ΔΕΥΑ Κοζάνης: «Ευθύνη αποκλειστικά της ΕΛ.ΑΣ. η μη σύνδεση της τηλεθέρμανσης στο Αστυνομικό Μέγαρο Κοζάνης»

astinomia_kozanis_megaro

Απάντηση της ΔΕΥΑΚ προς το Δημοκρατικό Κίνημα Αστυνομικών Ελλάδας (ΔΗ.Κ.ΑΣ.Ε) σχετικά με τη μη σύνδεση με την Τηλεθέρμανση.
“Ευθύνη αποκλειστικά της ΕΛ.ΑΣ. η μη σύνδεση της τηλεθέρμανσης στο Αστυνομικό Μέγαρο”.

Έκπληξη μας προκάλεσε η ανακοίνωση της συνδικαλιστικής παράταξης των αστυνομικών “Δημοκρατικό Κίνημα Αστυνομικών Ελλάδας (ΔΗ.Κ.ΑΣ.Ε)” με την οποία γίνεται μια άκομψη προσπάθεια να αποδοθούν ευθύνες στη Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για τη μη σύνδεση του Αστυνομικού Μεγάρου με το δίκτυο τηλεθέρμανσης.

Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική και όπως προκύπτει απ΄ τα όσα εκθέτουμε πιο κάτω η μη σύνδεση του Αστυνομικού Μεγάρου στο δίκτυο τηλεθέρμανσης βαρύνει αποκλειστικά την Ελληνική Αστυνομία.

Το ιστορικό της υπόθεσης.

Α) Το αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας για τη σύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο διανομής  Τηλεθέρμανσης Κοζάνης  του νέου Αστυνομικού Μεγάρου μας υπεβλήθη αρχικά στις 16/11/2009,  παράλληλα με την έναρξη κατασκευής του κτιρίου.

Β) Η ΔΕΥΑ Κοζάνης ανταποκρίθηκε άμεσα στο προαναφερόμενο αίτημα και το Δ.Σ. αυτής ενέκρινε τη σύνδεση με την υπ΄ αρ. 38/15-3-2010 απόφαση του, η οποία και κοινοποιήθηκε  στην Γενική  Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης (Γ.Α.Δ.) στις 22/3/2010, γνωστοποιώντας παράλληλα και το αρχικό κόστος,

Γ) Στη συνέχεια η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ) ως φορέας κατασκευής του Αστυνομικού Μεγάρου Κοζάνης στο πλαίσιο ανάθεσης του αναγκαίου για την σύνδεση του κτιρίου έργου επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης ζήτησε στις 21/5/2010 με σχετικό έγγραφο της την κατά προτεραιότητα κατασκευή τμήματος του έργου που αφορούσε την τοποθέτηση των προμονωμένων αγωγών εντός του οικοπέδου (αύλειου χώρου)  για λόγους συντονισμού των εργασιών με αυτές της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου  και την αποφυγή  καθυστερήσεων,

Δ) Η ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ και αφού έλαβε υπόψη της την τελική διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γνωστοποίησε άμεσα στις 25/5/2010  στην ΚΕΔ το αναθεωρημένο κόστος σύνδεσης του αστυνομικού μεγάρου συνεκτιμώντας και την δαπάνη κατασκευής των υποδομών αναμονής εντός του αύλειου χώρου του κτιρίου,

Ε) Η ΚΕΔ συμφώνησε με τα οικονομικά δεδομένα, ζητώντας μας να προχωρήσουμε στην κατασκευή. Κάτι που έγινε το καλοκαίρι του 2010 με δικές μας δαπάνες,   ύψους 18.700,00 € συν Φ.Π.Α., κατασκευάζοντας ό,τι ήταν απαραίτητο για να συνδεθεί το κτίριο άμεσα στο δίκτυο μόλις θα ολοκληρωνόταν.

