Εισήγηση του Β. Κωνσταντόπουλου στην συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού για τα ανταποδοτικά τέληkonstantopoulos_vasilisΚύριε δήμαρχε, κύριοι σύμβουλοι

Ως γνωστόν η ανταποδοτικότητα μιας υπηρεσίας ανάγεται σε ετήσια βάση. Άρα οι υπολογισμοί μας πρέπει να γίνουν στον χρονικό ορίζοντα του ενός έτους.
Σύμφωνα με τον νόμο η τιμολόγηση των ανταποδοτικών υπηρεσιών γίνεται με τρόπο που στο τέλος του έτους να μην δημιουργούνται ούτε ελλείμματα ούτε όμως και πλεονάσματα.

Επίσης αυτό που πρέπει να συζητηθεί σήμερα ως θέμα είναι η ισοσκέλιση (έσοδα = έξοδα ) των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Ως έσοδα θα θεωρήσουμε τα βεβαιωθέντα του έτους και ως έξοδα τις χρεώσεις της ΔΕΗ. Οι επισφάλειες των εισπράξεων δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη σ’ αυτή την φάση στους υπολογισμούς, άλλωστε είναι πολύ μικρές της τάξης του 2,5 %.

Άρα σήμερα δεν μπορούμε να συζητήσουμε πως θα αντιμετωπιστεί το χρέος προς την ΔΕΗ και την ΔΙΑΔΥΜΑ, συνολικού ύψους 1.850.000 €. Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει αυτοτελώς σε άλλο δημοτικό συμβούλιο. Κατά την άποψή μας, όπως επανειλημμένα σας έχουμε προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο, έπρεπε η οφειλή αυτή να συμπεριληφθεί και να εξοφληθεί από το πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών του Υπ. Εσωτερικών, όπως έκαναν τόσοι δήμοι στην χώρα. Το γεγονός ότι ο δήμος ακόμα δεν έχει κάνει αίτηση, δείχνει το μέγεθος της αδιαφορίας και της ανικανότητας της δημοτικής αρχής.

1. Στο σκέλος των εσόδων

Σύμφωνα με την εισήγηση της δημοτικής αρχής αλλά και από τους διαθέσιμους πίνακες προκύπτει ότι για το 2016 τα έσοδα που βεβαιώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 732.380 €.
Πρέπει κατ’ αρχάς να εξετάσουμε την δυνατότητα αύξησης των εσόδων χωρίς την αύξηση της τιμής μονάδας (ευρώ/τ.μ).
Η αύξηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την πλήρη και ακριβή καταγραφή των ιδιοκτησιών και των χρεώσεων ανά ιδιοκτησία, πράγμα που σήμερα καθίσταται εφικτό μετά την κατάρτιση του κτηματολογίου.

Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να προβούμε σε αύξηση της τιμής μονάδας (ευρώ/ τ.μ) εάν πρώτα δεν εξαντλήσουμε κάθε άλλη δυνατότητα.

2. Στο σκέλος των εξόδων

Βασική αρχή μιας τιμολόγησης ανταποδοτικών υπηρεσιών είναι ο εξορθολογισμός των δαπανών-εξόδων και η κατά το δυνατόν μείωσής τους, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών.

2α . Έξοδα καθαριότητας

Κατά την άποψή μας μπορεί να γίνει μείωση των δαπανών καθαριότητας με τις παρακάτω ενέργειες.
Αυστηρός έλεγχος του προγράμματος αποκομιδής των σκουπιδιών, του ζυγίσματος των αυτοκινήτων και του συνολικού φορτίου που παραδίδει ο δήμος στον σταθμό μεταφόρτωσης της ΔΙΑΔΥΜΑ.
Σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς μας. το ετήσιο συνολικό φορτίο των απορριμμάτων που παραδίδει ο δήμος στην ΔΙΑΔΥΜΑ, λόγω ακριβώς της φτώχειας που χτύπησε τα νοικοκυριά, πρέπει τα τελευταία χρόνια να έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 30 %.
Σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας εργολαβίας το μέσο ετήσιο συνολικό φορτίο των απορριμμάτων ανέρχεται στους 320 τόνους τον μήνα ή 3.840 τόνοι ανά έτος. Με κόστος μονάδας 28 €/τόνο, το ετήσιο κόστος ανέρχεται στα 107.520 € και όχι στα 204.000 € που αναφέρεται στην εισήγηση.
– Έλεγχος της διακίνησης ανακυκλώσιμων υλικών, ακριβής καταγραφή του φορτίου που διακινείται ετησίως και υποβολή αιτήματος προς την ΔΙΑΔΥΜΑ μείωσης του κόστους αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών μέσω της τιμολόγησης του συνολικού φορτίου που παραδίδει ο δήμος.

