Ανακοινώσεις και τοποθετήσεις φορέων και σωματείων για τις εξελίξεις στη ΔΕΗdei_agios_dhmhtrios_0

Υπόμνημα του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ για ενημέρωση, ενόψει της συζήτησης του Νομοσχεδίου

«Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού», στην Ολομέλεια της Βουλής.

Κλικ εδώ για να δείτε το υπόμνημα

Για το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Ομίλου ΔΕΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΞΕΝ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ


 

Τοποθέτηση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής [23/04/2018] του Δημήτρη Μαυροματίδη Προέδρου ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας για θέματα ΔΕΗ

Κυρίες και κύριοι,

Για πολλές δεκαετίες και με κορύφωση το 2002, η εξόρυξη και καύση του λιγνίτη διαμόρφωνε το 30% περίπου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας ενώ κατά το έτος 2014 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 42%.

Με μια πρώτη ανάγνωση και λαμβάνοντας υπόψη την κλιμακούμενη συρρίκνωση της λιγνιτικής δραστηριότητας στη Δυτική Μακεδονία, το εν λόγω εύρημα φαίνεται να έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα λογικώς αναμενόμενα. Με μια δεύτερη ανάγνωση όμως, με δεδομένο ότι από το 2009 εμφανίζεται μια σταδιακή πτώση του συνολικού ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας με παράλληλη συρρίκνωση όλων των παραγωγικών κλάδων σε περιφερειακό επίπεδο, προκύπτει ότι η βιομηχανία λιγνίτη αναδεικνύεται όλο και περισσότερο κυρίαρχη στην τοπική οικονομία.

Τα παραπάνω ευρήματα, μεταξύ άλλων, προκύπτουν από την πρόσφατη μελέτη του ΤΕΕ/ΤΔΜ με τίτλο: Επικαιροποίηση μελέτης «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής» -Αποτίμηση της συνεισφοράς των οικονομικών κλάδων στο παραγωγικό μοντέλο της Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στην επίδραση της λιγνιτικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης προκύπτουν τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα:

Η Δυτική Μακεδονία εισήλθε σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης το 2006, αρκετά πριν από την έναρξη της εθνικής οικονομικής κρίσης (2009), ενώ τα αποτελέσματα της κρίσης εμφάνισαν ηπιότερα χαρακτηριστικά συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Γεγονός που σχετίζεται με τα υψηλά επίπεδα μονοκαλλιέργειας με επίκεντρο τη ΔΕΗ Α.Ε. και την ισχυρή εξάρτηση της τοπικής αγοράς εργασίας από τη βιομηχανία λιγνίτη
Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, ο πολλαπλασιαστής εισοδήματος που δημιουργεί η λιγνιτική βιομηχανία είναι 2.6.
Σε επίπεδο Περιφέρειας, δεν υπάρχουν δυναμικοί παραγωγικοί κλάδοι οι οποίοι θα μπορούσαν σωρευτικά, στο ορατό τουλάχιστον μέλλον, να υποκαταστήσουν τη φθίνουσα λιγνιτική δραστηριότητα τόσο με όρους απασχόλησης όσο και με όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας.
Από το έτος 2004 έως σήμερα έχουν χαθεί πάνω από 10 χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία λιγνίτη, ενώ την επόμενη δεκαπενταετία θα έχουν χαθεί 14,5 χιλιάδες, δηλαδή το 70% των θέσεων εργασίας που υπήρχαν το 2004.

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα γίνεται κατανοητό ότι εάν δεν δρομολογηθούν άμεσα αναπτυξιακές δράσεις μεγάλης κλίμακας και ισχυρού δείκτη στήριξης της απασχόλησης, θα επέλθει ισχυρή αποβιομηχάνιση, απώλεια του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής, κίνδυνος αποσταθεροποίησης του παραγωγικού ιστού με δυσκολία ανάταξης της τοπικής οικονομίας.

Αυτών δεδομένων η διαμόρφωση μιας Νέας Συμφωνίας (New Deal) για την αξιοποίηση του λιγνίτη σε τεχνολογίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα. Δρομολογώντας παράλληλα ένα πολυετές σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής, με έμφαση στους κλάδους που μπορούν να αποκτήσουν δυναμικά χαρακτηριστικά ως προς τους δείκτες παραγωγής, απασχόλησης και εισοδήματος και να πυροδοτήσουν την δραστηριοποίηση τοπικών δορυφορικών επιχειρήσεων μικρής και μεσαίας κλίμακας.

Aναφορικά με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο περιοριζόμαστε στο ερώτημα «δημόσιο ή ιδιωτικό» αντί του σωστού σύγχρονου ερωτήματος με όρους ρεαλισμού: «Ποια η επιρροή στις θέσεις απασχόλησης του υπό κατάθεση νομοσχεδίου και των επιπτώσεων του στις λιγνιτικές περιοχές ;»

Το 2014 πριν το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ το ΤΕΕ έκανε δημόσια παρέμβαση για το εν λόγω θέμα και τονίσαμε μεταξύ άλλων:

“…Επί του πρακτέου, η Δυτική Μακεδονία ανέλαβε την ευθύνη και το τίμημα να τροφοδοτεί τη χώρα με ασφαλή εφοδιαστικά και ανταγωνιστική οικονομικά ηλεκτρική ενέργεια, σε μια κοινή πορεία με μια μεγάλη και αξιόπιστη Επιχείρηση, με ξεκάθαρα Δημόσιο Χαρακτήρα.

