Γ. Αμανατίδης: «Η Κυβέρνηση αποκαθιστά το επενδυτικό κενό και θέτει τέλος στην επενδυτική απραξία»Η  παράταξη της ΝΔ διαχρονικά αλλά και η Κυβέρνηση από τότε που ανέλαβε την ευθύνη Διακυβέρνησης της χώρας μας, έθεσαν ως προτεραιότητα τη χάραξη φιλοεπενδυτικής πολιτικής, τη διαμόρφωση του κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος και την αύξηση των στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων.

Έργο διόλου εύκολο αν αναλογιστούμε την ζημιά που προκάλεσε στα συναφή θέματα η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Με τις παλινωδίες, την ασυνεπή στρατηγική που χαρακτηρίζει την Αξιωματική Αντιπολίτευση κατάφερε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να προκαλέσει την πλήρη έλλειψη εμπιστοσύνης των επενδυτών, αποθαρρύνοντας οποιαδήποτε προοπτική επένδυσης.

Αντί λοιπόν να διευκολύνουν όσους επιθυμούσαν να επενδύσουν στην χώρα μας, τους απωθούσαν.

Η Κυβέρνηση της ΝΔ, διαθέτοντας την πολιτική βούληση και εργαζόμενη μεθοδικά και ορθολογικά, κατάφερε να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί. Περίτρανη απόδειξη τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει των οποίων εκτιμάται αύξηση των επενδύσεων στην χώρα μας 12,9% το 2021 και προβλεπόμενη αύξηση 15,1% το 2022.

Μπορούμε όμως να πάμε ακόμα καλύτερα. Με τις επιπλέον παρεμβάσεις στο Νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που ψηφίστηκε την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021 από τη Βουλή των Ελλήνων στοχεύουμε να καταστήσουμε την Ελλάδα πόλο έλξης επενδυτικών κεφαλαίων.

Πώς θα το πετύχουμε αυτό;

Καταρχάς αντικαθιστώντας την πολυνομία που ίσχυε μέχρι σήμερα από την παράλληλη εφαρμογή των νομοθετικών πλαισίων περί στρατηγικών επενδύσεων, του Ν.4608/2019 και του Ν.3894/2010. Είχαν παρατηρηθεί περιπτώσεις διαφορετικής ρύθμισης επί των ίδιων ζητημάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία κατανόησης από τους εν δυνάμει επενδυτές. Επιπρόσθετα, η γραφειοκρατία που διέπει την Δημόσια Διοίκηση και η σύγχυση που επικρατεί λόγω των διάσπαρτων αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιών του Δημοσίου δημιουργούσε σημαντικότατες καθυστερήσεις στις διαδικασίες έγκρισης, αδειοδότησης και εν τέλει υλοποίησης των επενδύσεων.

Ειδικότερα αναφέρω κάποιες σημαντικές αλλαγές:

