Συνέντευξη της Προεδρεύουσας Επιτροπής της «Ελλήνων Συνέλευσις Ε.ΣΥ. Κοζάνης» στο KOZANILIFE.GR

esy_kozanis234

Στα γραφεία της «Ελλήνων Συνέλευσις Ε.ΣΥ. Κοζάνης» βρέθηκε το KOZANILIFE.GR με σκοπό να γνωρίζει τον λόγο της ύπαρξής τους σε όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης και να ενημερωθεί για την δράση των μελών της στην Κοζάνη.

Δείτε τι δήλωσε στο KOZANILIFE.GR η Προεδρεύουσα Επιτροπή του συγκεκριμένου Οργανισμού, η οποία αποτελείται από την Πρόεδρο Θεοδώρα Γκιούρα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Δημήτριο Καραμάρκος και τον Ταμία Αναστάσιο Πακαπούκα.

– Τι είναι τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσις;

Τα γραφεία «Ελλήνων Συνέλευσις», τα οποία σήμερα που μιλάμε αριθμούνται περίπου 200 σε όλη την Ελλάδα αλλά και το Εξωτερικό, είναι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, επίσημα με ΑΦΜ και Καταστατικό δημοσιευμένο στο Πρωτοδικείο. Οι Οργανισμοί αυτοί έχουν ιδρυθεί από Ενεργούς Έλληνες Πολίτες, είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, δεν αποσκοπούν σε κρατικές επιχορηγήσεις και είναι τα γραφεία εκπροσώπησης των Αυτοχθόνων Ελλήνων Ιθαγενών, Κυρίαρχων και Ιδιοκτητών του κάθε Δήμου και κατ’ επέκταση της Ελλάδας. Στους σκοπούς της ίδρυσης της Ελλήνων Συνέλευσις συμπεριλαμβάνονται η προώθηση και υποστήριξη των προσφορών του Αρτέμη Σώρρα για την εξάλειψη του Δημοσίου και Ιδιωτικού χρέους των Ελλήνων, η υποστήριξη του αιτήματος του λογιστικού ελέγχου του Δημοσίου χρέους, η καταγγελία όλων των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων και η απεμπλοκή μας από αυτά καθώς επίσης και από όλες τις παράνομες και αντισυνταγματικές κυβερνητικές πράξεις, η απαίτηση με κάθε νόμιμο μέσον των δικαίων της Πατρίδος μας, του Ελληνικού Έθνους και των Αυτοχθόνων Ελλήνων Ιθαγενών, η επαναφορά του Ελληνικού Αξιακού Συστήματος με Αξίες, Αρχές και Πολιτειακούς Νόμους και κυρίως η συνένωση όλων των Ελλήνων απανταχού της Γαίας χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα με στόχο την πραγματοποίηση της Εθνοσυνέλευσης για την συλλογική και δημοκρατική λήψη αποφάσεων.

– Ποιες είναι οι προσφορές του Αρτέμη Σώρρα;

Ο Αρτέμης Σώρρας έχει καταθέσει υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας τα εξής χρηματοοικονομικά εργαλεία:

Α) Δωρεά 8 Μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής σε 2 Οργανισμούς το 2011. Η αξία της κάθε Μετοχής ανέρχεται περίπου στα 678 δις ευρώ και αυτό πιστοποιείται έπειτα από Κοινοβουλευτικό Έλεγχο του τότε Υπουργού Οικονομικών κ. Σαχινίδη. Για αυτήν του την δωρεά η Γ’ ΔΟΥ Πατρών του επέβαλε φόρο 27,2 δις ευρώ.

Β) Κατάθεση 600 δις δολαρίων υπέρ της Ελληνικής Κυρίαρχης Δημοκρατίας στις 28/09/2012, η οποία πιστοποιείται με την αμετάκλητη και τελεσίδικη απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης με αριθμό 67650/2013.

Γ) Την αποδέσμευση του ποσού των 2,3 τρις ευρώ για όλους τους Δήμους της Ελλάδας, της Κύπρου και του Απανταχού Ελληνισμού, με εγγύηση από το προσωπικό του χαρτοφυλάκιο, από τα Κληρονομικά Κεφάλαια των Ελλήνων από την Παγκόσμια Τράπεζα Ανοικοδομήσεως και Ανασυγκροτήσεως, δυνατότητα που του έδωσε το Ειδικό Ανέκκλητο Πληρεξούσιο Διαρκείας που υπέγραψε με τον Δήμαρχο Τροιζηνίας.

