Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα 8 Σύντομα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα 8 Σύντομα Προγράμματα Σπουδών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τα προγράμματα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και στοχεύουν στην επιμόρφωση των ενδιαφερομένων σε σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα που καλύπτει η Σχολή. Πραγματοποιούνται με τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) και οι εβδομάδες παρακολούθησης ποικίλουν ανάλογα το Πρόγραμμα (από 10 έως 32 εβδομάδες).

Επιπλέον αντιστοιχούν σε 5 έως 20 Πιστωτικές Μονάδες ECTS, εντάσσονται στο 5ο, 6ο & 7ο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και οδηγούν σε Πιστοποιητικό Προπτυχιακής & Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του Ε.Α.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα, αποκλειστικά ηλεκτρονικά (σύνδεσμος), μέχρι 20 Αυγούστου 2018 ή μέχρι συμπλήρωσης του αριθμού των θέσεων.

Αναλυτικά τα Σύντομα Προγράμματα Σπουδών:

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας
Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην γεωργική παραγωγή. Ειδικότερα, παρέχονται βασικές γνώσεις εφαρμογής μεθοδολογιών Γεωργίας Ακριβείας (ΓΑ) στην διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων με έμφαση την ορθολογικότερη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.α), την μείωση του κόστους παραγωγής και τελικά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής.

Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πτυχιούχων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες και επιθυμούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία στην καθημερινή τους εργασία. Επίσης αυτό το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των ειδικοτήτων.

Φυσικά καταστροφικά φαινόμενα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής
Η κλιματική αλλαγή που συντελείται στον πλανήτη, εκτός από την επίδρασή της στο κλίμα, επιδρά άμεσα στη συχνότητα και τη σφοδρότητα εκδήλωσης φυσικών καταστροφικών φαινομένων. Τα καταστροφικά φαινόμενα που φαίνονται να επηρεάζονται με μεγαλύτερη σφοδρότητα είναι αυτά που έχουν σχέση με το ύψος των κατακρημνισμάτων και την ένταση των βροχοπτώσεων, όπως: οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις, οι διαβρώσεις και μακροχρόνια οι εδαφικές υποχωρήσεις εξαιτίας της στράγγισης των υπόγειων υδροφορέων. Στόχος του προτεινόμενου ΣΠΣ είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την εκδήλωση των καταστροφικών φαινομένων, των μηχανισμών με τους οποίους εξελίσσονται αλλά και των τεχνικών – μεθόδων με τις οποίες μπορούν να ανασχεθούν, με απώτερο στόχο πάντα την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Βασικός στόχος του προτεινόμενου ΣΠΣ είναι να καλύψει τις ανάγκες για εκπαίδευση με πρακτική (Hands-on) εργαστηριακή εξάσκηση σε μεταπτυχιακό επίπεδο αποφοίτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πληροφορικής σε μεθοδολογίες ψηφιακής σχεδίασης πολύπλοκων συστημάτων με χρήση προηγμένων τεχνολογιών μικροηλεκτρονικής (Systems-on-Chip, Field Programmable Gate Arrays) και ενσωματωμένων συστημάτων (embedded systems). Έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση στην χρήση των παραπάνω τεχνολογιών για την ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση σύγχρονων μικροελεγκτών και των αντίστοιχων ροών σχεδίασης και ανάπτυξης με έμφαση στις εφαρμογές δικτύων αισθητήρων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT). Οι εφαρμογές ενδιαφέροντος εστιάζουν στις ασύρματες επικοινωνίες σε περιβάλλοντα δικτύων αισθητήρων, που αποτελεί ένα ολοένα αναπτυσσόμενο τομέα απαιτώντας νέες τεχνικές και πρωτόκολλα για επιτυχημένη επικοινωνία, και ενδεικτικά περιλαμβάνουν διασύνδεση Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων, Δικτύων Ελεγκτών Αυτοματισμών και Ηλεκτρο-μηχανικών μερών και άλλων εφαρμογών και αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων τους.

Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού
Στόχος του Προγράμματος είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση προγραμματιστών στο αντικείμενο της ανάπτυξης ψυχαγωγικού λογισμικού (ΨΛ) (game development). Το Πρόγραμμα βασίζεται κυρίως σε εργαλεία ανοικτού λογισμικού στην “οικογένεια” της γλώσσας Python (Python, PyGame, Blender, Panda3D), όμως γίνονται αναφορές και σε άλλα παρόμοια εργαλεία, πάντα με στόχο την ανάπτυξη τελικού προϊόντος. Απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους που σκοπεύουν να ασχοληθούν είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, είτε σε ατομικό είτε σε εταιρικό επίπεδο με το αντικείμενο της ανάπτυξης ψυχαγωγικού λογισμικού – βιντεοπαιχνιδιών.

Βιομιμητική Τεχνολογία
Η Βιομιμητική Τεχνολογία αποτελεί μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη επιστημονική εξειδίκευση, διεθνώς. Η Βιομιμητική Τεχνολογία αφορά πράξεις μίμησης πετυχημένων βιοδομών που υπάρχουν στην έμβια ύλη της φύσης για δημιουργία νέων προϊόντων τεχνολογίας και υπόσχεται να συμβάλλει με καινοτομίες στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και μιας ήπιας ενεργειακά εποχής. Δομές και ιδιότητες ζωντανών οργανισμών που αποκάλυψε η επιστημονική έρευνα χρησιμοποιούνται ήδη από την τεχνολογία δημιουργώντας χρηστικές ιδιότητες, ανταλλακτικές αξίες και θέσεις εργασίας. Με μίμηση ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών έμβιων οργανισμών που έχουν αποδεδειγμένα αποκριθεί επιτυχώς σε καταπονήσεις από διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, προκύπτουν στις μέρες μας νέα τεχνολογικά προϊόντα με ποικίλες εφαρμογές (π.χ. αδιάβροχες, υγροσκοπικές, οπτικές, κ.α.).

Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους επιμορφωνόμενους τη δυνατότητα να κατανοούν σε βάθος και να εφαρμόζουν τις βασικές επιστημονικές αρχές και μεθόδους του χωρικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, το ΣΠΣ εστιάζει στα εξής ζητήματα: εξέλιξη και συστήματα του χωρικού σχεδιασμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ενσωμάτωση της οικοσυστημικής σκέψης και της θεώρησης της ανθεκτικότητας στον χωρικό σχεδιασμό, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, στρατηγικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών, ευέλικτος σχεδιασμός, κρίση και επενδύσεις, αστική αναζωογόνηση και πολιτικές αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, πολεοδομικός σχεδιασμός και αστική βιωσιμότητα, αστικός μεταβολισμός και οικολογικό αποτύπωμα, συμβολή των διαχειριστικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο χωρικό σχεδιασμό, σύγχρονες μορφές συμμετοχικού σχεδιασμού.

Προχωρημένη Κατάρτιση στη Διαπολιτισμική Μεσολάβηση
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Εκπαιδευμένους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές καθώς και επαγγελματίες από το χώρο της διερμηνείας, της υγείας, της εκπαίδευσης, των κοινωνικών δομών, της δικηγορίας, και της εθελοντικής δράσης, οι οποίοι εργάζονται ή προσφέρουν υπηρεσίες σε ευάλωτους πληθυσμούς που έχουν πληγεί από τη μεταναστευτική κρίση και διαβιούν στη χώρα μας.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.