Πρώτη εκτίμηση για τον καιρό των Χριστουγέννων από τον Γιώργο Βασιλειάδη

Πρώτη εκτίμηση για τον καιρό των Χριστουγέννων από τον Γιώργο Βασιλειάδη:

 

 

Σχολιάστε