Προ των πυλών ο διαγωνισμός για τους 1.000 ειδικούς φρουρούς των ΑΕΙ – Τα καθήκοντά τους και η μοριοδότηση

Ειδική ομάδα φύλαξης πανεπιστημίων προβλέπει το νομοσχέδιο των υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη που παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τους υπουργούς Μ. Χρυσοχοΐδη και Ν. Κεραμέως.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, «η Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ) θα είναι μια ομάδα ήπιας κοινοτικής αστυνόμευσης, σύμφωνα με τις καλές πρακτικές πολλών ξένων χωρών. Θα υπάγεται απευθείας στον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. και θα αποτελείται από νεοπροσληφθέντες ειδικούς φρουρούς».

Ο υπουργός εξήγησε ότι θα προσληφθούν 1.000 ειδικοί φρουροί και πως αυτή η ομάδα «δεν θα φέρει πυροβόλα όπλα, θα χρησιμοποιεί ειδικές στολές και θα στεγάζεται σε χώρο που θα παραχωρήσει το κάθε Ιδρυμα».

Παρά ταύτα, θα έχουν κλομπ, ενώ εξετάζεται αν θα φέρουν σπρέι πιπεριού. Η ΟΠΠΙ θα έχει προανακριτικά καθήκοντα και θα επεμβαίνει αυτεπάγγελτα. Σε περίπτωση που θα κινδυνεύουν ζωές ή κρίσιμες υποδομές -λ.χ. σε μια μεγάλη επίθεση- τότε θα ενισχύεται από δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. Ερωτηθείς για τις ενστάσεις ακαδημαϊκών απέναντι στο σχέδιο αστυνόμευσης των πανεπιστημίων, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε είναι θετικό να κατατεθούν όλες οι απόψεις στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και πως θα γίνει και ευρύς διάλογος στη Βουλή.

Οι 1.000 αστυνομικοί φρουροί -που δεν θα οπλοφορούν- θα υπάγονται και θα πληρώνονται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το νέο Σώμα του υπουργείου Προστασίας θα φυλάσσει συγκεκριμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα, στα οποία υπάρχει πρόβλημα, όπως την Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι νέες προσλήψεις θα είναι άμεσες και θα ξεκινήσουν μετά την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου από τη Βουλή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο διαγωνισμός θα γίνει στα πρότυπα πρόσληψης των ειδικών φρουρών με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:

α. Είναι απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

β. Δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

γ. Εχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων των σχολών Στρατού Ξηράς (κατεύθυνση όπλων).

δ. Δεν φέρουν στο σώμα τους δερματοστιξία (τατουάζ), η οποία είναι αφενός εξωτερικά εμφανής με την ενδυμασία (θερινή και χειμερινή στολή) και αφετέρου, λόγω του είδους των περιεχομένων σε αυτήν απεικονίσεων, είτε αναιρεί την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλεί κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντα αυτών.

ε. Εχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου. στ. Εχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. χωρίς υποδήματα.

ζ. Εχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες οι οποίες εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

η. Οι άνδρες έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης. Δεν γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

θ. Δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση, απόπειρα ή κάθε μορφή συμμετοχής σε κακούργημα ή σε εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του δημοκρατικού πολιτεύματος, προσβολών της διεθνούς υπόστασης της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων, παραχάραξης νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής πλαστογραφίας, ψευδούς κατάθεσης, ψευδούς καταμήνυσης, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας, παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινής τουλάχιστον τριών μηνών.

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

ι. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

ια. Δεν έχουν τεθεί σε καμίας μορφής δικαστική συμπαράσταση.

5 θέσεις στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πέντε (5) ατόμων, χρονικής διάρκειας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και 05-07-2021, ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) για την αντιμετώπιση άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, εξαιτίας του κορονοϊού Covid-19.

Θα προσληφθούν: 1 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, 1 ΠΕ Νοσηλευτών/τριών και 3 ΔΕ Οδηγών.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν στο e-mail soxkyada@athens.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά) από σήμερα 19/01/2021 ώρα 00:01 π.μ. έως 21/01/2021 ώρα 23:59 μ.μ.

8 γιατροί στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 8 ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα 12 μηνών. Ζητούνται: ΠΕ Ιατρός Παθολόγος ή Γενικής Ιατρικής 3, ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος 2, ΠΕ Ιατρός Ορθοπεδικός 2 και ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος 1.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης, Τ.Κ. 45332 Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στον προϊστάμενο του Διοικητικού Τμήματος υπ’ όψιν κ. Πραμαντιώτη Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας 2651360102).

