Οι Θέσεις και το Πρόγραμμα της Ενωτικής Κίνησης Οικονομολόγων Δυτικής Μακεδονίας για τις Εκλογές στο Ο.Ε.Ε. στις 15 Δεκεμβρίου

1. Καταγραφή της κατάστασης

Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια διέρχεται από τη μεγαλύτερη  οικονομική κρίση όλων των εποχών, με άμεσες και ορατές επιπτώσεις στον παραγωγικό ιστό, το εισόδημα των πολιτών και την δραματική αύξηση της ανεργίας ιδιαιτέρα στη νέα γενιά.
Η περιφέρειά μας πρωταγωνιστεί  στις αρνητικές συνέπειες αυτής της κρίσης, με την ανεργία να ξεπερνά το 30% και  στους νέους το 70%.
Είναι σαφές ότι το παραγωγικό πρότυπο και το καταναλωτικό μοντέλο που κυριάρχησε τις τελευταίες δεκαετίας και στο οποίο στηρίχθηκε και εξακολουθεί να στηρίζεται η οικονομία της περιοχής, δεν μπόρεσε να δώσει απάντηση στα προβλήματα των πολιτών της, γεγονός που οδήγησε στο σημερινό αδιέξοδο.
Ταυτόχρονα, τα συνεχή φορολογικά μέτρα και χαράτσια χωρίς κανένα αναπτυξιακό προσανατολισμό, οι οριζόντιες περικοπές στα εισοδήματα των εργαζομένων, η επί μακρόν στέρηση ρευστότητας από τις τράπεζες οδήγησαν και συνεχίζουν να οδηγούν  χιλιάδες επιχειρήσεις στα λουκέτα προσθέτοντας νέες στρατιές ανέργων.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ύφεσης, χιλιάδες νέοι επιστήμονες και μέσα σε αυτούς πολλοί ικανότατοι νέοι συνάδελφοι οικονομολόγοι με επιστημονικά προσόντα βρίσκονται άνεργοι, βρίσκονται χωρίς μέλλον στο απόλυτο αδιέξοδο, έτσι δυστυχώς πολλοί από αυτούς οδηγούνται στην μετανάστευση για την αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης.

2. Η Δράση του περιφερειακού τμήματος έως τώρα
Είναι αυτονόητο ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι φορείς της περιοχής και κυρίως οι επιστημονικοί, όφειλαν και οφείλουν να αρθρώσουν ουσιαστικό λόγο, διαμορφώνοντας προτάσεις και λύσεις διεξόδου.
Οι όποιες θετικές προτάσεις που έγιναν στο παρελθόν από τους τοπικούς φορείς, ακόμη και όταν μετ’ επαίνων υιοθετήθηκαν, όχι μόνο δεν εφαρμόστηκαν στην πράξη αλλά πολλές φορές δεν υποστηρίχθηκαν σθεναρά από τους κοινωνικούς και κυρίως τους επιστημονικούς φορείς της περιφέρειας, υποταγμένοι  στο λαϊκισμό  για εύκολες παροχές.
Δυστυχώς και  το  επιμελητήριο μας, μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, με αποτέλεσμα καθημερινά να απαξιώνεται ως θεσμός στα μάτια των συναδέλφων και της κοινωνίας.
Οι όποιες πρωτοβουλίες του εξαντλήθηκαν σε κάποιες εορταστικές εκδηλώσεις βράβευσης εισαχθέντων, χορούς και βεβαίως κάποιες θετικές όντως δράσεις αποκλειστικά για τον κλάδο των λογιστών φοροτεχνικών.
Η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων εργαζομένων που πλήττονται βάναυσα από την κρίση, οι εκατοντάδες νέοι άνεργοι οικονομολόγοι χωρίς μέλλον, η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα της περιφέρειας που έχει χάσει τον προσανατολισμό και την ελπίδα της, βλέπουν τον φορέα τους, το  οικονομικό επιμελητήριο να σέρνεται από τις εξελίξεις, άχρωμο, άτολμο, χωρίς ουσιαστικό λόγο και παρέμβαση.

