Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές για τις εορτές των Αγίων Αναργύρων και Αγίας Κυριακής στην Κοζάνη – Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων κινητής καντίνας και φορητής έψησης σε πολιτιστικές εκδηλώσεις

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, επ’ αφορμή θρησκευτικών εορτών Αγίων Αναργύρων & Αγίας Κυριακής (Σιόποτο) 

 Έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 38 παρ.1 του Ν4497/13-11-2017
  • την υπ’ αριθμ. 180/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία

 υπαίθριων αγορών επ΄αφορμή θρησκευτικών εορτών 

  • την υπ’ αριθμ 101/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο 

κανονισμός λειτουργίας υπαιθρίων αγορών με αφορμή θρησκευτικών – επετειακών εορτών, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.

  • Την υπ’ αριθμ 375/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα αντίστοιχα τέλη.

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα

α/α ημερομηνία Εορτή διάφορα φορητή έψηση καλλιτεχνήματα
1 1- Ιουλ Αγίων Αναργύρων 4 1 2
2 7-Ιουλ Αγίας Κυριακής 3 2 1

 

Ειδικότερα:

 

1) στην υπαίθρια αγορά Αγίων Αναργύρων Κοζάνης,

 για τέσσερις θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μια θέσης φορητής έψησης και  δύο θέσεις καλλιτεχνημάτων .

 

    2) στην υπαίθρια αγορά Αγίας Κυριακής (Σιόποτο),

για τρεις θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, δύο θέσεις φορητής έψησης και  μία θέση  καλλιτεχνημάτων .

 

Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ.3 του Ν4497/17. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 

Β.  πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,

Γ. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.

να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο των υπαίθριων αυτών αγοράς.

Αντίστοιχα για τις θέσεις διάθεσης ειδών λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνημάτων και τα λοιπών χειροτεχνημάτων καλούνται οι αδειούχοι του άρθρου 45.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:

 

 α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, 

β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,

  έως  τις 28 Ιουνίου 2021.

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά. Οι υπαίθριες αγορές έχουν διάρκεια 24 ώρες. Από την παραμονή της εορτής (30-6 ή 6-7) και ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού (1-7 ή 7-7) και ώρα 16.59  

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 375/2020 ΑΔΣ και αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα

ΘΕΣΗ Άγιοι Ανάργυροι (τέλος)  Αγία Κυριακή (τέλος)
Πώλησης διαφόρων προϊόντων   20 ευρώ 20 ευρώ
Είδη λαϊκής τέχνης –καλλιτεχνήματα κτλ  10 ευρώ 10 ευρώ
Φορητή έψηση 20 ευρώ 20 ευρώ

 

Οι εκθετήριοι πάγκοι θα έχουν μήκος έως 4,00μ. Θα απέχουν μεταξύ τους, απόσταση ενός μέτρου τουλάχιστον. Σε κάθε πάγκο θα υπάρχει προς διάθεση του κοινού αντισηπτικό- απολυμαντικό διάλυμα. Οι εκθέτες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τις τρέχουσες υγειονομικές διατάξεις. Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο παραπάνω διάγραμμα της σχετικής Απόφασης.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

        Μπιλιώνης Γεώργιος  

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός


ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων κινητής καντίνας και φορητής έψησης σε πολιτιστικές εκδηλώσεις   

  Έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 40 παρ.8 του Ν4497/13-11-2017
  • την υπ’ αριθμ. 850/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό

θέσεων φορητής έψησης και καντινών κατά τις ημέρες πραγματοποίησης αθλητικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων 

  • Την υπ’ αριθμ 375/2020  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται

τα αντίστοιχα τέλη.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας υπαιθρίου στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και φορητής έψησης (ποπ κορν, καλαμπόκια κ.α.) που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης χώρου με αφορμή τη διοργάνωση αθλητικών ψυχαγωγικών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στο υπαίθριο θέατρο Κοζάνης στα πλαίσια των Λασσανείων. Η άδεια θα αφορά τη συγκεκριμένη ημέρα που πραγματοποιείται εκδήλωση και η διάθεση των προϊόντων θα πραγματοποιείται δύο ώρες πριν την εκδήλωση έως δυο ώρες μετά το πέρας αυτής.

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο Υπαίθριο Θέατρο Κοζάνης απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες:

Για το μήνα Ιούνιο 2021

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
   
ΔΕΥΤ 28/6 ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ
ΤΕΤ 30/6 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

Για το μήνα Ιούλιο 2021

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΠΕΜΤ 8/7 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΠΕΘΕ
ΠΑΡ 9/7 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΠΕΘΕ
ΣΑΒΒ 10/7 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΗΠΕΘΕ
ΔΕΥΤ 12/7 ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ
ΤΡΙΤΗ 13/7 ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ ΣΚΙΑΧΤΡΟΥ
ΠΑΡ 16/7 ΜΠΑΜΠΟΥΛΕΣ Α.Ε
ΣΑΒΒ 17/7 Η ΠΑΓΙΔΑ
ΚΥΡ 18/7 STUND UP COMEDY
TET 21/7 Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΝΑΝΩΝ
ΠΑΡ 23/7 Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΤΡΙΤΗ 27/7 ΚΘΒΕ
ΤΕΤ 28/7 ΚΘΒΕ
ΣΑΒΒ 31/7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΝΑ ΤΟΥΣ ΣΠΑΘΙ

Για το Μήνα Αύγουστο  2021

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΚΥΡ 1/8 ΜΙΑ ΧΩΡΑ , ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑ 
ΔΕΥΤ 2/8 ΣΟΥΠΕΡ ΗΡΩΕΣ
ΣΑΒΒ 21/8 ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
ΚΥΡ 22/8 Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ
ΔΕΥΤ 23/8 ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΡΙΤΗ 24/8 ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
ΤΕΤ 25/8 ΟΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΠΑΡ 27/8 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ
ΔΕΥΤ 30/8 ΔΕΝ ΑΚΟΥΩ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ

Για το Μήνα Σεπτέμβριο  2021

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΕΤ 1/9 ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΜΤ  2/9 ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΤΡΙΤΗ 7/9 Ο ΚΛΕΑΡΧΟΣ, Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΙ Ο ΚΟΝΤΟΣ

Έχουν χωροθετηθεί μία (1) θέση καντίνας και μια (1)  θέση φορητής έψησης, εντός του χώρου στάθμευσης του υπαίθριου θεάτρου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής δύο μέρες τουλάχιστον πριν την κάθε εκδήλωση  και να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού

α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, 

β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η ημερομηνία της εκδήλωσης κατά την οποία επιθυμούν να λάβουν άδεια κατάληψης χώρου.

γ. Δημοτική ενημερότητα.

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήξεως των αιτήσεων στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν το αντίτιμο του τέλους που αναλογεί στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για έκδοση άδειας κατάληψης χώρου.  

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 375/2020 ΑΔΣ και είναι για τους αδειούχους καντίνας 30 ευρώ ανά ημέρα, ενώ για τους αδειούχους φορητής έψησης 10 ευρώ ανά ημέρα.

Οι συμμετέχοντες θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο διάγραμμα της σχετικής Απόφασης. 

 

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης  

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

        Μπιλιώνης Γεώργιος  

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.