15.179.084,29 € λιγότερα τα έσοδα στο Δήμο Κοζάνης για το 2010!dimarxeio_koz345345Από τη μελέτη των στοιχείων εσόδων του Δήμου Κοζάνης (Πίνακας 41) όπως παρουσιάζονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Κοζάνης 2011 – 2014 που δόθηκε στη δημοσιότητα, προκύπτει ότι για το 2010 υπάρχει μεγάλη απόκλιση των προϋπολογισθέντων και βεβαιωθέντων εσόδων, αφού τα προϋπολογισθέντα έσοδα είχαν εκτιμηθεί σε 56.030867,71 € και τα Βεβαιωθέντα έσοδα διαμορφώθηκαν στο τέλος του έτους σε 40.851.783,42 €. Υπήρξε δηλαδή μια αρνητική απόκλιση της τάξης των 15.179.084,29 €, δηλαδή φαίνεται ότι ο Δήμος Κοζάνης βεβαίωσε έσοδα μειωμένα κατά -27% περίπου από ότι είχε προϋπολογισθεί.

Η κατηγορία εσόδων στην οποία εντοπίζεται η μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ προϋπολογισθέντων και Βεβαιωθέντων εσόδων είναι τα Έκτακτα Έσοδα (-71,03%) και πιο συγκεκριμένα τα «Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας» και οι «Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών». Αλλες κατηγορίες εσόδων στις οποίες παρατηρείται μεγάλη απόκλιση είναι τα «Έσοδα από κινητή περιουσία» των Τακτικών Εσόδων, οι «Προσαυξήσεις-πρόστιμα-παράΒολα» των Έκτακτων Εσόδων, τα «Έσοδα από ΠΟΕ», τα «Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και οι «Επιστροφές χρημάτων».

Τα προϋπολογισθέντα έσοδα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2011 εκτιμώνται σε 61.185.030,19 €, μετά την τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά 27.835.044,38 € που προκύπτει με την εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 22292/09-05-2011, με σκοπό την ισοσκέλιση του πρ/σμού, με λήψη δανείου και που εγκρίθηκε με την απόφαση αριθμ. 340/2011, κατά τη διάρκεια της από 14-06-2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων εκτιμάται ότι θα προέλθει από τα Τακτικά Έσοδα (28.671.998,03 ή 46,86% των συνολικών εσόδων) και τα Έκτακτα Έσοδα (18.917.529,25 € ή 30,92% των συνολικών εσόδων). Σε επίπεδο κατηγοριών εσόδων, το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων προέρχεται από τα «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» (28,75% ή 17.590.057,28 €) και τις «Επιχορηγήσεις για επενδύσεις» (28,27% ή 17.294.808,85 €).

Όσον αφορά στα προϋπολογισθέντα έσοδα του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2011 που πρόκειται να διατεθούν σε επενδυτικούς σκοπούς, αυτά προέρχονται από τις κατηγορίες των τακτικών και έκτακτων εσόδων και εκτιμώνται σε 29.228.417,07 € συνολικά.

kozan.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.