Με 4 λωρίδες κυκλοφορίας και νησίδα στη μέση ο δρόμος Κοζάνη – Αεροδρόμιο. Γράφει ο Χάρης Βαρδάκας

gy8ui7glyugyulglyu

Με 4 λωρίδες κυκλοφορίας καί νησίδα  στην μέση πρέπει να γίνει ο δρόμος από Κοζάνη μέχρι το Αεροδρόμιο  που έχει μήκος περίπου 2,5 χλμ,  ήτοι να συνεχιστεί όπως αρχίζει  από τον κόμβο εισόδου στήν πόλη ( οδός Λαρίσης) καί φθάνει μέχρι την θέση  πού ήτο η αερογέφυρα του ΟΣΕ  στό δρόμο πρός Σέρβια.

Περίπου το 2003-4 είχε εκπονηθεί μελέτη διαπλάτυνσης του ανωτέρω δρόμου με 2 λωρίδες  πλάτους 3,75 μ. εκάστη καί επί πλέον 2 βοηθητικές λωρίδες εκατέρωθεν  πλάτους 1,75 μ. η κάθε μιά.

Υπάρχουν  πάρα πολλοί καί σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν  την αναθεώρηση καί αναμόρφωση αυτής της μελέτης καί συγκεκριμένα:

Η Κοζάνη ως πρωτεύουσα της Δυτικής Μακεδονίας αλλά καί του Νομού  έχει παντού σχεδόν καί στις νέες επεκτάσεις  στενούς καί τεθλασμένους δρόμους  ,πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων,  με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα άσχημο αισθητικά καί δυσλειτουργικό δομημένο περιβάλλον που δεν αρμόζει σε μιά τέτοια  πόλη από όλες τις απόψεις.

Το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της σωστής πολεοδόμησης είναι να υπάρχουν λεωφόροι καί φαρδείς δρόμοι συνδυαζόμενοι σωστά σε ένα βασικό οδικό δίκτυο.

Είναι  αδύνατον πλέον στην πυκνοδομημένη Κοζάνη καί στις επεκτάσεις να γίνουν  διαπλατύνσεις οδών ,  φαρδείς δρόμοι καί λεωφόροι.

Η τελευταία όμως ευκαιρία είναι  να γίνουν οι είσοδοι καί οι έξοδοι της πόλεως φαρδείς δρόμοι   πράγμα που θα αναδείξει σε μεγάλο βαθμό την πόλη  καί θα αντισταθμίσει σε κάποιο βαθμό το προβληματικό δίκτυο, όπως επίσης πρέπει να γίνει και ένας περιφερειακός δακτύλιος στις παρυφές της  πόλεως:

1)  Επί χούντας έγινε η διαπλάτυνση της οδού Κ. Καραμανλή  προς Δρέπανο μέχρι την θέση που ήτο η Αερογέφυρα του ΟΣΕ  σε 4 λωρίδες καί με νησίδα. Πρίν 20 χρόνια περίπου ολοκληρώθηκε αυτή η διαπλάτυνση μέχρι το Δρέπανο σε συνολικό μήκος περίπου 5,5 χλμ. ΄Ητο μιά πολύ επιτυχής  επιλογή που αναδεικνύει την πόλη.

2)  Η έξοδος της Κοζάνης πρός Κοίλα παρά τις 4 λωρίδες κυκλοφορίας, χωρίς νησίδα , έχει προβλήματα καί λόγω  των εντόνων κλίσεων του  εδάφους  δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πολεοδομικά περισσότερο.

3) Η έξοδος πρός Κρόκο έχει σχετικά πρόσφατα ολοκληρωθεί με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ,εν μέρει με νησίδα καί υπολοίπως  χωρίς νησίδα.

4) Ο δρόμος πρός Καρυδίτσα στην συνέχεια της οδού Μακρυγιάννη της επέκτασης  έχει την ευκαιρία  να διαπλατυνθεί καί να βελτιωθεί η χάραξη του μέχρι τον μελλοντικό κόμβο του νέου δρόμου πρός Ρύμνιο  καί του περιφερειακού , αλλά είναι ήσσονος σημασίας σε σύγκριση με την έξοδο της Κοζάνης πρός Σέρβια.

5) Ο δρόμος πρός ΖΕΠ είναι ήδη διαμορφωμένος με 2 λωρίδες, καί χωρίς νησίδα.

6) Ο  δρόμος πρός Βατερό λόγω των κλίσεων του εδάφους δεν επιδέχεται άλλη διαπλάτυνση μάλλον, πέραν των 2 λωρίδων κυκλοφορίας που έχει χωρίς νησίδα , ομοίως καί ο δρόμος πρός Λευκόβρυση.

7) Έτσι μοναδική ευκαιρία απομένει η διαπλάτυνση της εισόδου της  πόλεως μέχρι το Αεροδρόμιο σε 4 λωρίδες με νησίδα  καί γιά τούς ειδικότερους επί πλέον  λόγους :

–  ΄Εχει ίσως την σημαντικότερη κυκλοφορία  οχημάτων μετά την έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας  καί ίσως ισοδύναμη εκείνης πρός Κοίλα.