3. Το Νέο Επιμελητήριο
Εμείς οι νέοι Οικονομολόγοι, βλέποντας και  βιώνοντας τα προβλήματα και τα αδιέξοδα στον κλάδο και την κοινωνία, αποφασίσαμε να αναλάβουμε δράση.
Συγκροτήσαμε μέσα από διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες την ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ χωρίς δεσμεύσεις και πολιτικές  εξαρτήσεις, με στόχο να βγάλουμε τον επιστημονικό μας φορέα από το τέλμα που διακατέχεται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια.  
Οραματιζόμαστε ένα Νέο Επιμελητήριο – Αναβαθμισμένο – Δημιουργικό – Αξιόπιστο
Όπου:
α) Θα γίνει συμμέτοχος στην προσπάθεια ανασύνταξης της οικονομίας της περιφέρειας, με παρεμβάσεις και προτάσεις στα αναπτυξιακά αδιέξοδα της Δυτικής Μακεδονίας
και

β) Θα αντιμετωπίζει με σθένος τα προβλήματα των μελών του και ταυτόχρονα να τα  προετοιμάζει να ανταποκριθούν επιτυχώς στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται, δίνοντας με αυτό τον τρόπο ελπίδα και προοπτική ιδιαίτερα στους νέους.
Όλα τα παραπάνω μεταφράζονται στους παρακάτω επιμέρους στόχους πάνω στους οποίους  πρέπει να κινηθεί το επιμελητήριο για τα επόμενα χρόνια
α) Στην αναβάθμιση του επαγγέλματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα μέλη του προς τους πολίτες και το επιχειρηματικό γίγνεσθαι της Δυτικής Μακεδονίας,

β) Στην συμβολή του στην προσπάθεια μετασχηματισμού του αναπτυξιακού μοντέλου της περιφέρειας από καταναλωτικό σε παραγωγικό,  μέσω προτάσεων και υποδείξεων προς τους φορείς της περιφέρειας, καθώς και προτάσεων προς την Ελληνική Πολιτεία για αλλαγές στο θεσμικό και το κανονιστικό πλαίσιο, οι οποίες είναι απόρροια της καθημερινής πρακτικής άσκησης του επαγγέλματος,

γ) Στην υποστήριξη και ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας της περιφέρειας και της ηθικής του επιχειρείν,

δ) Στην συμβουλευτική, στην συνεχή εκπαίδευση/κατάρτιση και στην παροχή άμεσης και έγκυρης πληροφόρησης περί οικονομικών θεμάτων προς τα μέλη του,

ε) Στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και την στήριξη του επαγγέλματος με την προσφορά χρήσιμων εργαλείων προς τα μέλη του.

Α. Αναβαθμίζουμε το επάγγελμα του Οικονομολόγου και τις υπηρεσίες στα μέλη – τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Συμβουλευτική υποστήριξη, με στόχο την ανασυγκρότηση των οικονομικών υπηρεσιών των δήμων και των αναπτυξιακών τους προγραμμάτων, με την αξιοποίηση  εξειδικευμένων συναδέλφων ανά τομείς.

Αναβάθμιση της συμμετοχής σε επιτροπές και  συμβούλια, με στόχο την αξιοποίηση  όλων των άξιων συναδέλφων και σκοπό την υποβολή εποικοδομητικών προτάσεων, διασφαλίζοντας την χρηστή διάθεση των πόρων και κονδυλίων των φορέων σε αναπτυξιακούς σκοπούς

Συμμετοχή σε προτάσεις για ευρωπαϊκά και διασυνοριακά προγράμματα (π.χ. Interreg, Horizon 2020), συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας με σκοπό την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (π.χ. Leeonardo da Vinci)  σε συνεργασία και με άλλους φορείς (Περιφέρεια, Πανεπιστήμιο, ΤΕΙ κλπ.) παρέχοντας ουσιαστικό έργο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα νέους αλλά και εμπειρότερους συνάδελφους οικονομολόγους, ενδυναμώνοντας παράλληλα τους οικονομικούς πόρους του επιμελητήριου.

Δημιουργούμε  μόνιμη και σταθερή σχέση με τους εισαχθέντες στις οικονομικές σχολές φοιτητές από την ημέρα εισαγωγής τους, μέχρι και την ημέρα αποφοίτησης με εκδηλώσεις βράβευσης, ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, ομάδες εθελοντικής προσφοράς προς την κοινωνία  έτσι ώστε να θεωρούν το επιμελητήριο το φυσικό τους χώρο μετά το τέλος των σπουδών τους,
                   
Δημιουργούμε το νέο αναβαθμισμένο δυναμικό και λειτουργικό site του  περιφερειακού επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας, με έγκαιρη και έγκυρη επιστημονική ενημέρωση (Δημιουργία Newsletter)

Αξιοποίηση των  Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ)  με την διαμόρφωση στοχευμένης δράσης που θα αφορά τους νέους ανέργους οικονομολόγους

