Κατακόρυφη πτώση των βάσεων στις Πανελλαδικές

Μεγάλη πτώση των βάσεων εισαγωγής σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών που δόθηκαν τη δευτέρα στη δημοσιότητα.

Ειδικά στη Βιολογία και τα Μαθηματικά θετικής κατεύθυνσης, υπήρξε κατακόρυφη πτώση, ενώ ο αριθμός των αριστούχων μειώθηκε δραστικά.

Ενδεικτικό είναι ότι μείωση εμφανίζεται στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν  μεταξύ 18-20 (11,09 έναντι 15,51% για το έτος 2010)  καθώς και στα γραπτά που βαθμολογήθηκαν μεταξύ 15-18 (18,08% έναντι 19% για το έτος 2010, κάτι που αναμένεται να οδηγήσει σε μαζική πτώση των βάσεων σε κάποιες σχολές ακόμα 1000 μόρια.

Δείτε συγκριτικό πίνακα σε σχέση με το 2010

Πτώση των βάσεων σε όλα τα πεδία

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο με τα νομικά και παιδαγωγικά τμήματα θα έχουμε πτώση βάσεων σε Αθήνα -Θεσσαλονίκη περίπου 400 μόρια και στην περιφέρεια έως 600 μόρια Σε αυτό συντελούν οι κακές βαθμολογίες στα μαθήματα των Αρχαίων και Βιολογια Γενικης Χημειας

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο , στα φυσικομαθηματικά τμήματα και την πληροφορική θα έχουμε πτώση των βάσεων μέχρι και 700 μόρια και στην επαρχία ακόμα μεγαλύτερη που θα προσεγγίσει ακόμα και τα 1000 μόρια. Για αυτό ευθύνεται η αποτυχια σε Μαθηματικά κατεύθυνσης και οι κακές  βαθμολογίες σε Φυσική.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο με τις ιατρικές , η πτώση των βάσεων υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί από 50-250 μόρια, ενώ στις περιφερειακές ιατρικές θα έχουμε  ακόμα μεγαλύτερη καθώς θα πέσουν κάποιες κάτω από τα 19000 μόρια

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται τα πολυτεχνικά θα έχουμε πτώση των βάσεων μέχρι και 500 μόρια, ενώ  ακόμα μεγαλύτερη σε επαρχιακά τμήματα. Μικρότερη θα είναι η πτώση των βάσεων στα τμήματα ηλεκτρολόγων μηχανολόγων και πολιτικών μηχανικών

Στο 5ο  επιστημονικό πεδίο σαφής πτώση θα υπάρξει στα περιζήτητα οικονομικά τμήματα

Οι επιδόσεις ανά μάθημα

Νεοελληνική γλώσσα

Το 20,44% των γραπτών βαθμολογήθηκαν με βαθμό κάτω από τη βάση 21,08% των γραπτών κυμάνθηκαν στην κλίμακα 15-17,9 και η πλειοψηφία (38,55%) των υποψηφίων απέσπασαν βαθμολογία ανάμεσα σε 12 και 14,9. μόλις το 1,04% των γραπτών στη Νεοελληνική γλώσσα βαθμολογήθηκαν με Άριστα δηλαδή από 18 μέχρι και 20.

Ιστορία Γενικής Παιδείας

Το 61,22% των γραπτών στο μάθημα αυτό βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση. Το 32,44% των γραπτών απέσπασαν βαθμολογία από 0 μέχρι 4,9, το 28,78% από 5 μέχρι 9.9. Μόλις 7,32% των γραπτών βαθμολογήθηκαν με βαθμό από 10-11,9, ενώ το 24,12% των γραπτών κυμάνθηκαν σε μέτριες βαθμολογίες (12,31% στην κλίμακα 12-14,9 και 11,81% στην κλίμακα 15-17,9). Έλάχιστα είναι τα άριστα γραπτά, μόλις 7,32%.

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

Το 43,71% των γραπτών στο μάθημα βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση (0-4,9 το 25,59% και 5-9,9 το 18,12%). Στο μάθημα της Στατιστικής βεβαίως υπήρξαν πολλά γραπτά (21,3%) που απέσπασαν άριστη βαθμολογία (από 18-20). Αντιθέτως, το 19,51% των γραπτών απέσπασαν μέτριες βαθμολογίες (το 7,47% βαθμολογήθηκαν από 10-11,9 και 12,04% από 12 ως 14,9. το 15,45% των γραπτών απέσπασαν μέτριες ως καλές βαθμολογίες (15-17,9).

Φυσική Γενικής Παιδείας

Στο μάθημα αυτό εντοπίζονται οι καλύτερες βαθμολογικές επιδόσεις καθώς το 47,27% των γραπτών βαθμολογήθηκαν με άριστα (18-20), ενώ 21,2% με βαθμούς από 15 ως 17,9 και 11,03% από 12 ως 14,9%. Ελάχιστα ήταν τα γραπτά με πολύ χαμηλές ή κάτω από τη βάση βαθμολογίες. Αναλυτικότερα, μόλις το 14,75% ήταν κάτω από τη βάση και πιο συγκεκριμένα το 6,59% κυμάνθηκαν στη βαθμολογική κλίμακα 0-4,9 και 8,16% βαθμολογήθηκαν με 5 ως 9,9.

Βιολογία Γενικής Παιδείας

Το 41,91% των γραπτών κυμάνθηκαν σε μέτριες ως άριστες βαθμολογίες με το 18,96% των γραπτών να αριστεύει (18-20) και 22,95% από 15-17,9. Το 15,27% κυμάνθηκαν στη βαθμολογική κλίμακα 12-14,9. Αντιθέτως, το 8,41% βαθμολογήθηκαν λίγο πάνω από τη βάση (10-11,9), ενώ το 34,39% ήταν κάτω από τη βάση (20,36% στην κλίμακα 5-9,9 και 14,03% 0-4,9).

