Ανοικτή επιστολή: Επιτακτική η ανάγκη Λειτουργίας για όλη την Ελληνική Επικράτεια Πολυεπιστημονικής Εποπτεύουσας Αρχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και όχι μόνoΗ «Πολιτεία της Ουτοπίας» στις εργασίες των  αξιόλογων συνεργατών της έχει διαπραγματευτεί πολλές φορές θέματα σχετικά με την διαχείριση των ΑΠΕ , του περιβάλλοντος, της λιγνιτικής και μεταλιγνιτικής εποχής, και γενικά θέματα που αφορούν στην ηλεκτρική  ενέργεια, η οποία έχει και είχε άμεση σχέση με την ανάπτυξη και πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας και κατά προέκταση όλης της Ελληνικής Επικράτειας. (ΒΛΕΠΕ : https://thomasgkatzoflias.wordpress.com

Την επιστημονική  εννοιολογική  ανάλυση του όρου ανανεώσιμες πηγές,  όπως καταγράφεται στις εγκυκλοπαίδειες και έχει επικυρωθεί με  την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαπιστώνουμε ότι την σέβονται και την εκφράζουν θεωρητικά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις προσαρμοσμένη στην δική τους ιδεολογία , και βέβαια στα συμφέροντα -πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά κλπ-. που έχουν σε προσωπικό ή συλλογικό επίπεδο. Στην  πραγματικότητα όμως, η εφαρμογή τους  είναι τόσο απλή; Ή μήπως κατά την εφαρμογή του θεωρητικού πλαισίου αναφύονται προβληματισμοί από  αντενδείξεις , πολλές φορές και απρόβλεπτες, που χρήζουν μελέτης , ενόρασης και προνοητικότητας για  την επισήμανσή  τους και την επίλυσή τους;

Η «Πολιτεία της Ουτοπίας» στο παραπάνω ερώτημα  καταθέτει τους δικούς της προβληματισμούς που προκύπτουν από τις δικές  της παρατηρήσεις, ερωτήσεις , απορίες και όπου χρειάζεται διευκρινίζει και επιχειρηματολογεί.

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, για την ιστορία του θέματος, είναι ένα φαινόμενο κάποιων δεκαετιών. Σημειώνεται ότι η   φωτοβολταϊκή τεχνολογία εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1838 και εφαρμόστηκε  σε εργαστηριακό επίπεδο  στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στα διαστημικά προγράμματα των ΗΠΑ. Από τότε μέχρι σήμερα εξελίχθηκε ώστε  να είναι ένα εργαλείο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει και θα έχει πολλές τεχνικές μεταβολές, συμπληρώσεις, διορθώσεις, βελτιώσεις, η οποία συμμετέχει και θα συμμετέχει πλέον στην ζωή μας,  στο παρόν και στο μέλλον, έως ότου και αυτό το φαινόμενο ,όπως και πολλά άλλα, ολοκληρώσει τον κύκλο του. Αναφέρουμε ότι ήδη στις ΗΠΑ οι ανεμογεννήτριες έχουν κλείσει τον κύκλο τους(!!!), αφήνοντας  αποτυπώματα θετικά και αρνητικά και αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την ανθρώπινη διαχείρισή του, ειδικά, την Πολιτική..

Η προστασία των πηγών του πολιτιστικού παρελθόντός μας από κλοπές, ιδιοποιήσεις, καταστροφές, φυσικές ή μη, οδήγησε τους παλαιούς,  σοφούς στην προκειμένη περίπτωση,  πολιτικούς της χώρας μας στην ίδρυση και λειτουργία αντίστοιχου εξειδικευμένου φορέα, αυτόν  της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων, ως αδήριτη ανάγκη. Με τον τρόπο αυτόν προστάτευσαν και προστατεύονται οι αρχαιότητες και τα αποτελέσματα διαχρονικά είναι μόνο θετικά.

Αυτά τα δύο γνωστικά στοιχεία, πρώτον η ιστορία της ενέργειας ως πολιτιστικό αγαθό και δεύτερον ο τρόπος διαφύλαξης του πολιτιστικού παρελθόντος μας, οδηγεί αφενός την σκέψη  σε μια σειρά από επισημάνσεις και ταυτόχρονα ερωτήσεις προς τους 300 της Ελληνικής Βουλής, σημερινούς και αυριανούς ,δεν εξαιρείται κανείς ,και αφετέρου  σε  ισοδύναμες προτάσεις .

