Ανακοινώσεις του ΕΒΕ Κοζάνης προς τα μέλη του για θέματα που αφορούν το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ – Δείτε αναλυτικάepimelhthrio_kozanis645Το ΕΒΕ Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει τα μέλη του για θέματα που αφορούν το ΙΚΑ: Παράταση για την υποβολή ΑΠΔ και για τη ρύθμιση οφειλών. Πότε λήγουν οι σχετικές προθεσμίες.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει τα μέλη του ότι μέχρι τις 15 Μαΐου θα μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω διαδικτύου οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του α΄ τριμήνου του έτους για όλους τους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων χωρίς την επιβολή κυρώσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΜΕ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος, «η διοίκηση, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων για να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά συστήματά τους στα νέα δεδομένα, που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή από 1/1/2012 του νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (εγκ. 27/2012) και την αλλαγή του τρόπου απεικόνισης στις ΑΠΔ της ασφάλισης προσώπων που ήταν ασφαλισμένα στο τ. ΤΕΑΗΕ και τ. ΤΕΑΠΕΤ (ΓΕ Τ.01/681/3/20-3-2012) καθώς και στο τ. ΤΑΞΥ (Γ.Ε. Γ99/1/91/10-4-2012), αποφασίζει την παράταση της προθεσμίας υποβολής έως 15 Μαΐου.

Η εν λόγω παράταση δεν αφορά αφενός την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και αφετέρου την υποβολή ΑΠΔ μηνός Μαρτίου 2012 εργοδοτών οικοδομοτεχνικών έργων, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία προθεσμιών».
Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών είναι η 30/04/2012.

Συνεπώς, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του ΙΚΑ, οι οφειλέτες του Ιδρύματος θα πρέπει να υποβάλουν άμεσα σχετική αίτηση στα αρμόδια υποκαταστήματα προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών διατάξεων που προβλέπουν.
Επισημαίνεται ότι, η προθεσμία της έκπτωσης του προσωρινού διακανονισμού, κατά 40%, επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31/12/2011, οφειλής λήγει οριστικά στις 30/04/2012.
Επίσης, η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στις διατάξεις του εδ. β΄ παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012, λήγει οριστικά στις 30/04/2012.
Με δεδομένο ότι  δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση ισχύος  της έκπτωσης κατά 40% των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, του προσωρινού διακανονισμού καθώς και της ρύθμισης του εδ. β΄ παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.4038/2012 (εφάπαξ εξόφληση έως και έξι δόσεις με έκπτωση 100% και ρύθμιση από επτά έως δέκα δόσεις με έκπτωση 75%) η διοίκηση του ΙΚΑ καλεί τις επιχειρήσεις που οφείλουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται.

Άλλες αλλαγές: Εξάλλου, από την 1η Αυγούστου (αντί της 1ης Ιουνίου, μετά την τρίμηνη παράταση για την εφαρμογή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών με το νέο σύστημα που προχώρησε το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ώστε να μην συμπέσουν χρονικά, μέσα στον Μάιο, η καταβολή των διπλών εισφορών (για μισθούς και δώρο Πάσχα) και η πρώτη δόση έναντι της ρύθμισης παλαιών οφειλών) οι αποδοχές των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλονται υποχρεωτικά στις τράπεζες και τα ΕΛΤΑ. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας, που θα εκδοθεί μετά τις εκλογές, «θα καθοριστούν οι υπόχρεοι, ο τρόπος καταβολής και απόδοσης των εισφορών».

Επίσης, καθιερώνεται από την 1η Ιουλίου η υποχρέωση υποβολής μηνιαίας Ανακεφαλαιωτικής Περιοδικής Δήλωσης από τις επιχειρήσεις. Ο έλεγχος του ΙΚΑ θα γίνεται στον επόμενο μήνα και σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δηλωθεισών και εισπραχθεισών εισφορών, θα συντάσσεται Πράξη Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ). Η πληρωμή των εισφορών, από αυτό το μήνα και μετά, θα γίνεται μέχρι την 5η εργάσιμη του επόμενου της απασχόλησης μήνα (και όχι την τελευταία εργάσιμη, όπως ισχύει σήμερα). Σε περίπτωση μη καταβολής των εισφορών εντός της προθεσμίας, θα επιβάλλονται προσαυξήσεις 3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης, 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι ποσοστό 100%.