 1. Εισάγονται νέες κατηγορίες στρατηγικών επενδυτών που δίνουν έμφαση σε σύγχρονους τομείς της οικονομίας. Παράλληλα μειώνεται το μέγεθος του συνολικού προϋπολογισμού που απαιτείται ώστε να χαρακτηριστεί μια επένδυση στρατηγική. Επίσης παρέχονται, εκτός των φορολογικών, κεφαλαιακά κίνητρα, κίνητρο χωροθέτησης και κίνητρο ταχείας αδειοδότησης.
 2. Προστίθενται νέοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας στις κατηγορίες των στρατηγικών επενδύσεων (αγροδιατροφή, έρευνα και ανάπτυξη, βιοτεχνολογία, διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων).
 3. Περιλαμβάνονται ειδικές προβλέψεις για την επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης και ελέγχου υλοποίησης των στρατηγικών επενδύσεων, αναθέτοντας σε ιδιωτικούς φορείς τμήμα της αδειοδοτικής διαδικασίας και της επίβλεψης της διεκπεραίωσης τους.
 4. Εμπλουτίζεται το νομοθετικό πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων με νέες χρήσεις γης, ώστε το κίνητρο χωροθέτησης να ωφελήσει νέες οικονομικές δραστηριότητες ενώ ενισχύονται επενδύσεις στις περιοχές απολιγνιτοποίησης. Οι στρατηγικές επενδύσεις που υλοποιούνται στον Νομό Κοζάνης μπορούν να λάβουν το 100% της ενισχυόμενης δαπάνης.
 5. Καθορίζεται με σαφήνεια ο ορισμός, ο τρόπος ίδρυσης και ο τρόπος λειτουργίας των  Εταιρειών – Tεχνοβλαστών, ενισχύοντας τη διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, με σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με την προσέλκυση συναφών επενδύσεων.
 6. Εισάγεται η κατηγορία Στρατηγικών Επενδύσεων υπό τον τίτλο «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας», που προωθούν την πράσινη οικονομία, την καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογία. Οι επενδύσεις αυτές έχουν δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, λαμβάνοντας φορολογικά ή κεφαλαιακά κίνητρα, με την προϋπόθεση ότι το πέρας της επένδυσης δεν θα ξεπερνά  την 31η Δεκεμβρίου 2025.
 7. Καθορίζεται το κίνητρο ταχείας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και παρέχεται η δυνατότητα στον φορέα της επένδυσης να αξιοποιήσει το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΜΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 8. Επανακαθορίζονται οι φορείς υποδοχής των επενδυτικών σχεδίων, ανά την Επικράτεια. Οι Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού των Περιφερειών θα επεξεργάζονται σχέδια ύψους έως και 1.000.000€, ενώ για όλα τα λοιπά σχέδια αρμόδια είναι πλέον η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αποφόρτιση των Διευθύνσεων των Περιφερειών από έναν σημαντικό όγκο αιτήσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των επενδυτικών σχεδίων αρμοδιότητάς τους, που αφορούν κατά κύριο λόγο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 9. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προσωρινής άδειας εγκατάστασης στις αλλοδαπές εταιρείες, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τη δραστηριότητά τους, όταν η ισχύουσα διάρκεια που απαιτείται για την έκδοση άδειας υπολογίζεται στον ένα με ενάμιση χρόνο.
 10. Επιπρόσθετα, το Νομοσχέδιο και πλέον νόμος, προωθεί την πράσινη ανάπτυξη, καθώς στις κατηγορίες των στρατηγικών επενδύσεων δίνεται προτεραιότητα σε μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας όπως π.χ. τα συστήματα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου.

Τέλος, εξαιρετικής σημασίας για το Νομό Κοζάνης αποτελεί η παροχή κινήτρων στους υποψήφιους στρατηγικούς επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε περιοχές που εντάσσονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Στρατηγικές επενδύσεις λοιπόν που θα πραγματοποιούνται σε περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης θα υπόκεινται σε απομείωση 25% επί του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ώστε να καταστούν πιο ελκυστικές σε αυτές τις περιοχές.

Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η οικονομική κρίση όλοι, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας και ιδεολογίας, αναγνωρίσαμε ότι η αύξηση των επενδύσεων στην χώρα μας κρίνεται επιβεβλημένη.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Κυβέρνηση της ΝΔ και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν μένουν μόνο στις προεκλογικές εξαγγελίες αλλά τις υλοποιούν.

Στόχος μας είναι η εισροή κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία για την δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας, την επιστροφή των νέων από το εξωτερικό και την ενίσχυση της βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. 

Για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα της εξωστρέφειας, την Ελλάδα που ονειρευόμαστε και ένα καλύτερο μέλλον, επ΄ ωφελεία της ευημερίας των πολιτών.

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης-ΝΔ

3 σχόλια στο άρθρο “Γ. Αμανατίδης: «Η Κυβέρνηση αποκαθιστά το επενδυτικό κενό και θέτει τέλος στην επενδυτική απραξία»

 1. Εξω ολοταχως( στελιος)