Η εμπέδωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας και της Δημόσιας ΔΕΗ, στήριξε το σημαντικότερο εκβιομηχανιστικό εγχείρημα της Ελλάδας και τη δημιουργία του μεγαλύτερου λιγνιτικού κέντρου της Ν.Α. Ευρώπης. Η σχέση εμπιστοσύνης άμβλυνε το υψηλό περιφερειακό ρίσκο που ανέλαβε η Δυτική Μακεδονία, συνεισφέροντας παράλληλα στη διαχείριση των πολλαπλών επιπτώσεων της λιγνιτικής δραστηριότητας στο αστικό και φυσικό περιβάλλον.

Επί της ουσίας, η Δυτική Μακεδονία στήριξε με τον ορυκτό της πλούτο την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, πληρώνοντας το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τίμημα, πιστεύοντας όμως ακράδαντα ότι από το άνοιγμα του πρώτου ορυχείου λιγνίτη μέχρι το κλείσιμο και της τελευταίας μονάδας παραγωγής ενέργειας, θα έχει απέναντί της μια ισχυρή και αξιόπιστη επιχείρηση με αδιαπραγμάτευτα δημόσιο χαρακτήρα…

…Κατά συνέπεια, το σχετικό νομοσχέδιο αναφορικά με τη δημιουργία της «μικρής ΔΕΗ» θα έπρεπε να καταγράφει και να προσδιορίζει με σαφήνεια και με ξεκάθαρο τρόπο το σύνολο των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που εκχωρούνται στους υποψήφιους αγοραστές, κατά τρόπο που να προστατεύονται οι τοπικές κοινωνίες και να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.”

Σημειώνεται ότι με τις θέσεις αυτές (όπως προκύπτουν και από τα πρακτικά της Βουλής) η τότε αντιπολίτευση και νυν κυβέρνηση καταψήφιζε το νομοσχέδιο για τη Μικρή ΔΕΗ που έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση και νυν αντιπολίτευση σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι δεν έλαβαν υπόψη τις θέσεις του ΤΕΕ.

Λόγω του ελάχιστου διαθέσιμου χρόνου θα ήθελα να κλείσω για να σας παραθέσω το εξής:

Η περιοχή βρίσκεται ήδη σε σταδιακή μετάβαση. Η Δυτική Μακεδονία είναι πιλοτική περιφέρεια στην κορυφαία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το CoalRegionsinTransitionPlatform που είναι η υποστήριξη στις διαδικασίες μετάβασης των περιφερειών με ισχυρή εξάρτηση στην βιομηχανία άνθρακα προς ένα νέο βιώσιμο και αναπτυξιακό μοντέλο καθώς και στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Η Περιφέρεια μας συμμετείχε στις 26 – 27 Φεβρουαρίου στην πρώτη τεχνική συνάντηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις Βρυξέλλες και ήδη έχει ζητηθεί Τεχνική Στήριξη, γεγονός που είναι σε γνώση του ΥΠΕΝ, όσον αφορά τις αντίστοιχες διαδικασίες, τον φορέα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης.

Σε αυτό το νομοσχέδιο οφείλει να προβλεφθεί όχι μόνο η διατήρηση του νέου Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης αλλά να αποτυπωθούν και οι υποχρεώσεις / δεσμεύσεις των νέων εταιρειών στη τοπική κοινωνία και πρωτίστως να αναδειχθεί η ουσία του προβλήματος της εξεύρεσης κεφαλαίων για να υπάρξουν επενδύσεις και ανάσχεση της φθίνουσας πορείας των λιγνιτικών περιοχών και προφανώς της ενεργειακής καρδιάς της Δυτικής Μακεδονίας. Το νομοσχέδιο θα πρέπει να απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις ενός νέου ενεργειακού σχεδιασμού που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη των περιοχών που δραστηριοποιείται η λιγνιτική βιομηχανία.

Χρειάζεται προγραμματισμός, συνέχεια, συνέπεια και το επιστημονικό δυναμικό είναι εδώ για να βοηθήσουμε…

Δημήτρης Μαυροματίδης
Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/τΔΜ


 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Ε.ΤΗ.Π.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

Tο Σωματείο Εργαζομένων στη Δ.Ε.ΤΗ.Π. αντιλαμβανόμενο την σοβαρότητα της κατάστασης, εκφράζει τη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους της ΔΕΗ, οι οποίοι αγωνίζονται ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για ξεπούλημα της μεγαλύτερης βιομηχανικής επιχείρησης της χώρας .

Η κυβέρνηση με το σχετικό νομοσχέδιο επιχειρεί την πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ εφαρμόζοντας μνημονιακές απαιτήσεις για ξεπούλημα της περιουσίας του λαού. Το αποτέλεσμα είναι ο αναπόφευκτος οικονομικός στραγγαλισμός της επιχείρησης, η μη διασφάλιση των εργασιακών σχέσεων και οι αρνητικές συνέπειες στην ενεργειακή ασφάλεια και ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ  τον αγώνα των εργαζομένων της ΔΕΗ για να ανατραπούν οι δεσμεύσεις του τρίτου μνημονίου που διαλύουν και χρεοκοπούν τη ΔΕΗ, να μην ξεπουληθούν οι μονάδες παραγωγής και τα ορυχεία, να μην εκποιηθεί η Δημόσια Περιουσία και να μην ανατραπούν οι εργασιακές τους σχέσεις.

ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ:

1. Απαντήσεις σε Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ για Δ.Ε.Η.