Η εφαρμογή του “Mentoring” είναι μια πρωτοποριακή πρόταση που βάζουμε στις άμεσες προτεραιότητες
 Το “Mentoring” μπορεί να εφαρμοσθεί και στο επάγγελμα του οικονομολόγου προκειμένου να προετοιμασθούν οι νέοι συνάδελφοι επαγγελματίες,  αλλά και επιχειρηματίες της περιοχής για την άσκηση επιτυχούς επιχειρηματικής δραστηριότητας

Β. Για ένα νέο παραγωγικό  μοντέλο στη Δυτική Μακεδονία, καινοτόμο και εξωστρεφή

Στις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης οι  οικονομολόγοι και ο φορέας τους, το οικονομικό επιμελητήριο περισσότερο από κάθε άλλη φορά – με εργαλείο την οικονομική επιστήμη –  οφείλουν να προτείνουν και μαζί με όλους τους παραγωγικούς φορείς της περιφέρειας, να  συν-δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο οικονομικής δραστηριότητας, όπου θα αναδεικνύει τα συγκριτικά  αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της περιφέρειας και θα ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας,  αξιοποιώντας ολοκληρωμένα, με σεβασμό στο περιβάλλον, τους πόρους και τα μέσα που διαθέτει η περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:

Την  δημιουργία συντονιστικού οργάνου σε συνεργασία με τα τρία Επιστημονικά επιμελητήρια, όπως  και τα Εμπορικά και Βιομηχανικά επιμελητήρια της Περιφέρειας με στόχο:

Την Καταγραφή και Ανάδειξη των αναπτυξιακών  συγκριτικών  πλεονεκτημάτων της  Δυτικής Μακεδονίας

Τη δημιουργία Ομάδας εργασίας και μελέτης,  με άμεση συμμετοχή στη διαβούλευση που ξεκίνησε από την ΑΝΚΟ ΑΕ για την ορθολογική αξιοποίηση του Τοπικού πόρου.
          
Τη μελέτη και τη διαμόρφωση πρότασης για τις επαγγελματικές ευκαιρίες για τα οικονομολογικά επαγγέλματα, που θα προκύψουν μέσα από το νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό μοντέλο στην περιφέρεια μας.

Την δημιουργία γραφείου επαγγελματικού προσανατολισμού – φοιτητών/απόφοιτων οικονομικών σχολών
Μέσα από αυτό το γραφείο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με το επάγγελμα και τις δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά τους στα πλαίσια του επαγγέλματός τους, στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το γραφείο με την σύμπραξη και την χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή  επιμελητηρίων (ΕΒΕ) θα μπορεί να οργανώσει βραβεία αριστούχων οικονομικών σχολών καθώς και διαγωνισμό καινοτομίας με την στήριξη των παραπάνω φορέων και επιχειρήσεων.

Τέλος, το γραφείο θα φέρνει σε επαφή την επιχειρηματική κοινότητα με τους  φοιτητές των οικονομικών σχολών προκειμένου να διευκολύνεται η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης για οικονομικά στελέχη στις επιχειρήσεις.

Πανεπιστήμιο – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Θεωρώντας ότι το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ στη Δυτική Μακεδονία αποτελούν ουσιαστικά μέσα για την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, θα απαιτήσουμε ουσιαστικό λόγο και παρέμβαση στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια, τόσο για τη χωροταξική κατανομή των σχολών όσο και για τις νέες σχολές και τα γνωστικά αντικείμενα που θα προκύψουν, αλλά και γενικότερα την αναπτυξιακή τους πορεία.

Γ. Στηρίζουμε ενεργά την επιχειρηματικότητα  στην περιφέρεια

Το Οικονομικό Επιμελητήριο ως επιστημονικός φορέας οφείλει να δώσει προτάσεις και λύσεις για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας που αποτελεί και μοναδική διέξοδο για την ανάπτυξη και την απορρόφηση της ανεργίας.

