Σημαντικά έργα υλοποιούνται στο Δήμο Εορδαίας – Δείτε αναλυτικά

Νέος Κόμανος
Στο Δημαρχείο του Δήμου Εορδαίας, στην Πτολεμαΐδα, στις 25 Φεβρουαρίου 2014, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε μαζί με τη Δήμαρχο Εορδαίας τη δημοσίευση της πρόσκλησης με τίτλο «Έργα Υποδομής του νέου Οικισμού Κομάνου», με π/υ πρόσκλησης τα €10.000.000,00 ευρώ, από το πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2007-2013»
Το μέτρο θα βρίσκεται σε ισχύ για υποβολή προτάσεων, μέχρι τέλος Απρίλη 2014, αποκλειστικά από το Δήμο Εορδαίας. Στην πρόσκληση αυτή ο Δήμος Εορδαίας, πρόκειται να υποβάλει για έγκριση, το σύνολο των μελετών των υποδομών του νέου οικισμού που έχει εκπονήσει και μάλιστα κάποιες από αυτές έχει πλήρως επικαιροποιήσει το τελευταίο διάστημα.
Μετά την άμεση ένταξη των έργων του νέου Κομάνου, στα οποία περιλαμβάνονται έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας, ο Δήμος Εορδαίας θα προχωρήσει στο επόμενο δίμηνο, στη δημοπράτηση των εργολαβιών των συγκεκριμένων έργων, ενώ σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα των μελετών, τα έργα υποδομών θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2015.
Η γενική διαμόρφωση του χώρου και η ισοπέδωση των τμημάτων του νέου οικισμού εκτελείται και θα πληρωθεί από το Δήμο Εορδαίας με το ποσό των 2 εκ. ευρώ που προέκυψε από την απαλλοτρίωση των κοινόχρηστων εκτάσεων.

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Αποκατάσταση ποταμού Σουλού – (Έργο προτεραιότητας)
Στις 25 Φεβρουαρίου υπεγράφη και η απόφαση Ένταξης του έργου, με τίτλο «Μελέτες και έργα αποχέτευσης για την αποκατάσταση του ποταμού Σουλού στο δήμο Εορδαίας»
Ο Δήμος Εορδαίας μαζί με το Δήμο Αμυνταίου είναι αποκλειστικοί δικαιούχοι για μία συνολική παρέμβαση που σκοπό έχει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των δύο δήμων, μέσα από την ορθή διαχείριση των αστικών λυμάτων, την προστασία του ποταμού Σουλού και της Λίμνης Βεγορίτιδας.
Το έργο αυτό για το Δήμο Εορδαίας, περιλαμβάνει την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αγωγών μεταφοράς λυμάτων των τοπικών κοινοτήτων στον βιολογικό Πτολεμαΐδας και την εν τέλει αναβάθμιση του Βιολογικού Σταθμού Πτολεμαΐδας για την συνολική παραλαβή και ορθή διαχείριση των λυμάτων αυτών.
Συγκεκριμένα, το αμέσως προσεχές διάστημα, πρόκειται να δημοπρατηθούν από τη ΔΕΥΑ Εορδαίας τα εξής ώριμα έργα της συνολικής αυτής παρέμβασης:
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ, ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΚΑ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, με προϋπολογισμό €2.400.000,00
2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, , με προϋπολογισμό €5.698.000,00
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ, ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, με προϋπολογισμό €4.000.000,00
4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΑΕΒΑΛ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, με ενδεικτικό π/υ €1.250.000,00
5. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, με ενδεικτικό π/υ €3.500.000,00
Ενώ από τον Δήμο Εορδαίας θα δημοπρατηθούν τα εξής:
1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ, με προϋπολογισμό €977.000,00
2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΦΟΥΦΑ, ΜΗΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΕΡΟΥ, με προϋπολογισμό €2.150.000,00
3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, με ενδεικτικό π/υ €2.750.000,00

Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης στις τοπικές κοινότητες
Συμπληρωματικά με τον παραπάνω σχεδιασμό, ο Δήμος Εορδαίας έχει πρόσφατα ολοκληρώσει το έργο με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ Δ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό μελέτης €750.000,00 (Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2007-2013).

