Η εισήγηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Γ. Ντζιμάνη για τον προϋπολογισμό του 2017

ntzimanis_vouli2

Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Ντζιμάνης Γεώργιος, πραγματοποίησε εισήγηση στην Ολομέλεια, στα πλαίσια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2017

Η Εισήγησή του είναι η ακόλουθη:

«Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο συγκεκριμένος, υπό συζήτηση προϋπολογισμός, αποτελεί τον δεύτερο που καταθέτει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σε συνέχεια του προηγούμενου προϋπολογισμού, του οικονομικού έτους 2016, που κατόρθωσε να σπάσει τον 6ετή κύκλο της ύφεσης, και να βάλει τα θεμέλια για δημοσιονομική σταθερότητα.

Είναι ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός και αναπτυξιακός, που συνεχίζει να οριοθετεί μια νέα πορεία ανάκαμψης, για τη χώρα, την οικονομία, και για την κοινωνία.
Η επιστροφή στην ανάπτυξη, παράλληλα με την αύξηση της απασχόλησης, και τη θετική επίδραση της μεταφοράς του 2ου εξαμήνου του 2016 στο 2017, αναμένεται να συμβάλουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, επιτρέποντας καταγραφή θετικών ρυθμών ανάπτυξης από το 2017, με πρόβλεψη στο 2,7%.

Η προχτεσινή απόφαση του Eurogroup για την άμεση εφαρμογή των βραχυπρόθεσμων μέτρων για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους αποτελεί σημαντική επιτυχία και ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα, για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση.

Συγκεκριμένα, εξασφαλίζεται μείωση χρέους ύψους 22% του ΑΕΠ, δηλαδή τουλάχιστον 45 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα, σταθεροποιούνται τα επιτόκια στο ευνοϊκό ύψος του 1,5%, γεγονός ύψιστης σημασίας ειδικά σε μια περίοδο αβεβαιότητας αλλά και προβλέψεων για αύξηση των επιτοκίων το προσεχές διάστημα.
Βασική επιδίωξη της οικονομικής πολιτικής μας και για το 2017, είναι η διατήρηση και ενίσχυση της δημοσιονομικής ισορροπίας, με ταυτόχρονο δίκαιο επιμερισμό του βάρους της δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά και του οφέλους της οικονομικής ανάκαμψης που προβλέπεται.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης νέων εργαλείων κοινωνικής πολιτικής, όπως είναι η θεσμική κατοχύρωση και επέκταση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, η ενίσχυση της απασχόλησης, η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης και η ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Τώρα, όσον αφορά τα θέματα Άμυνας, θα ήθελα να αναφέρω ότι:

Το 2016, το Υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε δυο πολύ σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Η πρώτη αφορούσε τον Ν. 4361, σύμφωνα με τον οποίο αναθεωρήθηκε και βελτιώθηκε το σύστημα μοριοδότησης των μεταθέσεων των Οπλιτών, καθώς επίσης, ρυθμίστηκαν και θέματα μέριμνας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.
Η δεύτερη νομοθετική πρωτοβουλία, αφορούσε τη «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Άμυνας», (Ν. 4407), και θα ήθελα να αναφέρω 3 σημεία-τομές του συγκεκριμένου Νόμου:

Το πρώτο αφορά τη σύσταση και λειτουργία μιας νέας Υπηρεσίας στο (ΓΕΕΘΑ) της ΜΟ.Μ.ΚΑ, η οποία έχει σκοπό αφενός τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων διά της χρησιμοποίησης μέσων και προσωπικού των ΕΔ, ιδίως σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές, όπου είναι δυσχερής η εκπλήρωση βασικών ανάγκών της τοπικής κοινωνίας μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Επίσης, η ΜΟΜΚΑ δύναται να συμπεριληφθεί στα σχέδια πολιτικής προστασίας.
Το δεύτερο, αφορά τη σύσταση και λειτουργία επίσης μιας νέας Υπηρεσίας στο ΥΠ.ΕΘ.Α της (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.), η οποία θα αναλάβει ρόλο οικονομικοτεχνικής και νομικής υποστήριξης, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των τριών Ταμείων των ΕΔ που δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά ο συνδικαλισμός στο χώρο των ΕΔ.

Για το 2017, και λαμβάνοντας υπόψη το υπάρχον, αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), επαναξιολογεί τις δράσεις του, προς επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας του επιχειρησιακού, αμυντικού και κοινωνικού του έργου.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξοικονόμησης πόρων και εξορθολογισμού των δαπανών του ΥΠΕΘΑ έτους 2017, έχουν ήδη επικαιροποιηθεί, αναληφθεί και δρομολογηθεί από τα
Γενικά Επιτελεία δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν σε σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, οι οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:
• Αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών μονάδων των ΕΔ, με μείωση του μεγέθους και αύξηση της δύναμης πυρός,
• Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, μέσω της Υπηρεσίας Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των ΕΔ (ΥΠΑΑΠΕΔ),
• Outsourcing των οικονομικών δραστηριοτήτων των Στρατιωτικών Εκμεταλλεύσεων εξυπηρέτησης προσωπικού,
• Προσπάθεια εκποίησης πλεονάζοντος ή μη επιχειρησιακά αναγκαίου πολεμικού υλικού και εξοπλισμού,
• Εφαρμογή των ΣΔΙΤ,
• Μείωση προσλήψεων εποχικού προσωπικού.

Από τον Τακτικό Προϋπολογισμό:
έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 475 εκ Ε, αφορούν τα εξοπλιστικά προγράμματα.
Επίσης, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις, που θα καλύψουν δαπάνες για:
• την τμηματική καταβολή των αναδρομικών αποδοχών των στελεχών χρονικής περιόδου 01/08/2012 έως 30/6/2014,
• την περίθαλψη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων,
• την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού,
• τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειρηνευτικές αποστολές,
• την προμήθεια καυσίμων και υγειονομικού υλικού για τα στρατιωτικά νοσοκομεία,
• τις εθνικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ,
• τις εισφορές της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε Διεθνείς Οργανισμούς και
• τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Στο ΥΠ.ΕΘ.Α. υπάγονται επίσης, τα «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ». Η συγκεκριμένη ΔΕΚΟ προβλέπεται να εμφανίσει βελτιωμένο το αρνητικό αποτέλεσμα στο έτος 2017, με μείωση του ελλείματος, κατά 5 εκατ. Ε, έναντι του έτους 2016.

Όσον αφορά το ΠΔΕ, το ύψος των δαπανών του για το 2017 προβλέπεται να ανέλθει στα 6,75 δις ευρώ, στο ίδιο ύψος με αυτό του 2016. Οι δαπάνες αυτές, που αντιπροσωπεύουν το 3,7% του προβλεπόμενου ΑΕΠ της χώρας, κατανέμονται σε 5,75 δις ευρώ για τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 1.δις ευρώ για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, συνοδεύει τη δημοσιονομική προσπάθεια με αναπτυξιακές δράσεις, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και ταυτόχρονα τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι για όλα τα προαναφερόμενα, σας καλώ να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισμό του 2017. Έναν προϋπολογισμό που δίνει το μήνυμα για μια νέα πορεία ανάκαμψης για τη χώρα.

Σας ευχαριστώ».

ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βουλευτής Κοζάνης – Σ.Υ.Ρ.Ι.Ζ.Α.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.