Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 24η απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥΣυμπολίτισσες – Συμπολίτες
Ενόψει της αυριανής 24ωρης απεργίας θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής:
Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και συγκεκριμένα την κατάθεση σχεδίου νόμου από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τον τίτλο “Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις” , θα θέλαμε να σας καταθέσουμε τα εξής:

Το εν λόγω  σχέδιο νόμου αφορά κυρίως 3 τομείς σε γενικές γραμμές:
1. Την Απλοποίηση διαδικασιών (Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας)
2. Την Αξιολόγηση Δημοσίων υπαλλήλων
3. Την Κατάργηση 23 φορέων του Δημοσίου.

1. Απλοποίηση διαδικασιών (Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας):
To Ελληνικό Δημόσιο λοιπόν αποφάσισε να λάβει μέτρα για την απλοποίηση κάποιων διαδικασιών (και πολύ καλά έκανε θα πούμε όλοι μαζί). Έως εδώ καλά.
Θα φανταζόταν κανείς πως θα προχωρούσε σε κάποιου είδους εξεζητημένης μηχανοργάνωσης, (μιας και ξόδεψε του κόσμου τα λεφτά 10 χρόνια τώρα στην πληροφορική) όπου οι πολίτες δεν θα χρειαζόταν να καταθέτουν έγγραφα στις υπηρεσίες του Δημοσίου για να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά το Δημόσιο θα είχε πλέον τη δυνατότητα να ελέγχει την πληρότητα και νομική φερεγγυότητα του πολίτη για κάθε αίτημά του.
Τι είναι αυτό που εισάγει το νομοσχέδιο???
Το νομοσχέδιο λοιπόν εισάγει την «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ». Ή αλλιώς την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των διαδικασιών. Από δω και στο εξής το δημόσιο  θα δέχεται απλές φωτοτυπίες ως γνήσια έγγραφα, θα δέχεται υπεύθυνες δηλώσεις χωρίς γνησιότητα υπογραφής, και μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Χατζηδάκη, εισάγουμε την διαπίστευση της υπεύθυνης δήλωσης. Κάθε πολίτης λοιπόν που θα θέλει να ασκήσει επαγγελματική (κυρίως) ή άλλη δραστηριότητα, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νόμοι, θα είναι ελεύθερος να ασκήσει αυτό που επιθυμεί.
Κατ αυτόν τον τρόπο θα έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη.
Φυσικά ούτε κουβέντα για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού μέσω της νομιμότητας. Τι θα εμποδίζει κάποιον να υπογράψει ψευδή δήλωση για τα εχέγγυα που διαθέτει? Πως θα τον ανταγωνιστεί κάποιος που διαθέτει όλους τους όρους και τα προαπαιτούμενα? Αυτό είναι το σύγχρονο κράτος στο οποίο θέλουμε να ζήσουμε?
Συνοψίζοντας : Οποιοσδήποτε τρόπος αφήνει παράθυρο για εξίσωση πολιτών που διαθέτουν όλα τα προαπαιτούμενα που ορίζουν οι νόμοι και πολιτών που μπορούν να πλαστογραφήσουν ή να δηλώσουν ψευδώς για το ποιον τους, το μόνο που πετυχαίνει είναι να αφρικανοποιήσει την χώρα μας. Όλα τα άλλα είναι εφευρήματα για λαϊκή κατανάλωση των κυβερνόντων και των επικοινωνιακών τους επιτελείων.

