Συνδυασμός Λ. Μαλούτα «Ενότητα»: Η αλήθεια για τα ανταποδοτικά τέληdimarxeio_kozanisΌσο και να προσπαθεί η δημοτική αρχή και ο κ. Ιωαννιδης, με μεγαλόστομους αλλά εντελώς ανακριβείς ισχυρισμούς,  να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα οι αριθμοί λένε την αλήθεια.

Η εισήγηση της αρμόδιας Αντιδημάρχου , η οποία σημειωτέον μας δόθηκε 4 ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικου Συμβουλίου , που αναλύει τα τα έσοδα για το 2015 και τα αναμενόμενα έσοδα για το 2016 λέει επί λέξει :

Για το 2015 :
«Αξίζει να επισημανθεί πως τα έσοδα για το 2015 υπολογίζονται περίπου στα 5.250.000»

Για το 2016 :
«Με βάση των προτεινόμενων τιμών, τα αναμενόμενα έσοδα για το έτος 2016 προβλέπονται :
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ :6.147.734,04»

Συνεπώς για το 2016 προβλέπονται έσοδα αυξημένα κατα 900.000 ευρώ ή κατα ποσοστό 17.1  % υψηλότερα.

Ποιος θα πληρώσει αυτά τα αυξημένα ποσά ;
Φυσικά οι δημότες του ΔΗΜΟΥ μας , άνεργοι συνταξιούχοι , εργαζόμενοι κτλ.

Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ακολουθεί και η εισήγηση της Αντιδημάρχου:

Ο καθορισμός του ύψους των Δημοτικών Τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία των αντίστοιχων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και για την εικόνα των οικονομικών του Δήμου συνολικά.

Τα ανταποδοτικά τέλη βάσει νόμου πρέπει, ει δυνατόν, να ισολογίζουν τα έσοδα που προκύπτουν από την είσπραξή τους με τις δαπάνες των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Με την με αριθμό 507/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, οι συντελεστές χρέωσης του Τ.Κ.Η. για το 2015 παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2014 και διαμορφώθηκαν ως εξής:

Για την Δημοτική Ενότητα Κοζάνης:

Α/Α

ΧΩΡΟΣ

ΤΙΜΕΣ 2015

1.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

4,84

2.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α’ ΖΩΝΗΣ

4,14

3.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β’ ΖΩΝΗΣ

2,66

4.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Γ’ ΖΩΝΗΣ

1,47

5.

ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ Δ’

1,47

6.

ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

0,35

7.

ΟΙΚΙΕΣ ΠΟΛΗΣ

1,57

8.

ΟΙΚΙΕΣ Δ.Δ. ΚΑΙ Τ.Κ.

1,06

Για την Δημοτική Ενότητα Αιανής

Α/Α

ΧΩΡΟΣ

ΤΙΜΗ

1.

ΟΙΚΙΕΣ Αιανή

1,13

2

ΟΙΚΙΕΣ Τοπικές Κοινότητες

1,06

3.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1,72

4.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1,47

Για την Δημοτική Κοινότητα Ελίμειας

Α/Α

ΧΩΡΟΣ

Τιμή

1.

ΟΙΚΙΕΣ ΚΡΟΚΟΣ

1,13

2.

ΟΙΚΙΕΣ Τ.Κ

1,06

2.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1,72

3.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1,47

Για την Δημοτική Κοινότητα Ελλησπόντου

Α/Α

ΧΩΡΟΣ

Τιμή

1.

ΟΙΚΙΕΣ

1,06

2.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1,30

Για την Δημοτική Ενότητα Υψηλάντη

Α/Α

ΧΩΡΟΣ

Τιμή

1.

ΟΙΚΙΕΣ

0,77

2.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

0,90

Βάσει του εγγράφου της οικονομικής Υπηρεσίας προβλέπονται εισπράξεις για τα ανταποδοτικά του 2015, ύψους περίπου 5.250.000. Εκτίμησή μας είναι ότι το ποσόν θα κυμανθεί στα 5.350.000.

Η πορεία των εσόδων των ανταποδοτικών:

Μεταξύ των ετών 2011 και 2015 τα έσοδα έχουν μειωθεί κατά 1.000.000 ευρώ. Αξίζει να επισημανθεί πως τα έσοδα για το 2015 υπολογίζονται περίπου στα 5.250.000, σε επίπεδα δηλαδή του Καποδιστριακού Δήμου. Το ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ, προσεγγίζουν τα 2,4 εκ. ευρώ.

