Ερώτηση του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Γ. Αρβανιτίδη για τις Τηλεθερμάνσεις Κοζάνης και Πτολεμαΐδας

Η απρόσκοπτη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης αποτελεί για όλους μας κύρια πηγή ανησυχίας εν όψει της έναρξης της θερμαντικής περιόδου. Πέρυσι οι κάτοικοι της Κοζάνη και της Πτολεμαΐδας γνώρισαν από πρώτο χέρι τη βίαιη απολιγνιτοποίηση με συχνές διακοπές στην τροφοδοσία της θερμικής ενέργειας.

Το πολυπόθητο master plan που θα ήταν έτοιμο πρώτα τον Ιανουάριο του 2020 και έπειτα τον Ιούνιο, δόθηκε μόλις πριν λίγες ημέρες στην δημοσιότητα. Χρόνος χάθηκε. Η λειτουργία των Τηλεθερμάνσεων παραμένει στον αέρα.

Το Κίνημα Αλλαγής δίπλα στον πολίτη ελέγχει την κυβέρνηση και ζητά απαντήσεις σε τέσσερα καίρια ερωτήματα:

Θα διασφαλιστεί η κατ’ εξαίρεση αδειοδότηση της μονάδας V του Αγ. Δημητρίου για την ερχόμενη θερμαντική περίοδο;

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόταξη ένταξης των 5 μονάδων συνολικά που τροφοδοτούν τις τηλεθερμάνσεις των δυο πόλεων;

Εξετάζει η κυβέρνηση την παράταση λειτουργίας των 3 μονάδων του ΑΗΣ Αγ Δημητρίου μετά το 2023 τουλάχιστον τους χειμερινούς μήνες για τις ανάγκες της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης και μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας ΣΥΘΗΑ που έχει εξαγγελθεί;

Εξετάζει αντίστοιχα η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης λειτουργίας των δυο μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς τους χειμερινούς μήνες για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της μονάδας Πτολεμαΐδα V;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη
Θέμα: Αντιμετώπιση λειτουργικών προβλημάτων τηλεθέρμανσης Κοζάνης & Πτολεμαΐδας

Κύριε Υπουργέ,
οι τηλεθερμάνσεις Κοζάνης και Πτολεμαΐδας είναι τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν ποτέ στη χώρα με φορέα υλοποίησης την τοπική αυτοδιοίκηση. Η παρούσα αξία των επενδύσεων αγγίζει τα 400 εκ ευρώ και το όφελος των καταναλωτών σε τρέχουσες τιμές ξεπερνάει το 1 δις ευρώ. Η ριζική βελτίωση του περιβάλλοντος, η συμβολή στην τοπική απασχόληση, η μετρήσιμη συνεισφορά στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας από τη μη κατανάλωση πετρελαίου και η ενίσχυση του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής συγκαταλέγονται στα μεγάλα οφέλη του έργου.

Η ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος απολιγνιτοποίησης αλλά χωρίς οριστικό σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση δημιουργεί ήδη σοβαρά προβλήματα στην αξιοπιστία των δικτύων τηλεθέρμανσης των δυο πόλεων, γεγονός που αφενός υποθηκεύει το μέλλον τους και αφετέρου προδιαγράφει μεγάλες δυσκολίες στη χειμερινή περίοδο που έρχεται. Ως γνωστό, η Τηλεθέρμανση Κοζάνης τροφοδοτείται από τις λιγνιτικές μονάδες ΙΙΙ, IV και V του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης για συνολική απολαβή θερμικής ισχύος 137 MWth. Για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εγκατάστασης απαιτείται η ένταξη στο σύστημα και η συνεχής λειτουργία τουλάχιστον 2 εκ των τριών προαναφερόμενων μονάδων κατά την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θερμαντικής περιόδου 2019/2020, διαπιστώθηκε ότι οι μονάδες III, IV και V του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ τέθηκαν διαδοχικά, εκτός λειτουργίας, παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίαζαν βλάβες και ήταν διαθέσιμες για ένταξη στο σύστημα. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, πολλές φορές, όταν εντασσόταν λειτουργούσαν σε χαμηλό ηλεκτρικό φορτίο. Με βάση τα τελευταία στοιχεία του ενεργειακού συστήματος που αφορά την παραγωγή και ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και τις χαμηλές τιμές της οριακής τιμής συστήματος εκτιμάται ότι οι προαναφερόμενες λιγνιτικές μονάδες του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου είτε δεν θα εντάσσονται είτε θα λειτουργούν σε μερικό φορτίο γεγονός που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την θέρμανση της πόλης Κοζάνης και των διασυνδεδεμένων οικισμών.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει κατ’ επανάληψη καταβληθεί προσπάθεια από τις δημοτικές αρχές Κοζάνης και Πτολεμαΐδας να εντάσσονται με νομοθετική ρύθμιση κατά προτεραιότητα οι λιγνιτικές μονάδες που τροφοδοτούν εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης και εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο, αίτημα που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αποδεκτό.

