Πρόστιμο 6.100 ευρώ από την Περιφέρεια στο Δήμο Κοζάνης για παράνομες χωματερές σε Κρόκο και Άνω ΚώμηΤου Γιάννη Κωσταρέλλα από τον Χρόνο:

Διοικητικό πρόστιμο  ύψους έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (6.100,00 €), επέβαλλε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής στο Δήμο Κοζάνης για   περιβαλλοντικές παραβάσεις (εγκατάλειψη, απόρριψη και ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων και υποβάθµιση του περιβάλλοντος) στις Τ.Κ. Κρόκου και Ανω Κώµης, της Δηµοτικής Ενότητας Ελιµείας, του Δήµου Κοζάνης. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται κάτοικοι της περιοχής, εξακολουθούν να ρίχνουν τα απορρίματα σε ΧΑΔΑ, που είναι ανενεργοί  απο το 2005.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση της Περιφέρειας το Μάρτιο του  2012  πραγματοποιήθηκαν Εκθέσεις Αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ Κοζάνης για θέσεις πλησίον των οικισµών Κρόκου και ¢νω Κώµης για περιβαλλοντικές παραβάσεις (εγκατάλειψη, απόρριψη και ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων και υποβάθµιση του περιβάλλοντος), ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε ο Δήμος Κοζάνης, ο οποίος απάντησε εγγράφως αναφέροντας τις ενέργειες που προέβη και σύµφωνα µε την  οποίο έχει εκδοθεί Βεβαίωση περαίωσης εργασιών αποκατάστασης του  ΧΑΔΑ Κρόκου από το 2007 και ΧΑΔΑ Ανω Κώµης από το 2009.

Τον Δεκέμβριο το 2012 το ΚΕΠΠΕ Κοζάνης, πραγματοποίησε νέες αυτοψίες, όπου και καταγράφονται οι παραβάσεις με το  τμήμα Καθαριότητας το Δήμου να απαντά  με νέο  έγγραφο στις 17-04-2013, αναφέροντας  τις  ενέργειες που προέβη ο Δήµος.

Τον Αύγουστο του 2013 ο Πταισματοδίκης Κοζάνης ζήτησε από   το ΚΕΠΠΕ Δυτικής Μακεδονίας νέες εκθέσεις  αυτοψίας των χώρων εναπόθεσης απορριµµάτων των Τ.Κ. Κρόκου και Ανω Κώµης.

Τον Οκτώβριο του 2013 με έγγραφο του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας Π.Ε. Κοζάνης, διαβιβάστηκε η από 24-09-2013 Εκθεση Αυτοψίας του ΚΕΠΠΕ Π.Ε. Κοζάνης, η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και βεβαίωση της παράβασης.

Στις 30-10-2013 ο Δήμος Κοζάνης  σε απάντηση της σχετ. κλήσης, αναφέρει τις ενέργειες που προέβη εκ νέου ο Δήµος για τον καθαρισµό των κοινόχρηστων χώρων και εκτάσεων (όπως αυτές αποτυπώνονται στις από 24-09-2013 Εκθέσεις Αυτοψίας), µε συνηµµένα 26 φωτογρα-φίες και ένα φυλλάδιο δράσης ενηµέρωσης πολιτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα αναφέρει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Πραγµατοποιήθηκε µε το αριθ. Πρωτ. 72617/25-10-2013 έγγραφο του Δήµου Κοζάνης, εκ νέ ου ενηµέρωση – συστάσεις των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων του Δήµου Κοζάνης και των κατοίκων για το µη επιτρεπτό της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων (…) καθώς και για το αδειοδοτηµένο σηµείο συλλογής τους (…)»,

