Δείτε την επίσημη πρόταση του Υπ. Παιδείας για το ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας – Που γίνονται συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτωνΑπό το kozanimedia.gr

ΟΛΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2013

Αριθ. Πρωτ: 3311

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα : «Συμπλήρωση και επικαιροποίηση

στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 124 0/6-02-2013 υποβληθέν ερώτημα για διατύπωση γνώμης σχετικά με το «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 124 0/6-02-2013

υποβληθέντος ερωτήματος για διατύπωση γνώμης σχετικά με το «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ

Για την αναδιάρθρωση των ΙδρυμάτωνΑνώτατης Εκπαίδευσης»

και με σκοπό τη συμπλήρωση αυτού, κατόπιν των προτάσεων και παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της αρχικής πρότασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σας παραθέτουμε την επικαιροποιημένη τελική πρόταση σχετικά με την επικείμενη έκδοση π.δ. καθ’ ο μέρος αφορά στις αλλαγές που επέρχονται στο Ίδρυμά σας :

Α. Ως προς τη συγκρότηση Σχολών και ΤμημάτωνΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 TMHMA

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

με κατευθύνσεις: 1) Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, 3) Μάρκετινγκ

 TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 TMHMA ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ με κατευθύνσεις 1. Φυτικής παραγωγής , 2.Ζωικής παραγωγής, 3. Αγροτικής Οικονομίας

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ με κατευθύνσεις 1.Ενεργειακών Μ.Μ και 2

.

Παραγωγής Μ.Μ.

TMHMA ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

με κατευθύνσεις 1.Μηχανικοί Δικτύων, 2. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 3.Μηχανικοί Λογισμικού

B.

Ως προς συγχωνεύσεις Τμημάτων στο Ίδρυμα προτείνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 530 και επωνυμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 734 και επωνυμία ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)

και συγκροτούν το νέο τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με κατευθύνσεις 1.Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2. Μάρκετινγκ, 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τα ΓΡΕΒΕΝΑ

.

Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 580 και επωνυμία ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό Μηχανογραφικού δελτίου 734 και επωνυμία ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ )

και συγκροτούν το νέο τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με κατευθύνσεις 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2. Μάρκετινγκ, 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τα ΓΡΕΒΕΝΑ

.

Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 596 και επωνυμία ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 734 και επωνυμία ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ )

και συγκροτούν το νέο τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με κατευθύνσεις 1. ΔιοίκησηΕπιχειρήσεων, 2. Μάρκετινγκ, 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τα ΓΡΕΒΕΝΑ

.

Το τμήμα με

κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 558 και επωνυμία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 571 και επωνυμία ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και συγκροτούν νέο τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μεέδρα την ΚΟΖΑΝΗ.

Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 749 και επωνυμία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 549 και επωνυμία ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και συγκροτούν νέο τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΚΑΤΕΡΙΝΗ.Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 730

και επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μετονομάζεται σε ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΚΑΣΤΟΡΙΑ.Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 735 και επωνυμία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μετονομάζεται σε ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

1.Μηχανικοί Δικτύων, 2. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 3.Μηχανικοί Λογισμικού του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΚΑΣΤΟΡΙΑ.Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 726 και επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 537 και επωνυμία ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και συγκροτούν νέο τμήμα με επωνυμία

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ με κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής, 2. Ζωικής Παραγωγής,

3. Αγροτικής Οικονομίας του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΦΛΩΡΙΝΑ. Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 542 και επωνυμία ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου537 και επωνυμία ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και συγκροτούν νέο τμήμα με επωνυμία ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ με κατευθύνσεις: 1. Φυτικής Παραγωγής, 2. Ζωικής Παραγωγής,3. Αγροτικής Οικονομίαςτου ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΦΛΩΡΙΝΑ.

Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 514 και επωνυμία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 721 και επωνυμία ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και συγκροτούν νέο τμήμα με επωνυμία ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ.

Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 592 και επωνυμία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 473 και επωνυμία ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και συγκροτούν νέο τμήμα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ με κατευθύνσεις 1. Ενεργειακών Μ.Μ. και 2. Παραγωγής Μ.Μ. του ΤΕΙ ΔΥΤΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ. Τα τμήματα με κωδικούς 2008 & 2009 και επωνυμία ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ αντίστοιχα του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καταργούνται.

