ΔΕΗ: 78 προσλήψεις σε 8μηνα στον ΑΗΣ Καρδιάς

Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εβδομήντα Οκτώ (78) ατόμων για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων  αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Μετακινητής Βαρών  (ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΙ)

8 μήνες

1

Χειριστής Μηχανημάτων  Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (ΦΟΡΤΩΤΕΣ)

8 μήνες

2

Μηχανοτεχνίτης

8 μήνες

58

Μηχανοτεχνίτης  Εργαλειομηχανών (Τορναδόροι)

8 μήνες

1

Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών -Υποσταθμών

8 μήνες

3

Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων (με καδοτροχό)

8 μήνες

9

Χειριστής Μηχανημάτων  Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού)

8 μήνες

1

Οδηγών

8 μήνες

3

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

    Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις παραπάνω θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων αναφέρονται στην Ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων της Νομαρχίας Κοζάνης και στους Δήμους Κοινότητες του Νομού Κοζάνης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητήριο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14km Εθν. Οδού ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, (αρμόδιοι υπάλληλοι ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΪΑ τηλ. 2461055582 και ΜΠΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑ τηλ. επικοινωνίας:2461055582 ) εντός προθεσμίας δεκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε (2) τοπικές εφημερίδες (1 Πτολεμαϊδα – 1 Κοζάνη) ή της ανάρτησής της στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν απευθείας τις αιτήσεις τους στο Διοικητήριο του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ από 14/03/2014 έως και 24/03/2014  κατά τις ώρες 08:00΄έως 14:00΄.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε.

ΤΣΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αναπληρωτής Διευθυντής ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.