– Γνωρίζετε εάν  έχει προβλεφθεί  και  η αποκατάσταση των συγκεκριμένων χώρων τοποθέτησης ΑΠΕ στο  φυσικό τους περιβάλλον,  καθώς και η τοποθέτηση των υλικών, κειμένων και υπερκειμένων, με την προβλεπόμενη υγειονομική ή άλλη επιστημονική διαδικασία, όταν τελειώσουν την αποστολή τους οι εν λόγω  εγκαταστάσεις;

– Γνωρίζετε ποιος φορέας έχει ή θα έχει την ευθύνη για αυτές  τις αποκαταστάσεις; Ο ιδιώτης επιχειρηματίας ή ο Έλληνας φορολογούμενος; Στην δεύτερη περίπτωση έχετε εξασφαλίσει την προστασία του Έλληνα φορολογούμενου; Στην πρώτη περίπτωση, έχετε προβλέψει νομικές  εγγυήσεις προς το κράτος και  προστατευτικές δικλείδες  για τον πολίτη; Δημοσιεύστε τις συμβάσεις, να τις διαβάσουν οι πολίτες, για να γνωρίζουν τι τους μέλλει..

– Γνωρίζετε ότι «τα αθώα πράσινα μέταλλα», χαλκός, σιλικόνη, αλουμίνιο, λίθιο, κοβάλτιο, ασήμι, ισχυρά τοξικά και χημικά υλικά, που δεν ανακυκλώνονται  και  χρησιμοποιούνται για τους καθρέπτες και τους ανεμιστήρες δεν είναι τόσο αθώα και τι επιβάρυνση έχει η εξόρυξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον ; Και μπορεί η  νέα νανοτεχνολογία για την βελτίωση της απόδοσης ηλιακής ενέργειας, όπως  ανέδειξε μια νέα έκθεση των IEC και Fraunhofer ISI, να προσφέρει σημαντικά στον ενεργειακό τομέα, ειδικά όσον αφορά την αποθήκευση ενέργειας και την ηλιακή ενέργεια, όμως στοιχεία όπως υδροχλωρικό, Θειικό ή Νιτρικό οξύ, υδροφθόριον 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο ,ακετόνη παραμένουν τοξικά υλικά μη ανακυκλώσιμα;

-Γνωρίζετε ποια υλικά εισάγουμε  για τις ΑΠΕ ; Απαντάμε όλα .Εξηγήστε μας, γιατί δεν τα παράγουμε και δεν τα εξάγουμε εμείς; Μας λείπουν οι γνώσεις,  οι επιστήμονες, οι τεχνίτες, οι τεχνολόγοι, οι επιχειρηματίας.; Τι μας λείπει;

-Γνωρίζετε αν υπάρχει σχέδιο-μελέτη για το σύνολο των εγκαταστάσεων των ΑΠΕ σε  όλη την επικράτεια και ποια θα είναι η συμμετοχή τους και η δυναμική τους στην παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας;

-Γνωρίζετε αν οι ΑΠΕ μπορούν να καλύψουν την ανασφάλεια που επικρατεί στους Έλληνες πολίτες από την έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας για διάφορούς λόγους, φυσικούς και τεχνικούς ;

-Γνωρίζετε εάν οι αρμοδιότητες  εφαρμογής των νόμων περί  μη άναρχης, αυθαίρετης και άνευ σχεδιασμού εγκαταστάσεως των ΑΠΕ εκχωρήθηκαν  σε όργανα ακατάλληλα για την εφαρμογή των νόμων είτε γιατί δεν γνωρίζουν λεπτομερώς το αντικείμενο, επειδή δεν έχουν την κατάλληλη γνώση και  εξειδίκευση, είτε γιατί / και ενδεχομένως να έχουν άλλα συλλογικά και προσωπικά συμφέροντα ;

-Γνωρίζετε ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις δημιουργούν τεράστια προβλήματα σε οικισμούς, στην κτηνοτροφία, στην γεωργία, στην αλιεία, στο φυσικό περιβάλλον, στην αισθητική, στην αυθαίρετη καταπάτηση δασών, βουνών, υδάτων, εύφορων γαιών που θα μπορούσαν να παράγουν εξαγώγιμα πρωτογενή προϊόντα και να καλύψουν πλήρως την πολύχρονη ανεργία που μαστίζει τον τόπο μας.