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Πηγή: eleftherostypos.gr

4 σχόλια στο άρθρο “Προ των πυλών ο διαγωνισμός για τους 1.000 ειδικούς φρουρούς των ΑΕΙ – Τα καθήκοντά τους και η μοριοδότηση

 1. Οι βιβλιό- φιλοι.στελιος

  - Edit

  Απαντήστε

  Που υπηρετεις ρε συ;
  στο Α.Π.Θ!!
  πως περνας εκει;
  Φασαρια βρε δικε μου πολυκοσμια και ολοι κρατανε τσαντες μεγαλες!
  αντε τωρα να ψαχνω καθε μερα να ελεγχω τι κουβαλανε αυτοι οι ανθρωποι!ασε πολυ δυσκολα,φασαρια,καθηγητες,φοιτητες και κατι αιθουσες γεματες βιβλια,τι τα θελουν τοσα βιβλια;τι χρειαζονται;
  Αντε τωρα να ψαχνω τοσα βιβλια να βλεπω μηπως κρυβουν κατι μεσα,ολα μπορουν να συμβουν μ αυτους τους ξενερωτους που πανε και ερχονται απο το πρωι μεχρι το βραδυ!
  Καλα σπιτια δεν εχουν;μεχρι αργα το βραδυ στα αμφιθεατρα και στις βιβλιοθηκες;τι ψαχνουν να βρουν και ολο ψαχνουν- ψαχνουν!
  Ανθρωπος ειμαι και εγω θελω να ξεκουραστω!
  αλ μπα! πολυ φασαρια μαλλον θα ζητησω μεταθεση σε κανενα μικρο πανεπιστημιο μαλλον σε νησι,να κανω και τα μπανια μου βρε αδελφακι μου!
  αστα να πανε και δεν οπλοφορουμε κιόλας,να εχουμε ενα οπλο βρε αδελφε μου,να το λυνουμε ,να το δενουμε για να περναει η ωρα!!
  Εχουμε απο ενα γκλοπ!τι να σου κανει ενα γκλοπ;
  Μπορει να σου κανει κατι ενα γκλοπ;γκλοπ ειχαν και οι ” φιλοι” του Φλόιντ!
  δεν φτανει που μας φερατε να φυλαμε χιλιαδες ανθρωπους με “επικινδυνες τσαντες”, μας αφησατε απροστατευτους!
  ακου ενα γκλοπ!τι να σου κανει ενα γκλοπ!δωσε εκει απο δυο τρια πυροβολα,δυο τρεις ολμους ο καθενας και καναδυο μπαζουκας,ετσι για σιγουρια βρε αδελφακι μου,μπορει κατι να μας βρει στα ξαφνικα!
  ενα γκλοπ;τι να σου κανει ενα γκλοπ;
  ασε μεγαλε!που να στα λεω!μας δωσαν και απο ενα σπρευ πιπεριου,οχι κοκκινο,αλλα μπλε,τωρα βγηκε αυτο!εδωσε εντολη ο υπουργος εσωτερικων,ειναι πιπερι νεας σοδειας,γαλαζιο προς το μπλε,ναι αυτος που ηταν και υπουργος γεωργιας!βεβαια και ξερει απο καλα πιπερια,οχι απο την κινα,κομμουνιστικα,απο την ουγγαρια,απο τον όρμπαν,ευρωπαικα πιπερια μπλε και μαυρο μαζι!
  Βεβαια αμα τους ριξουμε λιγο πιπερι απο το μπλε- μαυρο πανω τους και αρχισουν να τα αψου! μετα θα ερχονται υποβοηθητικες μοναδες του πιπεριου,μοναδες καταδρομων,ο.υ.κ,πυροβολαρχιες πεδινου πυροβολικου με υποστηριξη ραφαλ και πυραυλος αερος- πανεπιστημιου-αερος,βεβαια,χωρις πιπερι μεσα!!
  Ενα γκλοπ;τι να σου κανει ενα γκλοπ!
  Σπρευ πιπερι;τι να σου κανει ενα σπρευ πιπερι;
  πυροβολα;ολμοι;υποβρυχια;
  Τι να σου κανουν τα πυροβολα ,οι ολμοι και τα υποβρυχια;
  δεν τα γκρεμιζουμε ολα τα πανεπιστημια απο τα θεμελια να τα κανουμε αστυνομικες σχολες και να κρατησουμε μονο τα βιβλια;
  Βιβλια ειναι αυτα;τι μπορει να σου κανουν τα βιβλια μονα τους χωρις ανθρωπους,μπορει να σου κατι τα βιβλια;
  Ευτυχως που δεν βαλατε κσι αποφοιτους πανεπιστημιων στους υποψηφιους αστυνομο- πιπεραδες!!
  Θα γελουσε ο καθε πικραμενος- πιπερι-αμένος!!
  Τι να σου κανουν τα βιβλια;
  μπορει να σου κανουν κατι τα βιβλια;

