Πρωτοβουλία Πολιτών Πτολεμαΐδας / Εορδαίας για την Ανάπτυξη για το ίδρυμα Κεχαγιά

 

Κύριε Δήμαρχε…

Στο Δελτίο Τύπου στις 18-04-2023 σας δώσαμε την ευκαιρία να «φωτίσετε τα σκοτεινά σημεία» στο Ίδρυμα Γ.Ι.Κεχαγιά και να αρχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες που ζητά ο ευεργέτης του σύμφωνα με την διαθήκη του.

Συνεχή δημοσιεύματα του ptolemais-post.gr σας έδωσαν επί πλέον στοιχεία. Σεις όμως εξακολουθείτε να σιωπάτε. Και δεν είναι μόνο αυτό.

1,5 ώρα από την ανάρτηση του Δελτίου Τύπου τις 18-04-2023, άρχισαν τα όργανα… Άρχισαν τα τηλέφωνα και πως θέλει να μας ενημερώσει….. Ποιός; Ο εντεταλμένος λογιστής του Ιδρύματος Κεχαγιά!!!! Και όχι η κ.Βακωνάκη.

Την άλλη μέρα το πρωί το Γραφείο Τύπου του Δήμου επικοινώνησε τηλεφωνικά με μέλος του Συντονιστικού Οργάνου της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, και ΑΠΑΙΤΗΣΕ να ανακαλέσουμε το Δελτίο Τύπου!!!! ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ γιατί δεν έχει καμιά σχέση με το θέμα.

Κύριε Δήμαρχε αν σεις δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε και να προστατεύσετε τα κληροδοτήματα και την περιουσία του Δήμου, αλήθεια ποιος άλλος μπορεί να το κάνει;;;

Τα προβλήματα λύνονται όταν τα αναδεικνύεις και μοχθείς για τη λύση τους και όχι όταν τα σκεπάζεις.

Δυστυχώς τα ίδια περίπου κάνετε και για την υπόθεση της χάραξης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Καστοριάς – Θεσσαλονίκης και για να δείξετε την υποταγή σας στην κυβέρνηση τρέχετε και στηρίζετε τον πιο αναξιόπιστο πολιτικό για τον Δήμο μας τον κ. Μ. Παπαδόπουλο. Υπάρχει μήπως κάτι άλλο;;; Π.χ. κάποιο διαμαρτυρημένο γραμμάτιο που έρχεται από το παρελθόν;;;

Στο δια ταύτα:

Το Ίδρυμα Κεχαγιά βρίσκεται σε παρακμή.

Υπάρχει η 2η (χαλκευμένη διαθήκη κατά ορισμένους).

Υπάρχει απραγία του Εμπορικού Συλλόγου.

Υπάρχει απραγία από την εκπαιδευτική κοινότητα.

Υπάρχει ρευστοποίηση ακινήτου του κληροδοτήματος (κατά την ενημέρωση που είχαμε με τον κ. Μάμο), διαμέρισμα.

Παραχωρούνται δωρεάν δύο καταστήματα σε συλλόγους με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας αριθ. 446/2012 στις 12-12-2012!!!!! Δηλαδή ένα χρόνο μετά που είχε διορισθεί η κυρία Βακωνάκη. !!!!. Την διαχείριση που πλέον είχε η νέα τριμελής επιτροπή του Ιδρύματος Κεχαγιά.

Επισύρει ναι η όχι ποινικές ευθύνες αυτή η απόφαση;;; Δεν γνώριζαν ότι ο Δήμος (ο Δήμαρχος) έχει αποβληθεί από το 2001, ( Διαύγεια ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΟΡ1Γ-ΧΤΞ) (και δεν συμμετέχει στην τριμελή επιτροπή του Ιδρύματος Κεχαγιά;;;

Πώς αλήθεια έγινε αυτή η παραχώρηση από την κυρία Βρυζίδου;;;

Είναι δυνατόν να παραχωρείς κάτι που δεν σου ανήκει;;; (Συμπεριλαμβάνουμε την απόφαση 446/2012 (12-12-2012) του τότε Δημοτικού Συμβουλίου).

