«Εγνατία Οδός Α.Ε.»: Δραστηριότητες πρώτου εξαμήνου 2013Κατά τη χρονική περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», βρίσκεται με τις δραστηριότητές της στο κέντρο των τεχνικών εξελίξεων όχι μόνο της Βορείου Ελλάδος, αλλά συνολικά της χώρας.

Αυτό που πρέπει να γνωρίζει το ευρύ κοινό, είναι ότι η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δεν είναι αρμόδια μόνο για την κατασκευή του Ομώνυμου Άξονα και των Κάθετων Αξόνων, αλλά αναλαμβάνει διαχρονικά και μία σειρά άλλων έργων στο σύνολο της Eπικράτειας, με σκοπό να υποστηρίξει τις Tοπικές Kοινωνίες αλλά και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην ταχεία και άρτια υλοποίησή τους.

Έτσι, με το τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους, θεωρήθηκε σκόπιμο να ενημερωθεί το κοινό για τις δράσεις που έχουν αναληφθεί από την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα:

Α.    ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ή ΘΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Στο Α’ εξάμηνο του 2013:
υπογράφηκαν 6 συμβάσεις εκτέλεσης νέων έργων με συμβατική αμοιβή περίπου 49 εκατ. Ευρώ, (στα παραπάνω έργα περιλαμβάνονται η πρώτη εργολαβία αναβάθμισης της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης με ανισοπεδοποίηση των υφισταμένων κόμβων, η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής και  η αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας),

δρομολογήθηκε η υπογραφή της σύμβασης του έργου «Δίκτυα μεταφοράς λυμάτων Δήμου Καρπάθου» με συμβατική αμοιβή περίπου 1,7 εκατ. Ευρώ,
βρίσκονται σε διαδικασία δημοπράτησης που θα περατωθεί εντός των επόμενων λίγων μηνών 10 έργα προϋπολογισμού περίπου 61,7 εκατ. Ευρώ, (στα παραπάνω έργα περιλαμβάνονται η δεύτερη εργολαβία αναβάθμισης της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής της Θεσσαλονίκης με ανισοπεδοποίηση των υφισταμένων κόμβων, η κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. στις νήσους Νάξο και Κέα, η κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στις νήσους Κάρπαθο, Δονούσα και Θηρασία, μονάδες αφαλάτωσης στις νήσους Κύθνο και Αντίπαρο, κ.ά.),
τέλος, προετοιμάζεται η δημοπράτηση άλλων 6 έργων προϋπολογισμού 21,6 εκατ. Ευρώ.

Β.    ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
Στο ίδιο εξάμηνο:
υπογράφηκαν 15 συμβάσεις διαφόρων μελετών, προϋπολογισμού περίπου 1,3 εκατ. Ευρώ, (περιλαμβάνονται διάφορες μελέτες οδοποιίας, γεωερευνητικές, υδραυλικές κ.ά. που αφορούν τον άξονα Ξάνθη-Σμίνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα, μελέτες οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, η προμήθεια κινητού εργαστηρίου για εκτέλεση περιβαλλοντικών μετρήσεων),
δρομολογήθηκε η υπογραφή συμβάσεων άλλων 5 μελετών, προϋπολογισμού 0,8 εκατ. Ευρώ,
βρίσκονται σε διαδικασία διαγωνισμού άλλες 9 μελέτες, προϋπολογισμού 1,7 εκατ. Ευρώ,
(στις παραπάνω μελέτες περιλαμβάνονται και μελέτες για την κατασκευή των έργων αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. σε διάφορους Δήμους της χώρας και διάφορες μελέτες στο οδικό τμήμα Δράμα-Άγιος Αθανάσιος),
τέλος, προετοιμάζονται οι διαγωνισμοί άλλων 24 μελετών, προϋπολογισμού 6,4 εκατ. Ευρώ.

Γ.    ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ
στις 30 Ιουνίου 2013, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» είχε σε εξέλιξη την κατασκευή συνολικά 26 έργων σε όλη την Ελλάδα, συμβατικής αμοιβής περίπου 623,6 εκατ. Ευρώ, (τα έργα σε εξέλιξη αφορούν την ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού, έργα οδοποιίας σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα και την περιοχή Θεσσαλονίκης, την κατασκευή της ενισχυμένης υπερυψηλής περίφραξης για την προστασία της αρκούδας,  καθώς και πολλά έργα στις νήσους του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου),
επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται και το μεγάλο πρόγραμμα μελετών οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας (για οδικά τμήματα συνολικού μήκους περίπου 15.000 χλμ.), με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων και την ασφαλή χρήση των οδών,
14 άλλα έργα βρίσκονται σε φάση περαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης, συμβατικής αμοιβής περίπου 272,9 εκατ. Ευρώ,
επιπρόσθετα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 έγινε επανεκκίνηση έργων, των οποίων η κατασκευή είχε αδρανήσει για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όπως η σύνδεση του 6ου προβλήτα του Λιμένα Θεσσαλονίκης με την ΠΑΘΕ (με υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου) και η ολοκλήρωση του οδικού τμήματος Κάτω Αμπέλα – Πετριτσίου στον κάθετο άξονα Θεσσαλονίκης – Σερρών – Προμαχώνα (με νέο διαγωνισμό για την εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών),
ταυτόχρονα, επανεκινήθηκαν και εκτελούνται πλέον με εντατικό τρόπο οι εργασίες για την ολοκλήρωση του βορείου τμήματος της οδού Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και των δύο τμημάτων Μάνδρα – Ψαθάδες και Αρδάνιο – Μάνδρα στον κάθετο άξονα Αρδάνιο – Ορμένιο στον Έβρο,
τέλος, εκτελείται συντήρηση του ασφαλτοτάπητα και στις δύο κατευθύνσεις του οδικού τμήματος Αλεξανδρούπολη-Αρδάνιο.

Δ.    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Όσον αφορά στις διεθνείς δραστηριότητες της Εταιρίας:
στις 26 Ιουνίου υπογράφηκε στην Αδριανούπολη Μνημόνιο Συνεργασίας για την κατασκευή δεύτερης διασυνοριακής οδικής γέφυρας στη συνοριακή δίοδο «Κήπων –Υψάλων» μεταξύ της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» και της Τουρκικής Αρχής Αυτοκινητοδρόμων,
η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» έχει μια σημαντική παρουσία στο εξωτερικό με τη διαχείριση και επίβλεψη 6 έργων στην Αλβανία, Ρουμανία και Σερβία,  καθώς και την υποβολή
10 εκδηλώσεων ενδιαφέροντος σε διεθνείς διαγωνισμούς άλλων γειτονικών χωρών μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013.

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αλλά και με συνεχείς επαφές και συνεργασίες με τις Περιφέρειες της Xώρας και πολλούς Δήμους, συγκρότησε και υπέβαλλε προτάσεις χρηματοδότησης νέων μελετών και έργων, τόσο για την τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο (έργα ΕΣΠΑ), όσο και για την επερχόμενη (έργα Σ.Ε.Σ.), αποδεικνύοντας την ετοιμότητά της και το υψηλό επίπεδο και αποδοτικότητα των στελεχών της.

Όλη η παραπάνω δραστηριότητα βασίζεται στη στενή συνεργασία της διοίκησης της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» με τους εργαζομένους σε αυτή, οι οποίοι διαθέτουν μοναδική τεχνογνωσία, που μπορεί να στηρίξει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας σε βασικά έργα υποδομής, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.