2. Αιτήματα του Ν. Κοζάνης που πρέπει να ικανοποιηθούν (Τοπικός Πόρος, εργασιακά, προσλήψεις, περιβάλλον)

“Ούτε κλείνει ούτε πωλείται η ΔΕΗ”, σημείωσε ο Βουλευτής Ν. Κοζάνης (ΣΥΡΙΖΑ), Γιάννης Θεοφύλακτος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Και συνέχισε:

Αναγκαστήκαμε να δεχθούμε την ιδιωτικοποίηση των δύο Λιγνιτικών Μονάδων (Μελίτης και Μεγαλόπολης), λόγω της τελεσίδικης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στα τέλη του 2016, την οποία οι Θεσμοί έθεσαν ως προαπαιτούμενο για τη 2η αξιολόγηση. “Περιορίσαμε όμως το κακό”, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοφύλακτος, “μόνο στις 2 αυτές μονάδες. Η ΔΕΗ (όλη η υπόλοιπη περιουσία της, μεταξύ των οποίων και τα υδροηλεκτρικά) παραμένει στο Δημόσιο, όπως και στο Δημόσιο παραμένει ο ΑΔΜΗΕ, κάτι πολύ σημαντικό”.

Αντίθετα η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ είχαν συμφωνήσει και ψηφίσει σχετικό νόμο για πλήρη ιδιωτικοποίηση του 1/3 της ΔΕΗ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (περιουσιακά στοιχεία, λιγνιτικές μονάδες, υδροηλεκτρικά εργοστάσια), καθώς και την ιδιωτικοποίηση των δικτύων (ΑΔΜΗΕ), χωρίς μάλιστα να υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Και σήμερα η Ν.Δ. και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθούν να πιστεύουν στο σχέδιο της Κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου, που είναι πολύ χειρότερο από την ιδιωτικοποίηση δύο μονάδων. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο Κ. Μητσοτάκης τοποθετείται πάντοτε με εχθρικό τρόπο σε βάρος των εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ.

Ο κ. Θεοφύλακτος στάθηκε σε πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν το Νομό Κοζάνης και τη Δ. Μακεδονία και τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψιν από την Κυβέρνηση, συγκεκριμένα:

Στην πληρέστερη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Στην κατάργηση του ‘δουλεμπορίου’ μέσω των εργολάβων και την Προκήρυξη νέων θέσεων εργασίας (μόνιμες ή 8μηνα) από τη ΔΕΗ,

Στη δέσμευση του ιδιώτη από την ελληνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία,

Στην ουσιαστική ενίσχυση του τοπικού πόρου ανάπτυξης είτε ως τελικώς καταβαλλόμενο ποσό είτε με την προσθήκη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων.

“Τις βελτιώσεις αυτές τις περιμένουμε και εμείς και οι περιοχές μας τις επόμενες ημέρες από την Κυβέρνηση”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Βουλευτής Ν. Κοζάνης, κ. Θεοφύλακτος.

Με εκτίμηση,
Από το γραφείο του βουλευτή Ν. Κοζάνης (ΣΥΡΙΖΑ),
Γιάννη Θεοφύλακτου


ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ:

Η Κυβέρνησή μας, απ’ όταν υπέγραψε τη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, το 2015 και ξαναπήρε την εντολή από τον ελληνικό λαό για να κυβερνήσει, είχε μπροστά της συγκεκριμένα σενάρια για την ενέργεια.
Τα οποία τελικά και σε σχέση με αυτά που είχε συμφωνήσει, κατάφερε να τα βελτιώσει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, κατά πολύ.
Εξηγούμαι, αποτρέψαμε τρεις (υπογεγραμένες) ιδιωτικοποιήσεις:
Της Δ.Ε.Η. (το σενάριο της μικρής Δ.Ε.Η).
Του ΑΔΔΜΗΕ.  
Της  ΔΕΣΦΑ.

Συγκεκριμένα για τη Δ.Ε.Η., η οποία είναι μια επιχείρηση που όχι μόνο θα εκποιούταν σε τιμή ευκαιρίας, αλλά θα πήγαινε και όλος ο δημόσιος πλούτος (που κατακρατεί στα χέρια της, για λογαριασμό του δημοσίου συμφέροντος), σε χέρια λίγων.
Αυτό το αποτρέψαμε. Κρατήσαμε τη Δ.Ε.Η. ως δημόσια επιχείρηση και άρα, εντός δημοσίου συμφέροντος και την στηρίξαμε χρηματοδοτικά, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις του μέλλοντος με μεγαλύτερες δυνατότητες.
Με λίγα λόγια, η κριτική που γίνεται όσον αφορά τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, έχουμε την απόλυτη ικανοποίηση ότι την στηρίξαμε και την διασώσαμε από τα ληστρικά χέρια των προηγουμένων.

Το γεγονός της προσαρμογής σε μια συγκεκριμένη δικαστική απόφαση, που με λίγα λόγια δεν το είναι δικό μας σχέδιο,είναι προσαρμογή σε μια τελεσίδικη δικαστική απόφαση της Ε.Ε.
Πράγματι, είναι διαφορετικό μεν από αυτό το καθαυτό ζήτημα της μη-εκποίησης της Δ.Ε.Η., δεν παύει όμως, να δημιουργεί προβλήματα. Προβλήματα που, όμως, έχουν πιο πολύ τοπική και περιφερειακή αναφορά, δηλαδή, αφορούν συγκεκριμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων και τη δικιά μου την Κοζάνη, που είναι λιγνιτοπαραγωγός.
Σε αυτήν, λοιπόν την υποχρεωτική προσαρμογή, εμείς πρέπει να φροντίσουμε να διασφαλίσουμε δύο σημαντικά πράγματα:
Τους εργαζόμενους και τις θέσεις εργασίας τους μαζί με πλήρη δικαιώματά τους  απολύτως.