«Τον Ιούνιο απεστάλη, µαζί µε τον λογαριασµό ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κοζάνης, ενηµερωτικό φυλλάδιο µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών (…)», για το χώρο του αποκατεστηµένου ΧΑΔΑ του . Διαµερίσµατος Κρόκου και τις θέσεις 2, 3, 4, 5 της Τ.Κ. ¢νω Κώµης, όπως προσδιορίζονται µε το υπ’ αρ. οικ. 95218/5970/18-10-2013 έγγραφο (28 σχετ.): «Αποµακρύνθηκαν τα απορρίµµατα είχαν απορριφθεί (…)», για το χώρο του αποκατεστηµένου ΧΑΔΑ του . Διαµερίσµατος Κρόκου και τις θέσεις 1, 3 της Τ.Κ. ¢νω Κώµης, όπως προσδιορίζονται στο 28 σχετικό έγγραφο: «(…) επανειληµµένα έχει γί νει τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων οι οποίες αφαιρούνται από αγνώστους (…)», για τις θέσεις 2, 4 και 5 της Τ.Κ. ¢νω Κώµης, όπως προσδιορίζονται στο 28 σχετικό έγγραφο: «η πρόσβαση είναι ελεύθερη διότι ο δρόµος δεν µπορεί να αποκοπεί λόγω ύπαρξης κτηµάτων ή άλλων προορισµών στην περιοχή»,  για τη θέση 4 της Τ.Κ. Ανω Κώµης, όπως προσδιορίζονται στο 28 σχετικό έγγραφο: «Οι χαραδρώσεις της πλαγιάς εντός των οποίων γίνεται απόρριψη αποβλήτων είναι απότοµες και µε πολύ µεγάλη κλίση µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να γίνει πλήρης αποκατάσταση του εν λόγω χώρου».

Οπως τονίζεται στην απόφαση της Περιφέρειας « παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει συστάσεις στο Δήµο και ότι έχουν γίνει ενέργειες συµµόρφωσης, η απόρριψη των αποβλήτων γίνεται κατ’ εξακολούθηση. Είναι προφανές ότι οι κάτοικοι δε συµµορφώνονται προς τις υποδείξεις του Δήµου. Ο Δήµος Κοζάνης, σε σχετ. έγγραφο, αναφέρει (παραδέχεται) τα ακόλουθα σχετικά µε τις διαπιστωθείσες µε την σχετική παραβάσεις:

«Παρά το γεγονός ότι η Δ/νση Περιβάλλοντος, Τµήµα καθαριότητας του Δήµου Κοζάνης:

•Συνεχώς επεµβαίνει προληπτικά και κατασταλτικά στους εν λόγω χώρους, αποµακρύνοντας τα όποια απορρίµµατα, άχρηστα υλικά, ογκώδη αντικείµενα και µπάζα,
•Ενηµερώνει τους προέδρους και τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων για το µη επιτρεπτό της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων και των υλικών κατεδαφίσεων, κα- θώς και για το αδειοδοτηµένο σηµείο συλλογής τους που λειτουργεί στο Δήµο Κοζάνης,
•Τοποθετεί προειδοποιητικές πινακίδες στους πιθανούς χώρους απόρριψης αποβλήτων,
•Δηµιουργεί αναχώµατα για την αποκοπή των χώρων και την αποτροπή απόρριψης αποβλήτων,
•Αναλαµβάνει δράσεις ενηµέρωσης πολιτών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, Δυστυχώς διαπιστώνεται η ύπαρξη απορριπτόµενων αποβλήτων κατ’ εξακολούθηση στις ίδιες αλ- λά και σε νέες θέσεις.

Είναι προφανές ότι οι κάτοικοι δεν συµµορφώνονται µε τις υποδείξεις του Δήµου και η κακή συνήθεια µαίνεται».

Σύμφωνα με την Περιφέρεια τα επιχειρήµατα του Δήµου Κοζάνης δεν αναιρούν τη διαπιστωθείσα από το ΚΕΠΠΕ Κοζάνης παράβαση και για αυτό επέβαλλε και το συγκεκριμένο πρόστιμο.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.