95 προσλήψεις στα 8μηνα της ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο – Δείτε αναλυτικάdei_logo1

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  Α.Ε. ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα πέντε (95) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Λ.Κ.Δ.Μ.), που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Νομού Κοζάνης, για τις Μονάδες του Νομού Κοζάνης,  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικόςθέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμόςατόμων
101 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΜηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων

& Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)

8 μήνες 5
102 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΧειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών ) 8 μήνες 5
103 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΤεχνικοί Ορυχείων

(Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)

8 μήνες 5
104 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΟδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 8 μήνες 11

 

105 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΒοηθοί Οδηγοί,

Μηχανοδηγοί Χειριστές

8 μήνες 15
106 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΟδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων 8 μήνες 14
107 Λ.Κ.Δ.Μ. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΦύλακες 8 μήνες 40

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006.  Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που  επιλέγουν.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν  όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις  καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων  αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί  στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων  Νομαρχίας Κοζάνης  καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΕΗ/ΔΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ήτοι από  04.12.2015  μέχρι και  14.12.2015.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Οι ενδιαφερόμενοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να έχουν μαζί τους και τα πρωτότυπα των ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ.

Πληροφορίες δίδονται από τις: κα. Παρασκευή Σπανούδη & κα. Ευαγγελία Θεοχάρη (τηλέφωνα επικοινωνίας :  24630 – 52308, 24630 – 52437).

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΛΑΒΟΣ
Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ

3 σχόλια στο άρθρο “95 προσλήψεις στα 8μηνα της ΔΕΗ στο Λιγνιτικό Κέντρο – Δείτε αναλυτικά

  1. kirie dimarxe tis kozanis ioannidi, poia einai i gnomi sas gia tis proslipseis sti dei kai tin endopoiotita, san pontios pou eiste? parte thesi sto zitima. eiste iper i kata me auto pou ginetai edo kai xronia, me ta kritiria epilogis… simfoneite?

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.