– Γνωρίζετε ότι η Δυτική Μακεδονία, με τα χιλιάδες στρέμματα  πρώην και μελλοντικά πρώην ορυχείων, θα μπορούσε να γίνει πρωταγωνιστής παραγωγής πρωτογενών προϊόντων εσωτερικής κατανάλωσης και εξαγωγικής; Ταυτόχρονα  μπορεί  να  έχουμε με τεχνολογικά μέσα δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα και παραγωγή υδρογόνου από γεωργικούς καταλύτες δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ύπαρξης  πολλών θέσεων εργασίας, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εξαιτίας της απρογραμμάτιστης απολιγνιτοποίησης;

-Γνωρίζετε ότι θα μπορούσαν με μία  επιστημονική και επιχειρηματική  μελέτη από τους εγκατεστημένους καθρέφτες στις στέγες των σπιτιών, των δημόσιων ,δημοτικών και μεγάλων επαγγελματικών ιδιωτικών κτιρίων ,και μάλιστα με πιο αθώα υλικά, τα αυριανά ηλεκτρικά αυτοκίνητα να φορτίζουν τις μπαταρίες τους και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές θα μπορούν να προμηθεύονται ρεύμα; Προκειμένου να απελευθερωθεί γόνιμη γη προς καλλιέργεια, τουλάχιστον τα 4gigawats, περίπου,  που προβλέπονται σύμφωνα με το Εθνικό σχέδιο μέχρι το 2030, επιβάλλεται να τοποθετηθούν, βάσει σχεδιασμού, στις στέγες.

-Γνωρίζετε ότι πολλά κράτη έχουν θεσπίσει νόμους για την υποχρεωτική τοποθέτηση καθρεπτών στις  στέγες , όπως το κρατίδιο του Βερολίνου στην Γερμανία, η Βρετανία, η Πολωνία, η Αυστραλία,  η οποία ξεπέρασε το 30%  στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στις στέγες παρά τις αχανείς εκτάσεις γης που έχει;  Στην Ε.Ε. το Ερευνητικό Κέντρο JRC (είναι ένα από τα 7 της Ε.Ε. για την προστασία και  την ασφάλεια του πολίτη (IPSC), Ispra, Ιταλία) υπολόγισε τα τετραγωνικά χιλιόμετρα στις στέγες σε όλα τα κράτη της ΕΕ  που μπορούν να δώσουν ηλεκτρισμό. Για δε την Ελλάδα φαίνεται, σύμφωνα πάντα με τις μελέτες του ινστιτούτου, ότι έχουμε 128 τετραγωνικά χιλιόμετρα στέγης που μπορούν να δώσουν με τις τεχνικές προδιαγραφές του 2019 ετησίως ως 17 ΤWh ηλεκτρισμού, δηλαδή 17 δις κιλοβατώρες  (Βλέπε σύνδεσμο: https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109309)

Η «Πολιτεία της Ουτοπίας»  επανειλημμένα προτείνει τεκμηριωμένα την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, τόσο με τις ανοιχτές επιστολές στην ιστοσελίδα της (βλέπε επιστολή 6κ με τιτλο ·  Νο 6κ: Το Κράτος είναι ασφαλές όταν έχει δικές του πηγές ενέργειας. Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει σ’ αυτή την προσπάθεια; (17-10-2020)  , όσο και με τη συμμετοχή  της σε δημόσιες εκδηλώσεις κατάθεσης  θέσεων απόψεων μελετών και ερευνών, όπως στη δημόσια διαβούλευση στο  «http://www.opengov.gr»:. 12. Η Πολιτεία της Ουτοπίας, είναι παρούσα «ΣΤΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ» για την Ανάπτυξη και την Πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Ελληνικής Επικράτειας ή   στον 10ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, της Εθνικής Τράπεζας με την NBG Business Seeds Επιστολή προς Εθνική Τράπεζα,  ή στο 1o Διεθνές Συνέδριο για την μετάβαση των Βαλκανίων στην Καθαρή Ενέργεια και η παρουσία μας (20-10-2019)

