ΤΟ.ΣΥ.Ν Ελλησπόντου: Εργαζόμενοι με Σύμβαση στην ΔΕΗ χωρίς Ασφάλιση και Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη dei_ergostasioΠρος:
– Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
– Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α)
– Γενική Γραμματεία Πρόνοιας (Γ.Γ.Π.)
– Όπως Πίνακα Αποδεκτών

Σχετικά : Μη κάλυψη εξόδων σε περίπτωση Ασθένειας – Νοσηλείας – Φαρμακευτικής Αγωγής σε Εργαζόμενους.

Περίληψη : Εργαζόμενοι με 8μηνη σύμβαση στην ΔΕΗ μετά το εξάμηνο σε περίπτωση που χρειαστούν Υπηρεσίες Υγείας, το σύστημα δεν τους αναγνωρίζει ως ασφαλισμένους με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται σε  καμία περίπτωση από τις παραπάνω.

Έπειτα από πολλές διαμαρτυρίες και την ενημέρωση με τις ενέργειες του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και Συναφών Επαγγελμάτων Ν. Κοζάνης, σας ενημερώνουμε με την σειρά μας για το πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα που υπάρχει εδώ και οχτώ μήνες τουλάχιστον (ίσως και παραπάνω), που αφορά την μη Ασφάλιση Εργαζομένων με Σύμβαση στην ΔΕΗ (πληροφορίες αναφέρουν ότι παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει μάλλον και σε κάποιους Εργαζόμενους του Τακτικού – Μόνιμου Προσωπικού).

Ήδη το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων σε συνεργασία με την Π.Ο.Ε.Μ έχουν αποστείλει σχετικό έγγραφο και έχουν  ενημερώσει για το συγκεκριμένο πρόβλημα ορισμένους από τους παραπάνω αποδέκτες από τις 27 Νοεμβρίου 2015 και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση.

Είναι θαύμα και ευτύχημα που μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει κανένας σοβαρός τραυματισμός ή και ακόμα χειρότερα κάποιο θανατηφόρο ατύχημα με τα τόσα που συμβαίνουν στους χώρους Εργασίας της ΔΕΗ, όταν όλοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να πάθει το παραμικρό από τους τεράστιους και πολλαπλούς κινδύνους που υπάρχουν τόσο στους Σταθμούς – ΑΗΣ όσο και στα Ορυχεία της ΔΕΗ.

Προς ενημέρωση σας, σας αναφέρουμε πως όταν ένας Εργαζόμενος υπογράψει 8μηνη Σύμβαση στην ΔΕΗ ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α και μετά το πέρας του εξαμήνου η ΔΕΗ ζητάει από τον εργαζόμενο να διαγραφεί από το Ι.Κ.Α και να εγγραφεί στην ασφάλεια της ΔΕΗ για το υπόλοιπο δίμηνο της εργασίας που του απομένει και μέχρι την συμπλήρωση οχταμήνου από την μετεγγραφή του στην ΔΕΗ.
Στην συνέχεια αφού παρέλθει το οχτάμηνο ασφάλισης του στην ΔΕΗ, διαγράφεται από την ΔΕΗ και εγγράφεται ξανά στο Ι.Κ.Α.

Παρακαλούμε να σταματήσει η όλη αυτή διαδικασία εγγραφών, διαγραφών, μετεγγραφών και προτείνουμε να υπάρχει μία ασφάλεια εξαρχής, η οποία θα συναποφασιστεί μαζί με τα αρμόδια Σωματεία και τους Φορείς που εκπροσωπούν τους Εργαζόμενους αυτούς.

