Σχολικές Επιτροπές Γρεβενών (18-8-28) – Γράφει ο Βασίλης ΑποστόλουΓράφει ο Βασίλης Αποστόλου:

Πίναξ
Εμφαίνων την έδραν σχολείου και το ονοματεπώνυμο μελών σχολικής επιτροπής 1

Στον πίνακα ορισμένα σχολεία λειτουργούν με διδακτηριακές επιτροπές όπως η Αβδέλλα, Γρεβενά, Πρόσβορον, Καρπερό…

Οι σχολικές επιτροπές απαρτιζόταν από τρία μέλη. Ωστόσο υπάρχουν και σχολικές επιτροπές διμελείς με πρόεδρο και ταμία όπως Ανάβρυτα, Κοσμάτιον…

Η σύνθεση της Σχολικής Επιτροπής αποτελούνταν από εκπρόσωπο γονέων, κοινότητας, εκκλησιαστικής επιτροπής (βλ. φωτό για Σαρακίνα).

Η συμβολή της εκκλησίας για τη λειτουργία των σχολείων ήταν καθοριστική τόσο στα χρόνια της Τουρκοκρατίας και στα πρώτα χρόνια της ανασυγκρότησης του ελληνικού κράτους μετά την απελευθέρωση με τους Βαλκανικούς απελευθερωτικούς πολέμους του 1912-13. Χαρακτηριστικό το παρατιθέμενο έγγραφο της εκκλησιαστικής Επιτροπής Εξάρχου του έτους 1928.

«Απόδειξις δραχμών 8.000. Ο υπογεγραμμένος Κων/νος Τσιόγκας κάτοικος του χωρίου Κουσκό (Ταξιάρχης) έλαβον παρά της εκκλησιαστικής Επιτροπής του χωρίου Εξάρχου τας άνω δραχμάς οκτώ χιλιάδας δια το σουφάτισμα του σχολείου Εξάρχου. Εν Εξάρχω τη 28 Ιουνίου 1928. Ο λαβών σουφατζής».

Τα σχολεία της περιφέρειας Βεντζίων (Παλαιόκαστρον, Δαφνερόν, Έξαρχος, Βάρης, Χρώμιον, Κολοκυθάκι, Κνίδη, Πόρος, Ιτέα, Μικροκλεισούρα, Λαγκαδάκια, Ιτέα, Δίπορον, Σαρακίνα, Ποντινή, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Τουρνίκι, Κέντρον, Νησί, Αγαλαίοι, Πιστικό, Αγάπη) δεν αναφέρονται καθότι υπαγόταν στην Εκπαιδευτική Περιφέρεια Ανασελίτσης με έδρα τη Σιάτιστα.

Σήμερα το σχολικό έτος 2017-2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών λειτουργούν τα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία 1ο Γρεβενών, 2ο Γρεβενών, 3ο Γρεβενών, 4ο Γρεβενών, 5ο Γρεβενών, 6ο Γρεβενών, 7ο Γρεβενών, 1ο Δεσκάτης, 2ο Δεσκάτης, Καρπερού, Κιβωτού, Κρανιάς, Μεγάρου, Φελλίου, Κνίδης, Ειδικό Γρεβενών. Νηπιαγωγεία το 1ο Γρεβενών, 2ο Γρεβενών, 3ο Γρεβενών, 4ο Γρεβενών, 7ο Γρεβενών, 9ο Γρεβενών, 1ο Δεσκάτης, 2ο Δεσκάτης, Δήμητρας, Κιβωτού, Μαυραναίων. (το σχολείο Σαρακήνας υπό αναστολή, για το σχ. έτος 2017-18 λειτουργεί στην Κνίδη), Ειδικό Γρεβενών.

Η παλιά ονομασία του οικισμού είναι αυτή που καταγράφεται στον πίνακα.