-Γνωρίζετε αν υπάρχουν μελέτες για αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας ή παραγωγής υδρογόνου και μεταφοράς τους από τα περισσεύματα των ΑΠΕ ή από την βιομάζα, ή από τον λιγνίτη; Σημειώνουμε πληροφοριακά  ότι σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμφέρει η μεταφορά πράσινου υδρογόνου σε μεγάλες αποστάσεις. ΄Ηδη στην Ιαπωνία συστήθηκε Ένωση Υδρογόνου στην οποία προσχώρησαν ακόμη και μεγάλες εταιρείες αυτοκι-νητοβιομηχανιών όπως η Toyota. Ο οργανισμός αυτός θα έχει παγκόσμια συνεργασία με αλυσίδες εφοδιασμού Υδρογόνου. Γνωρίζετε εάν έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις ένταξής  μας στον οργανισμό αυτό ως μέρος μίας αλυσίδας εφοδιασμού υδρογόνου;

-Γνωρίζετε   ποιο είναι το κόστος για την παραγωγή του πράσινου υδρογόνου με τις τρέχουσες τεχνολογίες ; Δυστυχώς ακόμη είναι πολύ ακριβό. Ευελπιστούν, βέβαια, οι επιστήμονες με τις έρευνες τους, και το ευχόμαστε και εμείς ,πολύ γρήγορα να φθάσουν στις επιδιωκόμενες νέες καινοτομίες με τις  τεχνολογίες των ηλεκτρολυτών και την φθηνότερη παραγωγή, αλλά ως τότε τι μέλλει γενέσθαι;.

-Γνωρίζετε ότι με την λήξη της μονοκαλλιέργειας του εγχώριου Λιγνίτη στην Δυτική Μακεδονία και Μεγαλούπολη, η κάλυψη της παραγωγής ενέργειας  για πολλά χρόνια ακόμη θα εξαρτάται αποκλειστικά από εισαγωγές άλλων ορυκτών ( αέριο ή πετρέλαιο, τα οποία μπορεί να έχουν διακυμάνσεις  τιμών τέτοιες που ζούμε σήμερα ή και ακόμη χειρότερες στο μέλλον , οι οποίες επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική ζωή) ή από εισαγωγές έτοιμης ηλεκτρικής ενέργειας; Από Το 2017 μέχρι το 2019  η εισαγόμενη ενέργεια στην Ε.Ε. αυξήθηκε επταπλάσια και εξέπεμψε τριπλάσιους τόνους CO2 από αυτή που θα εξέπεμπε, αν παραγόταν σε Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξυπακούεται ότι οι ρυπογόνες αυτές εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος  από κράτη εκτός Ε.Ε. δεν έχουν το κόστος ρύπου του διοξειδίου του άνθρακα. Η χώρα μας σήμερα έχει υπερβεί το 65% ενεργειακής εξάρτησης!!!

-Γνωρίζετε τι επιβάρυνση έχουν στο περιβάλλον τα συγκεκριμένα ορυκτά και τι επιβάρυνση στην ανεργία έχει η εισαγωγή έτοιμης ηλεκτρικής ενέργειας;

-Γνωρίζετε το μέγεθος της ανασφάλειας στην ηλεκτρική ενέργεια από φυσικούς και τεχνικούς λόγους, από την κατάργηση των εγχωρίων ορυκτών χωρίς προηγουμένως  να προετοιμαστούμε για εναλλακτικές λύσεις;

-Γνωρίζετε γι’ όλες αυτές τις τεράστιες και σοβαρές μεταβολές αν έχουν γίνει αναλογιστικές μελέτες ;

-Γνωρίζετε ότι οι οργανώσεις διαμαρτυρίας για την διαχείριση των ΑΠΕ αυξάνονται γεωμετρικά και σε λίγο δεν θα μπορείτε να τις διαχειριστείτε;

