ΔΕΥΑΚ: «Με ελλιπή στοιχεία και αυθαίρετα συμπεράσματα ο κ. Γ. Μητλιάγκας παραπλανά τους πολίτες»

deiak234532

Ο κ. Γιώργος Μητλιάγκας με τη δεύτερη επιστολή του συνεχίζει, δυστυχώς, την τακτική που ξεκίνησε με την πρώτη, ερμηνεύοντας αυθαίρετα και λανθασμένα ορισμένα στοιχεία, με αποτέλεσμα να συκοφαντεί και να διαβάλει τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της. Παράλληλα, παραπληροφορεί τους πολίτες αναφερόμενος σε θέματα που ενδεχομένως δε γνωρίζει, ή για τα οποία έχει ελλιπέστατη ενημέρωση.

Μετά απ΄ όλα αυτά και για να μην μείνει ούτε ίχνος απ΄ την εικόνα που προσπάθησε να δημιουργήσει ο κ. Μητλιάγκας με τις επιστολές του, εμπλέκοντας μάλιστα και στελέχη της που ουδεμία σχέση ή ανάμιξη έχουν με το θέμα, θα θέλαμε να τονίσουμε πως η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κινείται πάντοτε και αυστηρά εντός των πλαισίων της νομιμότητας τόσο σε ό,τι αφορά κάθε οικονομικό θέμα, όσο και σε ό,τι σχετίζεται με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
Γι΄ αυτό κάθε απόφαση και ενέργεια της είναι αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και φυσικά έχει την έγκριση των υπερκείμενων αρχών και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών. Ο κ. Μητλιάγκας, όπως και ο ίδιος ομολογεί, προσέφυγε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, απ΄ όπου άντλησε τα ανάλογα στοιχεία, τα οποία όμως ερμήνευσε κατά το δοκούν, καταλήγοντας τελικά στη συκοφαντία, θίγοντας υπολήψεις προσώπων και την ίδια τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Τα στοιχεία που επικαλείται είναι φυσικά πραγματικά, αλλά ελλιπή, κάτι που αλλάζει την πραγματική εικόνα.
Για να φανεί ποια είναι η πραγματική εικόνα και για να μάθουν οι πολίτες πώς εξελίχθηκε το θέμα που αφορά τη διαχείριση και την επεξεργασία της λυματολάσπης που παράγουν οι Βιολογικοί Καθαρισμοί της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής;

Μέχρι τις αρχές Απριλίου του 2014, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ, όπως και άλλες Δ.Ε.Υ.Α. της Δυτικής Μακεδονίας, ήταν συμβεβλημένη με τη ΔΙΑΔΥΜΑ, τη Διαδημοτική εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας μας, για την επεξεργασία της παραγόμενης λυματολάσπης, καθώς μέσα στο σχεδιασμό της εν λόγω εταιρείας ήταν και η κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας ιλύος. Μέχρι τότε, λοιπόν, το μοναδικό κόστος με το οποίο επιβαρύνονταν η Δ.Ε.Υ.Α.Κ ήταν η μεταφορά της λυματολάσπης, η οποία κατέληγε σε χώρο πλησίον του Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, εντός των παλαιών ορυχείων της ΔΕΗ.

Από το Φθινόπωρο του 2013 και αφού η ΔΙΑΔΥΜΑ δεν κατάφερε να προχωρήσει στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας ιλύος, προκηρύχθηκε με βάση την κείμενη νομοθεσία ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μεταφορά και επεξεργασία της λυματολάσπης. Στο διαγωνισμό πήραν μέρος τέσσερις (4) εταιρείες και φυσικά αυτός κατοχυρώθηκε στο μειοδότη. Διαδικασία που επαναλήφθηκε και τα επόμενα έτη, ενώ υπήρξε και συμπληρωματική σύμβαση, με το αρχικό τίμημα της σύμβασης (Οκτώβριος του 2014).
Στα πλαίσια της εφαρμογής των συμβάσεων αυτών ο απολογισμός έδειξε πως η ποσότητα της παραγόμενης λάσπης που μεταφέρθηκε απ΄ το Βιολογικό Καθαρισμό ήταν:
– Για το 2014, 3.160 τόνοι
– Για το 2015, 3.365 τόνοι.
Διαχρονικά δε η παραγόμενη ποσότητα λυματολάσπης κυμαίνεται στους 3.500, περίπου, τόνους, ετησίως.