2β. Έξοδα ηλεκτροφωτισμού

Τα έξοδα ηλεκτροφωτισμού μπορούν να μειωθούν εάν ο δήμος προβεί στις κατάλληλες ενέργειες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω:

Ακριβής καταγραφή όλων των παροχών του δήμου. Από τις καταστάσεις παροχών προκύπτει ότι πιθανόν υπάρχουν παροχές που δεν είναι ιδιοκτησίας του δήμου.
Εκκαθάριση του μητρώου παροχών του δήμου. Για παράδειγμα στα Σέρβια εμφανίζεται ο Εμπορικός Σύλλογος με τρείς παροχές, ο Μορφωτικός με μία, ο ΦΟΠ με 25 παροχές, χρειάζονται πράγματι τόσες παροχές;
Διακοπή ρεύματος σε κτίρια ή παροχές που είναι ανενεργές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται κτίρια όπως το Εξατάξιο Γυμνάσιο, το Τούρκικο Σχολείο το οποίο χρησιμοποιείται μόνον για την έκθεση και άρα μπορεί να γίνει η διακοπή και επανατροφότηση κατά την περίοδο της έκθεσης κ.α.
Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας φωτισμού . Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολλές ενέργειες. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
. Έναρξη δημοτικού φωτισμού μία ώρα αργότερα και κλείσιμο μία ώρα νωρίτερα.
. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια των υπηρεσιών, ρυθμίζοντας στην κατάλληλη θερμοκρασία τα κλιματιστικά και τους λέβητες. Θέση εκτός όλων των καταναλώσεων σε ώρες μη λειτουργίας των υπηρεσιών.
. Μείωση παγίων η οποία θα επιτευχθεί με την εκκαθάριση των καταλόγων.
– Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ύδρευσης και άρδευσης. Αυτό θα επιτευχθεί με την εκκαθάριση των καταλόγων των παροχών. Παράλληλα θα πρέπει να ελεγχθούν εκ νέου οι παροχές ύδρευσης για υποκλοπές νερού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
– Έλεγχος για την ακρίβεια της χρέωσης από την ΔΕΗ. Πρέπει να ελεγχθούν οι χρεώσεις των παροχών σε οικιακό ή βιομηχανικό. Πιστεύω ότι υπάρχουν παροχές που χρεώνονται με οικιακό τιμολόγιο ενώ έπρεπε να χρεώνονται με βιομηχανικό.

Εν κατακλείδι κύριε δήμαρχε,

Εισπράξτε πρώτα τα έσοδα από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης των ετών 2015, 2016,2017., συνολικού ύψους περίπου 1,5 εκ. ευρώ.
Εισπράξτε μέρος των οφειλών των πολιτών προς τον δήμο ύψους 2,0 εκ. ευρώ, συνολικού ύψους 600 χιλ. ευρώ.
Ζητείστε και πάρτε από το Υπ. Εσωτερικών χρήματα για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπου όμως να περιλαμβάνονται και οι οφειλές προς την ΔΕΗ και ΔΙΑΔΥΜΑ, συνολικού ύψους 2,5 εκ. ευρώ,
Αυξήστε τα έσοδα των ανταποδοτικών με βάση τις προτάσεις μας.
Μειώστε τις δαπάνες επίσης με βάση τις προτάσεις μας,

Και τότε ελάτε στο δημοτικό συμβούλιο με μια τεκμηριωμένη άποψη για να συζητήσουμε για τα ανταποδοτικά τέλη.
Εμείς πάντως έχουμε κάνει τους σχετικούς υπολογισμούς και σας ενημερώνουμε, ότι εφ’ όσον γίνουν όλ’ αυτά, δεν θα χρειαστούν αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη.

Ως τότε θα είστε μόνος σας. Εμείς δεν θα σας δώσουμε άλλοθι για την ανικανότητά σας, την αδράνειά σας, τις παραλείψεις σας και τις αβλεψίες σας.

Ούτε συνένοχοι θα γίνουμε στο έγκλημά σας.

Η ευθύνη ανήκει ακέραια σε σας και την ομάδα σας αυτή που σας στηρίζει ή τουλάχιστον αυτή που απέμεινε να σας στηρίζει.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.