– Αυτός ο δρόμος οδηγεί σε σημαντικούς προορισμούς : Αεροδρόμιο, Σέρβια, Βελβενδό, Νεραϊδα, Παραλίμνιες περιοχές, Ναυτικό ΄Ομιλο, Πολύφυτο,  Πιέρια, Λάρισα, Αθήνα κλπ. και επίσης θα συνδέεται μπροστά στην είσοδο του Αεροδρομίου με την περιφερειακή οδό (παράκμψη της Κοζάνης) από Ρύμνιο-Καρυδίτσα- κόμβος Κοίλων Εγνατίας.

– Εδώ καί πολλά χρόνια αναπτύχθηκαν εκεί σημαντικές Εμπορικές Εκθέ-

σεις,  Καταστήματα καί βιοτεχνίες  [ BMW, Fiat, Scoda, Volvo, Alfa Romeo, SEAT, Jeep, Renault, Lancia, Suzuki, ALNO, Μάρμαρα Βούρκα, Δόμηση ,κέντρο ΓΕΦΥΡΑ ,Ρresento, Νινιώτας , κλπ.]

Επιπροσθέτως  αυτό το τμήμα πρέπει να χαρακτηρισθεί Δημοτική οδός , να παύσει να είναι τμήμα εθνικής οδού , ώστε να μην χρειάζεται κάθε ένα κατάστημα να δημιουργεί το δικό του κόμβο σύνδεσης με την Εθνική Οδό πράγμα που απαιτεί δαπάνες, έχει ίσως και ανυπέρβλητες  δυσκολίες αλλά και απαιτείται διάθεση χώρου γιά τον κόμβο.

Παραμένοντας ο χαρακτηρισμός ως Εθνικής οδού τα παρόδια κτίρια πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 45 μέτρα το ολιγότερο από τον άξονα της Εθνικής οδού  περιορίζοντας την αξιοποίηση των οικοπέδων.

Η ζημιά που θα υποστούν οι ιδιοκτησίες από την μεγαλύτερη απαλλοτρίωση  αντισταθμίζεται με την απάλειψη  της υποχρέωσης δημιουργίας κόμβου, την καλύτερη και πιο κοντά  στον δρόμο τοποθέτηση των κτιρίων  και την αύξηση της αξίας των  κτιρίων και οικοπέδων γιατί θα έχουν πρόσωπο σε δρόμο πολύ σημαντικότερο με 4 λωρίδες κυκλοφορίας και νησίδα.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή προτιμά να γίνει ο δρόμος με 4 λωρίδες και ελπίζω και η Περιφέρεια όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών να θέλουν το ίδιο.

Αξίζει οπωσδήποτε τον οποιονδήποτε  κόπο και τις επιπλέον δαπάνες ώστε να  αναμορφωθεί η υπάρχουσα μελέτη  και να μην υποκύψουμε σε μίζερες λύσεις με δύο λωρίδες μόνο.

Η όποια καθυστέρηση απέναντι στο μεγάλο κέρδος της ουσιαστικής αναβάθμισης της Κοζάνης δικαιολογείται.

Ουσιαστικά σήμερα μια μόνο είσοδο της προκοπής έχει η πόλη:  προς Δρέπανο  Καλύτερα κάτι να αργήσει λίγο και να είναι σωστό, θα υπάρχει για πάντα.  Αλλιώς θα το μετανιώσουμε.

Φαντασθείτε τελειωμένο αυτό τον δρόμο να συνδυάζεται και με μια λεωφόρο πλάτους 30 μέτρων στην θέση της σιδηροδρομικής γραμμής από τον σιδ. σταθμό μέχρι τα γραφεία της ΔΕΗ ή και την θέση όπου ήτο η Αερογέφυρα προς Θεσ/κη.    Η Κοζάνη θα πάρει άλλη διάσταση.

Πιστεύω και ελπίζω τόσο η Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας που είναι  αρμόδια για το έργο, όσον και ο Δήμος αλλά και οι αρμόδιες Υπηρεσίες  να εργασθούν ανυποχώρητα και με επιμονή σ΄αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να επιλυθούν όλα τα προβλήματα καί να δρομολογηθεί το συντομότερο δυνατόν .

Παρεμπιπτόντως θα παρακαλούσα η Περιφέρεια να δώσει άμεση προτεραιότητα στην ολοκλήρωση  της οδού Κοζάνης  – Ρυμνίου κατασκευάζοντας τα λίγα χιλιόμετρα που υπολείπονται  μέχρι την γέφυρα. Η ολοκλήρωση αυτού του δρόμου θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή καί θα συντομεύσει τον δρόμο πρός Λάρισα κατα περίπου 6-7 χλμ. Η κατασκευή του  είχε ξεκινήσει πρίν περίπου 45 χρόνια επί χούντας καιρός είναι  να τελειώσει.

Χάρης  Βαρδάκας
Πολ. Μηχ/κός 

Ένα σχόλιο στο άρθρο “Με 4 λωρίδες κυκλοφορίας και νησίδα στη μέση ο δρόμος Κοζάνη – Αεροδρόμιο. Γράφει ο Χάρης Βαρδάκας

  1. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΞΗ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΟΛΥ ΑΓΑΠΗ ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΝΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΥΤΗ !!!!ΑΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΔΥΣΚΟΛΟ.ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΟΙΤΑΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ.ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΓΑΠΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.ΟΛΟΙ ΤΗ ΒΡΙΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ.ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙ ΑΛΛΟΥ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΟΥ.ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ;ΔΕΝ ΞΕΡΩ……….

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.