Πρόσληψη 106 ατόμων με σύμβαση στο Λιγνιτικό ΚέντροTo ΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 106 (εκατόν έξι) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Μονάδων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 07.12.2012 και  ώρα 16.00 στη Γραμματεία του  Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ  23ο Χιλ. Κοζάνης- Πτολ/δος, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση διανέμεται από τη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανωτέρω Διεύθυνση.

Για τη ΔΕΗ

Όλγα Κουρίδου

Διευθύντρια ΛΚΔΜ

23ο χιλ. Κοζάνης – Πτολ/δος, 50 200  Πτολεμαιδα, Τηλ.24630 52317 FAX 24630 52369 www.dei.gr

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :

1.   Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι  εγγεγραμμένος  στο δημοτολόγιο, η  ημερομηνία  έκδοσης του οποίου δεν πρέπει να  απέχει περισσότερο  από  τριάντα (30) ημέρες από  την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων.

2.   Πρόσφατη βεβαίωση του  ΟΑΕΔ για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ανεργίας του υποψηφίου, η  ημερομηνία  έκδοσης  της  οποίας  δεν  πρέπει  να  απέχει περισσότερο  από  (10) εργάσιμες ημέρες  από  την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας  υποβολής  των  αιτήσεων. Αποκλείεται η  απόδειξη  με  υποβολή  υπεύθυνης  δήλωσης  και  κάρτας  ανεργίας

3.   Πιστοποιητικά αρμόδιων φορέων από τα οποία θα προκύπτει η οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειάς του κ.λ.π.).

4.  Φωτοαντίγραφο των δύο  όψεων  του  ατομικού  δελτίου  ταυτότητας.

5.  Υπεύθυνη  Δήλωση του  Ν. 1599/1986 στην  οποία  να δηλώνει αν έχει  απασχοληθεί  στη  ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος κ.α., εκτός  πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που  απασχολήθηκε.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η επαναπρόσληψη ατόμων που έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ.

ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ./ΗΜ. ΛΚΔΜ/ 19541/26.11.12     
Πληροφορίες: Δ.ΜΠΑΛΤΖΗΣ
Τηλέφωνο: 2463052317
e –mail: d.baltzis@dei.com.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.