Πρώτη εκτίμηση για τον καιρό των Χριστουγέννων από τον Γιώργο Βασιλειάδη

Πρώτη εκτίμηση για τον καιρό των Χριστουγέννων από τον Γιώργο Βασιλειάδη:

 

 

  
eve_kaplanoglou17
 

Σχολιάστε