Τα δικαιώματα των περιοχών μας, όσον αφορά τα τέλη που αφορούν αυτές τις περιοχές, το τέλος λιγνίτη.
Εδώ θέλω να πω πως το 1,2 % επί της λιγνιτικής παραγωγής, ενδεχομένως,θα αποδειχθεί πολύ λίγο και θα πρέπει να κάνουμε μια αναπροσαρμογή προς τα πάνω.
Ωστε, με λίγα λόγια, θα εγγυόμαστε το κατώτερο ισοδύναμο προς τις περιοχές που αντιστοιχεί με το τέλος λιγνίτη.
Αυτό που διέπει και δεν αφορά το συγκεκριμένο νόμο, βέβαια, γιατί αυτό το σχέδιο νόμου έχει υποχρέωση να ρυθμίσει την αποεπένδυση σε δύο συγκεκριμένες περιοχές, έχει όμως την σημασία του, εγώ είμαι υποχρεωμένος να τοποθετηθώ και το κάνω με περισσή αυτοπεποίθηση, είναι το γεγονός της γης.

Το γεγονός της στρατηγικής αποκατάστασης της γης, η οποία είναι και παραμένει σε εκκρεμότητα και εμείς είμαστε η Κυβέρνηση που θέλει και είναι υποχρεωμένη να το λύσει.
Συνδοιασμένο με την επαναπόδοση αυτών των αποκατεστημένων εδαφών στις τοπικές κοινωνίες ή το δημόσιο.
Επαναλαμβάνω, δεν είναι άμεση προτεραιότητα και υποχρέωση αυτού του σχέδιου νόμου να ασχοληθεί με αυτό, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι, με βάση τις πολιτικές παρακαταθήκες μας, να το επιλύσουμε.

Σε αυτή την προοπτική θα επιμένουμε και εγώ προσωπικά θα επιμένω μέχρι τέλους, πάρα πολύ.
Υπάρχει ακόμη το γεγονός ότι η περιοχή  Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη περιοχή,  που έχει δεχθεί την απομείωση και αποεπένδυση της λιγνιτικής παραγωγής ως πρόβλημα ήδη.

Κλείνοντας οι  μονάδες , εργοστάσια και χάνοντας θέσεις εργασίας στα ορυχεία, έχει πληρώσει ήδη μεγάλο τίμημα.
Εχουμε την εμπειρία να ζητάμε και να επιμένουμε πολύ σε αυτό που μόλις προ είπα, ότι αφορά την αποκατάσταση και την επαναπόδοση των εδαφών.
Θέλουμε το νέο έδαφος που θα στηρίξουμε τη νέα στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας.
Η στρατηγική αποκατάστασης και επαναπόδοσης των εδαφών, έχει τη σημασία της και για να μπούμε στην νέα περίοδο και να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια από το ταμείο διοίκησης- μετάβασης της Ε.Ε.

Που αφορούν την αλλαγή οικονομικού μοντέλου, το οποίο είναι απαραίτητο για να περάσουμε και σε νέες οικονομίες και κυρίως, σε οικονομίες της γνώσης.
Εξακολουθεί να παραμένει στόχος μας, ότι αυτό που ενδεχομένως θα χαθεί, θα πρέπει να έχει ένα αναπτυξιακό ισοδύναμο.
Το οποίο πρέπει με ακρίβεια και μέχρι την Τετάρτη, που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, να το εκφράσουμε τουλάχιστον σε επίπεδο πλαισίου.
Το δεύτερο που έχει σημασία, με βάση αυτήν την αποεπένδυση και τη διαγωνιστική διαδικασία που θα γίνει για αυτές τις μονάδες, και αυτό είναι μια πολιτική προσπάθεια που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, νομίζω, ότι πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις δημοπρασίες και οι τοπικές κοινωνίες.

Η Περιφέρεια και οι πολίτες, ώστε να έχουν λόγο στο νέο παραγωγικό περιβάλλον και στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στις περιοχές μας.
Έχω την αυτοπεποίθηση πως, σε εθνικό επίπεδο, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διασώζοντας τον δημόσιο πλούτο και τον δημόσιο χώρο.
Δηλώνω ότι παραμένουμε και παραμένω και εγώ, ενεργοί   όσον αφορά τη στρατηγική αποκατάστασης και επαναπόδοσης των εδαφών.

Καθώς και των δικαιωμάτων μιας περιοχής που έχει πληγεί βάναυσα τις τελευταίες δεκαετίες, όπως αυτής που  είναι η περιοχή των λιγνιτικών πεδίων της δυτικής Μακεδονίας και της αξίζει μία καλύτερη μοίρα, στην διεκδίκιση της οποίας, δηλώνω παρών.

ΤΟΠΘΕΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗ   ΔΕΗ

 Η τριήμερη συζήτηση στην επιτροπή μας για το θέμα της αποεπένδυσης  στη ΔΕΗ έλυσε κατ’ αρχήν μια πολύ βασική  παρεξήγηση.
Οτι δεν μιλάμε ούτε για εκποίηση της επιχείρησης, ούτε για αποδυνάμωσή της, ούτε για απομείωσή της αξίας της.

