Τι ισχύει για τη «δήθεν» κατάργηση της άδειας λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης – Τι πρέπει να τηρούν οι καταστηματάρχες σε περίπτωση ελέγχου – Ανακοίνωση της ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.kozani_steno_agora

Γνωρίζοντας τις ανυπέρβλητες δυσκολίες κατανόησης των νόμων από τους συναδέλφους μέλη του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. ως επίσης και πολλών άλλων φορέων, προχωράμε στην εξήγηση του , απλοποιώντας τον και εντοπίζοντας τα κύρια σημεία του και τις παγίδες που μπορεί να δημιουργούνται.

Αναλύουμε και παρουσιάζουμε τι είναι η περιβόητη ΔΗΘΕΝ κατάργηση λειτουργίας καταστήματος με μια απλή γνωστοποίηση.

Οδηγούμε τον συνάδελφο βήμα- βήμα για το τι προβλέπει ο ν. 4442/2016 και πως εφαρμόζεται μετά την Απόφαση 16228/18-05-2017 των Υπουργείων Εσωτερικών , Οικονομικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παραπληροφόρηση δημιουργούν ακόμα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όπως η ΕΡΤ1 όταν στην εκπομπή ¨ Πρωινή Ζώνη¨ αναφέρθη ότι με μια γνωστοποίηση στον Δήμο γίνεται η ίδρυση καταστήματος.

Το μόνο και μοναδικό σημείο ευνοϊκότητας είναι η κατάργηση της προέγκρισης.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο υποψήφιος καταστηματάρχης για την ίδρυση της επιχείρησης του θα πρέπει να ακολουθήσει υποχρεωτικά ως προβλέπεται από την Απόφαση (16228/18-5-2017 άρθρο 2) συναρμοδίων Υπουργείων Εσωτερικών , Οικονομικής Ανάπτυξης , Πολιτισμού , Περιβάλλοντος και Ενέργειας τα εξής βήματα:

1. Αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου για την χορήγηση βεβαίωσης ότι το κατάστημα (εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία , παραδοσιακά καφενεία, κινητές & σταθερές καντίνες, καφετέριες αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συναφή άλλες επιχειρήσεις) μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία . Στην αίτηση δηλώνει ονοματεπώνυμο , διεύθυνση, το είδος του καταστήματος , η δραστηριότητα της επιχείρησης.

2. Στην Αίτηση περιγράφεται λεπτομερώς η διεύθυνση της επιχείρησης οδός – αριθμός – περιοχή και σκαρίφημα που φαίνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης της επιχείρησης.

3. Εάν το κατάστημα είναι σε πολυκατοικία: α) μαζί με την Αίτηση υποβάλλεται και στον Δήμο ο κανονισμός της πολυκατοικίας ότι δεν απαγορεύεται το είδος της επιχείρησης του, β) ελλείψει κανονισμού υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν υφίσταται κανονισμός πολυκατοικίας.

Ο Δήμος υποχρεούται να εκδώσει την Βεβαίωση εντός δεκαπέντε ημερών. Εάν απορρίπτεται πρέπει να αιτιολογείται λεπτομερώς. Εάν παρέλθουν οι δεκαπέντε μέρες θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί . Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι συνάδελφοι να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στο εξής βασικότατο σημείο για την επιχείρηση τους. Αναφερόμαστε ειδικά για τους νέους υποψήφιους καταστηματάρχες. Η τήρηση των αρχείων σε νέα επιχείρηση (άρθρο 4 πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμόν Απόφασης 16228/18-05-2017).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Χωρίς την τήρηση και την ύπαρξη αρχείων επιβάλλονται αρχικά πρόστιμα και στην συνέχεια καταργείται η γνωστοποίηση και κλείνει η επιχείρηση.

1. Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης μαζί με το αντίγραφο σώματος της γνωστοποίησης.
2. Σχεδιάγραμμα του καταστήματος που να φαίνονται καθαρά οι χώροι του καταστήματος με τα τ.μ. συμπεριλαμβανομένων χώρων υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.
3. Βεβαίωση από τον μηχανικό ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις από τον Νόμο για την χρήση του αντικειμένου της επιχείρησης ( π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία , παραδοσιακά καφενεία, κινητές & σταθερές καντίνες, καφετέριες αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συναφή άλλες επιχειρήσεις).
4. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
5. Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων της πυροπροστασίας.
6. Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικού ή υπεύθυνου του καταστήματος.
7. Το προβλεπόμενο παράβολο (φωτοαντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης).
8. Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
9. Άδεια παράτασης μουσικής και ως επίσης την γνωστοποίηση χρήσης μουσικής.
10. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου εφ’ όσον υπάρχει αέριο.
11. Όταν το κατάστημα είναι τροφίμων και ποτών (εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες, ψαροταβέρνες, ουζερί, μουσικοταβέρνες, σνακ μπαρ, fast food, πιτσαρίες, καφενεία , παραδοσιακά καφενεία, κινητές & σταθερές καντίνες, καφετέριες αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και συναφή άλλες επιχειρήσεις) θα πρέπει αυστηρά να διαθέτουν εργοδότης

και προσωπικό:
α) Πιστοποιητικό υγείας
β) Βεβαίωση εκπαίδευσης στα τρόφιμα και ποτά (Βεβαίωση Ε.Φ.Ε.Τ.)
γ) Διάγραμμα ροής
δ) Καταλληλότητα νερού
ε) Βεβαίωση για τα λάδια
στ) Θερμοκρασία ψυγείων
ζ) Απεντόμωση – Μυοκτονία
η) Κατάλογος προμηθευτών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως η λειτουργία της επιχείρησης εάν:
1. Δεν πληρωθεί το παράβολο στον Δήμο και οποιαδήποτε άλλη οφειλή.
2. Βεβαίωση ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ανεξαρτήτως εάν η επιχείρηση είναι παλιά ή καινούργια για την ύπαρξη και προς αποφυγή παραβάσεων και προστίμων απαραιτήτως να τηρεί τα 20 σημεία τα οποία επαναφέρουμε στην δημοσιότητα.