Είναι δεδομένο πως η παραπάνω εικόνα διαμορφώνει μία ασφυκτική κατάσταση στα οικονομικά του Δήμου. Η ελλειμματική εικόνα στα ανταποδοτικά τέλη επιβαρύνει το χρέος του Δήμου, το οποίο, παρά το ότι σχεδόν μηδενίστηκε το 2013, αφού το Ελληνικό Δημόσιο πλήρωσε με την ρύθμιση των ληξιπροθέσμων τις οφειλές σε τρίτους του Δήμου Κοζάνης.

Παράλληλα, για το 2016 αναμένεται αύξηση των δαπανών για τους παρακάτω λόγους:

 1. Αύξηση του ΦΠΑ κατά 10% και του τέλους της ΔΙΑΔΥΜΑ που δημιουργεί επιπλέον επιβάρυνση κατά περίπου 250.000 ευρώ.

 2. Ανάγκη ενσωμάτωσης στον Π/Υ του ελλείμματος του 2015, ύψους 203.000.

 3. Καθώς δεν προβλέπονται φέτος προσλήψεις, μέσω του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας, η επιβάρυνση του προϋπολογισμού για το 2016 υπολογίζεται σε περίπου 200.000 ευρώ (προσλήψεις έκτακτου προσωπικού).

Αν δεν ληφθούν μέτρα, το έλλειμμα θα αυξηθεί. Μια τέτοια εξέλιξη θα είναι δραματική για τα οικονομικά του Δήμου και την εν γένει λειτουργία του.

Σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας Περιβάλλοντος, για την πλήρη ανταποδοτική λειτουργία της υπηρεσίας οι αυξήσεις που θα έπρεπε να γίνουν ήταν της τάξεως του 20%. [βλ. Εισήγηση υπηρεσίας, όπου προτείνεται αύξηση 0.26 ευρώ, οριζόντια για όλες τις κατηγορίες].

Η Δημοτική Αρχή αποδέχεται την πρόταση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος για αυξήσεις. Πλην όμως σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού των ανταποδοτικών τελών, οι αυξήσεις αυτές δεν μπορεί να είναι οριζόντιες, αλλά διορθωτικές σε αρκετές κατηγορίες. Προτείνει,

 • ουδεμία αύξηση στα τέλη της Αιανής και του Κρόκου, αλλά αύξηση των τελών των υπόλοιπων κοινοτήτων των ΔΕ Αιανής, Ελίμειας, Ελλησπόντου και Κοζάνης στα επίπεδα του Κρόκου και της Αιανής

 • αύξηση των τελών της ΔΕ Υψηλάντη, αλλά όχι στα ίδια επίπεδα με αυτά των υπόλοιπων ΔΕ., διότι μια τέτοια αύξηση θα ήταν υπερβολική. Αυτό θα γίνει σταδιακά στα επόμενα χρόνια

 • αύξηση μόνο στις οικίες της πόλης

Η Δημοτική Αρχή, δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται σήμερα ο Δήμος, προχωρά στις συγκεκριμένες αυξήσεις. Αντιλαμβανόμενη όμως και τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, οι οποίοι και αποτελούν σταθερή προτεραιότητά της, οι αυξήσεις που προτείνει είναι πολύ μικρότερες του 20%.

Ταυτοχρόνως προτείνει

 • ουδεμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη των επαγγελματικών χώρων, τόσο στην πόλη, όσο και στα χωριά, καθώς οι επαγγελματίες ήδη βιώνουν μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση και δεν θα πρέπει να τους επιβληθούν επιπλέον επιβαρύνσεις

 • επέκταση των κοινωνικών ομάδων που θα έχουν μείωση των Δημοτικών Τελών. Προτείνεται μείωση 30% στους κατόχους κάρτας αλληλεγγύης του Δήμου Κοζάνης. Στην παρούσα φάση το μέτρο αυτό αφορά περίπου 350 πολίτες, σύμφωνα με στοιχεία Κοινωνικής Πρόνοιας.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας με τις προτεινόμενες αλλαγές στις τιμές των ανταποδοτικών τελών για το 2016:

Για την Δημοτική Ενότητα Κοζάνης:

Α/Α

ΧΩΡΟΣ

ΤΙΜΕΣ 2015

Τιμές 2016

Ετήσιο επιπλέον επιβάρυνση σε κατοικία 100 τ.μ.