-Γνωρίζετε ότι έχει αποφασισθεί να καταληφθούν χιλιάδες στρέμματα πρώην ορυχείων στην Δυτική Μακεδονία από καθρέπτες και αν προηγουμένως τα πρώην ορυχεία  θα αποκατασταθούν και θα αποδοθούν στο φυσικό τους περιβάλλον, όπως οφείλεται να γίνει  με την αρμόδια επιστημονική σφραγίδα, πριν την εγκατάσταση των  καθρεπτών;

-Γνωρίζετε ότι αυτές οι εκτάσεις είναι απαλλοτριωμένες  μόνο για την εξόρυξη του λιγνίτη;

-Γνωρίζετε ότι πρέπει να ερωτηθεί η τοπική κοινωνία για όλα ; Και βέβαια όχι με εκθέσεις ιδεών και τυπικές διαβουλεύσεις για το θεαθήναι και με τις Αυτοδιοικήσεις Α και Β βαθμού να σφυρίζουν αδιάφορα, συμπληρώνοντας και αυτές με ωραιότατες εκθέσεις ιδεών τι πρέπει να γίνει;;

              Κυρίες και κύριοι της Ελληνικής Βουλής, λογικό  και απόλυτα κατανοητό είναι ότι πολλά από τα παραπάνω δεν τα γνωρίζετε, και ως εκ τούτου δεν μπορείτε να τα απαντήσετε, δεδομένου ότι χρειάζονται εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις , τις οποίες δεν έχετε όλοι, ως εκ των σπουδών σας, αλλά και της εμπειρίας σας…  Έχετε όμως την υποχρέωση να διαχειριστείτε ορθά το πολιτισμικό αγαθό της ενέργειας, γιατί καταγράφει το παρόν και προδιαγράφει το  μέλλον.  Ταυτόχρονα, έχετε ηθικό χρέος να προστατεύσετε τον πολίτη από  την εμφανή ή αφανή επικράτηση συμφερόντων κάποιων καιροσκόπων που έχουν σήμερα  ή/και θα έχουν  στο μέλλον την εξουσία διαχείρισης των ΑΠΕ. Και  όπως έπραξε η πολιτεία   για την διαφύλαξη και προστασία του πολιτισμικού και  πολιτιστικού της παρελθόντος με την δημιουργία ενός φορέα «φύλακα αγγέλλου» , έτσι οφείλει να πράξει και τώρα με την δημιουργία αντίστοιχου φορέα, για το πολιτιστικό αγαθό της ενέργειας, στο οποίο έχουν δικαίωμα όλοι ανεξαιρέτως,.

 Η ανάγκη διαφύλαξης και χρηστής διαχείρισής αυτού του αγαθού οδηγεί στην ίδρυση και λειτουργιά ενός  θεσμοθετημένου Νομικού Προσώπου στελεχωμένο από το Διακομματικό Προεδρείο του Οργάνου της Βουλής, ενός πολυεπιστημονικού ινστιτούτου ερευνών, μελετών και εφαρμογών, του οποίου τις αρμοδιότητες, την ευθύνη,  την παρακολούθηση και  επίβλεψή του, σε ο, τι αφορά  στις εγκαταστάσεις των ΑΠΕ, την χωροταξική τους σχεδίαση, την μελέτη και πρόβλεψη  αποκατάστασης του χώρου χρησιμοποίησης, όταν θα τελειώσει κάποτε ο ρόλος τους, θα χαίρει όλη η ελληνική επικράτεια. Προς αποφυγή δε οποιασδήποτε  οικονομικής επιβάρυνσης του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη, θα μπορούσε οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες  του να ανατεθούν και να συμπεριληφθούν στο ήδη προτεινόμενο Πολυεπιστημονικό Ινστιτούτο για την μεταλιγνιτική  εποχή με έδρα την Δυτική Μακεδονία Στην επιστολή μας Νο 6α: Επιτακτική είναι η ανάγκη ίδρυσης Πολυεπιστημονικού Ινστιτούτου Ερευνών και Μελετών στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και Πρόταση.(28-12-2018)και την Νο 6γ: ΠΟΛΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ(20-5-2019) περιγράψαμε την αναγκαιότητα αυτού του φαροφύλακα της ενέργειας, του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος

