Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό των κτιριακών υποδομών του ΟΑΠΝdimos_kozanis_politistikaΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΑΠΝ» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 12 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 40.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%

Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ο Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης)
Θα γίνουν δεκτοί εργολάβοι καθαριότητας που είναι εγγεγραμμένοι στο επιμελητήριο.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν φάκελο στον ΟΑΠΝ (Π.Μελά & Πλ. Αυλιώτη, 2ος όρ.) το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13.00 μ.μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου στο οποίο είναι γραμμένοι για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων  της υπ. αριθ. 1/2015 Τεχνικής Μελέτης και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Βεβαίωση μη οφειλής στο Ι.Κ.Α.
5. Οι οποιασδήποτε μορφής εταιρείες αντίγραφο της συστατικής τους πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν την Τεχνική Μελέτη, έντυπο οικονομικής προσφοράς και σχετικές πληροφορίες από τα γραφεία του ΟΑΠΝ, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ο φάκελος των δικαιολογητικών πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους το αργότερο έως την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13.00 μ.μ. (έναρξη αποσφράγισης προσφορών) προσωπικά ή με εκπρόσωπό τους.

Για τον ΟΑΠΝ
Η Πρόερδος

Φανή Φτάκα – Τσικριτζή

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.