Συνάντηση για το μέλλον του φορέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της λειτουργίας του

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το νέο ΔΣ του Συλλόγου μας συναντήθηκε την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 με τον Συντονιστή της Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ. προκειμένου να του θέσει εκ νέου τους σημαντικότερους προβληματισμούς σχετικά με το μέλλον του φορέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της λειτουργίας του. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Συντονιστή τέθηκαν τα εξής:

ΜΕΛΛΟΝ Α.Δ.
Σχεδόν όλα τα χρόνια λειτουργίας του φορέα βρισκόμαστε υπό καθεστώς αλλαγών, κατάργησης, διάλυσης ή αποσυναρμολόγησής του. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα «ρευστό» πλαίσιο εργασίας για τους συναδέλφους, προκαλεί ανησυχία για το μέλλον τους και επομένως δυσχεραίνει τη λειτουργία των υπηρεσιών. Θεωρώντας ως δεδομένα το δημόσιο χαρακτήρα του κράτους και τις θέσεις εργασίας όλων των εργαζομένων, ζητάμε ένα ξεκάθαρο και σταθερό πλαίσιο λειτουργίας, με ενίσχυση των υπηρεσιών μας, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε αρμοδιότητες. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις επιτελούν ένα σπουδαίο ρόλο στην κοινωνία, προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμογή της νομοθεσίας περί διαμονής των αλλοδαπών, εποπτεία κληροδοτημάτων κ.λπ., τον οποίο όλοι οφείλουμε να προστατέψουμε και να αναδείξουμε.

Ο Συντονιστής μας ενημέρωσε ότι δεν γνωρίζει τις προθέσεις τις νέας κυβέρνησης και συντάσσεται πλήρως με τη θέση του Συλλόγου για την ανάγκη παρουσίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στο μοντέλο διάρθρωσης του κράτους με μία ορθολογικότερη προσαρμογή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να αναφερόμαστε, για πολλοστή φορά, στην ανάγκη θεσμοθέτησης ψηφιακών οργανογραμμάτων, που θα αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες του φορέα. Η συζήτηση για τα οργανογράμματα χρονίζει πια με κύριες συνέπειες, τη δυσλειτουργία των υπηρεσιών, την αναβολή των κρίσεων των προϊσταμένων (έχουν να γίνουν από το 2010) και τον αποκλεισμό του φορέα από την κινητικότητα. Η αδικαιολόγητη ολιγωρία των προηγούμενων κυβερνήσεων επί του θέματος έχει ενισχύσει το αίσθημα ανισότητας ανάμεσα στους συναδέλφους. Για όλους εμάς είναι ζήτημα μείζονος σημασίας, το οποίο θα προτάξουμε το επόμενο διάστημα και σε αυτό προσβλέπουμε στην υποστήριξή σας, προκειμένου να προχωρήσει ο εκδημοκρατισμός των υπηρεσιών και η επαναφορά του αισθήματος ισότητας και αξιοκρατίας μεταξύ των εργαζομένων. Ζητάμε, ως εκ τούτου, την ενεργό συμμετοχή μας στο διάλογο για τη διαμόρφωση των οργανογραμμάτων, αφού θεωρούμε επιβεβλημένη δημοκρατικά τη συμπερίληψη της εμπειρίας μας.

Ο Συντονιστής καταδίκασε τις ενέργειες των προηγούμενων κυβερνήσεων σε σχέση με τα οργανογράμματα και συντάχθηκε στην άμεση ανάγκη θεσμοθέτησης ψηφιακών οργανογραμμάτων, που θα αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες του φορέα.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Παρατηρήθηκαν, όλο το διάστημα της προηγούμενης θητείας μας, μετακινήσεις-κινητικότητα υπαλλήλων, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις γίνονται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των συναδέλφων, πολύ δε περισσότερο χωρίς καμία εκ των προτέρων ενημέρωσή τους, τόσο αυτών όσο και των προϊσταμένων τους. Ζητάμε, για ακόμα μία φορά, για όλες τις μετακινήσεις εργαζομένων να εφαρμόζεται το αρ. 67 του Υ.Κ. (γνωμοδότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου) καθώς με αυτό τον τρόπο πραγματώνεται κατ΄ουσία και όχι κατ΄επίφαση η ίση αντιμετώπιση όλων των συναδέλφων.