Επιθυμία του ΠΑΝ. Σ.Ε.Κ.Τ.Ε. όπως έχει τονιστεί και παλιότερα είναι η συνεργασία με όλους τους φορείς ιδιωτικούς και δημοσίους για την σωστή ενημέρωση εκατοντάδων χιλιάδων συναδέλφων του κλάδου εστίασης και διασκέδασης.

Τονίζουμε επίσης την στήριξη πολλών Δήμων και Επιμελητηρίων και τους ευχαριστούμε θερμά που παραπέμπουν πολλά καταστήματα για ενημέρωση στο ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.ΤΕ. Εκ πολλάκις και οι ίδιοι τους κοινοποιούν υλικό του φορέα μας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η γνωστοποίηση δεν θα γίνεται πλέον σε κανένα φορέα παρά μόνο ηλεκτρονικά. Θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https:// notifybusiness. gov.gr.

Ο φορέας που επιθυμεί να υποβάλει γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας της δραστηριότητας του, εγγράφεται στο σύστημα μέσων των κωδικών που χρησιμοποιεί για την εισαγωγή στο σύστημα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (taxisNet).

Όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί ο κάθε καταστηματάρχης κατά τον έλεγχο των ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.
2. Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής στο Δήμο, Ν.4442/7-12/2016.
3. Πιστοποιητικά Υγείας (πρώην Βιβλιάρια Υγείας Εργοδότη-Προσωπικού) ΚΥΑ 14708/17-8-2007
4. Κυτίο παραπόνων – Φύλλο διαμαρτυρίας (τοποθετημένο δίπλα στην έξοδο)
5. Πιστοποίηση Ε.Φ.Ε.Τ. (Εργοδότη – Προσωπικού). Υποχρεωτική Κοιν.οδηγία 852/2004 – Υπουργική Απόφαση 14708/2007.
6. Τιμοκατάλογος αναρτημένος σε εμφανές σημείο στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου.
7. Τήρησης τιμοκαταλόγου που πριν της παραγγελίας να δίνεται στον πελάτη.
8. Πίνακας Προσωπικού αναρτημένος σε εμφανές σημείο σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό.
9. Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας. Προεδρικό Διάταγμα 294/1988
10. Τήρησης υποχρεωτικά των 6 αρχείων από όλες τις επιχειρήσεις Τροφίμων – Ποτών – Ξενοδοχείων και συναφή. Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας 4476/14-01-2013 Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών.
11. Άδεια εργασίας: εργοδότη και προσωπικό (εξαιρουμένου της εστίασης).
12. Φαρμακείο στις επιχειρήσεις απασχόλησης προσωπικού. Νόμος 3850/2010 Φαρμακεία που οφείλουν να διατηρούν οι επιχειρήσεις.
13. Σε εμφανές σημείο στον τιμοκατάλογο να αναγράφεται η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)».
14. Μελέτη επικινδυνότητας (για τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό). Ν 3850/2010
15. Βιβλίο Αναφοράς: (Σχετικά με τον αντικαπνιστικό Νόμο 3868/2010)
16. Δεν δεχόμαστε ή Δεχόμαστε πιστωτικές – χρεωστικές προπληρωμένες κάρτες 4446/2016. Αναρτημένο σε εμφανές σημείο στην βιτρίνα
17. Πινακίδα αναρτημένη στην είσοδο «Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε Κέντρα Διασκέδασης και αμιγή μπαρ σε ανηλίκους κάτω των 17, οι οποίοι δεν συνοδεύονται από γονείς ή κηδεμόνες» Προεδρικό Διάταγμα 36/1994 άρθρο 2.
18. Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικες Ν.3738 άρθρο 1, σε όλα ανεξαιρέτως τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
19. Άδεια από τον Δήμο για την χρήση κοινόχρηστων χώρων Β.Δ. 24/9/20-10-1958.
20. Πινακίδες στις πλευρές του καταστήματος σε εμφανές σημείο, ότι «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ» Νόμος 3868/2010.
Υπενθυμίζουμε ότι:
Τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκέδασης, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών καθορίζονται ως ακολούθως:
α) Τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη μέχρι τις 04:30 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου και μέχρι την 05:00 ώρα της επόμενης ημέρας για την περίοδο 1 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 06:00 ώρα.
β) Χωρίς χρονικό περιορισμό τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο καθώς και τις επίσημες αργίες.
γ) Εστίαση : Ελεύθερο ωράριο όλο το 24ώρο – Προσαρμογή στην χρήση της μουσικής βασισμένη στα χρονικά ωράρια από τα εκάστοτε τοπικά Δημοτικά Συμβούλια.

Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρηγόρης Τσαπατσάρης

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.