Ανοίγει στην Κοζάνη Κέντρο Ημέρας για Alzheimer – Αναζητείται κτίριο προς μίσθωση από την Ψυχογηριατρική εταιρία «Ο Νέστος»



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ME ΚΩΔ ΟΠΣ 5044930 ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» ΣΤΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Τη με αριθμ.1898/ 13.06.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Κέντρου Ημέρας για πάσχοντες από Αλτσχαϊμερ στην Κοζάνη» με Κωδ.ΟΠΣ 5044930 στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

Τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.ΙΔ.Δ (Ν.2716/199 και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία).

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για την επέκταση των υπηρεσιών της μέσω της λειτουργίας του Ειδικού Κέντρου Ημέρας για πάσχοντες από Αλτσχαϊμερ στην Κοζάνη που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» {άξονας προτεραιότητας: 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)»}, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», το οποίο συγχρηματοδείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.πρωτ 546/15.02.2019 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (Κωδικός πρόσκλησης: 83, Κωδ. Ολοκλ.Στρατ.Χωρ.Αναπτ.:Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3538, Έκδοση : 1/0, ΑΔΑ: ΨΖΟ67ΛΨ-ΧΚ1) και με βάση την από 25-10-2019 απόφαση της Διαχειρίστριας της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ:

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία ‘ο Νέστωρ’ ενδιαφέρεται για την ενοικίαση χώρου άνω των 300 m2 για την στέγαση του Ειδικού Κέντρου Ημέρας για πάσχοντες με Αλτσχάϊμερ, στο νομό της Κοζάνης.

Για τα κτίρια που θα προσφερθούν είναι απαραίτητες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Να βρίσκεται εντός του αστικού ιστού, για να είναι εύκολα προσβάσιμο από όλους με δημόσια μέσα μεταφοράς.

Να πληροί τις προδιαγραφές πρόσβασης σε άτομα με κινητικές δυσκολίες ή ΑμεΑ

Να διαθέτει αίθουσα για πραγματοποίηση ομαδικών συναντήσεων (15 ατόμων) σε σταθερή βάση, χώρους ατομικών ραντεβού, γραφεία προσωπικού.

Να διαθέτει τουλάχιστον μία θέση στάθμευσης

Είναι επιθυμητό να βρίσκεται πλησίον του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων και σε κτίριο γραφείων και όχι σε οικοδομή κατοικίας ώστε να αποφευχθεί η όχληση των ενοίκων.

Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Τετάρτη 30/10/2019 και λήγει τη Δευτέρα 11/11/2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν προσφορές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@nstr.gr ή ταχυδρομικά με την ένδειξη «ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ, ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ, ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΟΠΣ 5044930 ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ», ΣΤΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ» στη διεύθυνση Iωάννου Δροσοπούλου 22, 112 57 Αθήνα, μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Δευτέρα 11/11/2019 και ώρα 15.00μ.μ (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΝΕΣΤΩΡ»).Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30΄- 14.30΄ στο τηλ. 210-8235050.

Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται:

Θέση του ακινήτου και περιγραφή του προς ενοικίαση χώρου (τοπογραφικό, κατόψεις, m2, θέσεις στάθμευσης, στάσεις δημόσιας συγκοινωνίας κλπ)

Αντίγραφο πολεοδομικής άδειας

Η οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναφέρεται το μηνιαίο μίσθωμα και η ετήσια αύξηση (ως ποσοστό επί του ετήσιου επίσημου πληθωρισμού)

Στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία ‘ο Νέστωρ’, διατηρεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς, καθώς επίσης και της ακύρωσης του διαγωνισμού.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.