Το αντίθετο, είμαστε αυτοί που κρατήσαμε τη ΔΕΗ δημόσια, την ενισχύσαμε και την ενισχύουμε και στοχεύουμε ώστε να είναι πράγματι ο βασικός δημόσιος πυλώνας στην ενέργεια.
Λύσαμε επίσης και μια άλλη παρεξήγηση,για το ποιά είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας.Διότι  οφείλω να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι πως στο Περιφερειακό Συμβούλιο της  Δυτ. Μακεδονίας, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μας είπαν ( και εκεί μπερδευτήκαμε λίγο) ,πως η Νέα Δημοκρατία έχει πλέον αλλάξει τη θέση της και ότι είναι εναντίον της μικρής ΔΕΗ.Οτι έχει παρέλθει αυτό το σενάριο και ότι είναι υπερ της δημόσιας ισχυρής επιχείρησης ηλεκτρισμού. Ευτυχώς σήμερα ήρθε στην Επιτροπή μας ο επίσημος εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους.

Δηλ. αυτό που πράγματι ξέραμε προχθές, ότι η Νέα Δημοκρατία πιστεύει πάρα πολύ ισχυρά στο σενάριο της μικρής ΔΕΗ και της απομείωσής της αξίας της.
Διότι το  κυριότερο σενάριο  και οι κυριότερες πολιτικές που έχουμε μπροστά μας είναι δύο.
Η μία είναι αυτή που πιστεύει στην προστασία του δημόσιου πλούτου και του δημόσιου χώρου ως αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας περιουσίας και της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας μας

Και η άλλη που πιστεύει πως όλο αυτό πρέπει να μεταβιβαστεί σε λίγους, διότι αυτό λένε ότι είναι καλύτερη αναπτυξιακή προοπτική.
Το τρίτο όμως και το κυριότερο που προέκυψε από αυτή τη διαδικασία και αυτό πρέπει να κρατήσουμε και πάνω σε αυτό πρέπει να τοποθετηθούμε, είναι  αυτό που τεκμηρίωσαν ( με ένα ισχυρό λόγο είναι αλήθεια) οι τοπικές κοινωνίες και οι φορείς που εμπλέκονται στα ενεργειακά πεδία.Οπως είναι η περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, οι δήμαρχοί της και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Τι τεκμηρίωσαν κατά τη γνώμη μου; Κάτι το οποίο και εμείς το προσυπογράφουμε ως γενικές κατευθυντήριες πολιτικές γραμμές. Εδώ όμως πριν , να ξεκαθαρίσουμε κάτι.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αφορά κύρια την δημιουργία των δύο αποσχισμένων επιχειρήσεων, μια στο βορρά και μια στο νότο.Το πώς θα γίνει αυτή η διαγωνιστική διαδικασία και το πώς θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν παύει όμως να είναι σημαντικό ζήτημα, ένα σημείο καμπής δηλ. για όλους μας, επειδή τεκμηριώνει και διαιωνίζει μια κατάσταση.
Αυτή η διαιώνιση και της μη λήψης μέτρων που θα αντιστρέψουν μια συνολική κατάσταση είναι η πιθανότητα ( θα πω αμέσως παρακάτω γιατί) που δεν είναι επιθυμητή για εμάς, δεν αξίζει στη δική μας διακυβέρνηση.

Διότι πράγματι η δική μας προσδοκία και προσμονή είναι στην κατεύθυνση που θα προσπαθήσω να περιγράψω και αυτό νομίζω πως τεκμηρίωσαν νομίζω ,οι τοπικές κοινωνίες και οι φορείς:
Η προστασία των δικαιωμάτων της εργασίας με κάθε τρόπο.
H προστασία των τοπικών δικαιωμάτων, όπως είναι ο τοπικός πόρος, ο φόρος λιγνίτη, όπου σε καμία περίπτωση ο υπολογισμός που κάνουμε τώρα, δεν πρέπει να είναι μικρότερος του υπάρχοντος.

Είναι όλα τα δικαιώματα και οι αναθεωρήσεις που επιβάλλεται να προκύψουν για τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής.
Είναι η στρατηγική αποκατάστασης των λιγνιτικών εδαφών.Εδώ oφείλω να σας πω ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό οπλοστάσιο, ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για να τεκμηριώσουμε τις περαιτέρω ενέργειές μας.
Αυτό που  προκύπτει είναι το ζήτημα της επαναπόδοσης των εδαφών. αλλά και η στρατηγική αποκατάστασης αυτών.
Πρέπει να κατευθυνθούμε στη δημιουργία ενός  Ταμείου στρατηγικής περιβαντολογικής αποκατάστασης.Το οποίο πιθανόν, να συσχετίζεται και με το Ταμείο δίκαιης μετάβασης.
Πρέπει ό,τι προκύπτει από αυτή τη διαδικασία να συγκεντρώνεται σ`ένα αναπτυξιακό ισοδύναμο σχέδιο.Ενδεχομένως ακόμα τμήμα του ποσού της πώλησης να χρηματοδοτήσει αυτό το υπό δημιουργία Ταμείο.

