Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο τρίτο κατά σειρά Καθεστώτος Ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια

 

Η Αντιπεριφέρεια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης σε ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι ξεκινάει σήμερα η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο τρίτο κατά σειρά Καθεστώτος Ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» ΦΕΚ (Β΄5130/01-10-2022) του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη Ν. 4887/2022,  προσθέτοντας έναν ακόμη τομέα, ίσως τον σημαντικότερο για την Περιφέρειάς μας, στην ενίσχυση των επιχειρήσεων και των επενδυτών για την αλλαγή του παραγωγικού και οικονομικού μοντέλου στην μεταλιγνιτική εποχή.

Η έγκριση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Ιουνίου έχει ως αποτέλεσμα την επιπλέον ενίσχυση κατά 10% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στις περιοχές των εδαφικών σχεδίων της μετάβασης, και ως εκ τούτου και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Έτσι τα Ανώτατα ποσοστά περιφερειακής ενίσχυσης βάσει του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 διαμορφώνονται:

Περιοχή Μέγιστες Εντάσεις Ενίσχυσης
Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
 Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία 50 % 60% 70%

 

Και σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4α και β της προκήρυξης:

«4α. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων της παρ. 3 του άρθρου 9.

β. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 75.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και τα  υπόλοιπα 75.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

Πιο αναλυτικά, οι τομείς που μπορεί ο επενδυτής να δραστηριοποιηθεί είναι:

Φυτική Παραγωγή

Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως

 1. Συμβατική, πιστοποιημένη ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ.
 2. υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.).

 

Ζωική Παραγωγή

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α΄/2012) και αφορούν ενδεικτικά σε:

 1. Βοοτροφικές μονάδες,
 2. αιγοπροβατοτροφικές μονάδες,
 3. χοιροτροφικές μονάδες,
 4. μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών,
 5. μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης,
 6. πτηνοτροφικές μονάδες (με ορισμένους περιορισμούς & όρους), συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκαμήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων
 7. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια αυγών, για εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων.

Επίσης υπάγεται η ίδρυση νέων μονάδων, μόνο όμως στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων πτηνοτροφικών μονάδων.

 

Μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων

Μπορούν να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

 1. Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, μονάδες παραγωγής κρεατο-σκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων)
 2. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
 3. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).
 4. Ζωοτροφές
 5. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).
 6. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.).
 7. Οίνος.
 8. Οπωροκηπευτικά.
 9. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
 10. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
 11. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.
 12. Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.
 13. Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού.

 

 

Επιλέξιμοι φορείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Οι επιλέξιμοι φορείς που καλύπτει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορική εταιρεία
 2. Συνεταιρισμός
 3. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 4. Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί
 5. Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
 6. Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016
 7. Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
 8. Οι ατομικές επιχειρήσεις μόνο στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τις 000€.
 9. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης.

 

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 000.000
 • Μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000
 • Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 250.000
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των 50.000

 

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ.-Αv), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://opsan. mindev.gov.gr)

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 3η Οκτωβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του 1ου κύκλου υποβολών η 30η Δεκεμβρίου 2022.

 

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το ΦΕΚ της προκήρυξης εδώ.

3 σχόλια στο άρθρο “Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο τρίτο κατά σειρά Καθεστώτος Ενίσχυσης «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια

 1. Στέλιος Κ.καθηγητης.

  - Edit

  Απαντήστε

  Λόγια,λόγια,μπουρδολόγια!
  Ποιος αναπτυξιακός νόμος βρε μπουρδολογοι;,ποια δικαιη μεταβαση;
  Άρχισαν οι κτηνοτρόφοι να πουλάνε τα κοπάδια τους με τα κουδούνια μαζί, αφού δεν πρόκειται να τα ξαναχρησιμοποιήσουν!
  Ανάπτυξη με τα σαλιγκαρια;
  Ευτυχώς έρχεται η ζάχαρη απ τη Σερβία,αφού χιλιάδες στρέμματα παραγωγής ζαχαρότευτλων στην κεντρική Μακεδονια,γέμισαν γομαράγκαθα και πετρες!
  Αν γινόταν το 1% ,απ αυτά που γράφονται στο παραπάνω μπουρδολογικο κείμενο,στη Δυτική Μακεδονια,δε θα ήταν η φτωχοτερη περιφέρεια της χώρας,αλλά θα κατείχε πρωτιες!
  Κι αν διαβάσουμε ολόκληρο το ΦΕΚ της προκηρυξης;
  Θα χορτάσουμε με περισσότερες μπουρδολογιες!
  Ευτυχώς ανοίγει καμια καφετερια στην πόλη της Κοζανηςκι απασχολεί μερικά άνεργα παιδιά,με τα λόγια.. ανώγια και κατωγια!!
  Και η ημερομηνία λήξης του 2ου κύκλου υποβολών αιτήσεων;την 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2023,την πρωταπριλιά…που δε λέμε ψεματα!
  Δεινοπαθει η κεντρική Μακεδονια και η Δυτική Μακεδονια μαπ αύριο θ αλωνίζει τ αυγα!
  Γκλίτσα από κρανιά,αλλά; ,ας όψεται,γι ανθρωπους που λυπάσαι για τα παραμύθια τους και την πολιτική τους κατάντια,ούτε αυτή χρειαζεται!