Σημειώνεται ακόμα ότι, σύμφωνα με τον νέο νόμο, (ν. 4075/2012), οι ασφαλιστικές εισφορές θα έπρεπε στο εξής να καταβάλλονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα και όχι στο τέλος του μηνός, όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Επίσης, η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους, έληγε την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου και του Μαΐου αντίστοιχα.

Έτσι, οι επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, θα έπρεπε, με βάση τον νέο νόμο, μέχρι τις 7 Μαΐου που είναι η 5η εργάσιμη, να καταβάλουν στο ΙΚΑ τις εισφορές του μήνα Απριλίου και έως το τέλος του Μαΐου τις εισφορές του Δώρου Πάσχα. Τον Μάιο, θα πρέπει να καταβληθεί και η 1η δόση για τη ρύθμιση των οφειλών.

Αυτή ακριβώς η υποχρέωση ταυτόχρονης  καταβολής  πολλαπλών εισφορών προκάλεσε την αντίδραση πολλών επιχειρήσεων και φορέων της Χώρας, μεταξύ αυτών και του Επιμελητηρίου Κοζάνης, που έγινε αποδέκτης των δικαιολογημένων διαμαρτυριών των επιχειρήσεων- μελών του.

Για το   λόγο αυτό, αλλά και «για να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες για ενημέρωσή τους και προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων μισθοδοσίας», όπως προαναφέρθηκε, η διοίκηση του ΙΚΑ αποφάσισε οι καταβολές των εισφορών που αφορούν τις μισθολογικές περιόδους, «Απριλίου», «Δώρου Πάσχα», «Μαΐου» και «Ιουνίου», να πραγματοποιηθούν με βάση των παλαιών προθεσμιών, ήτοι αυτών που προβλεπόταν  στο προηγούμενο καθεστώς.

Το νέο νομικό πλαίσιο θα ισχύσει για τις εισφορές του Ιουλίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν στις Τράπεζες το αργότερο μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα δηλαδή έως τις 7 Αυγούστου.

Το ΕΒΕ Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει τα μέλη του ότι παρατείνεται έως 30.04.2012 η προθεσμία ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει τα μέλη του ότι όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΕ παρατείνεται η προθεσμία ρύθμισης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (ν.4038/2012) έως και 30 Απριλίου 2012. Εφάπαξ καταβολή ή καταβολή της 1ης δόσης θα γίνεται έως 31 Μάιου 2012 εφόσον υποβληθεί ως 30/4/2012 από τον ενδιαφερόμενο η σχετική αίτηση στο αρμόδιο πρακτορείο του ΟΑΕΕ, χωρίς καμία προσαύξηση.  

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, καθώς και αυτοί που δεν έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή, θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την κατάταξή  τους κατά μια ή και δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από αυτήν που βρίσκονται, αίτημα το οποίο  όπως φαίνεται θα ικανοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες  μετά και την προς τούτο προσωπική  του πρόεδρου του ΕΒΕ Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Κώστα Κυριακίδη, παρέμβαση στη Διοικήτρια του ΟΑΕΕ κα Γεωργία Κωτίδου, τόσο με τηλεφωνική επικοινωνία που πρόσφατα είχε, όσο και κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μαζί της στο γραφείο της στην Αθήνα τον προηγούμενη μήνα. Υπενθυμίζεται ότι  κατά τη συνάντηση αυτή ο κ. Κυριακίδης έθεσε επιτακτικά στην διοικήτρια του ΟΑΕΕ το θέμα της ανάγκης παραχώρησης στους ασφαλισμένους του δικαιώματος επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και σειρά άλλων θεμάτων που εάν δεν επιλυθούν το ταχύτερο θα συνεχίσουν να διαρρηγνύουν τις  καλές σχέσεις ασφαλισμένων και  ΟΑΕΕ.

Το ΕΒΕ ευθύς μόλις τεθεί σε εφαρμογή η έναρξη της δυνατότητας επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας των ασφαλισμένων θα ενημερώσει άμεσα τις επιχειρήσεις – μέλη.

 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.