Υπάρχουν από το 2001 και μέχρι το 2011 (έτος διορισμού της κυρίας Βακωνάκη ισολογισμοί;;;

Θα λογοδοτήσει κανείς για την 12ετή απραξία της κυρίας Βακωνάκη σε σχέση με το Ίδρυμα;;;

Ο λαός κύριε Δήμαρχε θέλει απαντήσεις και όχι υπεκφυγές.

Επιτέλους αναλάβετε την πολιτική ευθύνη, είστε ο πρώτος τη τάξει δημότης της πόλης και ως τέτοιος πρέπει να ενεργείτε.

 

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ / ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση επικοινωνίας :

pro.pol.ptol.eor.gia.anap1@gmail.com

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 446/2012 (12-12-2012)

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Η απόφαση 446/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

∆ΗΜΟΣ            ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Α̟πό το ̟πρακτικό της 19ης συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Εορδαίας. Πτολεµαΐδα σήµερα 12-12-2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα συνήλθε για να συνεδριάσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την υ̟π’ αριθµ. 57988/6-12-2012 ̟πρόσκληση του Προέδρου ∆.Σ. κ. Γ. Γεωργίου Καµ̟πούρη που ε̟πιδόθηκε στον καθένα α̟πό τους συµβούλους χωριστά ε̟πίσης και στην κ. ∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 στην ο̟ποία ̟πρόσκληση ̟περιεχόταν τα ̟παρακάτω θέµατα:

Παραχώρηση ̟προς χρήση δηµοτικού χώρου στον Ερυθρό Σταυρό

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                          Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1            Μ̟πίγγας Στέφανος 1. Καραϊσκος Γεώργιος
2            Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής 2. Λωτίδης Λάζαρος
3            Ασ̟πράγκαθος Ιωάννης 3 Τσιούµαρης Γρηγόρης
4            Τσολακίδης Ισαάκ 4 Ανδρονικίδου Ιωάννα
5            Ελευθεριάδης Νικόλαος  
6            Κρυσταλλίδου Θεο̟πίστη
7            Λόφτσαλης Α̟πόστολος
8            Τσαγκαλίδης ∆ηµήτριος
9             Καµ̟πούρης Γεώργιος
10         Χατζό̟πουλος Α̟πόστολος
11         Κεσκερίδης Χρήστος
12         Παναγιωτίδης Χαράλαµ̟ος
13         Τραχανάς ∆ηµήτριος
14         Α̟παζίδου Σοφία
15         Καλαιτζό̟ουλος Γεώργιος
16         Βασιλειάδης Γεώργιος
17         Κουσίδης Νικόλαος
18         Τζιούµαρης Θωµάς
19         Τσιλφίδης Αναστάσιος
20         Κωτσίδης Γεώργιος

 

21             Καρανάκη Ελισάβετ

22             Φραγκουλίδης Σταύρος

23             Τογρίδης Στυλιανός

24             Ουζουνίδης Βασίλειος

25             Ιωσηφίδου Πελαγία

26             Ανδρεάδης Κων/νος

27             Καϊδης Α̟πόστολος

28             Σαουλίδης Αβραάµ

29             Στεργίου Βασιλική

O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων, Βλάστης, Ανατολικού, Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Πύργων, Αναρράχης, Αρδασσας, Μηλοχωρίου, Ασβεστό̟πετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟πηγής, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟πηλιάς, Εµ̟πορίου, Ολυµ̟ιάδας, καθώς και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας, ̟προσκλήθηκαν και ̟παρίστατο στη συνεδρίαση.

Στη συνέχεια το λόγο ̟πήρε η ∆ήµαρχος κ. Παρασκευή Βρυζίδου η ο̟ποία εισηγούµενη το ̟παρα̟πάνω θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης

̟που όλοι οι ̟παρόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι δέχθηκαν να συζητηθεί έθεσε υ̟π’ όψη του συµβουλίου αίτηµα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τµήµατος Πτολεµαΐδας µε το ο̟ποίο ζητούν την δωρεάν ̟παραχώρηση του ισόγειου γραφείου του ιδρύµατος Κεχαγιά για στέγαση των υ̟πηρεσιών τους.