 2. Στέλιος Κ.καθηγητης.

  - Edit

  Απαντήστε

  Λόγια,λόγια,μπουρδολόγια!
  Ποιος αναπτυξιακός νόμος βρε μπουρδολογοι;,ποια δικαιη μεταβαση;
  Άρχισαν οι κτηνοτρόφοι να πουλάνε τα κοπάδια τους με τα κουδούνια μαζί, αφού δεν πρόκειται να τα ξαναχρησιμοποιήσουν!
  Ανάπτυξη με τα σαλιγκαρια;
  Ευτυχώς έρχεται η ζάχαρη απ τη Σερβία,αφού χιλιάδες στρέμματα παραγωγής ζαχαρότευτλων στην κεντρική Μακεδονια,γέμισαν γομαράγκαθα και πετρες!
  Αν γινόταν το 1% ,απ αυτά που γράφονται στο παραπάνω μπουρδολογικο κείμενο,στη Δυτική Μακεδονια,δε θα ήταν η φτωχοτερη περιφέρεια της χώρας,αλλά θα κατείχε πρωτιες!
  Κι αν διαβάσουμε ολόκληρο το ΦΕΚ της προκηρυξης;
  Θα χορτάσουμε με περισσότερες μπουρδολογιες!
  Ευτυχώς ανοίγει καμια καφετερια στην πόλη της Κοζανηςκι απασχολεί μερικά άνεργα παιδιά,με τα λόγια.. ανώγια και κατωγια!!
  Και η ημερομηνία λήξης του 2ου κύκλου υποβολών αιτήσεων;την 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2023,την πρωταπριλιά…που δε λέμε ψεματα!
  Δεινοπαθει η κεντρική Μακεδονια και η Δυτική Μακεδονια μαπ αύριο θ αλωνίζει τ αυγα!
  Γκλίτσα από κρανιά,αλλά; ,ας όψεται,γι ανθρωπους που λυπάσαι για τα παραμύθια τους και την πολιτική τους κατάντια,ούτε αυτή χρειαζεται!

  Τρία χρόνια,το ίδιο κείμενο,οι ημερομηνίες αλλαζουν!

 3. Μονή Παντελεήμονος!Στέλιος Κ.καθηγητης κ βολιωτης.

  - Edit

  Απαντήστε

  Εδώ και τρία χρόνια, το ίδιο κείμενο με διαφορετικές ημερομηνιες!
  Θυμίζει περιοδικές καταστάσεις που κάναμε, και ,ως ο εφεδροι Αξιωματικοί και, ως καθηγητές,στα σχολεία μας μετά!
  Περιοδικές καταστάσεις, αυτές που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστηματα!
  Με μια διαφορα: εκείνες υλοποιούνται σε αυστηρά χρονικά πλαίσια κι αν δεν υλοποιηθούν,πέφτουν καμπάνες στο κεφάλι, βαριές σαν εκείνες του Ρωσικού Μοναστηριού στο Άγιο Ορος!
  Των πολιτικών οι περιοδικές καταστάσεις είναι λόγια,λόγια χωρίς αντικρυσμα και κανένας δε δίνει λόγο πουθενα!
  Στην εποχή του Πλάτωνα, για να γίνει κάποιος πολιτικός,έπρεπε πριν τις εκλογές,να παρουσιάσει το έργο του και,και να δικαιολόγησει και το έργο του και να έχει βρει από πριν,τους πόρους,τα χρήματα υλοποίησής του!
  Τωρα;ο,τι θέλει ο καθένας λέει και γραφει!
  Είχαμε παλιά στον Βόλο,έναν πολιτικό που χρωστούσε της Μιχαλούς,τον γραφικό Νασιακο,Θεός σχωρεστον,μιλούσε δίπλα στην παραλία του Βόλου κι αρχιζε: θα,θα,θα και σε μια στιγμή ειπε” θα σας φέρω και θαλασσα” και τα κύματα έγλειφαν…την εξέδρα που μιλουσε!!
  Από κεκτημενη ταχυτητα ο δύστηνος,υποσχόταν και πράγματα που είχαμε σε αφθονια!!

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.