556 θέσεις εργασίας μέσω ΤΟΠΣΑ στη Δυτική Μακεδονία!kozani apo plateia zoom kosmos556 θέσεις εργασίας θα δημιουργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα τα τοπικά σχέδια για την απασχόληση (ΤΟΠΣΑ),σε επίπεδο περιφέρειας. Στη διάρκεια συνάντησης που είχε χθες το πρωί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής, στην έδρα της περιφέρειας, στο κτίριο της ΖΕΠ στην Κοζάνη, παρέδωσε τα έγγραφα στους επικεφαλής των συμπράξεων που καλούνται να υλοποιήσουν το πρόγραμμα. Στόχος είναι οι επωφελούμενοι άνεργοι να μπορέσουν να δημιουργήσουν επιχειρήσεις οι οποίες θα αξιοποιούν τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να χρηματοδοτηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα και να αποκτήσουν δεξιότητες και εξειδικευμένες γνώσεις.

Ειδικότερα, τους δικαιούχους των ΤΟΠΣΑ (Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης ) στη Δυτική Μακεδονία, που εγκρίθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για πέντε (5) επενδυτικά σχέδια μέσω συμπράξεων, τα οποία και θα προσφέρουν 556 θέσεις εργασίας στην περιοχή, παρουσίασε Ο περιφερειάρχης Γιώργος Δακής. Οι πέντε δικαιούχοι από αναπτυξιακές συμπράξεις της Δυτικής Μακεδονίας (σε Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά και Φλώρινα), με πρώτη σε βαθμολογία την δράση «Ανοιχτοί δρόμοι απασχόλησης» με σύμπραξη από τα Γρεβενά και δημόσια δαπάνη της πρότασης άνω των 400.000 ευρώ, έλαβαν τους σχετικούς φακέλους και αναμένονται οι αποφάσεις έγκρισης για να προχωρήσουν οι δράσεις ανακούφισης των ανέργων στην περιοχή. Τα εν λόγω επενδυτικά προγράμματα φτάνουν στο ποσό των 1.8 εκ ευρώ για τη Δυτική Μακεδονία, ενώ ο κ. Δακής επεσήμανε την ανάγκη να αυξηθεί το ποσό της επιχορήγησης για την πολύπαθη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, και να δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση και για δύο ακόμη επενδυτικά σχέδια που είναι επιλαχόντες, ύψους και για τα δύο 700.000 ευρώ. Να σημειωθεί πως η

Δυτική Μακεδονία είναι περιφέρεια μεταβατικής σύγκλισης για αυτό και λαμβάνει λιγότερα χρήματα.

Μάλιστα, ο κ. Δακής στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να εκπονήσει η κυβέρνηση ένα στοχευμένο πρόγραμμα για την ανεργία, στη Δυτική Μακεδονίας, και να λάβει υπόψη ότι το ποσοστό της σε πρόσφατη έρευνα φτάνει το 30%. Υπογράμμισε, πάντως, ότι το ποσό που δίνεται στη Δυτική Μακεδονία είναι εξαιρετικά μικρό , ενώ ταυτόχρονα η περιοχή καταγράφεται ως η πλέον προβληματική για αυτό το λόγο και ζήτησε να δοθεί επιπλέον έγκριση 700.000 ευρώ για να χρηματοδοτηθούν και τα δύο προγράμματα επιπλέον των πέντε που θα λάβουν χρηματοδότηση, και τα οποία ήρθαν στο τέλος της βαθμολογίας αλλά εγκρίθηκαν και η επένδυσή τους φτάνει τις 700.000 ευρώ. Παράλληλα, τόνισε ότι η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει κάνει ό,τι μπορεί για να απορροφήσει κονδύλια.

Στο σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικοί εταίροι και η τοπική αυτοδιοίκηση, στην ένταξη στην απασχόληση, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κάνοντας παράλληλα και μια αναδρομή  στις διαδικασίες που προηγήθηκαν προκειμένου να αξιολογηθούν οι προτάσεις. Για μας όπως είπε «αποτελεί προτεραιότητα η λήψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των προσπαθειών στο χώρο της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και της ενδυνάμωσης της απασχόλησης. Αναγνωρίζουμε ότι οι όποιες διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να γίνουν στον τομέα της απασχόλησης, οφείλουν να ξεκινούν σε τοπικό επίπεδο και κυρίως σε επίπεδο αστικών κέντρων, καθώς είναι ευρέως αποδεκτό ότι, οι πόλεις και τα περιφερειακά δίκτυα παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Μέσα από τις δράσεις των ΤΟΠΣΑ, ανοίγουμε ένα νέο πλαίσιο διαλόγου και ένα κοινό πρόγραμμα δράσεων με τους κοινωνικούς εταίρους της Περιφέρειας μας, με σκοπό ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα τους νέους μας πρόσθεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Δακής».

Βασικός στόχος των ΤΟΠΣΑ είναι να προετοιμάσουν με ένα πλέγμα στοχευμένων δράσεων τους ωφελούμενους- ανέργους ώστε να είναι σε θέση: Να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους. Να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν -επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα και να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

Οι αναπτυξιακές συμπράξεις – Οι επωφελούμενοι

Την τελική έγκριση πήραν 5 δράσεις: Οι “ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ” με 120 επωφελούμενους και περιοχή παρέμβασης την ΠΕ Γρεβενών , οι “ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ” με 100 επωφελούμενους και περιοχή παρέμβασης στηνβ ΠΕ Φλώρινας, η “ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ με 189 επωφελούμενους και περιοχή παρέμβασης την ΠΕ Κοζάνης,  το “ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ” με 45 επωφελούμενους και περιοχή παρέμβασης τον Δήμο Σερβίων Βελβεντού και οι “ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ” με 102 επωφελούμενους στην ΠΕ Καστοριάς  και τη Σιάτιστα. Όλα τα ανωτέρω σχέδια είναι της τάξης του 1.8 εκ ευρώ.

Παράλληλα, εγκρίθηκαν: “ΕΝΕΡΓΗΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” με περιοχές παρέμβασης τις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών και 120 επωφελούμενους και “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ” με περιοχή παρέμβασης την ΠΕ Φλώρινας και 80 επωφελούμενους.

Το λόγο είχε ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Μπάμπης Κιουρτσίδης, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη διαδικασία αξιολόγησης, τονίζοντας επίσης, ότι το κόστος ανά επωφελούμενο φτάνει τα 3.200 ευρώ. Την προσπάθεια η οποία έγινε ώστε να κατατεθούν σοβαρές προτάσεις και εμπεριστατωμένες ως προς όφελος των ανέργων της περιοχής, επεσήμαναν στις ευχαριστήριες τοποθετήσεις τους ο Δημοσθένης Κουπτσίδης από τη Σύμπραξη  Γρεβενών, ο Μύρων Κατικαρτίδης από τη σύμπραξη Φλώρινας, ο Νίκος Σαρρής από τη σύμπραξη της περιοχής Σερβίων –Βελβεντού και ο Δημήτρης Σαββόπουλος από τη Σύμπραξη της Καστοριάς. Όλοι αναφέρθηκαν στα προβλήματα των περιοχών αυτών και στο αναγκαίο των παρεμβάσεων.

Πρωινός Λόγος

 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.