– Βλέπουμε στα γραφεία σας έχετε μεγάλες αφίσες που μιλάνε για Οριστικό Ξεχρέωμα από Τράπεζες, Εφορίες και Ασφαλιστικά Ταμεία. Μπορείτε να μας πείτε δυο λόγια γι’ αυτό;

5436y35u635uj35uji7jui36t5eΤο Οριστικό Ξεχρέωμα στηρίζεται στα δύο από τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που μας πρόσφερε ο Αρτέμης Σώρρας και που σας αναφέραμε παραπάνω. Ήτοι στα 600 δις δολάρια και στα 2,3 τρις ευρώ, στα οποία όλοι εμείς οι Έλληνες είμαστε κύριοι κληρονόμοι και τελικοί αποδέκτες. Στην ουσία, ο Πολίτης καταθέτει εξωδίκως προς την Εφορία, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Τράπεζες, καθώς επίσης και στον Υπουργό Οικονομικών, πάγια εντολή ολοσχερούς εξόφλησης των βεβαιωμένων οφειλών του ή εκείνων που πρόκειται στο μέλλον να βεβαιωθούν, γεγενημένων ή μη, καθώς επίσης και το κατά κεφαλήν Δημόσιο Χρέος, που αντιστοιχεί στον κάθε έναν Έλληνα το ποσό των 47 χιλιάδων ευρώ περίπου, υποχρεώνοντας τους κατά περίπτωση Προϊσταμένους να εκτελέσουν την εντολή του Πολίτη εντός 5 ημερών.

Ενημερώνουμε όλα τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσις – Ε.ΣΥ. αλλά και όλους τους Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς, ότι έχουν αναφαίρετο δικαίωμα ως κύριοι επί των προαναφερθέντων Κεφαλαίων, καθώς και την υποχρέωση που απορρέει εκ του Συντάγματος, να δώσουν την Εντολή και να εξουσιοδοτήσουν τους αρμόδιους Δημόσιους Λειτουργούς, να εισπράξουν αντ’ αυτών και για λογαριασμό τους, μέρος της περιουσίας που τους αναλογεί, όπως αυτό επικυρώνεται από τον νόμιμο αποκλειστικό νομέα, κάτοχο και πλήρως εξουσιοδοτημένο διαχειριστή Αρτέμη Σώρρα.

Όλα τα γραφεία Ελλήνων Συνέλευσις – Ε.ΣΥ. στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, αναλαμβάνουν ΑΤΕΛΩΣ την εποπτεία της ορθής συμπλήρωσης των αιτήσεων, προμηθεύουν τα σχετικά έγγραφα, συντονίζουν την επίδοση των σχετικών εξωδίκων προς κάθε Δημόσια Υπηρεσία, Ασφαλιστικό Ταμείο ή Τράπεζα καθώς επιμελούνται της εκτέλεσης της ως άνω διαδικασίας.

– Πως βλέπετε εσείς σαν Οργανισμός το μέλλον της χώρας με βάση πάντα τα όσα μας είπατε παραπάνω; Ποια είναι η πρόβλεψή σας για το τι πρόκειται να γίνει στη χώρα μας;

Μετά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, διαφαίνεται στους λογικούς και νοήμονες ανθρώπους ότι το πρόβλημα της χώρας μας μόνο οικονομικό δεν είναι. Όλα τα πολιτικά κόμματα μας λένε πώς θα διαχειριστούν ένα χρέος. Εμείς όχι μόνο ως Οργανισμός αλλά και ως Πολιτικός Φορέας του Ελληνικού Έθνους, ο οποίος ιδρύθηκε από την βάση του λαού, δηλαδή μετά από εντολή που δώσαμε στον Αρτέμη Σώρρα όλα τα τοπικά γραφεία Ελλήνων Συνέλευσις στις 4/9/2015 και με αριθμό πρωτοκόλλου Αρείου Πάγου 6199/4-9-15, καλούμε όλους τους Έλληνες να προσέλθουν στα γραφεία μας, να γίνουν ενεργοί πολίτες και να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί ως κύτταρα του Ελληνικού Έθνους για να διαχειριστούμε τον τεράστιο αποδεδειγμένο πλέον πλούτο μας και μέσα από την συνένωσή μας να αποδείξουμε ότι ενωμένοι δεν νικηθήκαμε ποτέ, να εγκαθιδρύσουμε όλοι μαζί την Ελλήνων Πολιτεία όπου όλοι οι Πολίτες θα είναι ίσοι με τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και όλοι θα ζουν με αφθονία και ευδαιμονία. Όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τους Έλληνες για να το κάνουμε πράξη. Άρα δεν μιλάμε για πρόβλεψη αλλά για διαβεβαίωση.

Ν.Α. για το KOZANILIFE.GR

2 σχόλια στο άρθρο “Συνέντευξη της Προεδρεύουσας Επιτροπής της «Ελλήνων Συνέλευσις Ε.ΣΥ. Κοζάνης» στο KOZANILIFE.GR

  1. Προχωρήστε παιδιά μαζί σας είναι όλοι οι Έλληνες,είναι καιρός να δείξουμε σε όλους αυτούς τους αλλοδαπούς κυβερνήτες μας ότι οι Έλληνες δεν είναι οι ηλίθιοι…

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.