1.Αράπη: Αθανάσιος Παπάς (πρόεδρος), Χρίστος Τσιρώνης (ταμίας), Γεώργιος Μπαράκας (μέλος)
2. Ασπρόκαμπος: Κων/νος Φώτης (π), Παπαχρήστος (τ), Βασ. Νίκου (μ)
3.Κυδωνιές (Βαντσικόν): Κ. Χονδρογιάννης (π), Ανδ. Βασδέκης (τ), Κοσμάς Παπατόλιου (μ)
4. Οροπέδιον (Βηλιά): Στέργ. Μιχαλόπουλος (π), Θεόδ. Κόραβος (τ), Ευαγ. Τολιόπουλος (μ)
5. Πολυνέρι (Βοδεντσικόν): Παπαστέργιος Παπακωνσταντίνου (π), Πούλιος Κυρατζής (τ), Νικόλαος Παπανικολάου (μ)
6. Καλή Ράχη΄(Βραβόνιστα): Δημήτριος Κυρατζής (π), Γεώρ. Ρόβας (τ), Σπυρίδων Τσάλτας (μ)
7. Ανάβρυτα: Τριαντάφυλλος Χρηστοφορίδης (π), Ευστάθιος Κολοθάς (τ)
8. Αβδέλλα: Γελωργ. Βικόπουλος (π), Απόστ. Μπέζας (τ), Νικόλ. Έξαρχος (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)
9.Αιμιλιανός (Γριντάδες): Δημ. Ραφτόπουλος (π), Ι.Χρυσόπουλος (τ), Στέργ. Τσιόλας (μ)
10. Γρεβενά: Αλέξανδρος Βασιλόπουλος (π), Αιμιλιανός Γρεβενών (τ), Γεώργ. Ντούντας (μ) (Διδακτηριακή Επιτροπή)
11.Μερσίνα (Γκομπλάρι): Σάββας Παπαδόπουλος (π),Ευστράτιος Χατζηιωάννου (τ), Γαβριήλ Παύλου (μ)
12. Πρόσβορον (Δέλινον): Κων/νος Γάκης (π), Στέργιος Στεργιόπουλος (τ), Γεώργιος Κ.Γούλας (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)
13.Καρπερόν: (Δημηνίτσα) Κων/νος Γκετόπουλος (π), Παναγ. Μπζιώτας (τ), Νικόλαος Κώτσιου (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)
14. Έλατος (Δόβρανη): Γεώργ. Βασιλόπουλος (π), Δημ. Ευθυμιάδης (τ), Ευθ. Ευθυμιάδης (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)
15. Κληματάκι (Δοβρούνιστα): Στέργιος Τσιμνιόπουλος (π), Φώτιος Παπαβραμίδης (τ), Δημήτριος Βλαχόπουλος (μ). (Διδακτηριακή επιτροπή)
16. Τρίκωμον (Ζάλοβον): Στέργιος Βλάμης (π), Γεώργιος Χαρισίου (τ), Δημ. Πόραβος (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)
17.Λαγκαδιά (Ζαπανταίοι): Χρήστος Παύλου (π), Χαρίσιος Γκαμπράνης (τ), Χρίστος Νίτσιου (μ)
18. Μεσόλακκος (Ζυγκόστι): Ευάγγελος Νίκου (π) Βασίλ. Καρακώστας (τ), Θεόδ. Νίκου (μ)
19. Καλόχιον: Χρήστος Παπαιωάννου (π), Γεώρ. Παπανίκου (τ), Κων/νος Μποζοβίτης (μ)
20. Κατάκαλη: Αντώνιος Φασούλας (π), Παπακωνσταντίνος Καραλής (τ), Χρίστος Κακάλης (μ)
21. Κηπουριό: Χρήστος Μπεκλάρας (π) Αλέξιος Πόραβος (τ) Δημ. Γούλας (μ)
22. Κοσμάτιον: Χρήστος Τσιρίκας (π),Χρ.Παπαζήσης (τ)
23.Κρανιά: Ευθ. Γάτης(π) Κων/νος Βλαχιώτης (τ), Βασίλ. Τσάτσου (μ)
