«Η ΔΙΑΔΥΜΑ δεν μπορεί ή δεν θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Δυτ. Μακεδονία»

Στη Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να ζεις» εδώ και καιρό εξετάζουμε με σοβαρότητα την επιλογή της ΔΙΑΔΥΜΑ να προχωρήσει σε Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με σκοπό την ανάθεση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) για τα επόμενα 30 χρόνια. Για το λόγο αυτό οργανώσαμε την τελευταία διετία δύο ημερίδες, (στη δεύτερη, 11-3-2013, κλήθηκε και η ΔΙΑΔΥΜΑ ως εισηγητής), ενώ ανταλλάξαμε σειρά επιστολών ζητώντας τεχνικές και οικονομικές διευκρινήσεις για τον επίμαχο διαγωνισμό.

Πλέον βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού με τρεις ενδιαφερόμενες εταιρείες να έχουν καταθέσει τις προσφορές τους και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες να έχει προκύψει σχεδόν και ο τελικός ανάδοχος του έργου.

Στην τελευταία μας επιστολή (4-4-2013[1]) η ΔΙΑΔΥΜΑ δεν απάντησε σε όλα τα ερωτήματά μας (18-4-2013[2]), γεγονός που μας ανάγκασε να επανέλθουμε στις 22-5-2013[3] με νέα επιστολή. Δυστυχώς η ΔΙΑΔΥΜΑ δεν έχει απαντήσει ακόμη.

Δίνουμε λοιπόν στη δημοσιότητα τα ερωτήματά μας που απαντήθηκαν ελλιπώς ή καθόλου καθώς και κάποια νέα με την ελπίδα αυτή τη φορά να απαντηθούν.

    Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία μιας μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων με δυναμικότητα 90.000 τόνων / έτος για 25 χρόνια, η οποία  θα λειτουργεί με μια (1) βάρδια εργαζομένων.

Ερώτηση: Γιατί δεν εγκαθίσταται μια μικρότερη – και άρα οικονομικότερη – μονάδα  που να λειτουργεί με περισσότερες βάρδιες; Έτσι το κόστος αρχικής εγκατάστασης πέφτει, όπως και το κόστος λειτουργίας (μελλοντικά), με δεδομένο ότι θα χρειάζονται λιγότερες βάρδιες όσο θα μειώνεται η ποσότητα των απορριμμάτων λόγω ΑΥΞΗΣΗΣ της πρόληψης – ανακύκλωσης – εναλλακτικής διαχείρισης.

Η πρότασή μας είναι για την αρχική φάση 3 βάρδιες (Οι 2,5 βάρδιες θα είναι για τη λειτουργία και η υπόλοιπη μισή βάρδια θα ασχολείται με την καθημερινή συντήρηση και καθαρισμό της μονάδας).

2.      Προβλέπουν οι προτάσεις των εταιρειών την παραγωγή RDF ή SRF; (σσ. Πρόκειται για δευτερογενές κατάλοιπο της διαχείρισης των απορριμμάτων που πιθανά θα πρέπει να καίγεται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται).

3.      Η ΔΙΑΔΥΜΑ υποστηρίζει ότι οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού. Σ’ αυτές όμως αναφέρονται μόνο σύμμεικτα απορρίμματα και παραβλέπεται η εναλλακτική λύση δηλ. να επεξεργάζεται η εγκατάσταση (ΜΕΑ) και προδιαλεγμένο οργανικό υλικό. Ο νόμος 4042 έχει και ποσοτικό στόχο προδιαλογής των οργανικών κατά τουλάχιστον 10% μέχρι το 2020. Πώς συμμορφώνεται η ΔΙΑΔΥΜΑ με το στόχο αυτό ;

4.      Τι θα συμβεί στην περίπτωση που δεν καλυφθεί η δέσμευση εκ μέρους της ΔΙΑΔΥΜΑ για εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων (90.000 τόνοι/χρόνο); Θα υπάρξει μεταφορά σκουπιδιών από άλλη περιφέρεια ή θα επιβληθεί χρηματική ρήτρα για τη ΔΙΑΔΥΜΑ και επομένως τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας;

5.      Θα αυξηθούν τα τέλη καθαριότητας που πληρώνουν οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας μετά τη λειτουργία της μονάδας;

