Πρόσκληση του Δήμου Εορδαίας για συμμετοχή στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

dimarxeio_ptolemaidas

Ο Δήμαρχος Εορδαίας κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 76 Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» θα προβεί σε εκ νέου συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, λόγω λήξης της θητείας.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελεί συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η διάρκεια της θητείας της δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη.

Για το λόγω αυτό καλούμε όλους τους εκπροσώπους :

. Των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
. Των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
. Των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
. Των εργαζομένων στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα
. Των ενώσεων και συλλόγων γονέων
. Των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
. Των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
. Άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
. Δημότες

να εκφράσουν εγγράφως την βούληση τους για συμμετοχή στην εν λόγω Επιτροπή .

Πιο συγκεκριμένα για τους συλλόγους ή φορείς που ενδιαφέρονται θα πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του Δήμου μας αίτηση για τη συμμετοχή στην ανωτέρω Επιτροπή καθώς και Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου ή Φορέα, ότι το καταστατικό τους ισχύει και να ενημερώσουν για τα προτεινόμενα από αυτούς μέλη καθώς και τους αναπληρωματικούς τους έως 7 Απριλίου 2017.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο email: denptol@ptolemaida.gr

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
. Γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα Δράσης του Δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου.
. Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το Δημοτικό Συμβούλιο ή τον Δήμαρχο .
. Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
. Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων.
Η Δημοτική Επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της , υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μια φορά κάθε 3 μήνες για τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

.
Ο Δήμαρχος Εορδαίας

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΜΑΝΙΔΗΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.