Σας αναφέρουμε πως το διάστημα αυτό που διαγράφεται από το Ι.Κ.Α και μετεγγράφεται στην ΔΕΗ, εντοπίστηκε πως τους τελευταίους οχτώ μήνες που διανύουμε (ενδέχεται και περισσότερο) οι εργαζόμενοι αναγνωρίζονται ως ανασφάλιστοι.
Αποτέλεσμα αυτού του προβλήματος είναι πως οι ενδιαφερόμενοι, είτε απολυμένοι αλλά είτε ακόμα και κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο μηνών που εργάζονται για να συμπληρώσουν το οχτάμηνο, αναγκάζονται να πληρώσουν τις Υπηρεσίες – Παροχές Υγείας που χρειάζονται για οποιουσδήποτε λόγους, είτε όταν αυτές απαιτούνται λόγω Ασθένειας τους, είτε όταν προκύψουν από άλλες ανάγκες τους.
Αυτό που πρέπει να επισημανθεί και χρήζει προσοχής είναι πως οι εργαζόμενοι κατά την διάρκεια της εργασίας τους δεν έχουν Ασφαλιστική Κάλυψη, όταν μάλιστα κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια εργασίας τους και πως σε κάθε περίπτωση πληρώνουν οι ίδιοι τα Νοσήλια, την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη και την Φαρμακευτική Αγωγή που τους χορηγούν.
Σας επισημαίνουμε επίσης πως γίνονται οι κρατήσεις από την ΔΕΗ για το διάστημα που μετεγγράφονται οι Εργαζόμενοι σε αυτήν και καταβάλλονται σε αυτήν από τους Εργαζόμενους όλες οι Ασφαλιστικές Εισφορές.

Ήδη έχουν συμβεί περιστατικά όπου Εργαζόμενοι του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης ‘Μαμάτσειο’ και τους απαίτησαν να πληρώσουν τα έξοδα Νοσηλείας τους και τις Υπηρεσίες που τους παρασχέθηκαν και στην συνέχεια να πληρώσουν στο Φαρμακείο όλο το ποσό της Φαρμακευτικής Αγωγής που τους συνταγογράφησαν.

Παρακαλούμε για τις όποιες ενέργειες σας έτσι ώστε να επιλυθεί άμεσα το σοβαρό αυτό πρόβλημα, για να καλύπτονται οι Εργαζόμενοι και οι Ασφαλισμένοι και να διερευνηθεί επίσης, αν προβλέπεται η διαδικασία διαγραφής τους από το Ι.Κ.Α τους τελευταίους δύο μήνες πριν συμπληρωθεί το οχτάμηνο και η εγγραφή τους στην Ασφάλιση της ΔΕΗ και για τους επόμενους έξι μήνες (συνολικά οχτώ μήνες : δύο πριν το 8μηνο συν έξι μετά).

Πίνακας Αποδεκτών :

– ΤΑΥΤΕΚΩ
Γραμματεία Προέδρου
Γραμματεία ΔΣ
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Έλεγχου
Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου & Παροχών σε Χρήμα
Δ/νση Διοικητικού
Τμήμα Σχέσεων Κράτους – Πολίτη, Οργάνωσης & Γραμματείας
Τμήμα Προσωπικού & Διοικητικής Υποστήριξης ΔΕΗ
Τμήμα Λογιστηρίου Παροχών Πρόνοιας
Δ/νση Παροχών Πρόνοιας
– ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας
Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ)
Τμήμα Πρόνοιας και Παιδικής Μέριμνας

– Ι.Κ.Α – Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Πρόεδρος
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Γραφείο Διαχείρισης Παραπόνων και Καταγγελιών
Αυτοτελές Τμήμα Νομικών Υποθέσεων
Γραφείο Γραμματείας Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου
Διεύθυνση Συμβάσεων
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων
– Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Ε.Η.
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
Γραφείο Διοίκησης
Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων
Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων & Οργάνωσης
Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Κοινοποίηση : Γενική Διεύθυνση Παραγωγής ΔΕΗ
Γενική Διεύθυνση Ορυχείων ΔΕΗ
Σωματεία Εργαζομένων
Εργατικά Κέντρα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.