Παράλληλα, όπως επίσης είναι γνωστό, βρίσκεται σε εξέλιξη η περιβαλλοντική αναβάθμιση με την εγκατάσταση υγρής αποθείωσης της Μονάδας V του ΑΗΣ/ΔΕΗ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης η οποία ωστόσο δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και το τέλος της επερχόμενης περιόδου θέρμανσης 2020/2021. Για τον λόγο αυτό, η ΔΕΗ Α.Ε. για δικούς της λόγους αλλά και προκειμένου να καταστήσει την μονάδα αυτή διαθέσιμη για την τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης Κοζάνης με θερμική ενέργεια, αναμένεται να προχωρήσει στην διακοπή της υπάρχουσας εργολαβίας και την υλοποίηση της τμηματικά, με αποτέλεσμα η μονάδα λειτουργικά να είναι διαθέσιμη από τα μέσα Νοεμβρίου 2020 έως και το τέλος Μαρτίου 2021.

Παρά το γεγονός αυτό ωστόσο, η μονάδα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει λόγω μη ύπαρξης νέων εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, απαίτηση που προκύπτει ως αναγκαιότητα λόγω της περιβαλλοντικής αναβάθμισης. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να επιτευχθεί με κάθε τρόπο η λειτουργία της μονάδας και η ένταξη της κατά τα προαναφερόμενα στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής για την κάλυψη των απαιτήσεων θερμικής ισχύος της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης έστω και με προσωρινή αδειοδότηση.

Από την άλλη πλευρά η τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας ως γνωστό τροφοδοτείται με 100 MWth από τις Μονάδες III,IV του ΑΗΣ/ΔΕΗ Καρδιάς η λειτουργία των οποίων έχει εξασφαλισθεί μέχρι την άνοιξη του 2021 με προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση. Την προηγούμενη θερμαντική περίοδο το δίκτυο της πόλης αντιμετώπισε ακριβώς τα ίδια προβλήματα με την Κοζάνη όπως αναφέρονται πιο πάνω. Επιπρόσθετα, λόγω της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση και λειτουργία της νέας Μονάδας Πτολεμαΐδα V, η κυβέρνηση με τη ΔΕΗ έχουν επιλέξει ως ενδιάμεση λύση από το 2021 την εγκατάσταση ηλεκτρικού συστήματος θέρμανσης του νερού με σοβαρές αμφιβολίες στον τρόπο τιμολόγησης της θερμικής ενέργειας.

Κατόπιν όλων αυτών ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Θα διασφαλιστεί η κατ’ εξαίρεση αδειοδότηση της μονάδας V του Αγ. Δημητρίου για την ερχόμενη θερμαντική περίοδο;

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόταξη ένταξης των 5 μονάδων συνολικά που τροφοδοτούν τις τηλεθερμάνσεις των δυο πόλεων;

Εξετάζει η κυβέρνηση την παράταση λειτουργίας των 3 μονάδων του ΑΗΣ Αγ Δημητρίου μετά το 2023 τουλάχιστον τους χειμερινούς μήνες για τις ανάγκες της Τηλεθέρμανσης Κοζάνης και μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας ΣΥΘΗΑ που έχει εξαγγελθεί;

Εξετάζει αντίστοιχα η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης λειτουργίας των δυο μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς τους χειμερινούς μήνες για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της μονάδας Πτολεμαΐδα V;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Αρβανιτίδης

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.