Προσλήψεις στη ΔΕΗ για κάλυψη 106 θέσεων εργασίας – Δείτε αναλυτικά

To ΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 106 (εκατόν έξι) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Μονάδων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 19.02.2014 και  ώρα 16.00 στη Γραμματεία του  Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ  23ο Χιλ. Κοζάνης- Πτολ/δος, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση διανέμεται από τη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανωτέρω Διεύθυνση.

Για τη ΔΕΗ

Όλγα Κουρίδου

Διευθύντρια ΛΚΔΜ

23ο χιλ. Κοζάνης – Πτολ/δος, 50 200  Πτολεμαιδα, Τηλ.24630 52317 FAX 24630 52369 www.dei.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της  Αίτησης :

1.   Αίτηση συμμετοχής -Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται απο την υπηρεσία)

2.   Πρόσφατη βεβαίωση του  ΟΑΕΔ για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ανεργίας του υποψηφίου, η  ημερομηνία  έκδοσης  της  οποίας  δεν  πρέπει  να  απέχει περισσότερο  από  (10) εργάσιμες ημέρες  από  την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων. Αποκλείεται η  απόδειξη  με  υποβολή  υπεύθυνης  δήλωσης  και  κάρτας  ανεργίας

3.   Πιστοποιητικά αρμόδιων φορέων από τα οποία θα προκύπτει η οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του, γονέας η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας  κ.λ.π.).

4.  Φωτοαντίγραφο των δύο  όψεων  του ατομικού  δελτίου  ταυτότητας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται με μεγάλη προσοχή και με ακρίβεια των στοιχείων του κάθε υποψήφιου για την σωστή καταχώρηση και μοριοδότηση.

Στην Αίτηση Υπεύθυνη  Δήλωση  να δηλώνει ο κάθε υποψήφιος αν έχει  απασχοληθεί  στη  ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος κ.α., εκτός  πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που  απασχολήθηκε.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η επαναπρόσληψη ατόμων που έχουν απασχοληθεί στο

παρελθόν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), πριν παρέλθουν 12

μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ.

 
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ./ΗΜ. ΛΚΔΜ/ 1768/07.02.2014

 
Πληροφορίες      : Δ.ΜΠΑΛΤΖΗΣ
Τηλέφωνο         : 2463052317
e –mail                   : d.baltzis@dei.com.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.