Επειδή παρουσιάζεται ως «μονόδρομος» η λύση των μεγάλων εγκαταστάσεων σύμμεικτων σκουπιδιών, αντιπαραθέτουμε το διαφορετικό δρόμο της Κρήτης. Εκεί, μετά την πίεση περιβαλλοντικών και λοιπών οργανώσεων, αναθεώρησαν τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, απέρριψαν την καύση και εστίασαν κυρίως στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με πολύ μικρότερες μονάδες και με διαλογή στην πηγή, καθώς και με άλλες πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εναλλακτικής διαχείρισης στην πηγή.

Συμπερασματικά, η Δυτική Μακεδονία βαδίζει σε ένα δρόμο ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων της με υπερδιαστασιολογημένα έργα, αγνοώντας την ιεραρχία που βάζουν οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες, περί Πρόληψης, Επαναχρησιμοποίησης, Ανακύκλωσης, Κομποστοποίησης. Η ΔΙΑΔΥΜΑ, αλλά και η Περιφέρεια και οι Δήμοι της περιοχής οφείλουν να αποδείξουν πως ο σχεδιασμός τους για την περιοχή είναι o βέλτιστος δυνατός, τόσο οικονομικά, όσο και περιβαλλοντικά.

Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να Ζεις» έχει καταθέσει προτάσεις που στοχεύουν στη βιώσιμη, οικονομικά και περιβαλλοντικά διαχείριση με πυρήνα την ανακύκλωση τη διαλογή στην πηγή και την κομποστοποίηση, καθώς και με χρήση σύγχρονων εργαλείων που ήδη εφαρμόζονται αλλού, όπως η διαλογή οργανικών υλικών, η αλλαγή στη χρέωση των δημοτικών τελών με την εφαρμογή του «Πληρώνω Όσο Πετάω», η δημιουργία σύγχρονου δικτύου Πράσινων Σημείων, η εθελοντική εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης  κ.λ.π[4].

Μετά από δεκαετίες εγκληματικής αδιαφορίας στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη τη χώρα και υπό τον κίνδυνο των Ευρωπαϊκών Προστίμων επιλέγεται η διαχείριση των απορριμμάτων να περάσει σε ιδιωτικά συμφέροντα, με φαραωνικά έργα τεράστιου κόστους και με αμφίβολη περιβαλλοντική και οικονομική στόχευση, καθώς και με αμφίβολη επίτευξη των νομικών μας υποχρεώσεων, που απορρέουν από την Οδηγία 98/2008 έτσι ώστε να τηρηθεί η μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης για προώθηση Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και ξεπουλήματος κάθε ανταποδοτικής υπηρεσίας με αποτέλεσμα να μετατραπεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε εισπρακτικό μηχανισμό των μεγαλοεργολάβων και το αυξημένο κόστος να κληθούν να το πληρώσουν και πάλι οι πολίτες.

Δημοτική Κίνηση

‘Κοζάνη Τόπος να ζεις’

[1] http://protovouliadk.files.wordpress.com/2013/08/ceb4ceb9ceb1ceb4cf85cebcceb1-ceb5cf81cf89cf84ceb7cf83ceb5ceb9cf82-cf80cf81cebfcf82-ceb5cf84ceb1ceb9cf81ceb5ceb9cf82-ceba-ceb4ceb9ceb1.pdf

[2] http://protovouliadk.files.wordpress.com/2013/08/ceb5cf80ceb9cf83cf84cebfcebbceb7-cf83ceb5-ceb4ceb7cebccebfcf84ceb9cebaceb7-cebaceb9cebdceb7cf83ceb7-cebacebfceb6ceb1cebdceb7cf83-18-04-20.pdf

[3] http://protovouliadk.files.wordpress.com/2013/08/ceb4ceb9ceb1ceb4cf85cebcceb1-ceb5cf81cf89cf84ceb7cf83ceb5ceb9cf82-cf80cf81cebfcf82-ceb5cf84ceb1ceb9cf81ceb5ceb9cf82-ceba-ceb4ceb9ceb1.pdf

[4] http://protovouliadk.wordpress.com/2012/03/13/%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1/

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.