Π. Κουκουλόπουλος: Πέρασε η τροπολογία για το τοπικό ρυμοτομικό του Πανεπιστημίου Δυτικής ΜακεδονίαςΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο Νόμου «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εγκρίνεται με Νόμο το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο του χώρου της Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης στην εκτός σχεδίου περιοχή του Παϊάμπορου της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης για την ανέγερση κτηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως αναγκαία και βασική προϋπόθεση πολεοδομικού χαρακτήρα για τη χρηματοδότηση και τη δημοπράτηση του έργου.

Η ανέγερση εγκαταστάσεων στην Πανεπιστημιούπολη Κοζάνης είναι απόλυτα απαραίτητη για την αναβάθμιση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και τoυ Πανεπιστημίου στο σύνολο του.

Οι προβλέψεις της προτεινόμενης νομοθετικής ρύθμισης (παράγραφος 1 και 2) είναι σύμφωνες με τη σχετική για το θέμα απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Τέλος, με τις προβλέψεις τις παραγράφου 3 η διάταξη εναρμονίζεται πλήρως με τη σχετική νομολογία του ΣτΕ, καθώς προβλέπεται ειδικώς η προηγούμενη έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η εναρμόνιση των σχετικών ρυθμίσεων με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής για την έκδοση της άδειας δόμησης και την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

Στο σχέδιο Νόμου «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ

1. Εγκρίνεται το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο του χώρου της Πανεπιστημιούπολης Κοζάνης στην εκτός σχεδίου περιοχή του Παϊάμπορου της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης για την ανέγερση κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τον καθορισμό οδών, πεζοδρόμων, χώρων κοινοχρήστου πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων, εγκαταστάσεων διοίκησης, συγκροτημάτων σχολών και βιβλιοθηκών, κτιρίων φοιτητικής μέριμνας, αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως ο χώρος φαίνεται περικλειόμενος με ρυμοτομική γραμμή και τα στοιχεία Χ1, Χ2, Χ3……….,Χ32, Χ39……….Χ37, Χ87……Χ70, Χ67…….Χ61, Χ46……..Χ48, Χ52…….Χ60, Χ1 στα δύο (2) πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του ΥΠΕΚΑ και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στον παραπάνω καθοριζόμενο χώρο ορίζονται οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης ως εξής:

α)    Καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Ο.Τ.

Είδος Χρήσης Γης

Αρτιότητα

Σ.Δ.

Κάλυψη

Mέγιστο Ύψος

Ο.Τ. 1α,     2α

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5 στρ.

0,20

15%

15,00μ. για το 80% του παραπάνω επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης των Ο.Τ. (ήτοι για Π.Κ. 12% των ΟΤ.) και 20,00μ. για το 20% του παραπάνω επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης των Ο.Τ. (ήτοι για Π.Κ. 3% των ΟΤ.)

Ο.Τ. 3α,     3β

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

5 στρ.

0,30

20%

15,00μ.

Ο.Τ. 4α

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΩΝ

5 στρ.

0,30

20%

15,00μ.

Ο.Τ. 5

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

5 στρ.

0,20

15%

11,00μ.

Ο.Τ. 6α, 6β, 7α

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

5 στρ.

0,10

20%

15,00μ.

Ο.Τ. 8, 9

ΧΩΡΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

5 στρ.

0,022

5%

4,50μ.

Ο.Τ. 1β, 2β, 3γ, 3δ, 3ε, 4β και 4γ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

β)    Πριν την έγκριση των Μελετών και την έκδοση Αδειών Δόμησης εκπονούνται γεωτεχνικές μελέτες για τη θεμελίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και γεωφυσικές διασκοπήσεις όπου αυτό απαιτηθεί.

3. α) Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας οι ρυθμίσεις των ανωτέρω παραγράφων θα πρέπει να εναρμονίζονται με το ισχύον Γ.Π.Σ. (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόμησης.

     β) Σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας απαιτείται η έγκριση, κατά τις κείμενες διατάξεις, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) ως απαραίτητη προϋπόθεση.

   γ) Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου εκδίδεται μετά από αίτημα του αρμόδιου φορέα διαπιστωτική πράξη από τον αρμόδιο Γ. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2013

Ο προτείνων Βουλευτής

Κουκουλόπουλος Παρασκευάς (Πάρις)

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.