Αυτή η στήριξη μπορεί να επιτευχτεί με μέσα , δομές και παρεμβάσεις όπως:

Δημιουργία μόνιμου εκπαιδευτικού μηχανισμού που με την αξιοποίηση ειδικευμένων συναδέλφων οικονομολόγων θα εκπαιδεύει μέσα από ταχύρυθμα προγράμματα κατάρτισης νέους επιχειρηματίας στις αρχές:
 
α. Της Διοίκησης  (Management)
β. Του Marketing
γ. Κοστολόγησης
δ. Λογιστικής
ε. Διαχείρισης Ανθρώπινου δυναμικού

Δημιουργία τράπεζας πρότυπων επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan) που θα τα αξιοποιούν οι συνάδελφοι, ως τεχνική υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις (Τράπεζα Σκέψης/Ιδεών)
Ενθάρρυνση/Υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσα από μελέτες και δράσεις σε συνεργασία με φορείς και ομάδες πολιτών
Θα διεκδικήσουμε μαζί με άλλους φορείς και σε συνεργασία με την Συνεταιριστική τράπεζα, την δημιουργία ενός εγγυητικού κεφαλαίου με παροχή εγγυήσεων έως 30.000 ευρώ, για τη στήριξη των υγιών επιχειρήσεων στα πρώτα τους βήματα. Η εξασφάλιση της εγγύησης θα δίδεται εφόσον ο υποψήφιος επενδυτής ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει, συμβουλευτική, εκπαίδευση, προετοιμασία και ολοκλήρωση Business Plan
Συνεργασία με όλα τα Γραφεία Διασύνδεσης και Πρακτικής Άσκησης των Οικονομικών σχολών με το επιμελητήριο, έτσι ώστε να υπάρχει μια μόνιμη  και σταθερή ροή πρακτικά ασκούμενων από τα ΑΕΙ προς τις επιχειρήσεις  αλλά και άλλους φορείς της περιοχής (Οικ. Επιμελητήριο κ.α.).

Δ. Ενημέρωση –Εκπαίδευση- Κατάρτιση
Η συνεχής μεταβολή και εξέλιξη των οικονομικών δεδομένων, οι  αλλαγές που προέκυψαν/προκύπτουν στον επαγγελματικό βίο, επέβαλαν/επιβάλουν νέα δεδομένα που ως επιπτώσεις και αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης, αναγάγουν σε βασική αναγκαιότητα την ευελιξία και την μετάβαση των  επαγγελματιών στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας, η οποία επιτυγχάνεται με την συνεχή και καθ΄ όλη την διάρκεια του εργασιακού βίου εκπαίδευση τους (προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης).
Κατά συνέπεια η διασφάλιση της απασχόλησης, σε αυτό το νέο και ρευστό περιβάλλον μπορεί  να επιτευχθεί με διαρκή βελτίωση του επαγγελματικού – μορφωτικού επιπέδου του οικονομολόγου, με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η απαραίτητη εξειδίκευση και παράλληλα η χρησιμότητά του για την αγορά εργασίας.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο οφείλει να διαβλέπει, να προετοιμάζει, να ενημερώνει και να καταρτίζει τα μέλη του αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.
Στην κατεύθυνση  αυτή προτείνουμε:
Ένα μόνιμο σε ετήσια βάση πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και ημερίδων για τα όλα τα οικονομικά θέματα που άπτονται της επικαιρότητας και αφορούν την κοινωνία, με την αξιοποίηση τόσο κάποιων έμπειρων εισηγητών από το κέντρο αλλά και αξιοποίηση αξιών συναδέλφων από την περιφέρεια μας.
Ετήσιο πρόγραμμα ενημερωτικών – ημερίδων για όλα τα λογιστικά, φορολογικά, εργατικά, αναπτυξιακά θέματα που απασχολούν τους ελευθεροεπαγγελματίες λογιστές φοροτεχνικούς αλλά και τις επιχειρήσεις.
Δημιουργία περιφερειακού μητρώου εισηγητών συναδέλφων οικονομολόγων ανάλογα με τα προσόντα και τις ειδικότητες, οι οποίοι θα αξιοποιούνται για τα σεμινάρια και τις ημερίδες τόσο του επιμελητηρίου όσο και άλλων φορέων και επιχειρήσεων.
Συνεργασία με όλα τα ΚΕΚ της περιοχής για υποβολές προτάσεων και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης μέσω ΕΣΠΑ ή μέσω του ΛΑΕΚ, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και παροχή υπηρεσιών κατάρτισης προς διαφόρους ωφελούμενους (μέλη ή μη), καθώς και την απασχόληση συναδέλφων ως εισηγητών, με παράλληλη βελτίωση των οικονομικών του φορέα μας.