24.Ελεύθερον (Κωντσικιώτη): Δημ. Παπακώστας (π), Ανδρέας Μαρκόπουλος (τ), Αναστάσιος Κλεισιάρης (μ)
25. Ταξιάρχης (Κουσκόν): Απόστολος Παπαθανασίου (π) Στέργιος Τσιάλτας(τ), Κων/νος Πούτιας (μ)
26. Λάβδα: Ιωάννης Κιτσούλης(π) Γεώρ. Σκόδρας (τ) Βασ. Καραγιάννης (μ)
27. Διάκος (Λιμπίνοβον): Ιωάννης Κλεισιάρης (π) Αθανάσιος Μόκια (τ) Γεώ. Βέντζιου (μ)
28. Μικρολείβαδον (Λαβανίτσα): Γεώργιος Τζιούφας (π) Χρίστος Ταστιμάνης (τ) Ιωάννης Σαφαρίκας (μ)
29. Λεπενίτσα: Γεώργιος Ι. Βέργος (π) Σπύρος Σπυρόπουλος(τ) Ιωάννης Λασπάς (μ)
30. Λείψι: Ευθύμ. Βασιλόπουλος (π) Στέργ. Βασιλόπουλος (τ) Κων/νος Ροΐδης (μ)
31. Καλλονή (Λούντζιον): Γεώργ. Μπούτου (π) Νικ. Παπαφωτίου (τ) Γεώρ. Κοσματόπουλος (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)
32. Δασύλλιον (Μαγέρη): Νικ. Παπαχρήστου (π) Γε. Πααπαχρίστου (τ) Χρ. Γαλάνης (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)
33. Ανθρακιά (Μάνεσι): Δημ. Ζιώγας (π) Αθαν. Κουτσιαλάρης (τ) Αθαν. Κλεισιάρης (μ)
34.Μαυραναίοι: Ευθ.Βασιλόπουλος (π), Δημ. Παπαϊωάννου (τ), Χρήστος Τασιάνας (μ)
35.Μαυρονόρος:Βασ.Κούσκουρας (π)
36. Μεσολούριον: Παπαϊωάννης Χονδρογιάννης (π) Μιχαήλ Μπίτης(τ) Δημ. Κανιάς (μ)
37. Μηλιά: Αθανάσιος Δολιβός (π) Ματθαίος Γκασιόνας (τ) Ευάγγελος Φίλιου (μ)
38. Μοναχίτιον: Ευα. Ζαρκάδας(π), Κων/νος Ζαρκάδας (μ)
39.Καταφύγιον (Μπάλτινον): Ευθ. Γιαννούλας (π), Ευθ. Σακοράφας (τ), Κων/νος Σίμου (μ). Διδακτηριακή επιτροπή
40.Δύσβατον (Μπίσιοβον): Γεώρ. Δήμου (π), Γεωρ. Γκαρανάσιου (τ), Βασ. Σταυρόπουλος (μ)
41. Πριόνια (Μπόζοβον): Αθαν. Στάθης (π), Γεώ. Βλάχου (τ), Γεώ. Ντούλας (μ)
42.Πηγαδίτσα: Χρήστος Πουλχίδης (π), Ηλίας Κουτίδης (τ), Γεω. Ταστανίδης (μ)
43. Παλαιοχώρι: Γεώ. Κουτορούφης (π), Ευά. Καραγιάννης Δημ. (τ), Δημ. Τσαμήτρος (μ)
44. Περιβόλιον: Γεώρ. Παπαρίζου (π), Κούσιου Λαΐτσιου (τ) Διδακτηριακή επιτροπή
45. Αμυγδαλιές (Πικριβινίτσα): Γεώ. Κιούρκας (π), Ι.Παπαζήσης (τ), Θεοχάρην Ζυμπούλην (μ)
46. Ροδιά (Ραδοβίστιον): Κων/νος Θεοδώρου (π), Γεώρ. Β. Στρακοπούλου (τ),
Αλέξιος Κόγιας (μ).
47. Μέγαρον: Στέργ. Βασιλόπουλος (π), Ηλίας Παπαχρίστου (τ), Παπαϊωάννης Γκούμας (μ)
48. Παρόρειον (Ριάχοβον): Αθανάσιος Ζηκίδης (π), Ιωάννης Παπανίκου (τ),
Κων/νος Παπανίκου (μ)
49. Σαμαρίνα: Ηλίας Τσάγγας (π), Γεώρ. Αγορογιάννης (τ) Διδακτηριακή επιτροπή
50. Πανόραμα (Σαργκαναίοι): Βασίλειος Τσίρου (π), Κων/νος Τάτσιου (τ), Γεώρ. Ζαρκάδας (μ)
