«45 Συν Πράττω» – Μια Τοπική Πρωτοβουλία για την Ενίσχυση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Περισσότερο από ποτέ άλλοτε κατά την περίοδο των τελευταίων δεκαετιών τα ζητήματα της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας δεν ήταν πιο επίκαιρα, ιδιαίτερα για την περιφέρειά μας, όπου η δραματική αύξηση της ανεργίας σε όλες τις κατηγορίες του ενεργού πληθυσμού και η μείωση της οικονομικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που απειλεί την κοινωνική της συνοχή.

Στο πλαίσιο του αρνητικού μακροοικονομικού κλίματος που διαμορφώθηκε με αποτέλεσμα την παρατεταμένη ύφεση και την συρρίκνωση της οικονομίας, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει η προσπάθεια για ανάκαμψη να είναι συνολική σε όλα τα επίπεδα και συντονισμένη.

Η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση γι’ αυτό και μπορεί να δώσει πνοή στην χειμαζόμενη τοπική οικονομία με παράλληλη στήριξη της απασχόλησης σε τομείς και κλάδους που μπορούν να έχουν προοπτική.

Στο πλαίσιο αυτό και με πρωτοβουλία 15 φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, συστήθηκε η  Αναπτυξιακή Σύμπραξη «45 Συν Πράττω», με τη μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, για να υλοποιήσει την Πράξη «Προοπτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας για ανέργους άνω των 45 ετών στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης».

Η Πράξη υλοποιείται στα πλαίσια της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 
Βασικός στόχος της Πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων προς όφελος της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Το βασικό αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση και στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας των ωφελουμένων της κατηγορίας αυτής.

Οι 15 φορείς που συνένωσαν τις δυνάμεις τους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πράξης είναι:

Η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ, η οποία είναι και ο Συντονιστής εταίρος του σχήματος
Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Ο Δήμος Κοζάνης
Ο Δήμος Εορδαίας
Ο Δήμος Βοϊου
Ο Δήμος Σερβίων – Βελβεντού
Το Επιμελητήριο Κοζάνης
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κοζάνης
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Εορδαίας
Το ΚΕΚ ΙΝ.Ε. ΓΣΕΕ
Το ΚΕΚ ΙΝΕΚΑ
Το ΚΕΚ ΟΡΑΜΑ
Το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών – Γουνεμπόρων Σιάτιστας
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
Το έργο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «45 Συν Πράττω», το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/6/2014 περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους δράσεις:

1. Μελέτη ανάλυσης της τοπικής αγοράς εργασίας
2. Συντονισμός και διαχείριση πράξης
3. Δημοσιότητα – ευαισθητοποίηση
4. Προκήρυξη, αξιολόγηση και επιλογή των ατόμων που θα αποτελέσουν αποδέκτες των δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης – επιμόρφωσης και προώθησης στην απασχόληση.
5. Προκήρυξη και επιλογή εξειδικευμένων συμβούλων απασχόλησης
6. Προκήρυξη και επιλογή εξειδικευμένων συμβούλων επιχειρηματικότητας
7. Δικτύωση μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και τοπικών φορέων
8. Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις
9. Επιμόρφωση Συμβούλων απασχόλησης
10. Επιμόρφωση Συμβούλων Επιχειρηματικότητας
11. Λειτουργία γραφείων πληροφόρησης-συμβουλευτικής υποστήριξης των ωφελουμένων του έργου
12. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πολυμεσικού πληροφοριακού εκπαιδευτικού υλικού για CD-ROM και INTERNET
13. Συμβουλευτική απασχόλησης
14. Επιμόρφωση Συμβούλων Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης στην κοινωνική οικονομία
15. Επιχειρηματική Συμβουλευτική
16. Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποστήριξης της απασχόλησης
17. Κατάρτιση με πιστοποίηση των ωφελουμένων σε θέματα τεχνικών πωλήσεων στο Δήμο Κοζάνης
18. Κατάρτιση με πιστοποίηση των ωφελουμένων σε θέματα τεχνικών πωλήσεων στο Δήμο Εορδαίας
19. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα γουνοποιίας στο Δήμο Βοΐου
20. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα εναλλακτικού τουρισμού στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού
21. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων στο Δήμο Κοζάνης
22. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων στο Δήμο Εορδαίας
23. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα εκτροφής γουνοφόρων ζώων στο Δήμο Βοΐου
24. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού
25. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα πράσινων κατασκευών φιλικών προς το περιβάλλον στο Δήμο Κοζάνης
26. Κατάρτιση ωφελουμένων σε θέματα πράσινων κατασκευών φιλικών προς το περιβάλλον στο Δήμο Εορδαίας
27. Συμβουλευτική επιχειρηματιών
28. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης αφορούν σε ένα συνολικό αριθμό 150 ωφελουμένων, οι οποίοι είτε θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις, είτε θα προσληφθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής, είτε τέλος θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα χρηματοδότησης.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει ευρεία δημοσιοποίηση της Πράξης και των προκηρύξεων τόσο για την επιλογή των ωφελουμένων, όσο και για την επιλογή των συμβούλων απασχόλησης και επιχειρηματικότητας.

Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης στο πλαίσιο του ρόλου τους εντός της Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα επιδιώξουν το μέγιστο θετικό αποτέλεσμα προς όφελος της συγκεκριμένης κατηγορίας ανέργων και φιλοδοξούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη προσπάθεια για ανάκαμψη της οικονομίας της περιοχής και της διασφάλισης της κοινωνικής της συνοχής.

Τάσος Σιδηρόπουλος
Διευθυντής Προγραμμάτων της ΑΝΚΟ
Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «45 Συν Πράττω»

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.