Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός για πρώτη φορά από τον Δήμο Κοζάνης για την ενεργειακή αναβάθμιση 14 σχολικών κτηρίων

sxoleio_koz2

Για πρώτη φορά ο Δήμος Κοζάνης προχωρά σε Δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14) σχολικών κτηρίων του Δήμου Κοζάνης».

Συγκεκριμένα:

1. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης δεκατεσσάρων (14) σχολικών κτηρίων του Δήμου Κοζάνης» (CPV:71335000-5), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης.

2. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 182.490,81 € (χωρίς τον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:
• 86.198,87 € για μελέτη κατηγορίας 6 (Αρχιτεκτονικές μελέτες κτηριακών έργων)
• 68.412,62 € για μελέτη κατηγορίας 9 (Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές, ηλεκτρονικές
μελέτες)
• 4.076,17 € για μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ και 23.803,15 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων,) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης www.cityofkozani.gov.gr και την ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr. Έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό από την Γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, Πλατεία 28 ης Οκτωβρίου.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και ωρών (07:00 – 15:00), από τη Διεύθυνση Τεχνικών υπηρεσιών (αρμόδια υπάλληλος επικοινωνίας κα Καλλιόπη Μακρή) στο τηλέφωνο 2461350400 καθώς και διαμέσου του τηλεομοιότυπου στον αριθμό 2461301194.

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στην Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται η 31/10/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ν.Α. για το KOZANILIFE.GR

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.