Επίσης,  είναι έτοιμος να δημοπρατήσει στην τοπική κοινότητα της Ερμακιάς, έργο με τίτλο:  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΜΑΚΙΑΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)». Έτσι και στην  Ερμακιά θα λυθεί οριστικά ένα χρόνιο πρόβλημα, καθώς τα λύματα θα συλλέγονται κατάλληλα και θα επεξεργάζονται πλήρως σε αυτόνομο βιολογικό σταθμό. Το κόστος του έργου αυτού που εκτιμάται στο €1.600.000,00, θα καλυφθεί από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης του Δήμου Εορδαίας.
Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι μελέτες για την υλοποίηση των έργων κατασκευής του «Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Ερμακιάς» (π/υ €500.000,00) καθώς και έργου με τίτλο «Αποχέτευση Ακαθάρτων Οικισμού Σπηλιάς» (π/υ €700.000,00).
Τέλος Μαρτίου, αναμένεται και η ολοκλήρωση των μελετών των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, στις παρακάτω τοπικές κοινότητες:
Ανατολικό (π/υ €2.300.000,00)
Μεσόβουνο (π/υ €1.850.000,00)
Κομνηνά (π/υ €2.600.000,00)
Πύργοι (π/υ €2.180.000,00)
Καθώς και το Εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης της Τ.Κ. Πύργων (π/υ €850.000,00)
Ο Δήμος Εορδαίας προτίθεται, μετά και την απαραίτητη από την κείμενη νομοθεσία έγκριση των μελετών, να προχωρήσει στη δημοπράτηση και των παραπάνω έργων, ολοκληρώνοντας έτσι  το μεγαλύτερο έργο στο Δήμο Εορδαίας, με έναν συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 40 εκ. ευρώ.
Στόχος της Δημοτικής Αρχής ήταν και παραμένει, μέχρι την οριστική παράδοση των έργων στους κατοίκους, η ολοκλήρωση των έργων υποδομής, όσον αφορά την ύδρευση και την αποχέτευση στο Δήμο Εορδαίας.
Στην ύδρευση η ΔΕΥΑ Εορδαίας ολοκληρώνει 7 παρεμβάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε αντίστοιχες τοπικές κοινότητες (Προάστειο, Γαλάτεια, Ολυμπιάδα, Δροσερό, Ασβεστόπετρα, Περδίκας, Πεντάβρυσος).

Η επάρκεια σε ποσότητα αλλά και ποιότητα του νερού, αλλά και η ύπαρξη δικτύων αποχέτευσης και μεταφοράς λυμάτων στο βιολογικό (για την προστασία του περιβάλλοντος και την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του συνόλου των κατοίκων του Δήμου Εορδαίας) αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής.
Με το σχεδιασμό αυτό, αναμένεται να κλείσουν οριστικά, όλες οι αυτονόητες εκκρεμότητες των κατοίκων του Δήμου Εορδαίας σε βασικές υποδομές.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η Δήμαρχος Εορδαίας Παρ. Βρυζίδου: «Αποδεικνύουμε σαν Δημοτική Αρχή, ότι με σκληρή δουλειά, με γνώση και εμπειρία, μπορούμε και αλλάζουμε την εικόνα της Εορδαίας. Μπορούμε και βάζουμε τη σφραγίδα στα μεγάλα έργα που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος».
Και τα έργα αυτά είναι μεγάλα και σημαντικά, τόσο σε επίπεδο χρησιμότητας και αναγκαιότητας των κατοίκων όσο και σε οικονομικό επίπεδο, με ότι αυτό συνεπάγεται για την τόνωση της τοπικής οικονομίας κατά την περίοδο εκτέλεσής τους.