Σύµφωνα µε το άρθρο 185 του Ν. 3463/06, µε α̟πόφαση του δηµοτικού συµβουλίου ε̟πιτρέ̟πεται να ̟παραχωρείται δωρεάν η χρήση δηµοτικών ακινήτων στο ∆ηµόσιο ή σε νοµικά ̟πρόσω̟πα δηµοσίου δικαίου, για την αντιµετώ̟πιση έκτακτης και ε̟πείγουσας ανάγκης. Η ̟παραχώρηση ανακαλείται µε όµοια α̟πόφαση, εφόσον οι λόγοι ̟που την είχαν υ̟παγορεύσει έχουν εκλείψει.

Οµοίως µε α̟πόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ε̟πιτρέ̟πεται να ̟παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά

̟πρόσω̟πα, που ασκούν α̟ποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η ο̟ποία είναι κοινωφελής ή ̟προάγει τα το̟πικά συµφέροντα. Ο εν λόγω σύλλογος ασκεί α̟ποκλειστικά δραστηριότητες οι ο̟ποίες είναι κοινωφελής, συνάδουν µε τον εθελοντισµό και την αγά̟πη ̟προς τον συνάθπρωπο είναι ̟πάντα δί̟πλα σε αυτούς ̟που χρειάζονται υ̟ποστήριξη στοχεύοντας ̟πάντα στην ανακούφιση του ανθρώ̟πινου ̟πόνου.

Αριθµ. α̟πόφ. 446/2012

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έλαβε υ̟πόψη του την εισήγηση της ∆ηµάρχου καθώς και το άρθρο 185 του ν. 3463/06

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Την δωρεάν ̟παραχώρηση χρήσης του ισόγειου καταστήµατος του Ιδρύµατος Κεχαγιά στον Ερυθρό Σταυρό τµήµατος    Πτολεμαΐδας.
  2. Ο σκο̟πός της ̟παραχώρησης είναι η στέγαση των υ̟πηρεσιών τους
  3. Η ̟παραχώρηση µ̟πορεί να ανακληθεί µε όµοια α̟πόφαση του συμβουλίου.

Η α̟πόφαση αυτή ̟πήρε αυξ. Αριθµ. 446 /2012

…………………………………………………………………………….

Ε̟π’ αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υ̟πογράφεται

Η ∆ήµαρχος                                                                                            Τα Μέλη

Παρασκευή Βρυζίδου

1 . Μ̟πίγγας Στέφανος

2 . Σιδηρό̟ουλος Σοφοκλής

3 . Ασ̟πράγκαθος Ιωάννης

4 . Τσολακίδης Ισαάκ

5 . Ελευθεριάδης Νικόλαος

6 . Κρυσταλλίδου Θεο̟ίστη

7 . Λόφτσαλης Α̟πόστολος

8 . Τσαγκαλίδης ∆ηµήτριος

9 . Καµ̟πούρης Γεώργιος

  1. Χατζό̟πουλοςΑ̟πόστολος
  2. ΚεσκερίδηςΧρήστος
  3. Παναγιωτίδης Χαράλαμπος

13 .Τραχανάς ∆ηµήτριος

  1. Α̟παζίδουΣοφία

15 .Καλαιτζό̟ουλος Α̟πόστολος

16 .Βασιλειάδης Γεώργιος

17 .Κουσίδης Νικόλαος

18 .Τσιούµαρης Θωµάς

19 .Τσιλφίδης Αναστάσιος

20 .Κωτσίδης Γεώργιος

21 .Καρανάκη Ελισάβετ

22 .Φραγκουλίδης Σταύρος

23 .Τογρίδης Στυλιανός

24 .Ουζουνίδης Βασίλειος

25 .Ιωσηφίδου Πελαγία

26 .Ανδρεάδης Κων/νος

  1. ΚαίδηςΑ̟πόστολος

28 .Σαουλίδης Αβραάµ

  1. ΣτεργίουΒασιλική

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Γεώργιος Καµ̟πούρης

Ακριβές α̟πόσ̟πασµα Πτολεµαΐδα

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.