Στην δε εργασία μας Νο 1η: «H Μεταλιγνιτική Περίοδος στην Δυτική Μακεδονία ξεκίνησε τουλάχιστον πριν 20 χρόνια.» (24-4-2019)  Επισημαίνουμε ότι την επιστολή Νο  1ε θα την  κοινοποιήσουμε εν ευθέτω χρόνω.  Σήμερα, μετά και από τις ανακοινώσεις δια στόματος Πρωθυπουργού περί αναθεωρήσεως του σχεδίου για τις ΑΠΕ, θεωρούμε επιβεβλημένο να την εκδώσουμε και να επανέλθουμε στην πρότασή μας περί ιδρύσεως ενός πολυεπιστημονικού φορέα  που να μπορεί να αγκαλιάσει όλες τις πιθανές και ιδιάζουσες πτυχές δράσης και αντίδρασης των ΑΠΕ σε σχέση με την ενέργεια, την οικονομία και την κοινωνία. Ο φορέας που προτείνουμε θα στοχεύει:

1.  Στην αποκατάσταση  και διαχείριση-εκμετάλλευση των πρώην ορυχείων ή των ορυχείων, περίπου 200.000 στρεμμάτων, που , χωρίς καμία επιστημονική θεραπεία, εγκαταλείφθηκαν με τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον των γειτνιαζόντων οικισμών, όπως και η περίπτωση των κατολισθήσεων των ορυχείων Αμυνταίου (βλέπε:
Μυνητήρια Αναφορά N. Στεφανή συνταξιούχου  επιθεωρητή ΔΕΗ για την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου προς τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου πάγου    Η αναφορά του κυρίου Στεφανή εξετάζεται και από την επιτροπή αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία την χαρακτήρισε παραδεκτή.)        

2.  Στην έρευνα και μελέτη, ανεξάρτητα από πολιτικές γραμμές, όλων των παρόντων και μελλοντικών πρώην ορυχείων ανά τον κόσμο ως προς τον τρόπο αποκατάστασης  και διαχείρισής τους, καθώς και εφαρμογή αρχών  αποκατάστασης που ταιριάζουν  στην περίπτωσή μας.

3. Στην χαρτογραφημένη διαχείριση  του υπάρχοντος φυσικού πλούτου μαζί με τις αποκατεστημένες γαίες των ορυχείων για όλες τις δραστηριότητες που θα θεωρηθούν απαραίτητες, όπως ενέργεια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή παράγοντα, με προϊόντα εξαγώγιμα, αθλητισμό, πολιτισμό, τόσο της Δυτικής Μακεδονίας, όσο και όλης της Ελληνικής Επικράτειας

4. Στην διαχείριση του υδάτινου πλούτου της Δ.Μ., υπόγειο και επιφανειακό, καθώς  διαθέτει πάνω από 60% των επιφανειακών υδάτων της χώρας προκειμένου να πρωταγωνιστήσει  και πάλι στην ανάπτυξη και στην πρόοδο της Ελληνικής Επικράτειας, Απαιτείται πολιτική βούληση με ακριβείς στόχους.

5.   Στην προώθηση  και παρακολούθηση των επιστημονικών ερευνών που γίνονται σε όλο τον κόσμο με στόχο τον εγκλεισμό του CO2 και άλλων ρύπων. Οι εξελίξεις στην παγκόσμια κοινωνική και επιχειρηματική κοινότητα έχουν θετικό πρόσημο ( τεχνολογίες, οι οποίες συλλέγουν και αποθηκεύουν το διοξειδίου του άνθρακα πριν απελευθερωθεί  στην ατμόσφαιρα. Σήμερα υπάρχουν 15 εργοστάσια στον Κόσμο που δεσμεύουν το CO2 το μεγαλύτερο βρίσκεται στην Ισλανδία.)