Επίσης, πρέπει να τεκμηριώνεται πως τα ποσά που θα προκύψουν από την αποεπένδυση θα πρέπει να κατευθυνθούν πέρα από τις υποχρεώσεις της επιχείρησης και στις επενδύσεις για αναβάθμιση στις λιγνιτικές τις μονάδες, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες περιβαντολογικές ανάγκες και να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
Καθώς το ότι πρέπει να έρθουν και η έδρα επιθεώρησης μεταλλείων και της επιθεώρησης περιβάλλοντος στην περιοχή μας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ


 

Η τοποθέτηση του δημάρχου Εορδαίας, Σάββα Ζαμανίδη, στην επιτροπή της βουλής για το θέμα της ΔΕΗ

Δείτε το βίντεο:


Το Επιμελητήριο Κοζάνης αντίθετο στη συνέχιση του ξεπουλήματος της ΔΕΗ

Την αντίθεσή του στο «ξεπούλημα» της ΔΕΗ εκφράζει δημόσια το Επιμελητήριο Κοζάνης και ειδικότερα στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση, που προωθεί την πώληση λιγνιτικών μονάδων για τις οποίες δεν χρειάζεται καμία επένδυση, σε αντίθεση με αυτές που απομένουν στην κατοχή της και για τη λειτουργία των οποίων απαιτούνται επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.  

Ως Επιμελητηριακή κοινότητα, είμαστε φυσικοί υποστηρικτές κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το εν λόγω νομοσχέδιο όμως, στερείται αναπτυξιακού προσανατολισμού, χαρακτηρίζεται από την απουσία υλοποίησης μελλοντικών επενδύσεων, και ταυτόχρονα εγείρει σημαντικά ερωτηματικά αναφορικά με τη διαχείριση της επόμενης μέρας. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η εγρήγορση της τοπικής κοινωνίας για την ανάδειξη όλων των κρίσιμων ζητημάτων όπως οι εργασιακές σχέσεις , οι αποκαταστάσεις εδαφών και οι μετεγκαταστάσεις οικισμών και φυσικά η θέσπιση και η ενίσχυση των ανταποδοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων για το σχεδιασμό των μελλοντικών πρωτοβουλιών που θα ορίσουν τις αναπτυξιακές επιλογές για την ευημερία του τόπου.  

Το Επιμελητήριο Κοζάνης αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη στήριξη που παρείχε διαχρονικά η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στην οικονομία και στην κοινωνία του τόπου αλλά και της χώρας στο σύνολο της, προτείνει την ενίσχυση του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής και στέκεται δυναμικά στο πλευρό των εργαζομένων της επιχείρησης και εκφράζοντας την άποψη ότι, χωρίς να διασφαλιστούν οι ίδιοι  και οι θέσεις εργασίες τους, οι επενδύσεις της περιοχής μας, οι τοπικές επιχειρήσεις που επένδυσαν και λειτουργούν ως σήμερα «δορυφορικά» της ΔΕΗ, ο τοπικός πόρος ανάπτυξης, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, η λειτουργία των τηλεθερμάνσεων, η προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, δεν θα πρέπει να ψηφιστεί επ’ ουδενί λόγο το κατατεθέν νομοσχέδιο.

Παράλληλα προτίθεται να συμβάλει στο διάλογο και στην προώθηση και την τεκμηρίωση των δίκαιων αιτημάτων μαζί με όλους τους τοπικούς φορείς καθώς αποτελεί τον αποδέκτη αλλά και τον εγγυητή μιας βιώσιμης για την περιοχή λύσης.  

Συμμετέχοντας ενεργά στην ανατροπή του σχεδίου ξεπουλήματος της ΔΕΗ διαμηνύουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι η ΔΕΗ είναι περιουσία του Ελληνικού λαού και έτσι θα πρέπει να παραμείνει!

ΑΠΟ TO  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ


 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Ε. – Δ.Ε.Υ.Α.)

Στη συνέχεια της πώλησης των αεροδρομίων και λιμανιών έρχεται η σειρά και των τελευταίων δημοσίων αγαθών που έχουν απομείνει υπό το δημόσιο έλεγχο, όπως είναι η ενέργεια και το νερό της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις απαιτήσεις των δανειστών η κυβέρνηση μετά την πώληση του ΑΔΜΗΕ, έρχεται τώρα με νέο νομοσχέδιο να προχωρήσει στην πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Οι ιδιωτικοποιήσεις αυτές είναι απαιτήσεις των δανειστών τις οποίες η Κυβέρνηση δεν έχει κανένα πρόβλημα να ικανοποιήσει.

Ειδικά στο χώρο της ενέργειας, όπως δείχνουν οι εξελίξεις στα ΕΛΠΕ και στο φυσικό αέριο, τα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι τεράστια και η Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτε άλλο από το να τα διευκολύνει.

Η εκχώρηση – πώληση της ΔΕΗ δεν είναι μια απλή ιδιωτικοποίηση μιας οποιασδήποτε Δημόσιας Επιχείρησης.

Η πώληση της ΔΕΗ και μάλιστα με τους όρους που επιχειρείται έχει τα χαρακτηριστικά του ξεπουλήματος, αφού οι λιγνιτικές μονάδες εκχωρούνται στους ιδιώτες με χαμηλό τίμημα και μάλιστα χωρίς να προαπαιτείται ούτε επένδυση ούτε εκσυγχρονισμός σε αυτές, σε αντίθεση με όσες θα απομείνουν στην κατοχή της ΔΕΗ.

Όμως πέραν του ξεπουλήματος του αγαθού της Ενέργειας στους ιδιώτες και ότι αυτό σημαίνει για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, η ιδιωτικοποίηση των λιγνιτικών μονάδων θα διαλύσει και την ίδια τη ΔΕΗ.

Εκφράζουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους εργαζόμενους της ΔΕΗ και συντασσόμαστε με τα συνδικάτα και  τους φορείς της Δυτ. Μακεδονίας και Αρκαδίας οι οποίοι αγωνίζονται ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για ξεπούλημα της μεγαλύτερης βιομηχανικής επιχείρησης της χώρας.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ


   ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Η πώληση των Λιγνιτικών  μονάδων της Δ.Ε.Η, οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό και νέα χειρότερη ύφεση την οικονομία της περιοχής μας, με απώλεια πολλών θέσεων εργασίας, αφαιρώντας  κάθε δυνατότητα  και περιθώριο ανάκαμψης της.

Το νομοσχέδιο έκτρωμα, εκτός των άλλων, δεν λαμβάνει καμία μέριμνα για την αποκατάσταση και επαναπόδοση των εδαφών, καταργεί στην ουσία τον τοπικό πόρο συνδέοντας τον με την λιγνιτική  δραστηριότητα. Δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη βιωσιμότητα των τηλεθερμάνσεων, θέτοντας εν αμφιβόλω τη λειτουργία τους, ανοίγει την κερκόπορτα για την κατάργηση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων, χωρίς να διασφαλίζει σε καμιά περίπτωση την εκπόνηση του απαραίτητου εναλλακτικού σχεδίου ανάπτυξης.  

Η ενεργειακή επάρκεια της χώρας μας πλέον θα έγκειται στην «καλή διάθεση» των ιδιωτών σε βαθμό που τίθεται σοβαρό θέμα ενεργειακής αυτονομίας.

Απαιτούμε από τους Βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας να μην συναινέσουν σε αυτήν την προδιαγεγραμμένη καταστροφή, καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο.

Συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα των εργαζομένων και των συνδικάτων της Δ.Ε.Η. και συντασσόμαστε πλήρως με τους φορείς της περιοχής μας στον αγώνα για την αποτροπή της καταστροφικής αυτής πολιτικής σε βάρος της Δ.Ε.Η., σε βάρος της χώρας μας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΤΟ Δ.Σ.


 

Θέμης Μουμουλίδης: « Το νομοσχέδιο θα έπρεπε να έρθει μαζί με την αναπτυξιακή πρόταση που δεκαετίες απουσιάζει από τις περιοχές μας»

Παρέμβαση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Θέμη Μουμουλίδη κατά την 3η Συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή , για το Σχέδιο Νόμου «Διορθωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού»

 Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Θέμης Μουμουλίδης κατά την παρέμβαση του στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου επεσήμανε και κατέθεσε τον προβληματισμό του για δύο πολύ σημαντικά θέματα που προκύπτουν, σύμφωνα με το κατατεθέν προς ψήφιση νομοσχέδιο: Το νέο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων στη ΔΕΗ ( άρθρο 4 του Νομοσχεδίου, και το αναπτυξιακό σχέδιο για τις θιγόμενες περιοχές (άρθρο 7 του Νομοσχεδίου)

Ο βουλευτής εντοπίζοντας ασάφεια κατά τη διατύπωση των δύο άρθρων , που μπορεί να αναιρέσει την ουσία και την πρόθεση του νομοθέτη, ζήτησε σαφέστερη διατύπωση ώστε
να αποτυπώνεται καθαρά η πολιτική πρόθεση της Κυβέρνησης.

«Δεν πρέπει να υπάρχει το παραμικρό παράθυρο παρερμηνειών και «παρεξηγήσεων», που να αφορούν στην ερμηνεία των εν λόγω άρθρων» τόνισε ο κ. Μουμουλίδης.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο άρθρο 4 περί των :  «Εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων στους δύο κλάδους», ενώ στην παράγραφο 1 διατυπώνεται καθαρά : «  ΄Ολα τα εργασιακά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του  προσωπικού της ΔΕΗ μεταβιβάζονται όπως έχουν διαμορφωθεί και υφίστανται κατά την ημερομηνία της απόσχισης στην νέα ανώνυμη εταιρία», στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αναφέρεται : «Μετά τη μεταβίβαση  στην νέα εταιρία , το  εργασιακό καθεστώς του προσωπικού τους θα διέπεται από την εργατική νομοθεσία και τον Κανονισμό εργασίας που θα καταρτιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις…»

Είναι δίκαιο όλοι οι εργαζόμενοι που ενδεχομένως θα μετακινηθούν,  να διέπονται από τον κανονισμό και τις συλλογικές συμβάσεις της Δ.Ε.Η., στην οποία σήμερα εργάζονται.

Στην περίπτωση του άρθρου 7  περί « Ειδικού τέλους δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη» ο βουλευτής επεσήμανε ότι: «Στο θέμα του ειδικού τέλους των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη, το ποσό των 1,20 ευρώ ανά μεγαβατώρα, μπορεί να βελτιωθεί θεαματικά και να γίνει κάτι ουσιαστικότερο, κυρίως, όμως, να κατοχυρωθεί. Το τέλος αυτό είναι και το μοναδικό αναπτυξιακό «εργαλείο» που βοηθάει  τις εν λόγω περιοχές» τόνισε ο κ. Μουμουλίδης .

