Αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για αλλαγή του τρόπου αποπληρωμής επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεωνperifereia_koz

Αίτημα του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για αλλαγή του τρόπου αποπληρωμής επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις προηγούμενων Επενδυτικών Νόμων

Αίτημα για την αλλαγή του τρόπου αποπληρωμής των επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που έχουν υπαχθεί τις διατάξεις προηγούμενων Επενδυτικών Νόμων υπέβαλε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση.

Ο Θ. Καρυπίδης τεκμηριώνει το αίτημα στη βάση των παραγόντων που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση αρνητικού κλίματος και προδιαγράφουν δυσοίωνο μέλλον για τις επιχειρήσεις της περιοχής σε ότι αφορά στην ανταγωνιστικότητά τους, σε εθνικό αλλά κυρίως σε διεθνές επίπεδο.

Η πρόταση της Περιφέρειας προβλέπει «για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εντάχθηκαν και υλοποιούν επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των Ν.3299/2004 και Ν. 3908/2011 ανεξάρτητα από τον καθορισμό του τρόπου καταβολής της επιχορήγησης σ΄ αυτές (είτε σε δόσεις του 1/7 είτε σε δόσεις του 1/5), να γίνει νομοθετική ρύθμιση ώστε, με την ολοκλήρωση της επένδυσης να καταβάλλεται εφάπαξ το υπολειπόμενο ποσό της επιχορήγησης».

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα επωφεληθούν από μία τέτοια ρύθμιση καθιστά το συνολικό κόστος απόλυτα προσιτό. Παράλληλα, δίνεται ευκαιρία βιώσιμης ανάπτυξης σε δεκάδες επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και μία θετική προοπτική για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.

Αναλυτικά το αίτημα του Περιφερειάρχη:

Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι τα τελευταία χρόνια η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δεν αποτελεί προφανή και πρώτη επιλογή για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.
Και αυτό συμβαίνει, ανεξάρτητα ως έναν βαθμό, από την γενικότερη κρίση της Ελληνικής Οικονομίας και την πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στη διαμόρφωση του αρνητικού κλίματος για την περιοχή μας συνέβαλαν διάφοροι παράγοντες, όπως:
η έλλειψη ενός ξεκάθαρου και μακροχρόνιου πλάνου ανάπτυξης, στο οποίο να συμπορεύονται όλες οι παραγωγικές δυνάμεις του τόπου,
ο εφησυχασμός και ο ανταγωνισμός στην επιχειρηματική δραστηριότητα, από τη λειτουργία της ΔΕΗ στην περιοχή (ορυχεία, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.),
η «μονοκαλλιέργεια» όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής,
η έλλειψη εναλλακτικών σχεδίων ανάπτυξης, ειδικά τώρα που βιώνουμε ήδη τη «μεταλιγνιτική περίοδο» και
η υπερεκμετάλλευση των υπέργειων και υπόγειων φυσικών πόρων της Περιφέρειας (λιγνίτες, ύδατα κλπ) για την παραγωγή ενέργειας, χωρίς την παράλληλη βιώσιμη αποκατάστασή τους.

Δεν είναι τυχαία εξάλλου η εμφάνιση φυσικών καταστροφών στην περιοχή, με πιο πρόσφατη την κατάρρευση και κατολίσθηση εδαφών στο Ορυχείο Αμυνταίου.
Γεγονότα σαν και αυτά, τόσο σε παλιά όσο και σε ενεργά ορυχεία, έχουν πολύ σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, όπως:
την καταστροφή υποδομών (π.χ. δρόμοι, γεωτρήσεις)
την εξαφάνιση πολυετών καλλιεργειών (π.χ. αμπελώνων)
την εμφάνιση εκτεταμένων ζημιών σε μεγάλο αριθμό κτιρίων και παραγωγικών εγκαταστάσεων

Την ίδια περίοδο:
η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία, όχι μόνο σε Εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία ανήλθε για το σύνολο του 2016 στο 31,3% και είναι το μεγαλύτερο ανάμεσα στις Περιφέρειες των 27 χωρών μελών ενώ
το ΑΕΠ της Περιφέρειας εμφανίζεται σταθερά στρεβλό, σε σχέση με την πραγματική οικονομία της ευρύτερης περιοχής ήτοι πολύ μεγαλύτερο από το πραγματικό (λόγω της δραστηριότητας της ΔΕΗ).