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Το 48,89% των γραπτών στο μάθημα βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση. Αναλυτικότερα, το 18,58% βαθμολογήθηκαν 0-4,9 και 30,31% 5-9,9. το 14,61% είχε βαθμολογία λίγο πάνω από τη βάση (10-11,9), το 19,92% από 12 ως 14,9 το 13,77% κυμάνθηκαν σε μέτριες ως καλές βαθμολογίες (15-17,9), ενώ μόλις το 2,78% των γραπτών απέσπασαν άριστη βαθμολόγηση (18-20).

Λατινικά

Το 37,42% των γραπτών βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση και πιο συγκεκριμένα το 17,05% 5  – 9,9  και  20,37 από 0  –  4,9. 10,47% μόλις που απέσπασαν βαθμό από 10 ως 11,9%, 17,08% 12 ως 14,9, ενώ 18,74% των γραπτών απέσπασαν καλές βαθμολογίες (15  – 17,9). Πολύ λίγα ήταν τα άριστα γραπτά (18  – 20), μόλις το 16,26% των γραπτών.

Νεοελληνική Λογοτεχνία

Καλύτερες φαίνεται ότι είναι οι επιδόσεις των υποψηφίων στο μάθημα αυτό καθώς μόλις το 26,81% των γραπτών ήταν κάτω από τη βάση (7,57% 0  –  4,9 και 19,11% στην κλίμακα 5  – 9,9). Λίγο πάνω από τη βάση (10 – 11,9) βρίσκεται το 15,06% των γραπτών, ενώ η πλειοψηφία των γραπτών (53,9%) βρέθηκαν στις μεσαίες βαθμολογικές κλίμακες (30,44% στην κλίμακα 12  – 14,9  και 23,46% 15  – 17,9). Αισθητά λίγα ήταν τα γραπτά που απέσπασαν άριστα (18  – 20), μόλις το 4,34%.

Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Το 43,38% των γραπτών βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση (18,77% 0  –  4,9 και  24,61% 5  – 9,9). Μόλις το 8,64% απέσπασαν βαθμό από 10 μέχρι 11,9, το 13,34% 12  – 14,9. Μόλις το 16,83% απέσπασαν λίαν καλώς βαθμολογίες (15  – 17,9) και μόνο 17,78% άγγιξαν το Άριστα (18  – 20)

Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

“Σφαγή” διαπιστώνεται στη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης που είναι μάθημα αυξημένης βαρύτητας για τις ιατρικές και οδοντιατρικές Σχολές. Μόλις το 19,91% των γραπτών απέσπασαν το Άριστα (18  – 20), ενώ το 2010 σε αυτή την κλίμακα βρέθηκε το 43,43% των γραπτών. Το 54,41% των γραπτών βρέθηκαν σε μέτριες ως λίαν καλές  βαθμολογικές κλίμακες (20,35% 12-14,9 και 34,06% 15-17,9).

Το 17,22% βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση (5,11% 0-4,9 και 12,11% 5-9,9), τέλος, το 8,43% έπιασε τη βάση (10-11,9).

Μαθηματικά Θετικής Κατεύθυνσης

Το 39,21% των γραπτών στο αυξημένης βαρύτητας για Θετικές και Πολυτεχνικές Σχολές βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση. Αναλυτικότερα, το 17,80% απέσπασε βαθμολογίες 0  –  4,9, 21,41% 5-9,9 το 11,55% πήρε βαθμούς λίγο πάνω από τη βάση (10-11,9), ενώ το 38,12% των γραπτών βρέθηκαν στις μεσαίες βαθμολογικές κλίμακες (20,14% 12-14,9 και 17,98% 15-17,9). Τέλος, μόλις το 11,09% ήταν στην κλίμακα Άριστα (18  – 20).

Φυσική Θετικής Κατεύθυνσης

Στο μάθημα της Φυσικής Θετικής Κατεύθυνσης το 42,2% των γραπτών ήταν κάτω από τη βάση. Ειδικότερα το 14,11% είχε βαθμολογία από μηδέν μέχρι 4,99, ενώ από 5 μέχρι 9,9 βαθμολογήθηκε το 27,01% των γραπτών. Μέτρια βαθμολογικά (από 10 μέχρι 14,9) ήταν το 27,2% των γραπτών. Λίαν καλώς βαθμολογήθηκε το 17,71% ενώ άριστα κρίθηκε μόλις το 13.84%.

Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης

Στο μάθημα της Χημείας Θετικής Κατεύθυνσης το 19,38% των γραπτών βαθμολογήθηκαν κάτω από τη βάση. Συγκεκριμένα ένα ποσοστό 7, 46% είχε βαθμολογία από μηδέν μέχρι 4,99, ενώ από 5 μέχρι 9,9 βαθμολογήθηκε το 11,92% των γραπτών. Μέτρια βαθμολογικά (από 10 μέχρι 14,9) ήταν το 18,17% των γραπτών. Λίαν καλώς βαθμολογήθηκε το 25,87% ενώ άριστα κρίθηκε ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξεως του 36,54%.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Στο μάθημα των Αρχών Οικονομικής Θεωρίας, το 36,08% των γραπτών ήταν κάτω από τη βάση: το 18,19% είχε βαθμολογία από μηδέν μέχρι 4,99, ενώ από 5 μέχρι 9,9 βαθμολογήθηκε το 17,89% των γραπτών. Μέτρια βαθμολογικά (από 10 μέχρι 14,9) ήταν το 19,4% των γραπτών. Λίαν καλώς βαθμολογήθηκε το 20,97% ενώ άριστα κρίθηκε το 23,52%.

news247

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.