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις τροπολογίες και τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που κατέθεσε η Περιφερειακή Αρχή και δήλωσε ότι συμφωνεί με αυτές και κατέληξε: «Περιμένουμε από τον κ. Υπουργό να δούμε σε ποια από αυτά συμφωνεί, για ποια θα ήθελε να συζητήσουμε και ποια αιτιολογημένα απορρίπτει…»

Τέλος ο κ. Μουμουλίδης κατέληξε απευθυνόμενος στον Υπουργό: «Υπάρχει κάτι που είναι καθοριστικής σημασίας κύριε Υπουργέ, και ανήκει στην αρμοδιότητά σας. Πρόκειται για το ζήτημα των αποκαταστάσεων και επαναποδόσεων των εδαφών στις τοπικές κοινωνίες. Σας καλώ στο αμέσως επόμενο διάστημα να αναλλάβετε πρωτοβουλίες.      Είναι ορατός ο κίνδυνος κάποιες περιοχές να παραμείνουν ως σεληνιακά τοπία από την επί δεκαετίες έλλειψη στοιχειώδους πολιτικής αποκατάστασης και εκμετάλευσης εδαφών.

Γιατί όταν οι προηγούμενες διοικήσεις της Δ.Ε.Η. μιλούσαν για αποκαταστάσεις, εννοούσαν μπάζωμα και δενδροφύτευση και αυτό βέβαια αποτελεί παρερμηνεία κάθε ένοιας αποκατάστασης.

 Η Δ.Ε.Η. κατέχει στη Δυτική Μακεδονία περίπου 200.000 στρέμματα. Αντιλαμβάνεστε , πως πρόκειται για  μια τεράστια δημόσια περιουσία και είναι στη δική σας ευθύνη να ξεκινήσετε τις ενέργειες, ώστε να κατατεθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης, ένα σχέδιο, το οποίο περιμένει η περιοχή για δεκαετίες. Εκτιμώ ότι οι αποκαταστάσεις- εκμεταλεύσεις  εδαφών μπορεί να αποτελέσουν κορυφαίο εθνικό αναπτυξιακό έργο.

Υπό κανονικές συνθήκες, το νομοσχέδιο θα έπρεπε να έρθει, μαζί με την αναπτυξιακή πρόταση που διαχρονικά απουσιάζει από τις περιοχές μας».

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμη Μουμουλίδη
Σκηνοθέτη, Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε. Κοζάνης
Μέλους των διαρκών επιτροπών
Οικονομικών, Μορφωτικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων


 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Αν θέλετε να (ξε)πουλήσετε κάτι, (ξε)πουλήστε ότι σας ανήκει και όχι την δημόσια περιουσία !!!

Δεν έχετε το δικαίωμα να πουλήσετε την Επιχείρηση της ΔΕΗ, την Επιχείρηση του Ελληνικού Λαού, την Επιχείρηση στην οποία στηρίχτηκε η Ελλάδα και η οικονομία της με την Ενεργειακή της αυτονομία και με την οικονομική της ανάπτυξη.

Μην ψηφίσετε το ξεπούλημα της ΔΕΗ, δεν σας ανήκει και δεν έχετε το δικαίωμα αυτό.

Οι προηγούμενοι ήθελαν να την πουλήσουν και ήσασταν απέναντι τους και μαζί με εσάς όλη η κοινωνία.

Τώρα εσείς θέλετε να την ξεπουλήσετε ξεχνώντας τις δεσμεύσεις σας, όσα υποσχεθήκατε και για όσα οι πολίτες σας εμπιστεύτηκαν.
Ονομάζετε το ξεπούλημα αποεπένδυση και θέλετε να κάνετε το άδικο πράξη.

Με την πώληση της ΔΕΗ βάζετε ταφόπλακα στην Δυτική Μακεδονία, καταδικάζετε τις τοπικές κοινωνίες, αυξάνεται την ανεργία, μηδενίζεται τις εργασιακές σχέσεις και αφήνετε ξεκρέμαστη την Ενεργειακή Αυτάρκεια της χώρας.

Αν θέλετε να (ξε)πουλήσετε κάτι, (ξε)πουλήστε ότι σας ανήκει και όχι την δημόσια περιουσία !!!


Απόφαση Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας – Εορδαίας

ΟΧΙ στην πώληση των Μονάδων της ΔΕΗ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πτολεμαΐδας – Εορδαίας συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων της Δ.Ε.Η. και παίρνει θέση ενάντια στο ξεπούλημα της επιχείρησης και των ορυχείων.

Η υποβάθμιση της περιοχή μας δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Λέμε όχι στην πώληση των μονάδων τις Δ.Ε.Η.

Αιτούμαστε την απόσυρση του Νομοσχεδίου.


 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο επερχόμενο ξεπούλημα της ΔΕΗ και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι της για να ανατραπούν οι δεσμεύσεις του τρίτου μνημονίου  που διαλύουν και χρεοκοπούν τη ΔΕΗ και να μην ανατραπούν οι εργασιακές τους σχέσεις.

Η κυβέρνηση κατέθεσε και προωθεί για ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο για την πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ. Με αυτό το νομοσχέδιο προβλέπεται η μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση δημόσιας γης που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα (50.000 στρέμματα στην Αρκαδία και άλλα τόσα στην Φλώρινα θα περάσουν στα χέρια ιδιωτών).

Κατ’ επέκταση, το ηλεκτρικό ρεύμα θα ακριβύνει ακόμα περισσότερο για τους καταναλωτές και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από το 2005 που ξεκίνησε η περίφημη απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας οι λογαριασμοί στους καταναλωτές έχουν αυξηθεί κατά 149%.

Όλοι Μαζί στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στη ΔΕΗ και  προστατεύουμε τη Δημόσια περιουσία.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.