Από τότε που η ΔΕΥΑΚ (και άλλες ΔΕΥΑ της Δυτ. Μακεδονίας) δεν μπορούσαν να διαθέσουν τη λυματολάσπη τους στη ΔΙΑΔΥΜΑ, ήταν υποχρεωμένες να επιβαρυνθούν μ΄ ένα επιπλέον κόστος, καθώς εκτός απ΄ το κόστος μεταφοράς επιβαρύνονταν πλέον και με το κόστος διάθεση της. Γιατί ανεξάρτητα απ΄ το τι μπορεί να πιστεύει ο κ. Μητλιάγκας, η λυματολάσπη που προέρχεται από τα αστικά λύματα που καταλήγουν στο Βιολογικό Καθαρισμό, χρειάζεται ειδική επεξεργασία που προβλέπει την ξήρανση, τη σταθεροποίηση και την ασφαλή διάθεση της με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει ειδική μονάδα επεξεργασίας, που είναι μια επένδυση με σημαντικό κόστος, την οποία η ΔΕΥΑΚ δε διαθέτει. Γι΄ αυτό θα ήταν παράλογο, και ίσως και εγκληματικό, να διατεθεί έτσι η λυματολάσπη, χωρίς επεξεργασία δηλαδή, στους αγρότες της περιοχής. Υποθέτουμε πως αυτό ούτε ο ίδιος θα το ήθελε, ή μήπως όχι;

Και επειδή έθεσε και θέμα σπατάλης εκ μέρους μας, ο παρακάτω πίνακας είναι άκρως αποκαλυπτικός αφού περιέχει τις τιμές που πληρώνουν διάφορες ΔΕΥΑ για τη λυματολάσπη ανά τόνο, μεταξύ των οποίων και η ΔΕΥΑ Κοζάνης.

ΕΤΟΣ 2016

Α/Α

ΔΕΥΑ

/ΤΟΝΟ

1

KOZANH

38,00

2

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

47,00

3

ΓΡΕΒΕΝΑ

50,00

4

ΦΛΩΡΙΝΑ

80,00

5

ΝΑΟΥΣΑ

55,00

6

ΣΕΡΡΕΣ

53,00

7

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

42,00

Φυσικά, γνωρίζοντας πόσο χρήσιμη θα ήταν η διάθεση της λυματολάσπης στους αγρότες μας, έχουμε ξεκινήσει και προχωράμε εδώ και καιρό την απαραίτητη μελέτη για την κατασκευή στον τόπο μας απ΄ τη ΔΕΥΑΚ ειδικών εγκαταστάσεων που θα ξηραίνουν ηλιακά τη λάσπη και θα την επεξεργάζονται, πριν την αποδώσουν στους καλλιεργητές μας, προστατεύοντας έτσι τους ίδιους και τον κόπο τους, αλλά και το περιβάλλον μας. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν θα γίνει ως δια μαγείας ή ανέξοδα, αλλά με την ανάλογη οικονομική επένδυση, την οποία η ΔΕΥΑΚ προκειμένου να προστατεύσει το περιβάλλον, όπως κάνει πάντα, είναι διατεθειμένη να αναλάβει και να την ολοκληρώσει.

Δυστυχώς ο κ. Μητλιάγκας στις επιστολές του μεταξύ όλων των άλλων εμπλέκει και το θέμα του ειδικού τέλους 80%, μπερδεύοντας ανόμοια πράγματα μεταξύ τους και παραπληροφορώντας τους πολίτες. Διότι αν είχε μπει στον κόπο να απευθύνει τη σχετική ερώτηση στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. τότε θα μάθαινε πως το συγκεκριμένο τέλος χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση απαραίτητων έργων που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των πολιτών, έργων των οποίων ο αριθμός αυξήθηκε πάρα πολύ λόγω της επέκτασης του Δήμου Κοζάνης στα νέα του όρια μετά τις τελευταίες διοικητικές μεταρρυθμίσεις.

Απ΄ όλα τα παραπάνω είναι ξεκάθαρο πλέον πως ο κ. Μητλιάγκας χρησιμοποίησε πραγματικά αλλά ελλιπή στοιχεία, καταλήγοντας σε παραπλανητικά συμπεράσματα, που συκοφαντούν τόσο τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. όσο και μέλη του Δ.Σ. της και στελέχη της, παρότι πιστέψαμε αρχικά, και με βάση την πρώτη επιστολή του, πως οι ισχυρισμοί του βασίζονταν στην έλλειψη γνώσης των τεχνικών θεμάτων, τα οποία θα μπορούσε να πληροφορηθεί αν είχε καταθέσει τα σχετικά ερωτήματα. Αντ΄ αυτού όμως, που θα ήταν και ο σωστός δρόμος, προτίμησε να επιμείνει στους ισχυρισμούς του και μέσω της δεύτερης επιστολής του και γι΄ αυτό η Επιχείρηση είναι αναγκασμένη να προσφύγει στη Δικαιοσύνη καλώντας τον να τους αποδείξει.

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.