Εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για αντιπλημμυρικά έργα στο ΤρανόβαλτοΣτην έγκριση των κάτωθι περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αντιπλημμυρικά Έργα στην Τ.Κ. Τρανοβάλτου του Δήμου Σερβίων –Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», προέβη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας με την απόφαση Α.Π. 56819/2445/5.11.2013 – ΑΔΑ: ΒΛ100ΡΙΓ-ΖΦ4.

Η εφαρμογή των όρων και περιορισμών της παρούσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου και βαρύνει τον αρμόδιο φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι ο Δήμος Σερβίων –Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Είδος και μέγεθος δραστηριότητας:

Στην υφιστάμενη κατάσταση τον οικισμό του Τρανοβάλτου διασχίζει ρέμα δημιουργώντας πλημμυρικά φαινόμενα. Ειδικότερα ανάντη και βόρεια της Τ.Κ. Τρανοβάλτου υφίστανται τρία (3) ρέματα, τα οποία μέσω πλακοσκεπών οχετών απαγάγουν τα ύδατα και τα οδηγούν στο νότιο άκρο του οικισμού. Η κατάληξη του οχετού στην περιοχή αυτή έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις καλλιέργειες της περιοχής, καθώς αυτές κατακλύζονται από νερά και πλημμυρίζουν, γεγονός που αποβαίνει καταστροφικό για τον αγροτικό τομέα της περιοχής.

Στο σημείο αυτό προτείνεται η επέκταση του υφιστάμενου πλακοσκεπούς οχετού της Τ.Κ. Τρανοβάλτου μήκους 175 μέτρων, που θα οδηγεί τα ύδατα κατάντη και έχει ως σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία του εν λόγω οικισμού.

Τα υφιστάμενα έργα συλλογής ομβρίων περιλαμβάνουν έργα συλλογής και μεταφοράς των όμβριων απορροών των ανάντη υδρολογικών λεκανών (πλακοσκεπείς οχετούς) που ξεκινούν σεαπόσταση περί τα 120m βόρεια του οικισμού, και τονδιατρέχουν για συνολικό μήκος 535m, όπου και εκβάλει ουφιστάμενος δίδυμος πλακοσκεπής οχετός. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την επέκταση του υφιστάμενου πλακοσκεπούς οχετού, για μήκος περί τα 175m.

Αναλυτικότερα, τα έργα (υφιστάμενα και νέα) είναι τα εξής:

•Υφιστάμενος πλακοσκεπής οχετός από σκυρόδεμα (τμήμα ΑΓ), διαστάσεων 1,0×1,0 (ύψος×πλάτος), για τα πρώτα 20m και διαστάσεων 1,20×1,50 (ύψος×πλάτος), για τα υπόλοιπα 100m.
•Υφιστάμενος τσιμεντοσωλήνας (τμήμα ΒΓ), Ø1000, συνολικού μήκους περί τα 110m.
•Υφιστάμενος πλακοσκεπής οχετός από σκυρόδεμα (τμήμα ΔΕ), διαστάσεων 1,3×2,0 (ύψος×πλάτος), συνολικού μήκους περί τα 40m.
•Υφιστάμενος δίδυμος πλακοσκεπή οχετός από σκυρόδεμα (τμήμα ΓΖ), διαστάσεων 2,30×5,00 (ύψος×πλάτος), συνολικού μήκους περί τα 535m.
•Νέος κιβωτοειδής οχετός (επέκταση υφιστάμενου) από  σκυρόδεμα (τμήμα ΖΗ), διαστάσεων 2,30×5,00  (ύψος×πλάτος), συνολικού μήκους περί τα 175m.

Με βάση την υδραυλική επίλυση του οχετού επιλέχθηκε διατομή του κιβωτοειδούς οχετού (5,00 χ 2,30 μέτρα) που να επαρκεί για την πλημμυρική παροχή των οβρίων υδάτων.

Μετά την εκσκαφή για τη θεμελίωση του οχετού θα γίνει εξυγίανση της βάσης θεμελίωσης με διάστρωση 30cm σκύρα οδοστρωσίας με αυξημένες απαιτήσεις συμπύκνωσης. Η έδραση του νέου κιβωτοειδούς οχετού, ο οποίος κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, προβλέπεται να γίνει σε στρώση άοπλου σκυροδέματος C12/15 στο πλάτος της βάσης του οχετού (+0,50m ανά πλευρά). Η πλήρωση του σκάμματος γίνεται με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής απαλλαγμένα από ογκόλιθους με αυξημένες απαιτήσεις συμπύκνωσης. Ανά 20m οχετού προβλέπονται κυκλικές οπές με χυτοσιδηρά στεγανά καπάκια στην οροφή του, με σκοπό την εξασφάλιση της επισκεψιμότητας καθώς και του αερισμού του οχετού.

Στη θέση εκβολής του κιβωτοειδούς οχετού με το κατάντη ρέμα, προτείνεται η κατασκευή τεχνικού εξόδου, ομοίων διαστάσεων, από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Όσον αφορά το σύνολο των εκσκαφών που θα προκύψουν από την κατασκευή του προτεινόμενου έργου, σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη αυτού, υπολογίζονται στα 482m.

Το σύνολο της ποσότητας των εκσκαφών θα χρησιμοποιηθεί για επανεπίχωση. Όσον αφορά τα δάνεια υλικά, για τις ανάγκες κατασκευής του έργου, αυτά ανέρχονται σε 368m και η προμήθειά τους θα γίνει από νομίμως λειτουργούντα λατομεία της περιοχής.

Όλα τα παραπάνω όπως αναλυτικά περιγράφονται στο φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου του θέματος και εμφανίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα οριζοντιογραφίες και σχέδια που επισυνάπτονται  στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

mikrovalto.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.