Οι ειδικότητες του ΙΕΚ ΟΑΕΔ Πτολεμαΐδας και τα δικαιολογητικά για τις εγγραφέςΑπό τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται, ότι κατά το χειμερινό εξάμηνο του έτους κατάρτισης 2015-2016 εγκρίθηκε η εισαγωγή 1540 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών στα  ΙΕΚ του Οργανισμού, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας.

Στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Πτολεμαΐδας θα εισαχθούν σπουδαστές – τριες στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας (Α`εξ.)

2. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης (Α` εξ.)

3. Αισθητικής Ποδολογίας  & Καλλωπισμού
    Νυχιών ( Α` εξ.)

4. Αισθητικής Ποδολογίας  & Καλλωπισμού
    Νυχιών ( Γ` εξ.)

5. Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
   ( Γ` εξ.)
    

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ ΟΑΕΔ Πτολεμαΐδας

και να είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών ή
ΕΠΑ.Σ ή ΕΠΑ.Λ., ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν στο ΙΕΚ προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ από τις 7/9/2014.

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΠΑΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ : 15:15 – 18:30

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση Επιλογής: Πρέπει να συμπληρωθεί σχετική αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου, καθώς και η σειρά προτίμησης των ειδικοτήτων που πρόκειται να λειτουργήσουν στο Ι.Ε.Κ.
2.Τίτλος Σπουδών: Απαιτείται φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑ.Λ ,   ΕΠΑ.Σ ή ΤΕΕ Β΄Κύκλου. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του τίτλου σπουδών (απολυτηρίου ή πτυχίου), θα προσκομίζεται αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται  από τη  Σχολική  Μονάδα  αποφοίτησης  του υποψηφίου  και  στο οποίο θα  αναγράφεται  ο τελικός  βαθμός αποφοίτησης.
3.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο: Φωτοτυπία και των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας θα προσκομίζεται Διαβατήριο σε ισχύ (φωτοαντίγραφα των σελίδων με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου). Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.
4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης: προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία ή πιστοποιητικό της ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδας όταν πρόκειται για πολύτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
5. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει): Βεβαίωση ΙΚΑ (αναλυτικός λογαριασμός ασφαλισμένου ΙΚΑ) ή βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η   προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα. Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην  αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

Η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά με την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1985.
Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. (ν.1599/1985 ή άλλες ποινικές κυρώσεις).
Από  23-9-2015 έως και  28-9-2015,  οι επιλεγέντες σπουδαστές  θα πρέπει να καταθέσουν στο  ΙΕΚ επιλογής τους Αίτηση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η  Εγγραφή τους.

Εγγραφή σπουδαστών σε περισσότερα από ένα Ι.Ε.Κ ή εγγραφή και ταυτόχρονη φοίτηση σε περισσότερες από μια ειδικότητες του ίδιου Ι.Ε.Κ δεν επιτρέπεται.

Η ανανέωση εγγραφής των σπουδαστών των προηγούμενων εξαμήνων γίνεται από 07- 09-2015 έως και 30- 09-2015.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ – Ο.Α.Ε.Δ Πτολεμαΐδας (δίπλα στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο) ώρ. 09:30 έως 14:30 στα τηλέφωνα 24630-80447 & 24630-27212.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.