Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την πρόσληψη ανέργων στα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, στη Δυτ. Μακεδονία

oaed_9869869869Ολοκληρώθηκαν, από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και ¢λλων Πόρων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι διαδικασίες επιλογής των δικαιούχων φορέων για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας, στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας.

Τα προγράμματα είναι συνολικού προϋπολογισμού 188.000.000 ευρώ, και αναμένεται να ωφεληθούν από αυτά 57.400 άνεργοι.

Συγκεκριμένα,στην  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν 2.000 θέσεις, συνολικού προϋπολογισμού 6.455.375 ευρώ (Ν. Φλώρινας 500, Ν. Κοζάνης 800,Ν. Καστοριάς 400,Ν. Γρεβενών 300).

Στόχος των προγραμμάτων είναι, αφ’ ενός η άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο, σε περιοχές και σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τον κίνδυνο φτώχειας και αφετέρου η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών με την παροχή υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα, μέσω των συλλογικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

Τα κριτήρια επιλογής των ανέργων αφορούν στην κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση και δίδεται προτεραιότητα σε μακροχρόνια ανέργους, σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και σε ανέργους νέους έως 30 ετών, που αναζητούν εργασία. Στο Πρόγραμμα προβλέπεται η χρηματοδότηση της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των ωφελουμένων. Οι ωφελούμενοι θα επιλεγούν με διαδικασίες εποπτευόμενες από το ΑΣΕΠ και θα λαμβάνουν επίδομα 625Euro τον μήνα, για διάστημα έως και 5 μήνες.

Οι τομείς παρέμβασης των δράσεων που θα υλοποιηθούν είναι:

– το Φυσικό και Αστικό περιβάλλον, όπου προβλέπονται δράσεις όπως η συντήρηση οδών και ζωνών πυροπροστασίας σε περιαστικά δάση, ο καθαρισμός δασικών δικτύων και αναδασώσεις. ο καθαρισμός παραλιών, χειμάρρων και ακτών, συντήρηση και επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου, η απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους,

– οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, με ενδεικτικές δράσεις όπως η συντήρηση, κατασκευή ραμπών για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, η διοργάνωση Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων ΑμεΑ, η συντήρηση/κατασκευή παιδικών χαρών, αυλίων χώρων σχολείων και παιδικών σταθμών, η παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών στις παραλίες, η ενημέρωση και εξοικείωση των πολιτών σε δράσεις «πράσινης οικονομίας», όπως η ανακύκλωση, η οικιακή κομποστοποίηση και η βιολογική γεωργία,

– η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής πολιτιστικής δημιουργίας, με την απασχόληση σε κέντρα στήριξης παράδοσης και πολιτιστικής δημιουργίας, την ξενάγηση σε χώρους πολιτιστικούς και ιστορικής κληρονομιάς, κ.ά.
Τις επόμενες μέρες αναμένεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας (Στερεά Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία), και ξεκινά η δεύτερη φάση με την επιλογή των ωφελουμένων ανέργων στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης.

Ο Χρόνος

Σχολιάστε