Το γεγονός αυτό δημιουργεί, από μόνο του, λανθασμένη βάση συζήτησης και σχεδιασμού και οδηγεί στην υιοθέτηση στρεβλών δεικτών που αφορούν στην ενίσχυση των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, με τον ισχύοντα χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, το ποσοστό ενίσχυσης μίας επιχείρησης με έδρα στο κέντρο της Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται μέχρι 55% (για μικρές επιχειρήσεις) όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη Δυτική Μακεδονία δεν ξεπερνά το 45%.
Επομένως για κάθε 1.000.000,00€ επένδυσης, ακόμη και στο πλαίσιο του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου, ποσό 100.000,00€ «αποστερείται» από τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας.

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις της έχουν να αντιμετωπίσουν :
μεγαλύτερες αποστάσεις από τις κεντρικές διαμετακομιστικές εξόδους της χώρας (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια),
μεγαλύτερες αποστάσεις από τους κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας
περισσότερη ενέργεια κατά μέσο όσο, για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, λόγω των δυσμενέστερων καιρικών συνθηκών και επομένως μεγαλύτερα κόστη και μικρότερα περιθώρια κέρδους,
σε μία περίοδο που ο τραπεζικός δανεισμός, όταν καταστεί εφικτός, είναι ιδιαίτερα κοστοβόρος.

Συνεπώς οι επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητά τους, σε εθνικό αλλά κυρίως σε διεθνές επίπεδο που είναι και στόχος όλων μας.
Με αυτά τα δεδομένα, το μέλλον της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Δυτική Μακεδονία εμφανίζεται δυσοίωνο.
Προφανώς η διόρθωση όλων των παραπάνω στρεβλώσεων απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα και συνεχή προσπάθεια.
Παρ’ όλα αυτά υπάρχει περιθώριο θέσπισης «αντίμετρων», που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων και θα εκπέμψουν ένα ειλικρινές μήνυμα κατανόησης και συμπόρευσης στον επιχειρηματικό κόσμο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αμβλύνοντας τις ανισότητες και προωθώντας μια δίκαιη ανάπτυξη.

Η πρότασή μας στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που ήδη υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια και έχουν ενταχθεί στις διατάξεις των Νόμων 3299 και 3908.
Για τις επιχειρήσεις αυτές, κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης με τον νόμο 4399/2016, (δύο (2) έτη μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης των επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3908/2011 και έξι (6) έτη από την αντίστοιχη διαδικασία του Ν. 3299/2004), προβλέπεται η καταβολή της επιχορήγησης σε επτά (7) δόσεις, εφόσον το επενδυτικό σχέδιο δεν εκταμίευσε ποσό επιχορήγησης μέχρι την ψήφιση του νόμου και σε πέντε (5) δόσεις εφόσον το ποσό της επιχορήγησης που καταβλήθηκε στην επιχείρηση είναι μεγαλύτερο των 2/7 της εγκεκριμένης επιχορήγησης.

Οι τέσσερις (4) από τις παραπάνω δόσεις προβλέπεται να καταβληθούν σε βάθος τετραετίας από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου ενώ ο επενδυτής θα έχει ήδη αποπληρώσει, με ίδια κεφάλαια ή και με χρήση βραχυπρόθεσμου δανείου, το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.
Η ρύθμιση αυτή «ανατινάζει», στην κυριολεξία, τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό κάθε επιχείρησης ενώ έγινε, προφανώς, με σκοπό να μετριάσει τις συνέπειες των υπέρογκων οφειλών του Κράτους προς τις επιχειρήσεις.

Η Κυβέρνηση έδειξε τη δέουσα ευαισθησία σε ειδικές περιπτώσεις Περιφερειών στις οποίες οι επιχειρήσεις είχαν να αντιμετωπίσουν επιπλέον δυσκολίες.
Υστερα από τα ανωτέρω προτείνουμε για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εντάχθηκαν και υλοποιούν επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των Ν.3299/2004 και Ν. 3908/2011 ανεξάρτητα από τον καθορισμό του τρόπου καταβολής της επιχορήγησης σ΄ αυτές (είτε σε δόσεις του 1/7 είτε σε δόσεις του 1/5), να γίνει νομοθετική ρύθμιση ώστε, με την ολοκλήρωση της επένδυσης να καταβάλλεται εφάπαξ το υπολειπόμενο ποσό της επιχορήγησης.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα επωφεληθούν από μία τέτοια ρύθμιση καθιστά το συνολικό κόστος απόλυτα προσιτό. Παράλληλα, δίνεται ευκαιρία βιώσιμης ανάπτυξης σε δεκάδες επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία αλλά και μία θετική προοπτική για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και είμαστε σε αναμονή.

Με εκτίμηση
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
Καρυπίδης Θεόδωρος

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.