6. Στην χαρτογράφηση των εγκαταστάσεων των ΑΠΕ και στις αποκαταστάσεις του περιβάλλοντα χώρου, όταν τελειώσει ο ρόλος τους,  για όλη την Ελληνική Επικράτεια

7.  Στην λειτουργία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευση, μεταφορά της σε όλη την ελληνική επικράτεια με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις υψηλής τάσεως, αλλά και για χρήση στις μεταφορές, από ένα εργοστάσιο υδρογόνου εγκατεστημένου στα πρώην ορυχεία με προδιαγραφές που θα έχουν πραγματικά πράσινες προϋποθέσεις έπειτα από χωροταξικό σχεδιασμό κατά τον οποίο προσδιορίζεται με ακρίβεια η χρήση γης με πλήρη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και όχι άναρχες, αυθαίρετες και σε μεγάλο βαθμό επιπόλαιες ενέργειες όπως έχουν γίνει μέχρι σήμερα

8.    Στον έλεγχο , προμήθεια και αξιολόγηση των υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για φθηνό υδρογόνο, παρακολουθώντας τις τεχνολογίες που τρέχουν, ώστε να συμμετέχει στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα παίξουν σημαντικό ρόλο για το μέλλον του υδρογόνου σε όλο τον κόσμο και να μπορεί να είναι συναγωνίσιμο στις αγορές. Το υδρογόνο , ως γνωστό, παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, από  βιομάζα, οποιοδήποτε υλικό  δηλαδή προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό κόσμο,   από μη εδώδιμες καλλιέργειες, από την πυρηνική ενέργεια, από ορυκτά καύσιμα κατά 95% όπως φυσικό αέριο και άνθρακα, τα οποία απελευθερώνουν εκατομμύρια τόνους CO2 και  αντιπροσωπεύει μόνο το 2% του ενεργειακού μείγματος της ΕΕ.

9.     Σε μελέτες και έρευνες για τις  απαραίτητες εστίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης των σκουπιδιών- αποβλήτων σε όλες τις περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας και τις περιφέρειες της Ε.Ε. για λόγους περιβαλλοντολογικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, υγειονομικούς κλπ. Και σε ενημέρωση των  τοπικών  κοινωνιών , διότι τους αφορά και θα τους επιβαρύνει. Η «Πολιτεία της Ουτοπίας» με τους συνεργάτες της, εάν χρειασθεί, θα επανέλθει στο προκείμενο θέμα.

10.   Στην συμμετοχή του σε μελέτες και έρευνες για ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο με  στόχους την εμπειρία, τις πρόσθετες γνώσεις ,αλλά και την απόκτηση οικονομικών πόρων.

11.    Στην συμμέτοχη του σε Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές εργασίας με την συνεργασία Πανεπιστημίων όλου του κόσμου.

12.   Στην, με την προσφορά κινήτρων  επιστημονικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, προσέλκυση Ελληνοπαίδων με πλούσια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που σήμερα ζουν με το επίδομα της  ανεργίας στην Ελλάδα  ή Ελληνοπαίδων που εργάζονται σε καίριες θέσεις σε ιδρύματα και σε μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Ευελπιστούμε στην υλοποίηση αυτού του φορέα, διότι πιστεύουμε ότι η Δυτική Μακεδονία έχει μέλλον, εάν εφαρμοστούν πλήρως οι κανόνες της μεταλιγνιτικής περιόδου στην πράξη και όχι στην θεωρία μόνον ως πολιτική καραμέλα.  Η τοπική κοινωνία με τα πολυετή βιώματα και τις επαρκείς εμπειρικές, αλλά και επιστημονικές γνώσεις της  οφείλει να δώσει το στίγμα της.

             Φίλες και φίλοι σας κάνουμε γνωστό μετά την διαβίβαση της επιστολής μας : 11. Το MASTER PLAN πολιτών για την Ανάπτυξη και Πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο, ότι  για όλες τις νεότερες εργασίες  που δημοσιεύονται αυτομάτως ενημερώνονται όλοι οι αναφερόμενοι στην Επιστολή αποδέκτες και τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής και του Ευρωκοινοβουλίου και τα κόμματα της Ε.Ε σε όλες τις γλώσσες και βέβαια συνοδεύονται με τα δικά σας σχόλια θετικά ή αρνητικά , τις  προτάσεις ή τις αντιθέσεις και τις σημαντικές παρουσίες σας στις εργασίες μας κλπ.

Ευχαριστούμε τους χιλιάδες φίλους που μας παρακολουθούν και μας σχολιάζουν θετικά ή αρνητικά , επίσης τα ΜΜΕ που μας φιλοξενούν και μάλιστα με ετικέτες όλων των διαχρονικών εργασιών μας για την διευκόλυνση των αναγνωστών τους . ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ……..