Το πάσης φύσεως προσωπικό κατανέμεται με απόφαση του Ιδρύματος.

Γ. Η ανωτέρω ρύθμιση προτείνεται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:Κ1. Φυσικό μέγεθος και διάρθρωση ΑΕΙ.

Κ1.1: Ελάχιστη «κρίσιμη μάζα» φοιτητικού πληθυσμού

.

Κ1.2: Ελάχιστος αριθμός Σχολών

.

Κ1.3: Ελάχιστος αριθμός αυτοτελών ακαδημαϊκών μονάδων

.

Κ1.4: Ελάχιστος αριθμός Τμημάτων ανά Σχολή.

Κ1.5: Ελάχιστος αριθμός ΔΕΠ/ΕΠ

.

Κ2. Χωροταξική κατανομή

Κ2.1: Θεραπεία αδικαιολόγητης

Διασποράς /επιστημονικής απομόνωσης Τμημάτων ή και ΑΕΙ.

Κ3. Γνωστικό αντικείμενο

Κ3.1: Θεραπεία υπερβολικού αριθμού (ταυτόσημων ή παρεμφερών) Τμημάτων ή προγραμμάτων σπουδών (σε όλο το εύρος της ΑνώτατηςΕκπαίδευσης).

Κ3.2: Έλεγχος και θεραπεία της υπερεξειδίκευσης Επιστημονικών αντικειμένων σε όλο το εύρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Κ3.3: Εξορθολογισμός του ακαδημαϊκού επιπέδου ορισμένων επί μέρουςΤμημάτων.

Κ4. Ποιότητα/βιωσιμότητα Τμημάτων

Κ4.1: Αναλογίες φοιτητών/ διδασκόντωνΚ4.2: Αποφοιτήσαντες ανά έτος

Κ4.3: Βαθμολογική βάση εισαγωγής και ελκυστικότητα (% 1

Η προτίμηση)

Κ4.4: Κόστος ανά φοιτητή

Κ4.5: Διαθέσιμες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης

θεωρητικής καιεργαστηριακής

και φοιτητικής μέριμναςΚ4.6: Ερευνητική δραστηριότητα και διεθνής αναγνώριση

Κ4.7: Απορρόφηση αποφοίτων στον επαγγελματικό στίβο

Κ4.8: Μεταπτυχιακές σπουδές και απονεμόμενα διδακτορικάΚ4.9: Αξιολόγηση από τους φοιτητές του Τμήματος

Κ4.10: Συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής και αποδοχή από την τοπική κοινωνία

Κ4.11: Το περιεχόμενο της εξωτερικής (ή και εσωτερικής) αξιολόγησής του και η συνεπαγόμενη δυναμική βελτιώσεων στα κριτήρια Κ4.1

-10.

Κ5: Η συμφωνία με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας και η οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας .

Κ6: Η ενίσχυση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος τωνεπιτευγμάτων καθώς και των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτωντων ιδρυμάτων.

Κ7: Η ενδυνάμωση της συλλογικής δράσης των ιδρυμάτων με στόχο τηνενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών σε ευρωπαϊκό και διεθνέςεπίπεδο.Κ8: Η

ανάπτυξη και η καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικώνπεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτηταγια την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Τα κύρια κριτήρια που ακολουθήθηκαν στην παραπάνω προτεινόμενη ρύθμιση είναι τα Κ1.1, Κ1.4, Κ1.5, Κ2.1, Κ3.3, Κ4.1, Κ4.2, Κ4.7, Κ4.10 & Κ5.

Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκριση σας για την όσο το δυνατόν συντομότερη απάντηση και τη διαβίβαση αυτής εντός

τριάντα (30) ημερών

από τη λήψη του υπ’αριθμ. πρωτ.

1240/6-02-2013

ερωτήματος, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη συμπλήρωση

επικαιροποίηση αυτού με την παρούσα επιστολή, στο

Fax: 210-

3443865 και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

minister@minedu.gov.gr .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.