 2. Οι βιβλιό- φιλοι.στελιος

  - Edit

  Απαντήστε

  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
  Ο στραταρχηςτων συμμαχικων δυναμεωντου β παγκοσμιου πολεμου και προεδρος της γαλλικης δημοκρατιας,Σαρλ ντε Γκωλ,ειπε κατι βαρυ για τους αστυνομικους,αλλα δεν συμφωνω απολυτως με το γνωμικο του,γιατι και στον χωρο αυτον,υπαρχουν ανθρωποι μορφωμενοι και καλοι,ιδιως νεα παιδια που με εξετασεις και οχι με ρουσφετια κατεχουν μια θεση εκει!!
  τι ειπε;” οι αστυνομικοι αν ειχαν μυαλο,δεν θα ηταν αστυνομικοι”
  Τωρα με την αστυνομια των πανεπιστημιων και αργοτερα των γυμνασιων( καλο-μελετα κι’ερχεται) θα αλλαξω τα παραπανω λογια και ας θυμωσει ο Ντε Γκωλ” οι αστυνομικοι που φυλαγουν πανεπιστημια και σχολεια,αν ειχαν μυαλο,δεν θα φυλαγαν πανεπιστημια και σχολεια με εντολη αυτων που τολμησαν,οτι δεν τολμησαν πουθενα στον κοσμο και στην ελλαδα,ακομα και οι δικτατορες!!
  και ο γυρολογος των πολιτικων κομματων δεν θα ηταν υπουργος ” προστασιας του πολιτη” αν ειχε” δημοκρατικο μυαλο”
  Την ημερα που κατατεθηκε το νομοσχεδιο για την ιδρυση της αστυνομο- κρατιας στα πανεπιστημια,συμληρωθηκαν 30 χρονια απο την ημερα της δολοφονιας του καθηγητου Τεμπονερα απο προεδρο της νεολαιας της δεξιας!
  και ηταν 8 ιανουαριου 1991!
  Ο τοτε υπουργος παιδειας κατω απο το βαρος των τυψεων παραιτηθηκε,σιχαθηκε τον χωρο αυτον κσι αποχωρησε απο την Ν.Δ!!
  οτι δεν πετυχαν οι δικτατορες να κανουν αστυνομια στα πανεπιστημια,το πετυχαν τα πνευματικα τους εγγονια!
  Οι της αναπτυξη και εσωτερικων υπουργισκοι!!
  ‘ οποιος κραταει τσεκουρι στα χερια του σε διαδηλωσεις,μια μερα θα φτιαξει αστυνομια στα πανεπιστημια”
  Αυτο βεβαια δεν το ειπε ο Σαρλ Ντε Γκωλ,ας πουμε και εμεις κατι βρε αδελφακι μου,μην τα θελει ολα δικα του….
  Και μια ενδυματολογικη προταση!!
  Μηπως οι στολες αντι για μπλε και γαλαζιο,πρεπει να εχουν χρωμα κοκκινο- βαθυ κοκκινο;μιας και ολα αυτα τα παιδια που θα προσληφθουν θα ειναι αριστεροι και κομμουνιστες,παιδια αριστερων και κομμουνιστων οικοδομων,εργατων και αγροτων και ανεργων του οαεδ;
  α! Τρε μπαναλ!!!υπαρχει και το μαυρο χρωμα που ταιριαζει με την ελευθερια και την αδεσμευτη διακινηση των ι δ ε ω ν!!!!!
  Και ταιριαζει και με το μπλε- γαλαζιο!!!

 3. Απο αυτή την ακρα δεξιά που μας κυβερνάει μην περιμένετε προκοπή… Εδω δεν δίνουν λεφτά για παιδεία υγεία…τι να περιμένουμε…??? Όσο για τον ΧΟΎΝΤΑΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ… ευτυχώς δεν ηταν Υπουργός στην επταετία…τι θα είχαμε δεί…

 4. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ 1000 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ?
  ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ?
  ΠΑΤΑΓΩΔΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑ (ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗΣ ΤΣΙΓΓΟΥΝΙΑΣ ΤΗΣ)
  ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΖΑΛΙΖΑΝ ΤΟΣΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΓΑΡΓΑΡΑ
  ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΘΑ ΠΑΝΕ Η ΣΤΑ ΜΑΤ Η ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Η ΘΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΝ ΝΑ ΦΥΛΑΝΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΣΧΗΜΟΝΕΣ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.