Θωμάς Γκατζόφλιας

Φωτεινή Χατζάρα

Υ.Γ. Η παρούσα εργασία γράφτηκε με τους συνεργάτες μας πριν τις πρόσφατες βιβλικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Δημοσιεύεται μετά την συνέντευξη του Πρωθυπουργού μας  για τις πυρκαγιές στην οποία μεταξύ των άλλων αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του Εθνικού σχεδίου για τις ΑΠΕ  και στην αντιμετώπιση της μεταλιγνιτικής εποχής στην Δυτική Μακεδονία. Απευθυνόμενοι στους 300 της Ελληνικής Βουλής, προτείνουμε η πρώτη παράγραφος στην αναφερόμενη αναθεώρηση να συμπεριλαμβάνει  την ίδρυση και λειτουργία ενός Πολεπιστημονικού Ινστιτούτο Ερευνών – Μελετών και Εφαρμογών με έδρα την Δυτική Μακεδονία προκειμένου να υπηρετηθούν οι σκοποί και στόχοι δράσης , όπως αναλύθηκε στην παρούσα εργασία μας.

Η παρούσα εργασία θα επισυναφθεί συμπληρωματικά στην αλληλογραφία μας προς το Ευρωκοινοβουλίου  που ήδη διαβιβάσαμε  στις 19-6-2021, (11. Το MASTER PLAN πολιτών για την Ανάπτυξη και Πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο) για την οποία είμαστε παραλήπτες επίσημων απαντήσεων τις οποίες και  θα σας τις γνωστοποιήσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα.    Επισημαίνουμε  ότι απαιτείται στις προσπάθειες και προτάσεις μας η παρουσία όλων των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Το Ευρωκοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του ενδιαφέροντος των πολιτών. Σας καλούμε για άλλη μία φορά, εάν θεωρείτε τους προβληματισμούς μας και τις προσπάθειες μας ενδιαφέρουσες δηλώσετε την παρουσία σας στην Σελίδα μας « Η Πολιτεία της Ουτοπίας»

Αποδέκτες:

– Ευρωβουλή:  Παράκληση η παρούσα επιστολή να επισυναφθεί στις εργασίες μας (11. Το MASTER PLAN πολιτών για την Ανάπτυξη και Πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο) που σας υποβάλαμε στις 19-6-2021 και μας κάνατε γνωστό ότι τις παραλάβατε σύμφωνα και με τον αριθμό ………. που μας δώσατε και μας ενημερώσατε ότι τις επιδώσατε στην αρμόδια επιτροπή αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου για τα περαιτέρω

– Ελληνική βουλή: Παράκληση η παρούσα επιστολή να επισυναφθεί στις εργασίες μας (11. Το MASTER PLAN πολιτών για την Ανάπτυξη και Πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο) που σας υποβάλαμε στις 15-3-2021 και μέχρι σήμερα  δεν μας γνωστοποιήσατε έστω και τυπικά ότι τις παραλάβατε.

– Κόμματα της Ελληνικής βουλής: Παράκληση η παρούσα επιστολή να επισυναφθεί στις εργασίες μας (11. Το MASTER PLAN πολιτών για την Ανάπτυξη και Πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο) που σας υποβάλαμε στις 15-3-2021 και μέχρι σήμερα  δεν μας γνωστοποιήσατε έστω και τυπικά ότι τις παραλάβατε.

– Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού της Δυτικής Μακεδονίας: Παράκληση η παρούσα επιστολή να επισυναφθεί στις εργασίες μας (11. Το MASTER PLAN πολιτών για την Ανάπτυξη και Πρόοδο της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο) που σας υποβάλαμε στις 14-3-2021 και μέχρι σήμερα  δεν μας γνωστοποιήσατε έστω και τυπικά ότι τις παραλάβατε.

Κοινοποίηση

– Μ.Μ.Ε

-Αρμόδιοι Φορείς: Πολιτικοί, Οικονομικοί, Κοινωνικοί, Περιβαλλοντολογικοί, Επιστημονικοί, Επιμελητήρια, Εργατικά Κέντρα, Σύλλογοι

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.