Έργα ολοκληρωμένων αναπλάσεων
Νότια Είσοδος
Όσον αφορά το έργο με τίτλο «Ανάπλαση Νότιας Εισόδου Πτολεμαΐδας», μετά και την πρόσφατη υπογραφή της προέγκρισης δημοπράτησης, αναμένεται, εντός των επόμενων ημερών, η δημοπρασία και η έναρξη των εργασιών του αναδόχου για την υλοποίηση της συνολικής ανάπλασης και αναμόρφωσης της νότιας εισόδου (από Κοζάνη) από τον κόμβο της ΑΕΒΑΛ μέχρι το Δημαρχείο Εορδαίας.
Οι μελέτες του έργου αυτού εκπονήθηκαν αποκλειστικά από το Δήμο Εορδαίας, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5.300.000,00 ευρώ.
Στην ανάπλαση αυτή, η οποία ξεκινά άμεσα και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2015, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
Συντήρηση της οδού και δίκτυα οµβρίων, ύδρευσης, ακαθάρτων,  άρδευσης φυτών
Ηλεκτροφωτισµό µε διπλούς ιστούς φωτισµού της οδού και των πεζοδροµίων
Ποδηλατόδροµος, διαμόρφωση των πεζοδροµίων και ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας μέχρι και την περιοχή του Αγροκηπίου.

Η παραπάνω ανάπλαση, αποτελεί ένα μέρος της συνολικής πρότασης ανάπλασης περιοχών και οικισμών του Δήμου Εορδαίας.
Οι υπόλοιπες αναπλάσεις είναι οι εξής:
Ανάπλαση Οδών Β. Κων/νου, Δημοκρατίας και Κ. Φούφα
Μετά από δικαστικές διαδικασίες που καθυστέρησαν για πολλούς μήνες το έργο, ο Δήμος Εορδαίας είναι έτοιμος να υπογράψει τη Σύμβαση με τον ανάδοχο για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», με προϋπολογισμό €2.020.000,00.
Το έργο, το οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται στα μέσα του τρέχοντος μήνα, και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής εργασίες:
Επιστρώσεις πεζοδρομίων, Προσβάσεις χώρων στάθμευσης οχημάτων
Έναν κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, Φύτευση δέντρων, Ηλεκτροφωτισμό πεζοδρομίων, κοινοχρήστων χώρων και κυκλοφοριακών κόμβων με ανάλογα φωτιστικά σώματα και σε ανάλογους ιστούς.
Τοποθέτηση συνολικά 28 απορριματοδεκτών στα πεζοδρόμια και τους κοινόχρηστους χώρους.

 «Ανάπλαση Βόρειας Εισόδου πόλης Πτολεμαΐδας»
Το έργο (π/υ μελέτης €3.300.000,00) είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014 και αφορά στη βόρεια είσοδο (είσοδος από Φλώρινα – Περδίκα ) της πόλεως Πτολεμαΐδας. Συγκεκριμένα αφορά τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου από τον κόμβο του νεόδμητου «Κέντρου του Ελληνισμού της Ανατολής» (απέναντι από τη ΔΕΥΑΠ) μέχρι τις Εργατικές Κατοικίες και στην νέα επέκταση του σχεδίου πόλεως Πτολεμαΐδας, και τμήματα της οδού Καραζάνου και  της οδού Μανουηλάντων. Επίσης περιλαμβάνει τους κοινοχρήστους χώρους (πάρκο και παιδική χαρά) μπροστά στον χώρο των Εργατικών Κατοικιών. Το έργο περιλαμβάνει ενδεικτικά:
i. Χώρο αναψυχής και παιδικής χαράς, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών, με φυτεύσεις δένδρων
ii. Κυκλικού κόμβου κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Οικοτροφείου με Μανουηλαντών.
iii. Τοποθέτηση είκοσι τεσσάρων (24,00) επιπλέον παγκακιών
iv. Εργασίες οδοστρωσίας κυρίως του νέου κυκλικού κόμβου (συνολικής επιφάνειας 650,00 μ2).