Ε. Στηρίζουμε το επάγγελμα – Προσφέρουμε νέα εργαλεία στα μέλη

Συμμετέχουμε Ενεργά και δυναμικά στη διεκδίκηση με την ΠΟΦΕΕ και τους συλλόγους των λογιστών όλων των ανοικτών θεμάτων που απασχολούν  τους συναδέλφους Λογιστές Φοροτεχνικούς (Άδειες, έναρξη επαγγέλματος κλπ, δεοντολογία, Υπογραφές κλπ)

Διεκδικούμε από την πολιτεία αλλά και από το γραφείο Βθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας την κάλυψη όλων των Οικονομικών μαθημάτων στη Βθμια εκπαίδευση, αποκλειστικά από Οικονομολόγους μέλη του ΟΕΕ, συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό, θα προχωρήσουμε στη διερεύνηση και καταγραφή των πραγματικών αναγκών της Βθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια της Δυτ. Μακεδονίας και τον βαθμό όπου αυτές οι ανάγκες καλύπτοντα από Οικονομολόγους.

Στηρίζουμε τους συναδέλφους που απασχολούνται στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική αυτοδιοίκηση, ως προς την αξιοποίησή τους σε θέσεις ανάλογα με την ειδικότητα και τους τίτλους σπουδών τους. Ταυτόχρονα, δημιουργούμε γραμματεία καταγγελιών από τους εν λόγω συναδέλφους για μη τήρηση της παραπάνω υποχρέωσης από τις διοικήσεις των φορέων τους.
Σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ θα επιδιώξουμε τη δημιουργία παρατηρητηρίου  της αγοράς εργασίας στα Οικονομολογικά επαγγέλματα στην περιφέρεια, που θα παρακολουθεί  την εξέλιξη  απασχόλησης των Οικονομολόγων,  τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται στην περιοχή και τους τρόπους αντιμετώπισης της ανεργίας
Δημιουργούμε Εικονικό (Virtual) κέντρο εύρεσης εργασίας για οικονομολόγους. το οποίο θα λειτουργεί μέσα από την νέα δυναμική ιστοσελίδα του Ο.Ε.Ε. Το εικονικό κέντρο ευρέσεως εργασίας θα περιλαμβάνει διαδικτυακό τόπο για την ζήτηση οικονομολόγων αλλά και την προσφορά, με την δημιουργία ταξινομημένου ανά ειδικότητα ηλεκτρονικού χώρου ανάρτησης βιογραφικών σημειωμάτων.
Δημιουργούμε Ηλεκτρονικό αρχείο όλων των ειδικοτήτων των συναδέλφων ανέργων και μη, έτσι ώστε να είναι εύκολη η εύρεση εξειδικευμένων  γνώσεων και προσόντων από την τοπική και ευρύτερη αγορά εργασίας

Δημιουργούμε ειδικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την κατάρτιση των μελών  σε τομείς που υπάρχει ανάγκη εξειδίκευσης και η τοπική αγορά υστερεί. (Όπως π.χ. η σύνταξη  και υποβολή προτάσεων σε σύνθετα ευρωπαϊκά προγράμματα)

Διεκδικούμε μαζί με την κεντρική διοίκηση να γίνει το ΟΕΕ, Φορέας πιστοποίησης  όλων των οικονομολογικών επαγγελμάτων και ειδικεύσεων.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο – Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, αποτελεί έναν Επιστημονικό φορέα, ο οποίος είναι ένα εργαλείο/μοχλός ανάπτυξης, όπου θα πρέπει να λειτουργήσει σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των μελών και της κοινωνίας.

Ένα Οικονομικό Επιμελητήριο «Ανοιχτό» προς τα μέλη του και την κοινωνία, συναδελφικό και συνεργατικό, με διαφανείς διαδικασίες, που θα εμπνέει, που θα δίνει όραμα και θα προσδιορίζει τους στόχους, που θα είναι παρών – με τεκμηριωμένες προτάσεις – στις εξελίξεις, όπου θα λειτουργεί πραγματικά ως Σύμβουλος του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των μελών του.

Η ενεργή Συμμετοχή όλων, κρίνεται απαραίτητη, τώρα παρά ποτέ.

Το Πρόγραμμα της Ενωτικής Κίνησης Οικονομολόγων Δυτικής Μακεδονίας εμπλουτίζεται και θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με προτάσεις/παρατηρήσεις σε ένα δημιουργικό πλαίσιο Δημόσιας Διαβούλευσης, για το Οικονομικό Επιμελητήριο που όλοι θέλουμε και οραματιζόμαστε.

Αποστείλετε τις προτάσεις σας στο email: enkodm@gmail.com

ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

http://www.eko-dm.blogspot.gr/

https://www.facebook.com/ekodm2013

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.