2. Αξιολόγηση Δημοσίων υπαλλήλων:
Το παρών σχέδιο νόμου είναι το 5ο ή 6ο στη σειρά, από ψηφισμένους νόμους και προεδρικά διατάγματα, τα οποία διαχρονικά εκδόθηκαν για να «αναμορφώσουν» το πολύπαθο δημόσιο.
1. Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161 Α 25.09.1992): Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και των νομικών πρόσωπων δημοσίου δικαίου
2. N. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α 11.2.2004): Καθιέρωση Συστήματος «Διοίκησης Μέσω Στόχων» στην ελληνική δημόσια διοίκηση
3. Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α 09.02.2007): Κώδικας κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ν.π.δ.δ.
4. Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α 29.03.2010): Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Με Αντικειμενικά Και Αξιοκρατικά Κριτήρια -Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Ει.Σ.Ε.Π.) Και Λοιπές Διατάξεις
5. Ν. 4024/2011 (226 Α 27.10.2011): Ενιαίο μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, Στοχοθεσία και κίνητρα επίτευξης στόχων
Από όλα αυτά τα παραπάνω βαρύγδουπα (Αξιοκρατική αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Σύστημα Επιλογής προϊσταμένων από ειδικό συμβούλιο επιλογής Προϊσταμένων κ.λ.π.), ελάχιστα έχουν γίνει. Είτε γιατί δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν, είτε διότι δεν απέκτησαν την μόνιμη και αποκλειστική πρακτική λειτουργίας από τους κυβερνώντες.
Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα και στο ΣΠΟΥΔΑΙΟ νέο σχέδιο νόμου που θα λύσει το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης.
Αυτό που στην ουσία έρχεται να επιβάλει είναι η de-facto κατάταξη όλων των υπαλλήλων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε 3 κατηγορίες:
Το 25% θα είναι άριστοι
Το 60% θα είναι καλοί
Και το 15% θα είναι κακοί (κάτω από τη βάση).
«Φυσικά και πρέπει να αξιολογηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι» θα πει κάποιος (συμφωνούμε).
«καλά να τους κάνουν» θα πει κάποιος άλλος ….
Ποια όμως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή ???
1. Από το 1996 (Εδώ και 18 χρόνια) με την εφαρμογή του ΑΣΕΠ το δημόσιο πήρε τους καλύτερους και πιο έμπειρους εργαζόμενους από την αγορά εργασίας. Τους προσέλαβε και τους ενέταξε μαζί με παλιούς και έμπειρους υπαλλήλους, σε ένα διοικητικό σύστημα το οποίο σε πάρα πολλά σημεία οργανωτικά έχει παραμείνει σε εποχές τουρκοκρατίας. Οι περισσότεροι οργανισμοί-οργανογράμματα υπηρεσιών είτε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα είτε δεν επικαιροποιουνται.
2. Το καθηκοντολόγιο τις περισσότερες φορές είναι γενικό και αόριστο.
3. Στοχοθεσία ανά τμήμα και διεύθυνση επιστημονικά τεκμηριωμένη. ΔΕΝ υπάρχει
4. Ελάχιστες υπηρεσίες στην Ελλάδα διαθέτουν ISO. Συνεπώς δεν υπάρχει ούτε ακριβής περιγραφή έργου (job description) ούτε ανάλυση έργου (job analysis), ούτε επακριβείς διαδικασίες με ακριβής χρόνους που απαιτούνται για διεκπεραίωση κάθε πράξης. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να εξαχθεί ακριβές αποτέλεσμα από όπου θα φαινόταν εκτός των άλλων και το αν μια υπηρεσία έχει ελλείψεις, ή αν έχει πλεόνασμα προσωπικού κάτι που από μόνο του θα λειτουργούσε ως αξιολόγηση.
5. Μετά την εφαρμογή της Βαθμολογικής Κατάταξης το 2011 (Ν.4024), με απόφαση του υπουργείου ΠΑΓΩΣΕ η βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων τουλάχιστον μέχρι το 2016, άρα και να γίνουν κάποτε κρίσεις θα είναι με τα δεδομένα του 2010.
6. Επίσης το περίφημο συμβούλιο επιλογής προϊσταμένων ΔΕΝ ενεργοποιήθηκε ποτέ, συνεπώς οι περισσότεροι προϊστάμενοι δεν έχουν προκύψει από τις κρίσεις που προβλέπονταν διότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι διατάξεις του νόμου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με βάση το νέο σχέδιο νόμου Μητσοτάκη, το 15% των υπαλλήλων κάθε Γενικής Διεύθυνσης θα πρέπει να μπει σε μια δεξαμενή υπό απόλυση υπαλλήλων  για να «βελτιωθεί» η δημόσια Διοίκηση.

Συμπολίτες – συμπολίτισσες
Αυτό που προσπαθούν τα υπουργεία να περάσουν σε σένα είναι  ότι με τον αλόγιστο ακρωτηριασμό του κράτους θα διορθωθούν όλα τα δεινα. της χώρας.
Μας βομβαρδίζουν καθημερινά με ψέματα και αιτιολογίες που πάντα από πίσω κρύβουν κάτι άλλο..
Τα επικοινωνιακά τους επιτελεία δουλεύουν μέρα νύχτα για το πώς να μας παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο και τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ…

Προτάσεις Συλλόγου
Είμαστε υπέρ της αξιολόγησης και κατά της εφαρμογής του νέου νόμου Μητσοτάκη για την ψευδεπίγραφη  αξιολόγηση των υπαλλήλων
Ζητάμε την άμεση απόσυρσή του
Κινούμαστε δικαστικά, καθώς θεωρούμε ότι το νομοσχέδιο είναι αντισυνταγματικό.
Συμμετέχουμε στην 24η απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ
Ζητάμε να εφαρμοστεί άμεσα η ισχύουσα νομοθεσία:
το ΠΔ 318/1992, αρ. 19 (στοχοθεσία)
το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), Ν. 3230/2004, και τις εγκυκλίους του Υπουργείου, για το καθορισμό της στοχοθεσίας (τελευταία εγκύκλιος ΓΙΠΑ/Φ.3.1/6860/08.03.2013, ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ – ΙΩΟ)
ο Ν. 4024/2011 και συγκεκριμένα το άρθρο 19 για το Κίνητρο επίτευξης στόχων και το κίνητρο επίτευξης δημοσιονομικών στόχων

 

Για το Δ.Σ.
Ο πρόεδρος

Δημήτρης Α. Καραθανάσης

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.