51. Πολυδένδρι (Σπάτα): Νικ. Σιάτρας (π), Κων/νος Καζαμίας (τ), Αθαν. Κωτόπουλος (μ)
52. Σιρήνι Μέγα: Ευθυμ. Φαρμάκης (π), Θεόδ. Μέτσιου (τ), Στ. Σπανός (μ), Χρ. Μεκλντούμας (μ) Διδακτηριακή επιτροπή
53. Δεσπότης (Σινίχοβον): Δημ. Μότσιου (π), Παναγ. Πηγατσιώτης (τ), Νικόλ. Μότσιου (μ)
54. Σιταράς (Σίτοβον): Νικ. Πούλιου (π), Γεώρ. Παπαδημητρίου (τ), Αναστάσιος Ευαγγέλου (μ)
55.Κοκκινιά: Εμμ. Πορπόρης (π), Δημ. Σίμου (τ), Αθαν. Ζήση (μ)
56. Σπήλαιον: Αθαν. Μπρέντας (π), Θωμάς Αναγνώστου (τ), Γεωργ.. Ταλαρτζής (μ)
57. Αηδόνια (Στιζάχιον): Ηλίας Γουλίκας (π), Δημ. Παπακώστας (τ)
58.Σμίξη: Αθανάσιος Νασίκας (π), Γάκης Ρέτας (τα), Απόστολος Πισκομάτης (μ)
59.Σύδενδρον (Τριβένιον): Κων/τίνος Νικολόπουλος (π), Θωμάς Νικολόπουλος (τ), Χριστ. Σιδηρόπουλος (μ)
60.Αλατόπετρα (Τούζι): Βασίλειος Τζήμου, Αθανάσ. Μιγδάνης (τ), Δημ. Γάκης (μ)
61. Άγιος Κοσμάς (Τσιράκιον): Γεώργιος Λιόντου (π), Γεώργ. Χρυσοχόου (τ), Χρήστος Χρυσοχόου (μ)
62. Τρίκορφον: (Τριτσικόν): Φίλιππος Ντινόπουλος (π), Ιωάν. Χρ. Μενύσιου (μ)
63.Τρικοκκιά: (Τσαπουρνιά) Γωρ. Παπαδημητρίου (π), Ευαγ. Βασιλειάδης (τ), Ευαγ. Μεσημέρης (μ) (Διδακτηριακή επιτροπή)
64.Ζιάκας (Τίστα): Δημήτριος Δσκαλόπουλος (π), Γεώργιος Αντωνίου (τ), Δημ. Μενύμπαρης (μ)
65.Φυλί: Χαρίσης Βλάχου (π), Ιωάν. Ππαπαχρίστου (τ), Βασίλ. Γκαντήραγας (μ)
66.Φιλιππαίοι: Μιχαήλ Μίχου (π), Μιχαήλ Λέτσιου (τ), Χαράλαμπος Παπαδημητρίου (μ)
67.Κυρακαλή: Ανέστης Καραχισαρίδης (π), Παναγιώτης Σιδηρόπουλος (τ), Αβεσαλώμ Κιουτσίδης (μ)
68.Κιβωτός (Κρίφτσιον): Ι. Καραμιχαηλίδης (π), Γ. Παρεσίου (τ), Θ.Χαραλαμπίδης (μ)
69.Κοκκινιά (προσφυγ.): Αβραάμ Τεργόπουλος (π), Θεμιστοκλής Χαριτίδης (τ), Αθανάσιος Κωνσταντινίδης (μ)
70.Δοξαράς: Αθανάσιος Κωνσταντινίδης (π), Βασίλειος Τζημουρώτας (τ), Γεώρ. Κωνσταντινίδης (μ)
71.Βατόλακκος: (Δοβράτοβον) Στυλιανός Τσιακαλίδης (π), Παναγ. Παπαδόπουλος (τ), Χρήστος Κοϊμτσόγλου (μ)
72.Εκκλησιά (Βιβίστιον): Δημ. Καλόγηρος (π), Νικ. Μανώλης (τ), Ευαγ. Γαβριήλ (μ)
73. Μελίσσι (Πλέσι): Ευστάθιος Πυλιτζίνης (π), Στέφανος Χαμαλίδης (τ), Ιορδάνης Παπαδόπουλος (μ)
74. Κάστρον: Παύλος Τσιαουσίδης (π), Γεώργιος Σιαμίδης (τ),Μάρτ.Τσακυρίδης μ)
75. Άγιος Γεώργιος: Φώτιος Κανούτας (π), Σ.Φάσας (τ), Λ.Κωνσταντινίδης (μ)
76. Άγιος Γεώργιος (προσφύγ): Λ.Κωνσταντινίδης (π), Γ.Παναγιωτίδης (τ)

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.