60 θέσεις εργασίας με 8μηνα στη ΔΕΗ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Δ.Ε. διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της ανακοίνωσε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης.

Πρόκειται για 60 θέσεις εργασίας στις ακόλουθες ειδικότητες:

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών και Οργάνων
4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών -Υποσταθμών
26 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
13 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων
1 ΔΕ Τεχνίτης Συγκολλητής
1 ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού)
7 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
1 ΔΕ Οικοδόμων Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης
4 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου
1 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Χωματουργικών Μηχανημάτων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 – ΚΟΖΑΝΗ απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα τηλ: 24610-54305 και κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριο τηλ: 24610-54283.

Υποβολή Αιτήσεων από 26/02/2014 έως και 07/03/201.

Πρωινός Λόγος

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.