1.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

4,84

4,84

0

2.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Α’ ΖΩΝΗΣ

4,14

4,14

0

3.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Β’ ΖΩΝΗΣ

2,66

2,66

0

4.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Γ’ ΖΩΝΗΣ

1,47

1,47

0

5.

ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΝΗ Δ’

1,47

1,47

0

6.

ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

0,35

0,35

0

7.

ΟΙΚΙΕΣ ΠΟΛΗΣ

1,57

1,65

7,87 ευρώ ετησίως ετησίως

8.

ΟΙΚΙΕΣ Δ.Δ. ΚΑΙ Τ.Κ.

1,06

1,13

6,96 ευρώ ετησίως

Για την Δημοτική Ενότητα Αιανής

Α/Α

ΧΩΡΟΣ

ΤΙΜΗ 2015

Τιμές 2016

Ετήσιο επιπλέον επιβάρυνση σε κατοικία 100 τ.μ.

1.

ΟΙΚΙΕΣ Αιανή

1,13

1,13

0

2

ΟΙΚΙΕΣ Τοπικές Κοινότητες

1,06

1,13

6,96 ευρώ ετησίως

3.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1,72

1,72

0

4.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1,47

1,47

0

Για την Δημοτική Κοινότητα Ελίμειας

Α/Α

ΧΩΡΟΣ

Τιμή

Τιμές 2016

Ετήσιο επιπλέον επιβάρυνση σε κατοικία 100 τ.μ.

1.

ΟΙΚΙΕΣ ΚΡΟΚΟΣ

1,13

1,13

0

2.

ΟΙΚΙΕΣ Τ.Κ

1,06

1,13

6,96 ευρώ ετησίως

2.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1,72

1,72

0

3.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1,47

1,47

0

Για την Δημοτική Κοινότητα Ελλησπόντου

Α/Α

ΧΩΡΟΣ

Τιμή

Ετήσιο επιπλέον επιβάρυνση σε κατοικία 100 τ.μ.

1.

ΟΙΚΙΕΣ

1,06

1,13

6,96 ευρώ ετησίως

2.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

1,30

Για την Δημοτική Ενότητα Υψηλάντη

Α/Α

ΧΩΡΟΣ

Τιμή

Ετήσιο επιπλέον επιβάρυνση σε κατοικία 100 τ.μ.

1.

ΟΙΚΙΕΣ

0,77

0,90

12,80 ευρώ ετησίως

2.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

0,90

0.90

ο

Με βάση των προτεινόμενων τιμών, τα αναμενόμενα έσοδα για το έτος 2016 προβλέπονται :

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2016

6.320.037

ΠΛΕΟΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

175.000,00

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

158.300,00

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΣΟΔΩΝ 2016

6.624.986,25

ΜΕΙΟΝ

ΤΕΛΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ

0,00

ΣΥΝΟΛΟΝ 2016

6.653.337

ΜΕΙΟΝ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 8%

505.602,96

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

6.147.734,04

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ 2016

Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Τμήμα Καθαριότητας

Μισθοδοσία Τακτικό προσωπικό/αορίστου χρόνου/ορισμένου χρόνου (32 x 8μηνα και 32 x δίμηνα)

2.211.728

Καύσιμα/Λιπαντικά

247.000

Συντήρηση/Ασφάλιση

162.000

Γενικά Έξοδα

130.000

ΟΣΔΑ

965.000

Μισθώσεις εξοπλισμού

64.000

Προγραμματικές συμβάσεις

40.000

Σύνολο

3.819.000

Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης

Μισθοδοσία

115.000

Γενικά έξοδα

25.000

Σύνολο

140.000

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού

Μισθοδοσία

225.000

Κατανάλωση ρεύματος

1.216.000

Συντήρηση δικτύου Η/Φ /Γενικά έξοδα

20.000

Σύνολο

1.461.000

Εισφορά ΤΑΔΚΥ (3% επί των εσόδων του 2015)

157.500

Προμήθεια ΔΕΗ (2,46% επί των εσόδων του 2016)