ΣΤ) Ακολούθως το  επόμενο διάστημα και κατόπιν αλλεπάλληλων επαφών και συνεργασία με την ΚΕΔ, φορέα κατασκευής του έργου,  προετοιμάστηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης  προϋπολογισμού, τότε, 143.374,285 € με Φ.Π.Α. Η ανωτέρω σύμβαση προέβλεπε 20% προκαταβολή και εξόφληση με την ολοκλήρωση του έργου, κάτι που δεν έγινε ποτέ για λόγους που γνωρίζει η ΚΕΔ και η Ελληνική Αστυνομία. Η ΔΕΥΑ Κοζάνης όμως ήταν έτοιμη να προχωρήσει άμεσα την υλοποίηση του έργου  από τις 3/9/2010.

Ζ) Σε μεταγενέστερο χρόνο η Ε.Λ.Α.Σ. επανήλθε προφορικά και ζήτησε αναθεώρηση  των αρχικά συμφωνηθέντων  όρων πληρωμής όπως αναγραφόταν στο συνταχθέν σχέδιο σύμβασης αιτούμενη την κάλυψη της δαπάνης σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,

Η) Η ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ παρά το προφορικό του αιτήματος, απάντησε εγγράφως στη 1/04/2011 διευκρινίζοντας εκ νέου τους όρους πληρωμής και τα δυνατά περιθώρια διευκολύνσεων που θα μπορούσαν να γίνουν στα πλαίσια λειτουργίας της Επιχείρησης, με βάση τον ισχύοντα κανονισμό και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της επιχείρησης. Τα περιθώρια αυτά για την συγκεκριμένη θερμική ισχύ προβλέπουν  6 έντοκες μηνιαίες δόσεις .

Θ) Αφού πέρασαν δύο χρόνια, περίπου, η ΕΛ.ΑΣ επανήλθε με νέο έγγραφο της στις 19/3/2013 θέτοντας ξανά το αίτημα για την αποπληρωμή του κόστους κατασκευής του έργου επέκτασης του δικτύου Τηλεθέρμανσης και την σύνδεση με θερμικούς υποσταθμούς σε 3 έτη με την καταβολή 12 ισόποσων τριμηνιαίων δόσεων, επικαλούμενη τη γενικότερη δυσμενή οικονομική κατάσταση της χώρας.

Ι) Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με την υπ΄ αριθμ. 178/2013 απόφαση του ενέκρινε την αποπληρωμή του συνολικού ποσού σε οκτώ (8) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, με την καταβολή της πρώτης δόσης να γίνεται με την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου.

ΙΑ) Με έγγραφο που λάβαμε απ΄ τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης (30-10-2014) μας γνωστοποιήθηκε πως “η Δνση Οικονομικών του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. δέσμευσε το ποσό των 150.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%”  για τη σύνδεση του Μεγάρου με την τηλεθέρμανση και πως η αποπληρωμή θα γινόταν “με χρηματικό ένταλμα για όλο το ποσό”!

ΙΒ) Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ με την υπ΄ αριθ. 250/2014 απόφαση του ενέκρινε την εφάπαξ αποπληρωμή του ποσού, όπως εξάλλου πρότεινε η ίδια η ΕΛ.ΑΣ.

ΙΓ) Στη συνέχεια μας γνωστοποιήθηκε πως με απόφαση του Αρχηγείου της ΕΛ. ΑΣ. στις 23-12-2014 ανατέθηκε στη ΔΕΥΑΚ η υλοποίηση του έργου εγκατάσταση- σύνδεση του Αστυνομικού Μεγάρου στο δίκτυο τηλεθέρμανσης.

ΙΔ) Όπως οφείλαμε και κατά πάγια τακτική μας, προχωρήσαμε στη σύνταξη της ανάλογης τεχνικής μελέτης και την ανάλυση του προϋπολογισμού του κόστους διασύνδεσης του Αστυνομικού Μεγάρου, την οποία και αποστείλαμε στην ΕΛ.ΑΣ.

