Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της 2ης Προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER

Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ANKO, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων και του δειγματοληπτικού ελέγχου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις υπ.αριθμ. : 12/18-6-13 και 13/3-9-13 ομόφωνες αποφάσεις της ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER με καταληκτική ημερομηνία την 20-3-13.

Υποβλήθηκαν συνολικά 104 σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 12.064.832,19€ με δημόσια δαπάνη 7.135.520,33€. Από αυτά τα 14 δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης. (σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του ενημερωτικού οδηγού της προκήρυξης) και απορρίφθηκαν.

Προωθήθηκαν για αξιολόγηση τα 90  σχέδια. Στην παρούσα φάση, με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις προωθούνται για άμεση ένταξη τα 62 σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 8.267.251,81€, με δημόσια δαπάνη 4.459.665,16€. Η Δημόσια Δαπάνη καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επιπλέον, είκοσι οκτώ (28) σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 1.722.973,00€, με δημόσια δαπάνη 1.303.192.25€ κατατάσσονται ως επιλαχόντα σε φθίνουσα σειρά ανά δράση σύμφωνα με την τελική βαθμολογία τους, με δυνατότητα ένταξης σε περίπτωση που προκύψουν διαθέσιμες πιστώσεις στο τοπικό πρόγραμμα, μετά από πρόσθετη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή στην περίπτωση που κάποιος δικαιούχος που εγκρίθηκε δεν επιθυμεί την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου.

Ενημερώνουμε ότι, τυχόν ένσταση θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την αποδεδειγμένη ημερομηνία κοινοποίησης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία αυτή μπορεί να μην τηρηθεί, εφόσον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τη συγκεκριμένη δράση δηλώσουν υπεύθυνα στην Ομάδα Τοπικής Δράσης – ΑΝΚΟ  ότι δεν προτίθενται να υποβάλλουν ένσταση.

Για την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ LEADER και Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μιχαηλίδης Κυριάκος

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.