Έργο 5.158.000€ της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης – 1.932.942€ για την αποκατάσταση του αρχοντικού Μανούση Δούκα – Τζάτζα στην Σιάτιστα

Έργο 5.158.000 € της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης 

Ακόμα ένα μεγάλο και σπουδαίο έργο της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας : «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πτολεμαΐδας.» πρόκειται να υλοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης , προϋπολογισμού 5.158.000 € (με τον Φ.Π.Α.).

Την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

  • Της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας (κύριος του έργου) και
  • Της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης (φορέας υλοποίησης) 

εισηγήθηκε στην 58η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης, ο οποίος ανέφερε ότι : πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικότατο περιβαλλοντικό έργο που θα συμβάλλει στον καθαρισμό της Λεκάνης της Εορδαίας και είχε ξεκινήσει από την Δημοτική Αρχή Πτολεμαΐδας 2006-2016 και βαίνει προς υλοποίηση χάριν και των προσπαθειών των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών, την εγρήγορση της νυν Δημοτικής Αρχής και κυρίως στην προσωπική προσπάθεια που κατέβαλε εδώ και αρκετό καιρό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε. Δημήτρης Τσεχελίδης για να ξεπεράσει τις δυσκολίες των προαπαιτούμενων και που με εξαιρετική συνεργασία – βοήθεια της Διαχειριστικής Αρχής και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης κατόρθωσε να φτάσει το Έργο μέχρι την υποβολή του και πρόσθεσε: 

«Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ), προγραμματίζει την υλοποίηση της Πράξης «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ανατολικού, Πενταβρύσου και Περδίκκα στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας». Δεδομένου ότι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και μετά εκπεφρασμένη αδυναμία του Δήμου Εορδαίας να ανταποκριθεί, αναγνωρίζεται η ανάγκη να υποστηριχθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, η οποία διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου. Με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), τα συμβαλλόμενα μέρη προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της

    Να υπενθυμίσουμε ότι είναι το 2ο μεγάλο έργο της Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κοζάνης αφού πρόσφατα με την ίδια ακριβώς διαδικασία ανέλαβε και το έργο «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου, Αγίου Χριστοφόρου, Προαστίου, Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην Ε.Ε.Λ. Πτολεμαΐδας», την υλοποίηση του οποίου προγραμματίζει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Εορδαίας (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων» (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ). προϋπολογισμού 8.015.625,67€.


1.932.942,98 € για την αποκατάσταση του αρχοντικού Μανούση Δούκα – Τζάτζα στην Σιάτιστα.

Ακόμα ένα μεγάλο και σπουδαίο έργο του Δήμου Βοϊου την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» πρόκειται να υλοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού 1.932.942,98 €  € (με τον Φ.Π.Α.) 

Την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ 

  • Του Δήμου Βοΐου, ως κύριο του έργου
  • Της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως φορέα υλοποίησης  του 1ου  και 3ου υποέργου και 
  • Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως φορέα υλοποίησης  του 2ου υποέργου και  φορέα επιστημονικής εποπτείας του 1ου υποέργου

εισηγήθηκε στην 58η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης, ο οποίος ανέφερε ότι : Για την ένταξη και υλοποίηση της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020 ο Δήμος Βοϊου υπέβαλλε ως πρόταση την πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ – ΤΖΑΤΖΑ ΣΤΗΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» π/υ 1.932.942,98 € ως κύριος του έργου. Δεδομένου ότι ο Δήμος Βοϊου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ώστε να υλοποιήσει αντίστοιχες πράξεις ζήτησε την υλοποίηση της πράξης από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας μέσω προγραμματικής σύμβασης. Η Προγραμματική Σύμβαση είναι τριμερής μεταξύ του Δήμου Βοίου, της  Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και του Υπουργείου Πολιτισμού  βάσει του άρθρου 100 του Ν. 3852/10. 

         Η πράξη περιλαμβάνει την αποκατάσταση και την συντήρηση του δομήματος και του διακόσμου του Αρχοντικού Μανούση – Δούκα Τζάτζα στην Σιάτιστα στο Δήμο Βοΐου, το οποίο χρήζει καίριων επεμβάσεων προς διάσωση, εξαιτίας προβλημάτων που διαπιστώθηκαν σχετικά με την στατικότητα και λειτουργικότητα του κτιρίου, καθώς και την φθορά του διακόσμου.

Το έργο αποτελείται από τρία υποέργα:

Το 1ο υποέργο με τίτλο «Αποκατάσταση δομήματος Αρχοντικού Μανούση – Δούκα Τζάτζα» και π/υ 932.542,98€ (με ΦΠΑ) θα υλοποιηθεί από την Δ.Τ.Ε.Π.Ε Κοζάνης και αφορά εργασίες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές.

Το 2ο υποέργο με τίτλο «Συντήρηση και αποκατάσταση του ζωγραφικού διακόσμου και λοιπών διακοσμητικών ή λειτουργικών στοιχείων – υλικών του Αρχοντικού Μανούση – Δούκα Τζάτζα» και π/υ 980.000,00€ (με ΦΠΑ) θα υλοποιηθεί από την Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με αυτεπιστασία, με εγκεκριμένη μελέτη και αφορά τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του ναού. Επίσης το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω της Δ/νσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων θα είναι και Φορέας Επιστημονικής Εποπτείας του 1ου υποέργου.

Το 3ο υποέργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με σκοπό την υποστήριξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας στην υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ – Α » και π/υ 20.400,00€ (με ΦΠΑ) αφορά την πρόσληψη ενός Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε. με εξειδικευμένη επιστημονική τεχνογνωσία και εμπειρικές γνώσεις σε παρόμοιας φύσης έργα. Ο τεχνικός σύμβουλος θα επικουρεί την επιβλέπουσα υπηρεσία του 1ου υποέργου.

 

 

 

 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.