ΙΕ) Με έκπληξη μας όμως λάβαμε στις 12-6-2015 (ημερομηνία έκδοσης εγγράφου 4-6-2015) έγγραφο του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. με το οποίο ακύρωνε τη σύνδεση του κτιρίου στην τηλεθέρμανση, με αποτέλεσμα το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ να αναγκασθεί με την υπ΄ αριθ. 113/23-6-2015 απόφαση του να ακυρώσει την προηγούμενη με αριθ. 250/2014 σχετική απόφαση.

ΙΣΤ) Το Σεπτέμβριο του 2015 λαμβάνουμε νέο έγγραφο, αυτή τη φορά απ΄ τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, που επαναλαμβάνει όσα αναφέρονταν στο έγγραφο της 30-10-2014 της ΕΛ.ΑΣ. (σ. σ. γίνεται λόγος γι΄ αυτό στην παράγραφο ΙΑ).

ΙΖ) Το θέμα επανέρχεται στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, με την πρόταση να γίνει η σύνδεση του Μεγάρου στο δίκτυο τηλεθέρμανσης, αλλά η αποπληρωμή της να γίνει σε τρεις (3) δόσεις μέχρι τέλος του 2015. Και αυτό γιατί είχε μεσολαβήσει η επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων (capital controls) στη χώρα μας, κάτι που δυσχέραινε την προμήθεια των απαραίτητων για την κατασκευή υλικών, τα οποία είναι εισαγόμενα και επιβαρύνονταν πλέον με μεγάλες προκαταβολές και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα παράδοσης. Με την υπ΄ αριθμ. 172/2015 απόφαση του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ στη συνεδρίαση του της 14-10-2015, ενέκρινε τη σύνδεση με τους νέους όρους και την απέστειλε προς τη Δνση Αστυνομίας Κοζάνης.

ΙΗ) Επ΄ αυτής της απόφασης μας δεν υπήρξε καμιά απάντηση αλλά όπως πληροφορηθήκαμε τον Ιανουάριο του 2016 το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε και πάλι απόφαση με την οποία δεσμευόταν το ποσό των 150.000 ευρώ για τη σύνδεση με την τηλεθέρμανση. Γι΄ αυτό με σχετικό έγγραφο του Γενικού Δντη της ΔΕΥΑΚ προς τη Δνση Αστυνομίας Κοζάνης (16-2-2016) κάναμε γνωστό ότι έπρεπε να προχωρήσουμε άμεσα στην υπογραφή του σχετικού συμβολαίου για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε εγκαίρως και την προμήθεια των απαραίτητων υλικών.

Στις 21 Μαρτίου 2016 παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ ο Αστυνομικός Διευθυντής Κοζάνης και ο συνδικαλιστικός εκπρόσωπος των αστυνομικών, με τους οποίους συζητήθηκε αναλυτικά το όλο θέμα και συμφωνήθηκε να γίνουν από μέρους τους όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα το οποίο είναι αρμόδιο για τη χρηματοδότηση της σύνδεσης του Αστυνομικού Μεγάρου με την τηλεθέρμανση Κοζάνης. Η σχετική αλληλογραφία της Δνσης οικονομικών του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. θα δώσει τη δυνατότητα στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ να εξετάσει τους όρους χρηματοδότησης της σύνδεσης.

Μετά από όλα τα παραπάνω είναι σαφέστατο το πού βρίσκονται οι πραγματικές ευθύνες για το θέμα που έθιξε με την ανακοίνωση της η συνδικαλιστική παράταξη των αστυνομικών “Δημοκρατικό Κίνημα Αστυνομικών Ελλάδας (ΔΗ.Κ.ΑΣ.Ε)” ,  ευθύνες που σε καμιά περίπτωση δεν ανήκουν βέβαια στη ΔΕΥΑΚ.

Από τη ΔΕΥΑΚ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.