150.592

Προμήθεια Εξοπλισμού ανταποδοτικών υπηρεσιών

Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων

76.000

Λαμπτήρες Φωτιστικά σώματα

60.000

Ηλεκτρολογικό υλικό

30.000

Απορριματοδέκτες

10.000

Σύνολο

408.092

Έκπτωση τελών πολυτέκνων και ΑΜΕΑ

40.000

Κάλυψη Δαπανών 2015

203.580

Σύνολο

243.580

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.147.672

Η Δημοτική Αρχή και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, στο επόμενο διάστημα θα προωθήσουν και επιπλέον πρωτοβουλίες για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, όπως:

 1. Εκπόνηση ολοκληρωμένου μακροχρόνιου σχεδιασμού για την διαχείριση των απορριμμάτων με βασικούς άξονες την:

  1. Πρόληψη

  2. Επαναχρησιμοποίηση

  3. Ανακύκλωση

  4. Κομποστοποίηση

 1. Εφαρμογή προγράμματος ευαισθητοποίησης Πόρτα – Πόρτα για την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων.

 2. Την αναδιοργάνωση της υπηρεσίας καθαριότητας με στόχο την καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας με το αντίστοιχο κόστος.

Παράρτημα

Σε ό, τι αφορά τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με το άρθρο 202, παρ. 3 του N. 3463/2006, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ114/τ.Α΄/30.6.2006 ορίζεται πως «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία».

Η πιστοποίηση των απόρων μπορεί να γίνει μέσω της Κάρτας Αλληλεγγύης. Η Κάρτα Αλληλεγγύης αποτελεί το «διαβατήριο» των δικαιούχων στις κοινωνικές παροχές του Δήμου Κοζάνης. Εκδίδεται με βάση σχετικής απόφασης, η οποία έχει ισχύ ενός έτους και λαμβάνει υπόψη της τόσο τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο δημότης, όσο και τις αντίστοιχες κοινωνικές έρευνες που υλοποιούν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

Η Κάρτα Αλληλεγγύης έχει ως στόχο εκτός της καταγραφής του δικαιούχου στις παροχές της κοινωνικής πολιτικής, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποφυγή της ταλαιπωρίας του δημότη, ο οποίος καταθέτει μία μόνο φορά δικαιολογητικά στις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης και εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλες τις κοινωνικές παροχές.

Τα κριτήρια για την έκδοση της Κάρτας Αλληλεγγύης έχουν στηριχθεί στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Π2α/Γ.Π.οικ.139491, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ1747/τ.Β’/30.11.2006 περί «Καθορισμού προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών»

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση της Κάρτας Αλληλεγγύης είναι:

 1. Η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές οικογένειες, κ.α.)

 2. Η οικονομική κατάσταση:

  • 6.000,00 ευρώ ατομικό εισόδημα

  • Προσαύξηση 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος

  • Προσαύξηση 50% για τις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία

  • Σε κάθε ενδεχόμενο το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12.000,00

 1. Η περιουσιακή κατάσταση (ακίνητα κ.α.).

 2. Η εργασιακή κατάσταση (μακροχρόνια άνεργοι κ.α.).

 3. Οι συνθήκες στέγασης.

 4. Η κατάσταση υγείας (Άτομα με Αναπηρία, μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα, κ.α.).

Η Αντιδήμαρχος

Ελένη Τασοπούλου

Ένα σχόλιο στο άρθρο “Συνδυασμός Λ. Μαλούτα «Ενότητα»: Η αλήθεια για τα ανταποδοτικά τέλη

 1. Ερώτηση ο ένας, απάντηση ο άλλος. Ερώτηση ο άλλος, απάντηση ο ένας…
  Μα τι επίπεδο; Τι πολιτισμός;
  Συγχαρητήρια Δήμαρχε για τις μηδαμινές αυξήσεις, είσαι φοβερός. Συγχαρητηρια και στην παράταξη Μαλούτα για την τρομερή αντιπολίτευση 1,5 χρόνο τώρα.
  Θα μας ζαλίσετε πολύ ακόμη; Καταντάτε γραφικοί. Φτάνει! Αλλάξτε πολιτική όλοι σας, κουράζετε, δεν το καταλαβαίνετε; Μόνο το καλό του τόπου δείχνετε πως ΔΕ θέλετε…

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.