Επίσης, το φαινόμενο της ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων διαφορετικών οργανικών μονάδων και αντικειμένων σε υπαλλήλους αλλά και προϊσταμένους αντιτίθεται συνολικά στο πνεύμα του Υ.Κ. και ειδικά στο άρθρο 30 αυτού, όπου τίθενται χρονικοί περιορισμοί και διαδικασίες, τα οποία καταστρατηγούνται.

Ο Συντονιστής θεωρεί όσο αφορά τις μετακινήσεις ότι γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται με βάση τις ανάγκες του φορέα, τις οποίες εισηγούνται οι Διευθυντές των υπηρεσιών χωρίς να χρειάζεται η γνωμοδότηση του Υ.Σ. ενώ για το θέμα των παράλληλων καθηκόντων τόνισε ότι όποιος υπάλληλος θεωρεί ότι επιβαρύνεται να το ζητήσει εγγράφως και θα απαλλάσσεται.

ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Τα προηγούμενα χρόνια και οι πολιτικές που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη διαρκή και συνεχιζόμενη υποστελέχωση των υπηρεσιών (συνταξιοδοτήσεις, κινητικότητα). Ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν τεράστιες ανάγκες εξαιτίας των νέων αρμοδιοτήτων που επωμίζεται ο φορέας (Οικονομική Διαχείριση – δακτυλοσκοπήσεις και «εξαιρετικοί» στις ΔΑΜ-δασικοί χάρτες και ενστάσεις-κατεδαφίσεις αυθαιρέτων). Σε αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον εργασίας και με γνώμονα την προσωπική και οικογενειακή ασφάλεια των εργαζομένων σε συνδυασμό με την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών ζητάμε νέες προσλήψεις, κυρίως εξειδικευμένου προσωπικού, με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας για όλους και με ίσα δικαιώματα.
Υπάρχει η ιδία αντίληψη με το Σύλλογο από μέρος του Συντονιστή, ο οποίος μάλιστα τόνισε ότι το πλαίσιο μία (1) πρόσληψη ανά πέντε (5) αποχωρήσεις πρέπει να αντιστραφεί προκειμένου να μπορέσουν να στελεχωθούν πραγματικά οι υπηρεσίες και να υπάρξει σωστή και εύρυθμη λειτουργία του φορέα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Είναι σημαντικό να υπάρξει μέριμνα για τη συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση ορισμένων κτιρίων και γραφείων, για τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών, ώστε να διαφυλαχτεί η ασφάλεια και η υγιεινή στους χώρους εργασίας και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Οι ανάγκες για συντήρηση και επισκευή των κτηρίων προκύπτουν από εκθέσεις που συντάσσουν οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών, το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, όπως τόνισε ο Συντονιστής, δηλώνοντας άγνοια για τα προβλήματα που του θέσαμε ενώ ανέφερε ότι θα ελέγξει τις εν λόγω περιπτώσεις.

Τέλος ενόψει αλλαγών στη λειτουργία της Δ.Δ, ζητήσαμε τις δικές του ενέργειες προκειμένου να βρεθεί λύση στα προαναφερθέντα προβλήματά, καθώς και την συμβολή του για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τυχόν νεοφιλελεύθερες, μνημονιακές και αντεργατικές πολιτικές, προτάσσοντας το συμφέρον των εργαζομένων, του φορέα και εν τέλει των πολιτών.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Όλα αυτά τα χρόνια σταθήκαμε δίπλα σε κάθε εργαζόμενο προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας απασχολούν. Το νέο ΔΣ του Συλλόγου θα είναι παρόν σε κάθε μεγάλη ή μικρή αλλαγή προκειμένου να σας ενημερώνει ενώ θα συνεχίσει να στέκεται αλληλέγγυο σε οτιδήποτε αντιτίθεται στα δικαιώματά μας, αναζητώντας πάντα λύση με γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων και εν τέλει των πολιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Μαυράκος

Η Γενική Γραμματέας
Αναστασία Τζίμα

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.