της. Περισσότερες πληροφορίες για το επιμορφωτικό πρόγραμμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΤΕΙ–ΔΜ: http://kastoria.teikoz.gr/flexshare/www-ru/ http://www.teikoz.gr/ και  http://kastoria.teikoz.gr

Η Αναπληρωτής Προέδρου
 του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Δρ.Χαριτούδη Γεωργία
Καθηγήτρια

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.