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ ΠΟΛΕΩΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»
Το έργο, με π/υ €2.300.000,00, είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει αντίστοιχες εργασίες με την ανάπλαση της Βορείας Εισόδου. Αφορά στην ανάπλαση της οδού Βορείου Ηπείρου Ανατολικά (Ανατολική είσοδος) της πόλεως Πτολεμαΐδας, της οδού Επιβατών και της οδού Ιωάννου Χρηστίδη, τις οδούς Θεμιστοκλέους και Πανόρμου γύρω από το Ο.Τ. 19 (Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος), καθώς επίσης περιλαμβάνει και τους κοινοχρήστους χώρους (παρτέρια και παιδική χαρά) στη συμβολή της βασικής οδού με την οδό Οικοτροφείου. Τέλος περιλαμβάνει την οδό Επιβατών στο σύνολό της από τον Ιερό ναό Αγίου Στεφάνου έως την οδό Βορείου Ηπείρου και τμήμα της οδού Ιωάννου Χρηστίδη από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Θράκης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2014.

«Ανάπλαση του αύλειου χώρου Ε.Α.Κ. (Κλειστό Γυμναστήριο) της πόλεως της Πτολεμαΐδας»
Το έργο (π/υ μελέτης €720.000,00) θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014 και περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής εργασίες:
i. Περιπατητικοί πλακόστρωτοι διάδρομοι σε όλη την έκτασή του.
ii. Αναβάθμιση του παλιού υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ με ελαστικό αντικραδασμικό δάπεδο και νέους προβολείς.
iii. παιδική χαρά και πέργολες σε σημεία κλειδιά
iv. Ειδικός χώρος skate board.

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»
Το έργο με π/υ €1.137.800,00 είναι σε εξέλιξη και αφορά στην αισθητική μετάπλαση των εξωτερικών επιφανειών του Πνευματικού Κέντρου Πτολεμαΐδας καθώς και την κατάλληλη διαμόρφωση του στο εσωτερικό του, έτσι ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικός και να καλύψει τις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις των φορέων στο Δήμο Εορδαίας.
Το έργο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα του 2015.

«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»
Το έργο με π/υ πάνω από 4 εκ. ευρώ αφορά στην μετατροπή του χώρου της Λαϊκής Αγοράς σε υπόδειγμα βιοκλιματικής ανάπλασης ανοιχτών χώρων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2015.

«Ανάπλαση Εισόδου Τ.Δ. Φούφα από Κοιμητήρια έως Κεντρική Πλατεία»
Η συγκεκριμένη ανάπλαση εντάχθηκε (μαζί με τις τρεις επόμενες σε τοπικές κοινότητες) πριν λίγες ημέρες στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015. Το έργο έχει π/υ €1.080.000,00

«Ανάπλαση Τ.Κ. Βλάστης περιμετρικά από Κεντρική Πλατεία»
Η συγκεκριμένη ανάπλαση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015. Το έργο έχει π/υ €1.000.000,00

«Ανάπλαση Τ.Κ. Άρδασσας»
Αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015. Το έργο έχει π/υ €885.000,00

«Ανάπλαση Τ.Κ. Περδίκκα»
Η ολοκλήρωση του έργου αυτού αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2014. Το έργο έχει π/υ €1.050.000,00

Έτσι κλείνει ο πρώτος κύκλος αναπλάσεων στο Δήμο Εορδαίας με π/υ που ξεπερνά τα 25 εκ. ευρώ.
Ετοιμάζεται, παράλληλα, ο δεύτερος κύκλος με εξίσου σημαντικές παρεμβάσεις, όπως ενδεικτικά αναφέρονται:
Ανάπλαση της 25ης Μαρτίου από το Δημαρχείο Εορδαίας μέχρι το Υδραγωγείο
Ανάπλαση του Εμπορικού Κέντρου
Ανάπλαση Αθλητικού Κέντρου (Γήπεδο Ποδοσφαίρου)
Καθώς και γειτονιών της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων που δεν συμπεριελήφθησαν στα προηγούμενα έργα (π.χ, περιοχή της οδού Νοσοκομείου-ΚΕΠΤΣΕ κ.α.).

Η Δήμαρχος Εορδαίας Παρ. Βρυζίδου κατέληξε: «Ο Δήμος Εορδαίας αλλάζει εικόνα. Η Πτολεμαΐδα, μέσα στους επόμενους μήνες θα αποκτήσει την αισθητική, τη λειτουργικότητα και την υπόσταση που δικαιούνται απόλυτα οι κάτοικοί της, ως τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας και ως την «καρδιά» της ενεργειακής παραγωγής της χώρας».

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.