  - Edit

  Απαντήστε

  “Για να δημιουργησουμε την Ελλαδα της εξωστρεφειας….”
  Λογια δυνατα,σαν εκθεση τεταρτης δημοτικου,εκει οι μαθητες με βαση τη λογικη και την καλπαζουσα φαντασια,μπορουν και να αριστευσουν στο παραπανω θεμα της Εκθεσεως!!
  Εσει ομως πολιτικα και απεναντι στις αγωνιες του λαου,αυτου του τοπου,εκτιθεστε διπλα!!
  Μια γιατι ειστε ηλικιακα και νοητικα;μεγαλυτεροι των ευφανταστων μαθητων Δημοτικου Σχολειου και. Δευτερον γιατι οντως με τις 2,5 τωρα χρονια ,στρατηγικες,πιλοτικες σας και ναυτηλιακε σας( και τα τρια όπλα ομου),,μελετες και σχεδιασμους ες την δικαιαν μεταβασιν του πράσσειν άλογα( πρασινα άλογα,λαικιστι),όντως και με την ταχυτάτην ορμήν ψευδολογούντων θα οδηγεισετε τους Ελληνες της Ελλαδος στην ΕΞΩ στρέφεια,αραευντας( ψαχνοντας στην Ποντιακην)εργασίαν ες την αλλοδαπην!
  Και οπως θα ελεγε ο ηδη viral γενομενος αγαπητος μου Παπά- Νικόλας ο εξ Εράτυρας ορμώμενος και ες Ερατυραν Λειτουργών: πάρτατσ να μην σας τα χρουστάου!!!
  Ποσο θα ηθελα μια συνεντευξη του ανωθεν Πατρος και για τα ,της Απολιγνιτοποιήσεως ,τεκταινόμενα,και ουχί μονο περι της πανδημίας!!
  Να γελασει και το παρδαλο;προβατο της Φλωρινας,το μονον δια το οποιον εδειξεν μεγιστον ενδιαφερον ο και πρωθυπουργός ονομαζόμενος και και οι πολιτικοι ντελαληδες της υποχρεωτικης ψευδολγιας,μιας και ευρισκομεθα εν μεσω υποχρεωτικοτητων της της πλεον αναλγητης κυβερνησεως,απο συστασεως της Μεταπολιτευσεως!!
  Εις την μεταμητσοτακειον εποχην θα επαληθευθει δια δευτεραν φοραν,το λαικόν ασμα του Καζαντζιδη” στις ΜΕΤΑ φαμπρικες της Γερμανιας και στου Βελγιου τις ΜΕΤΑ στοές….”
  Πιο βαθια μεσα στις στοές για περισσότερη ΕΞΩ στρεφεια,πιο ΕΞΩ απ την ΕΛΛΑΔΑ,πιο ΜΕΣΑ στις στοες του ΜΕΤΑ βελγιου!!
  Και μετα ηλθαν οι μελισσες που τρυγουσαν το νεκταρ- αγίασμα των λογων του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ,Παπά- Νικόλα!!
  Καληνυχτα Δυτικη Μακεδονια,Χρονια Πολλα Πατερ για την σημερνη Εορτη και Καλα Χριστούγεννα σε όλους της ες τηνβΔυτικην Μακεδονιαν κατοικοεδρεύοντας!!
  Να μη ξεχασω,τυλιξτε λιγξ εξωστρεφεια σε κολες γλασε,πολυχρωμες και επιθεσατε ταυτας επι της κορυφης του Δενδρου των Χριστουγέννων..εφαπτομένην μετα του Αστρου της Βηθλεεμ,παραποιώντας ολιγον τα Ιερα λογια του Συντοπίτου μου Αλεξανδρου Παπαδιαμαντη,η οικια του Οποιού,εν τη νήσω της Σκιαθου,εφαπτεται μετα της οικιας της ηγαπημενης τσ θιάς Παγονας και οχι Παγωνας,που θα ελεγε και ο Παπά- Διαμάντης,ισοκρατώντας εξευωνύμων ο Παπά- Νικολας!!
  Ζητω η εξωστρεφεια!
  Μεχρι, πότε ζήτω η Δυτικη Μακεδονια και η ΜΕΤΑ Ελλαδα του ενεστώτα ΠΡΙΝ μητσοτακη,του γνησιου τεκνου του ΠΡΙΝ,της φθαρμενης πολιτικης,των φθαρμενων πολιτικων απο συστασεως του Κρατους;

 2. Πολεμος και Ειρηνη,διτομον εργον του Λ.Τολστοι( στελιος)

  - Edit

  Απαντήστε

  Για να ζησουμε περιφημη εξωστρεφεια,πρεπει πρωτα να ζησουμε την εσωστρεφεια!
  Τι θελει να είπει ο α- ποιητης;
  Διαβαστε τα παρακατω,Κυριακη,γιορτη σημερα και σχόλη!
  Θα ηθελα να γραψω ενα βιβλιο,τωρα γελανε τα βιβλια,ενα βιβλιο και να γεμισω τις παλλευκες σελιδες του με ολα τα ευτραπελα και Ιλαρουραγικα που συμβαινουν στο Ελληνικο,απο γενέσεως και ουχί γεννήσεως και συστασεως ,κρστος!! Ενα βιβλιο τερσστιο,διτομο Τολστοικό με ολα τα συμβαντα,ολους τους Πολεμους και τις Ειρηνες,απο Του Καποδιστρια μεχρι σημερα το πρωι!
  Αλλα φοβαμαι,μηπως με κυνηγανε ο Παπαδιαμαντης και ο Καζαντζακης και ο Τολστοι στον υπνο μου και που να βρω γωνια να αναπαψω τον πανικό μου,δε θα τους ξεπερνουσα σε χαρακτηρισμους προσωπων και και γενομενων,αλλα θα θυμωναν μαζι μου με την περίσσια Πηλιορείτικη αψαδα μου!
  Ποια ελευθερια;
  Την μονην ελευθεριαν που γνωρισαμε στο πετσί μας,κυριολεκτώντας ειναι η εμβολιαστικη ελευθερια!
  Μας τρυπησαν το χερι και μας ” εμβολιασαν!
  Τελικα εμεις οι Ελληνες απογονοι Ηρωικων μορφων,μονο με εμβολιο αποκτουμε την ελευθερια μας και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;
  Αυτη δεν ειναι ελευθερια,ειναιβη διαιωνιση του εξαναγκασμου!
  Η πραγματικη ελευθερια,το αγιαστκό τρυπημα πρεπει να γινει στο εξασθενημενο φρονημα μα,την εξασθενημενη πιστη μα,στη φθινουσα αγαπη μας για τον Χριστο,που σε λιγο γεννιεται,γεννιεται…στα φθαρμενα Ωραια,τα Μεγαλα και τ Αληθινα του Κωστη Παλαμα,στον Ολυμπιακο του Υμνο!!
  Γεμισαμε απο εξωστρεφειες,στην οικονομια,στην κοινωνια,στα ανθρωπινα και την λεξη εξωστρεφεια την καναμε καραμελιτσα,για μικρους και μεγαλους και την εσωστρεφεια την εχουμε επτασφραγιστο μυστικο μεσα μας,φυλαγμενη,ως κορην οφθαλμου!!
  Οι λογοτεχνες και οι ποιηταδες τα γραψαν ολα,δεν αφησαν τ ι π ο τ α να γραψουμε εμεις,μονο που αυτα που γραψαν ,στολιζουν σαν Χριστουγεννιατικα στολίσματα,τις τεραστιες και ογκωδεις βιβλιοθηκες μας!!
  Ζουμε σε εποχες πληρους εκπτωσεως των παντων,σε εποχες που πηραμε την σκυταλη απο τα πριν,ψευτικα λογια τα μεγαλα και τρεχουμε στο μελλον,να νικησουμε το μελλον!
  Δυο χρονια καθημερινα ξεκληριζονται,δυο ομορφα χωρια με αγνους ανθρωπους,η επιστημη αγκομαχει ριχνοντας τις πολκυτιμες εφεδρειες της για την σωτηρια του ανθρωπου,ο κοσμος αγριεψε,λες καλημερα στον συνανθρωπο και δεν ξερεις αν θα γυρισεις στο σπιτι,ο κοσμος τρεχει να προλαβει για βιοπορισμο,,υποφερει και πιανεται σαν πνιγμενος,απο νταλαληδες την δηθεν προστασιας των και σκυβει ακομα το κεφαλι στους διαχρονικους που υποσχονται,πιλοτικα,πυραυλικα σχεδια ΔΙΚΑΙΗΣ αναπτυξη,εγω ο κολλυβογραματος νομιζα μεχρι χθες πως υπαρχουν ΔΙΚΑΙΟΙ ανθρωποι και σκετο αναπτυξη!!
  Φτασαμε στο σημειο μηδεν,οπως στα κρουσματα,ντυνουμε τις λεξεις με ωραιες λεξεις για να χορτασουμε λεξεις!
  Δικαιη αναπτυξη,πρασινη γεωργια,λες και υπαρχει μπλε γεωργια,δικαια μετα βαση,εξυπνη γεωργια,λες και η γεωργια κοπηκε στις εξετσσεις,παλι πρασινο υδρογονο,κιυρινο βουτανιο,black προπανιο και δικαιη και ηθικη μεταφορα των ευοσμων σκουπιδιων στην Κοζανη,που μεχρι χθες εκαιγε τον Αλ καπόνε λιγνιτη!!
  Ας σταματησω εδω,γιατι μεχρι το βραδυ θα γραψω το διτομο εργο του Τολστοι που υπαρχει στον τιτλο του σχολιου!
  Να προλαβω μηπως και ο Εσωστρεφης,κυριολεκτικα και μεταφορικα,Παπαδιαμαντης,εξωστραφει και με κυνηγαει μεχρι την παραλια του Βολου,εδω που καθομαι αυτες τις στιγμες και σας γραφω αυτα εδω,μιας και η ημερα,η ηλιολουστη ενδεικνυται για…ΕΞΩ στρεφεια

 3. ΚΥΡΙΕ ΚΩΝ/ΝΙΔΗ ΟΥΤΕ ΕΣΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΣ.
  Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΚΑΘΙΣΤΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.